Anda di halaman 1dari 14

PEPERIKSAANPERCUBAAN2018PEPERIKSAANPERCUBAAN2018PEPERIKSA

942/1
PEPERIKSAANPERCUBAAN2018PEPERIKSAANPERCUBAAN2018PEPERIKSA STPM 2018
PEPERIKSAANPERCUBAAN2018PEPERIKSAANPERCUBAAN2018PEPERIKSA
GEOGRAFI
PEPERIKSAANPERCUBAAN2018PEPERIKSAANPERCUBAAN2018PEPERIKSA
PEPERIKSAANPERCUBAAN2018PEPERIKSAANPERCUBAAN2018PEPERIKSA
PEPERIKSAANPERCUBAAN2018PEPERIKSAANPERCUBAAN2018PEPERIKSA
KERTAS 1
PEPERIKSAANPERCUBAAN2018PEPERIKSAANPERCUBAAN2018PEPERIKSA
PEPERIKSAANPERCUBAAN2018PEPERIKSAANPERCUBAAN2018PEPERIKSA
PEPERIKSAANPERCUBAAN2018PEPERIKSAANPERCUBAAN2018PEPERIKSA
( Dua Jam)
PEPERIKSAANPERCUBAAN2018PEPERIKSAANPERCUBAAN2018PEPERIKSA
PEPERIKSAANPERCUBAAN2018PEPERIKSAANPERCUBAAN2018PEPERIKSA

SKEMA PEMARKAHAN
GEOGRAFI STPM PENGGAL 1 2017

SMK..................................................................................

Arahan kepada calon :


Untuk Kegunaan
Jawab empat soalan. Pemeriksa

Bahagian A : Jawab soalan 1 dan satu soalan lain sama ada soalan 2 BAHAGIAN A
atau soalan 3.
1

Bahagian B : Jawab soalan 4 dan satu soalan lain sama ada soalan 5 2
atau soalan 6.
3
Jawapan untuk soalan 1 dan bagi Bahagian A dan soalan 4 bagi
BAHAGIAN B
Bahagian B hendaklah ditulis dalam ruang yang disediakan dalam
kertas soalan ini. 4

Untuk menjawab sama ada soalan 2 atau soalan 3 bagi Bahagian A 5


dan soalan 5 atau soalan 6 bagi Bahagian B, anda dikehendaki
menggunakan helaian jawapan yang disediakan. 6

JUMLAH
Markah untuk tiap-tiap soalan diberikan dalam tanda kurung ( [ ])

Kertas soalan ini terdiri daripada 14 halaman bercetak.


Modul Latihan Panitia Geografi 2017

STPM 942/1 [Lihat sebelah


*Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat. SULIT*
BAHAGIAN A: ALAM SEKITAR FIZIKAL
1
[40 markah]

1. (a) Nyatakan tiga proses geomorfologi di permukaan bumi. [3]

a1 Luluhawa
a2 Hakisan
a3 Pergerakan jisism
a4 Pengangkutan
a5 Pemendapan
Mana 3 jawapan (3 x 1m = 3m)

(b) Jelaskan dua proses hakisan permukaan. [4]

b1 Hakisan percikan - Jatuhan titisan hujan mempunyai keupayaan untuk


mengcungkil, mengorek dan memecahkan tanih
permukaan. Amat berkesan dikawasan yang tiada pokok
atau tumbuhan.
b2 Hakisan kepingan - Air larian permukaan atau banjir akan mengikis lapisan
atas permukaan tanih dan berkesan bila hujan turun
dengan lebat.
b3 Hakisan galir - Air larian permukaan yang nipis / cetek mengikis
permukaan bumi membentuk alur-alur kecil dan boleh
melebar sehingga 0.1 meter.
b4 Hakisan Galur - Air larian dengan saiz limpahan yang lebih besar seperti
banjir kilat atau banjir mengikis permukaan bumi
membentuk alur-alur besar berukuran lebar 30 sm
sehingga 3 meter.

Mana-mana 2 isi x 2m = 4m

(c) Jelaskan dua faktor yang mempengaruhi hakisan permukaan di kawasan


cerun. [4]

i)Faktor fizikal

c1 Kecerunan - Kawasan yang bercerun curam, kadar hakisan


meningkat dan sebaliknya.
c2 Litupan tumbuhan - Kawasan yang mempunyai litupan tumbuhan
padat ,kadar hakisan permukaan kurang dan
sebaliknya bagi kawasan yang litupan tumbuhan
jarang atau tiada.
c3 Hujan - Hujan lebat , kadar hakisan permukaan tinggi
dan sebaliknya.
c4 Jenis tanih - Tanah yang mempunyai kadar susupan tinggi
menyebabkan kadar hakisan tinggi. Contoh
tanah pasir halus dan kelodak.
Mana-mana 1 X 2m = 2m
ii) Faktor Manusia

c5 Aktiviti Penyahutanan - Kawasan hutan digondol menyebabkan struktur


tanah terdedah dan meningkatkan hakisan
permukaan.
c6 Aktiviti Pertanian - Aktiviti pertanian khususnya pertanian di
2
kawasan cerun menyebabkan struktur tanah
cerun longgar dan mudah terhakis.
c7 Pembinaan - Aktiviti pembinaan jalan pengangkutan atau
kawasan petempatan di cerun menyebabkan
tanah menjadi longgar dan mudah terhakis.

Mana-mana 1 aktiviti x 2m = 2m..


Boleh ditambah bagi aktiviti manusia yang boleh menyebabkan hakisan cerun.

(d) Huraikan dua langkah kestrukturan untuk mengawal hakisan permukaan.[ 4 ]

d1 Penyimenan - Menutup permukaan agar tidak terdedah kepada


agen hakisan
d2 Kaedah Sungkupan - Menutup tanih dengan plastik,jerami, daun
kelapa atau palma agar tidak terdedah kepada
agen hakisan
d3 Perparitan di cerun - Bagi membolehkan air mengalir melalui saliran
tertentu sahaja dan tidak menyebabkan
perluasan permukaan
d4 Pembinaan teres - Bertujuan untuk mengurangkan halaju air yang
mengalir dan mengurangkan kadar hakisan.

Mana-mana 2 isi x 2m = 4m

2. (a) Bagaimana bumi bergerak dalam sistem suria ? [3]

Putaran bumi - bumi berputar (mengikut arah lawan jam) di atas paksinya
yang condong ke arah timur, dari barat kee timur, mengambil masa selama
24 jam. 2

3
Peredaran bumi bumi beredar atau bergerak mengelilingi matahari
mengikut orbitnya yang berbentuk elips (bujur), mengambil masa selama 2
365 hari atau setahun.

(b) Huraikan kesan putaran bumi di atas paksinya. [12]

- kejadian siang dan malam


- Bumi berputar di atas paksinya yang condong. Bahagian yang
menghadap matahari akan mengalami siang, manakala bahagian
yang membelakangi akan mengalami malam. 3

- kejadian pasang surut air laut


- kejadian pasang surut terjadi kerana perbezaan daya tarikan graviti
bulan dan matahari di sebarang titik permukaan bumi mengikut masa 3

- pembiasan angin lazim dan arus lautan


- putaran bumi menyebabkan daya koriolis terbentuk yang disebabkan
pesongan aliran udara berlaku.
Angin yang melintasi hemisfera utara akan terbias ke kanan, manakala
angin yang melintasi hemisfera selatan akan terbias ke kiri 3

- perbezaan waktu tempatan


- setiap kawasan akan mengalami waktu tempatan yang berbeza
iaitu mengikut kedudukan garisan longitud tempat itu berada.
Setiap garisan longitud bernilai 15 bersamaan 1 jam dan 360 3
bersamaan 24 jam.

Mana-mana 3 isi x 3 = 9m + 1m = 10m

(c) Jelaskan pengaruh tenaga suria terhadap tumbuhan dan haiwan [10]

Tumbuhan :

c1 - proses fotosentisis menghasilkan makanan dengan menggunakan


cahaya matahari

c2 malar hijau menghasilkan klorofil

c3 berdaun lebar mempengaruhi proses sejat peluhan / transpirasi iaitu


membuang air berlebihan

c4 berkayu keras digunakan untuk pembesaran pokok-pokok

c5 pokok menjalar untuk mendapatkan cahaya matahari cth; rotan

c6 kepadatan mempengaruhi pertumbuhan pokok menghasilkan


hutan tebal atau jarang

c7 bentuk fizikal tumbuhan cth; perbezaan untuk di kawasan gurun dengan


di kawasan meditterranean

4
Haiwan :

c8 berbulu nipis untuk proses perpeluhan cth; harimau

c9 warna bulu haiwan coklat atau hitam

c10 pembiakan haiwan haba diperlukan dalam proses pembiakan


cth; beruang kutub

c11 perpindahan / persinggahan apabila musim sejuk, haiwan berpindah.

Mana-mana 5 isi x 2 = 10m

3. (a) i. Jelaskan cara sungai menghakis tebing dan dasarnya. [8]

ai1 hidraul-tenaga air yang kuat menggali keluar batuan yang berstruktur longgar
seperti kerikil, pasir dan kelodak.

ai2 lelasan penghausan dasar dan tebing oleh bahan-bahan seperti batu tongkol
dan pasir.

ai3 lagaan- bahan-bahan yang dibawa oleh sungai berlanggar antara satu
samalain dan melanggar tebing/dasar- menghakis lebih giat.

ai4 larutan air akan melarutkan batuan di tebing dan dasar- cth batu kapur.

4 x 2m = 8m

(a) ii. Sejauh manakah faktor batuan mempengaruhi hakisan sungai. [10]

Faktor batuan

aii)1 rekahan batuan air mudah masuk dalam batu yang banyak rekahan-
hakisan giat

aii)2- Kekerasan batuan batu yang lembut seperti batu kapur mudah di
hakis berbanding batuan keras seperti granit.

aii)3- kandungan mineral batuan- batuan yang mengandungi kalsium


karbonat mudah menyerap air dan terhakis.

Faktor lain

aii)4 - Isi padu dan halaju air- isi padu meningkat akan menambahkan
tenaga kinetik dan tenaga untuk menghakis. Halaju meningkat-
hakisan giat.
5
aii)5 - Kecerunan cerun curam akan meningkat tenaga sungai untuk
menghakis- kawasan hulu
aii)6 - Bentuk alur- alur yang lurus, tenaga sungai untuk menghakis tinggi
berbanding alur berliku kerana tiada halangan.
aii)7 - Bahan muatan- bahan mauatan seperti batu kelikil akan membantu
hakisan lagaan dan lelasan untuk bertindak.
5 x 2m = 10m ( 3 faktor batuan, 2 faktor lain)

(a) iii. Bincangkan kepentingan bentuk muka bumi hasil tindakan sungai terhadap
aktiviti manusia. [7]

aiii)1- air terjun air yang deras dan jernih dan kawasan yang cantik
pelancongan, KEH.

aiii)2 jeram aliran air yang deras dan bertingkat-tingkat pelancongan, KEH

aiii)3 lubuk terhasil akibat pusaran air- air jernih dan cantik-pelancongan-cth
telaga tujuh langkawi.

aiii)4 gaung/lurah aktiviti rekreasi ( mendaki)

aiii)5 delta terhasil akibat pemendapan pasir, kelodak- pertanian padi

aiii)6 dataran banjir pertanian

aiii)7 Tasik ladam akibat pemendapan likuan sungai akuakultur

aiii)8 tetambak jalan perhubungan.

3 x 2m = 6m + 1m kesimpulan = 7m

ATAU

3 (b) i. Bincangkan bagaimana letusan gunung berapi mempengaruhi proses


geomorfologi. [13]

bi1 gegaran sebelum dan selepas letusan- pergerakan jisim berlaku

6
bi2- gegaran- membantu hakisan permukaan

bi3 letusan piroklastik debu/abu- pemendapan

bi4 aliran lava- panas/sejuk- batuan kembang-kecut-luluhawa fizikal

bi5 aliran lava- pembentukan batuan- igneus/metamorfosis

bi6 aliran lava pemendapan/pengangkutan

6 x 2m = 12m + 1m kesimpulan

(b) ii. Huraikan kepentingan bentuk muka bumi gunung berapi terhadap aktiviti
manusia. [12]

bii1- gunung lipat- legeh/kawasan tadahan air- bekalan air domestik

bii2 kawah/kaldera- akuakultur/pelancongan- danao toba

bii3 - mata air panas/gizer tenaga geotermal/pelancongan-ulu legong

bii4 lava bes- subur untuk pertanian padi- pulau jawa

bii5 lurah gelinciran- pelancongan

bii6 - kawah perlombongan sulfur

bii7 arka pulau- pelancongan Hawaii

6 x 2m = 12m

BAHAGIAN B : ALAM SEKITAR MANUSIA


(40 markah)

4. a) Nyatakan tiga bentuk piramid penduduk. [3]

a1 Piramid Progresif
a2 Piramid Regresif
a3 Piramid Mantap / Stabil
a4 Piramid Terganggu

7
Mana-mana 3 x 1m = 3m

b) Huraikan tiga ciri demografi yang digambarkan oleh rajah piramid


penduduk di negara sedang membangun. [6]

b1 Kadar kelahiran tinggi dan kadar kematian rendah - peningkatan taraf


kesihatan, amalan perkahwinan pada usia muda dan kegagalan amalan
perancang keluarga.

b2 Jangka hayat penduduk rendah - kadar kematian golongan tua adalah tinggi
disebabkan kurang kemudahan perubatan dan kepakaran untuk mengawal
penyakit seperti kencing manis, darah tinggi, barah dan buah pinggang.

b3 Struktur umur tidak seimbang - Golongan muda di bawah tanggungan masih


ramai berbanding dengan golongan dewasa. Nisbah tanggungan adalah tinggi.

b4 Nisbah jantina - peringkat muda hampir seimbang antara lelaki dan


perempuan.Peringkat tua biasanya perempuan lebih ramai berbanding lelaki.

Mana-mana 3 x 2m = 6m

c) Jelaskan masalah sosioekonomi yang dihadapi oleh negara sedang


membangun kerana memiliki ciri demografi yang sedemikian. [6]

c1 Tahap pembangunan ekonomi masih rendah - golongan dewasa yang


produktif dari segi ekonomi sedikit berbanding dengan muda yang tidak
produktif - nisbah tanggungan adalah tinggi.

c2 Kadar kemiskinan tinggi - penduduk masih bergantung kepada sektor pertanian


yang berintensif buruh dan teknologi tradisional. - sektor ekonomi moden seperti
perindustrian dan perkhidmatan sukar berkembang dengan pesat.

c3 Pendapatan perkapita masih rendah - Pendapatan yang kecil terpaksa


dibahagikan dengan saiz keluarga yang besar - nisbah tanggungan besar
- taraf hidup penduduk rendah.

c4 Bebanan kerajaan meningkat bagi menampung perbelanjaan keperluan asas


seperti kemudahan kesihatan , pendidikan dan perumahan sedangkan
kemampuan kewangan negara sedang membangun adalah terhad.

c5 Kadar pengangguran tinggi - peluang pekerjaan yang terhad berbanding dengan


jumlah penduduk yang ramai.
c6 Taraf pendidikan yang rendah - kadar keciciran dan buta huruf dalam
kalangan penduduk masih tinggi disebabkan akses kemudahan pendidikan
yang minima.

c7 Taraf kesihatan rendah - kemudahan klinik dan hospital yang tidak mencukupi -
wabak penyakit seperti taun, denggi, malaria dan AIDS mudah merebak.

c8 Peningkatan gejala sosial seperti kes-kes jenayah, penyalahgunaan dadah dan

8
lain-lain yang menjejaskan kuaiti hidup penduduk.

Mana-mana 3 x 2m = 6m

Jadual di bawah menunjukkan jumlah penduduk dan keluasan mengikut negeri terpilih
di Malaysia padatahun 2015

Negeri Jumlah Penduduk(orang) Keluasan (km)


Pahang 1,595,800 35,965
Perlis 248,000 795
Sarawak 2,707,600 124,450
Selangor 6,140,100 7,955
W.P Kuala Lumpur 1,733,000 243

(Sumber : Jabatan Perangkaan Malaysia (DOSM)

5. (a) i) Berdasarkan jadual di atas, kirakan kepadatan penduduk bagi setiap


negeri terpilih di Malaysia pada tahun 2015. [5]

Negeri Orang/km

Pahang 44

Perlis 312

Sarawak 22

Selangor 772

W.P Kuala Lumpur 7132

ii) Jelaskan faktor yang mempengaruhi perbezaan kepadatan penduduk


di negeri-negeri terpilih di Malaysia pada tahun 2015 [10]

Fizikal :

aii)1 saiz negeri negeri kecil penduduk padat / negeri luas penduduk
jarang. Cth; Perlis/W.P Kuala Lumpur, Sarawak/Pahang

aii)2 bentuk muka bumi negeri yang tanah pamah luas menjadi tumpuan
penduduk. Negeri yang berbukit bukau penduduk jarang.
9
aii)3 kesuburan tanih kawasan tanih yang subur untuk pertanian menjadi
tumpuan penduduk tanih aluvium.

aii)4 sumber alam Lembah Klang kaya dengan sumber bijih timah
menjadi tumpuan penduduk. Cth; W.P Kuala Lumpur.

Manusia :

aii)5 sejarah awal perbandaran petempatan awal dibina di Lembah Klang


hingga wujud banyak bandar Cth; Kuala Lumpur

aii)7 Aktiviti ekonomi / peluang pekerjaan negeri-negeri yang maju dengan


kegiatan ekonomi menawarkan banyak peluang pekerjaan menjadi
tumpuan penduduk.

aii)8 kemudahan pengangkutan negeri-negeri yang maju dalam sektor


pengangkutan, spt. jalan raya, LRT, MRT, Monorail, jalan Kereta api
menjadi tumpuan penduduk.

aii)9 pembangunan kawasan negeri yang dilengkapi dengan kemudahan


asas, infrastruktur, tempat kediaman, pusat pendidikan mempengaruhi
kepadatan penduduk.

Maksimum 5 isi x 2 markah = 10m.

(b) Huraikan kesan tumpuan dan kepadatan penduduk yang tinggi terhadap
alam sekitar fizikal. [10]

Bil Isi Huraian


1 Pecemaran Udara Kehadiran bahan-bahan cemar seperti gas-gas,
habuk, zarah dan debu mengubah kualiti, kuantiti
dan sifat etmosfera,- Pembuangan kilang-kilang
dan asap kenderaan,
2 Pencemaran air Berpunca daripada pmbuangan sisa domestic
perumahan penduduk bandar- sisa kumbahan
kilang ke dalam sumber air.
3 Hujan asid Gas-gas pencemar yang di bebaskan oleh kilang-
kilang dan kenderaan menarik wap-wap air di
etmosfera membentuk mani-manik hujan dan turun
sebagai hujan asid-

4 Pencemaran bunyi Berpunca dari kenderaan , engine binaan .dan


industri. Bunyi melebihi 65dBA.

5 Pencemaran bau Berpunca dari sampah (sisa pepejal) dan air


sampah- berbau busuk dan mentebarkan wabak
penyakit

6. Kenaikan suhu mikro/ Bangunan konkrit, jalan berturap menggalakkan


pulau haba bandar proses simpanan haba pada siang hari. Pada
malam haba pendam itu dibebaskan ke angkasa
tetapi dihalang oleh bahan-bahan pencemar yang

10
terapung dan memantul balik ke permukaan bumi.

7. Gangguan hidrologi Permukaan bumi di bandar dilitupi bitumen, konkrit


(banjir kilat) dan aspalt menghalang proses susupan air hujan
ke dalam tanah dan membentuk air larian
permukaan. Sistem perparitan yang tidak cekap/
halangan tertentu memyebabkan longkang atau
parit melimpah kekawasan rendah menyebabkan
berlaku banjir

8. Hakisan tanah Pembersihan pokok /hutan yang melindungi cerun-


hakisan percikan air hujan dan larian air
permukaan menghakis regolit di cerun dan
dimendapkan di kawasan rendah.

9. Tanah runtuh Kawsan bukit diteres, dipotong, ditarah atau


diratakan untuk tapak bina petempatan, bangunan,
jaringan pengangkutan menyebabkan
keseimbangan cerun terganggu. Cerun tidak stabil
mengakibatkan tanah runtuh.

Maksimum 5 isi x 2 markah = 10m.

6. (a) Jelaskan faktor yang mempengaruhi pembangunan sesebuah (12m)


kawasan desa di Malaysia.

a1 Darjah Kemudahan pengangkutan seperti jalan


ketersampaian raya dan lebuh raya yang
menghubungkan sesebuah kawasan
desa dengan kawasan Bandar dan
kawasan sekitarnya

a2 Kewujudan sumber Kewujudan sumber ekonomi seperti


ekonomi pertanian, perhutanan, pelancongan dan
mineral akan mempercepatkan
11
pembangunan kawasan desa kerana
pelaburan dapat dilakukan dalam bidang
ekonomi

a3 Bentuk muka bumi Kawasan tanah pamah, beralun, tanah


tinggi, teluk dan sebagainya akan
mempengaruhi jenis kegiatan ekonomi
yang akan dijalankan dan mepengaruhi
pembinaan infrastruktur
Kawasan tanah pamah pembangunan
akan lebih cepat berlaku

a4 Dasar kerajaan Kerajaan menggubal dasar


pembangunan wilayah dan luar Bandar
secara terancang terutamanya dalam
bidang pertanian dan perkilangan yang
akan menyebabkan berlakunya interaksi
antara Bandar berhampiran dengan
kawasan desa yang akan
mempercepatkan perkembangan desa.
Bandar akan membekalkan banyak
input pembangunan ekonomi dan sosial
kepada desa

a5 Jenis tanih Bergantung kepada jenis tanih untuk


pembangunan
Jika tanih subur untuk pertanian,
kawasan desa akan berkembang
dengan pesat sebagai pusat pertanian

a6 Jumlah penduduk Jika sesebuah kawasan desa


mempunyai bilangan penduduk yang
ramai dan penduduknya berkualiti dari
segi kemahiran dan pengetahuan, maka
kawasan desa berpotensi berkembang
pesat dalam bidang ekonomi

a7 Modal dan teknologi Pembangunan kawasan desa juga


bergantung kepada modal teknologi
yang dimiliki di kawasan berkenaan
Jika kemasukan modal besar dan input
teknologi tinggi sama ada dalam bidang
pertanian, pelancongan, perkilangan
dan sebagainya maka pembangunan
ekonomi kawasan akan cepat
berkembang

(b) Bincangkan kesan pembangunan desa terhadap kualiti alam (13m)


sekitar fizikal sesuatu kawasan.

b1 Kemusnahan Pembangunan kawasan


kawasan hutan
12
asal perumahan, industri dan
pembinaan ruang perniagaan
menyebabkan kawasan hutan asal
yang terdapat di sesebuah
kawasan ditebang
Ini menyebabkan berlakunya
kemusnahan dahn kepupusan
kawasan hutan

b2 Peningkatan suhu Pembangunan yang pesat


setempat menyebabkan kawasan hutan
ditebang
Pertambahan penggunaan
kenderaan menyebabkan
peningkatan gas karbon dioksida
di udara
Ini menyumbangkan kepada
peningkatan suhu setempat

b3 Banjir kilat dan Banjir kilat berlaku disebabkan


banjir lumpur kegagalan sistem perparitan
terutamanya di kawasan yang
baru dibangunkan
Aktiviti penyahutanan di kawasan
cerun pula menyumbang kepada
banjir lumpur
b4 Peningkatan kadar Projek pembangunan di kawasan
hakisan tanih tanah tinggi (cerun) meningkatkan
kadar larian air permukaan
Hakisan permukaan akan berlaku
dengan pesar terutama semasa
hujan lebat
b5 Pergerakan jisim Pembangunan di kawasan cerun
menyebabkan kemusnahan
tumbuhan yang terdapat di
kawasan tersebut
Ini menyebabkan hilangnya
peranan akar dalam mencengkam
tanah.
Kesannya kawasan cerun hilang
kestabilan dan mudah runtuh
akibat daya tarikan graviti

b6 Gangguan Penebangan kawasan hutan


ekosistem mengancam kepelbagaian biologi,
memusnahkan habitat dan
mengganggu rantaian makanan
Kesannya berlaku kemusnahan
flora dan fauna di kawasan
tersebut

b7 Pencemaran alam Pencemaran udara disebabkan


sekitar peningkatan penggunaan

13
kenderaan dan aktiviti
perindustrian
Pelepasan gas-gas pencemar spt
karbon dioksida, karbon
monoksida dan sulfur dioksida
Berlaku pencemaran air akibat
penggunaan racun dan baja kimia
untuk kegiatan pertanian,
pelepasan bahan-bahan buangan
industri dan sisa domestik

SKEMA PEMARKAHAN TAMAT

14

Anda mungkin juga menyukai