Anda di halaman 1dari 23

RANCANGAN PELAJARAN PENDIDIDKAN MORAL

TINGKATAN 2

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN BANDAR BEHRANG 2020,


35900 TANJUNG MALIM , PERAK

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN


PENDIDIKAN MORAL
TINGKATAN 2
EHSAN
JABATAN PELAJARAN PERAK

Ditaip semula oleh

Hasil daripada pembentangan tugasan


Kursus
Orientasi
KBSM
(Semakan)
MOHD
HANAFI
BIN
MAT
Pendidikan Moral
Tingkatan 2 Tahun 2003
019-511875

PADA: 24 JANUARI 2008

Disalin semula oleh:


Panitia Pendidikan Moral SMK. Bandar Behrang 2020, 2017

PANITIA PENDIDIKAN MORAL SMK. BANDAR BEHRANG 2020, TG. MALIM, PERAK.

[ 0 ]

RANCANGAN PELAJARAN PENDIDIDKAN MORAL


TINGKATAN 2

MINGGU

NILAI / UNIT

KANDUNGAN AKADEMIK

HASIL PEMBELAJARAN

CATATAN

BIDANG PEMBELAJARAN 1:
NILAI BERKAITAN DENGAN
PERKEMBANGAN DIRI
1.1

1
3-6
Jan
2017

1.2

2
9-13
Jan
2017

Kepercayaan kepada Tuhan

Tuhan pencipta alam

Keyakinan wujudnya Tuhan


sebagai pencipta alam dan
mematuhi segala suruhanNya
berlandaskan pegangan agama
masing-masing selaras dengan
prinsip Rukun Negara

Agama benteng hidup manusia

Kepentingan dan keperluan agama


-

Sikap taat dan petuh kepada suruhan


Tuhan

Agama memandu manusia ke arah


kebaikan dan kesejahteraan hidup

Amanah

Amanah menjain perhubungan yang


harmonis

Sikap bertanggungjawab yang


memboleh menimbulkan
kepercayaan dan keyakinan
orang lain

Sikap amanah menimbulkan kepercayaan


yang lain

Sikap amanah dalam setiap perhubungan


-

Anggota keluarga

Rakan sebaya

Warga sekolah

Anggota masyarakat

Pada akhir pembelajaran, murid dapat:


1. Menjelaskan kepentingan agama
sebagai panduan kehidupan seharian.
(Pemikiran)
2. Menyedari pentingnya ajaran agama
dalam kehidupan. (Perasaan)
3. Mengamalkan ajaran agama dalam
kehidupan. (Tingkah laku)

Pada akhir pembelajaran, murid dapat:


1. Menjelaskan kepentingan mengamalkan
sikap amanah dengan anggota keluarga
dan individu lain. (Pemikiran)
2. Menyedari kepentingan amanah dalam
setiap perhubungan. (Perasaan)
3. Mengamalkan ciri-ciri amanah dalam
pelbagai situasi. (Tingkah laku)

PANITIA PENDIDIKAN MORAL SMK. BANDAR BEHRANG 2020, TG. MALIM, PERAK.

[ 1 ]

RANCANGAN PELAJARAN PENDIDIDKAN MORAL


TINGKATAN 2

MINGGU

NILAI / UNIT

1.3

2
9-13
Jan
2017

1.4

3
16-20
Jan
2017

KANDUNGAN AKADEMIK

Harga Diri

Sayang akan diri membentuk peribadi


mulia

Keupayaan dan keyakinan diri


agar mampu memulia dan
menjaga maruah diri dalam
kehidupan

Perlakuan yang baik membentuk jati diri

1. Menyenaraikan amalan yang boleh


menjejaskan maruah diri. (Pemikiran)

Kumpulan kongsi gelap

Penyalahgunaan dadah

2. Mengisafkan bahawa tingkahlaku yang


merosakkan diri perlu dijauhi.
(Perasaan)

Merokok

Pergaulan bebas

Sikap bertanggungjawab menjamin


kesejahteraan

Kesanggupan diri seseorang


untuk memikul dan melaksanakan
tugas serta kewajipan dengan
sempurna

Amalan bertanggungjawab menjamin


kesempurnaan tugas
Sikap bertanggungjawab dalam
menjalankan tugas
-

Rumah

Sekolah

Masyarakat

CATATAN

Pada akhir pembelajaran, murid dapat:

Tingkahlaku yang merosakkan diri perlu


dijauhi

Bertanggungjawab

HASIL PEMBELAJARAN

3. Menghindari amalan yang boleh


menjejaskan maruah diri. (Tingkah laku)

Pada akhir pembelajaran, murid dapat:


1. Menyanaraikan tanggungjawab diri di
rumah dan di sekolah. (Pemikiran)
2. Menyedari amalan bertanggungjawab
menjaminkan kesempurnaan.
(Perasaan)
3. Mengamalkan sikap bertanggungjawab
dalam pelbagai situasi. (Tingkah laku)

PANITIA PENDIDIKAN MORAL SMK. BANDAR BEHRANG 2020, TG. MALIM, PERAK.

[ 2 ]

RANCANGAN PELAJARAN PENDIDIDKAN MORAL


TINGKATAN 2

MINGGU

NILAI / UNIT

1.5

KANDUNGAN AKADEMIK

Hemah Tinggi

Hemah tinggi mencerminkan peribadi mulia

Beradab sopan dan berbudi


pekerti mulia dalam pergaulan
seharian

Tutur kata dan tingkahlaku yang selaras


dengan norma masyarakat

3
16-20
Jan
2017

Tutur kata dan tingkahlaku terpuji


-

Menghormati orang lain

Berterima kasih atas pemberian

HASIL PEMBELAJARAN

CATATAN

Pada akhir pembelajaran, murid dapat:


1. Menyatakan pertuturan yang terpuji
serta berterima kasih di atas pemberian
bagi menghormati orang lain.
(Pemikiran)
2. Menyedari kepentingan tutur kata dan
tingkahlaku terpuji serta berterima kasih
bagi menghormati orang lain.
(Perasaan)
3. Mengamalkan pertuturan dan
tingkahlaku yang terpuji serta berterima
kasih seseuai dengan norma
masyarakat. (Tingkah laku)

4
23-25
Jan
2017

Jauhi sikap negatif


-

Angkuh

Bercakap besar

Mementingkan diri

Pada akhir pembelajaran, murid dapat:


1. Menjelaskan cara-cara bersikap positif.
(Pemikiran)
2. Menyedari pentingnya tingkahlaku yang
bersopan. (Perasaan)
3. Mengamalkan sikap positif dalam
kehidupan. (Tingkah laku)

MINGGU

NILAI / UNIT

KANDUNGAN AKADEMIK

HASIL PEMBELAJARAN

CATATAN

PANITIA PENDIDIKAN MORAL SMK. BANDAR BEHRANG 2020, TG. MALIM, PERAK.

[ 3 ]

RANCANGAN PELAJARAN PENDIDIDKAN MORAL


TINGKATAN 2

1.6

4
23-25
Jan
2017

1.7

5
1-3
Feb
2017

Toleransi

Toleransi menjalin kemesraan

Kesanggupan bertolak ansur,


sabar dan mengawal diri bagi
mengelakkan berlakunya
pertelingkahan dan perselisihan
faham demi kesejahteraan hidup

Amalan toleransi mengekalkan hubungan


yang mesra

Toleransi dalam perhubungan


-

Anggota keluarga

Rakan sebaya

Warga sekolah

Masyarakat

Berdikari

Berdikari membawa kejayaan

Kebolehan dan kesanggupan


melakukan sesuatu tanpa
bergantung kepada orang lain

Kemampuan menyelesaikan masalah


memupuk sikap berdikari

Keupayaan menyelesaikan masalah


-

Secara individu

Secara berkumpulan

Pada akhir pembelajaran, murid dapat:


1. Mengenal pasti sikap toleransi dalam
perhubungan anggota keluarga, rakan
sebaya, warga sekolah dan masyarakat
(Pemikiran)
2. Menyedari kepentingan sikap toleransi
dalam perhubungan anggota keluarga,
rakan sebaya, warga sekolah dan
masyarakat. (Perasaan)
3. Mengamalkan sikap toleransi dalam
perhubungan anggota keluarga, rakan
sebaya, warga sekolah dan masyarakat.
(Tingkah laku)

Pada akhir pembelajaran, murid dapat:


1. Menyatakan kepentingan keupayaan
menyelesaikan masalah secara individu
dan kumpulan. (Pemikiran)
2. Memahami kepentingan berdikari dalam
menyelesaikan masalah. (Perasaan)
3. Berupaya sendiri tanpa mengenal putus
asa untuk mencapai kejayaan.
(Tingkah laku)

PANITIA PENDIDIKAN MORAL SMK. BANDAR BEHRANG 2020, TG. MALIM, PERAK.

[ 4 ]

RANCANGAN PELAJARAN PENDIDIDKAN MORAL


TINGKATAN 2

MINGGU

NILAI / UNIT

1.8

5
1-3
Feb
2017

1.9

6
6-10
Feb
2017

KANDUNGAN AKADEMIK

Kerajinan

Rajin dan usaha tangga kejayaan

Usaha yang berterusan penuh


dengan semangat ketekunan,
kecekalan, kegigihan, dedikasi
dan berdaya maju dalam
melakukan sesuatu perkara

Kegigihan dalam kehidupan seharian

Kejayaan berpunca daripada usaha yang


gigih
-

Diri

Keluarga

Sekolah

Kasih sayang

Kasih sayang asas kesejahteraan hidup

Kepekaan dan perasaan cinta


yang mendalam serta berkekalan
yang lahir daripada hati yang
ikhlas

Kasih dan sayang semua hidupan di dunia

Sayangi semua hidupan


-

Manusia

Fauna

Flora

HASIL PEMBELAJARAN

CATATAN

Pada akhir pembelajaran, murid dapat:


1. Menyatakan contoh-contoh tindakan
yang membawa kejayaan kepada diri,
keluarga dan sekolah. (Pemikiran)
2. Menyedari kejayaan berpunca daripada
sikap kerajinan. (Perasaan)
3. Berusaha tanpa jemu demi kepentingan
diri, keluarga dan sekolah.
(Tingkah laku)

Pada akhir pembelajaran, murid dapat:


1. Menjelaskan pentingnya menyayangi
semua hidupan di dunia. (Pemikiran)
2. Meluahkan perasaan sayang kepada
semua hidupan di dunia. (Perasaan)
3. Menyayangi sesama manusia dan tidak
memusnahkan haiwan dan tumbuhan.
(Tingkah laku)

PANITIA PENDIDIKAN MORAL SMK. BANDAR BEHRANG 2020, TG. MALIM, PERAK.

[ 5 ]

RANCANGAN PELAJARAN PENDIDIDKAN MORAL


TINGKATAN 2

MINGGU

NILAI / UNIT
1.10 Keadilan

7
13-17
Feb
2017

Tindakan dan keputusan yang


saksama serta tidak berat
sebelah

1.11 Rasional

7
13-17
Feb
2017

MINGGU

Boleh berfikir berdasarkan alasan


dan bukti yang nyata dan dapat
mengambil tindakan berasaskan
pertimbangan yang wajar

NILAI / UNIT

KANDUNGAN AKADEMIK

HASIL PEMBELAJARAN

CATATAN

Keadilan menjamin kesejahteraan bersama


Keadilan membentuk budaya sekolah

Keadilan di sekolah tanggungjawab


bersama
-

Hukuman dan ganjaran

Layanan antara murid

Kemudahan

Pada akhir pembelajaran, murid dapat:


1. Menjelaskan ciri-ciri keadilan yang
membentuk budaya sekolah.
(Pemikiran)
2. Menyedari pentingnya nilai keadilan di
sekolah. (Perasaan)
3. Menerima dan mengamalkan prinsip
keadilan di sekolah.
(Tingkah laku)

Sikap rasional membentuk pemikiran yang


matang
Pemikiran terbuka menjamin keputusan yang
bijak

Keupayaan menimbangkan pelbagai


pilihan berdasarkan beberapa faktor
sebelum membuat keputusan
-

Bukti yang kukuh

Pengetahuan

Pengalaman

KANDUNGAN AKADEMIK

Pada akhir pembelajaran, murid dapat:


1. Menyenaraikan pelbagai pilihan
berdasarkan beberapa faktor sebelum
membuat keputusan. (Pemikiran)
2. Menyedari kepentingan membuat
keputusan berdasarkan bukti,
pengetahuan dan pengalaman.
(Perasaan)
3. Membuat keputusan selepas
menimbangkan pelbagai faktor.
(Tingkah laku)

HASIL PEMBELAJARAN

CATATAN

PANITIA PENDIDIKAN MORAL SMK. BANDAR BEHRANG 2020, TG. MALIM, PERAK.

[ 6 ]

RANCANGAN PELAJARAN PENDIDIDKAN MORAL


TINGKATAN 2

1.15 Kesederhanaan
Bersikap tidak keterlaluan dalam
membuat pertimbangan dan
tindakan sama ada dalam
pemikiran, pertuturan atau
perlakuan tanpa mengabaikan
kepentingan diri dan orang lain

8
20-23
Feb
2017

Amalan kesederhanaan asas kesejahteraan


bersama
Sikap sederhana dalam hubungan

Pada akhir pembelajaran, murid dapat:

Keupayaan mengimbangi kepentingan diri


dan orang lain

1. Memahami sikap kesederhanaan dalam


kehidupan. (Pemikiran)

Pergaulan

2. Menyedari kepentingan mengamalkan


sikap kesederhanaan. (Perasaan)

Membantu mengikut kemampuan diri

3. Mengambil tindakan dengan mengambil


kira kepentingan diri dan orang lain.
(Tingkah laku)

BIDANG PEMBELAJARAN 2:
NILAI BERKAITAN DENGAN
KEKELUARGAAN
2.1

Kasih sayang terhadap


keluarga

Kasih sayang asas keluarga bahagia


Kebahagian keluarga tanggungjawab bersama

9
1-3
Mac
2017

Perasaan cinta, kasih dan


sayang yang mendalam dan
berkekalan terhadap keluarga

Kasih dan sayang terhadap anggota


keluarga

Pada akhir pembelajaran, murid dapat:


1. Menyenaraikan aktiviti yang
menunjukkan perasaan kasih sayang di
kalangan anggota keluarga. (Pemikiran)
2. Menyedari kepentingan perasaan kasih
sayang antara anggota keluarga.
(Perasaan)
3. Mengamalkan tingkahlaku yang
menunjukkan wujudnya kasih sayang
dalam sesebuah keluarga.
(Tingkah laku)

PANITIA PENDIDIKAN MORAL SMK. BANDAR BEHRANG 2020, TG. MALIM, PERAK.

[ 7 ]

RANCANGAN PELAJARAN PENDIDIDKAN MORAL


TINGKATAN 2

MINGGU

NILAI / UNIT

KANDUNGAN AKADEMIK

HASIL PEMBELAJARAN

CATATAN

Pada akhir pembelajaran, murid dapat:

Hubungan keluarga yang harmonis

1. Menjelaskan ciri-ciri keluarga bahagia


(Pemikiran)

1-3
Mac
2017

2. Menghargai ikatan kekeluargaan yang


harmonis. (Perasaan)
3. Menyayangi ibu bapa dan anggota
keluarga yang lain. (Tingkah laku)

2.2

10
6-10
Mac
2017

Hormat dan taat kepada


anggota keluarga

Pegangan agama menjamin keluarga


bahagia

Memuliakan setiap anggota


keluarga dengan berinteraksi dan
memberi layanan secara
bersopan untuk mewujudkan
keluarga yang harmonis

Hormat dan taat kepada ibu bapa tuntutan


agama

Kedudukan ibu bapa mengikut perspektif


agama
-

Islam

Buddha

Hindu

Kristian

Sikh

Pada akhir pembelajaran, murid dapat:


1. Menyenaraikan perlakuan yang
menunjukkan sikap hormat dan taat
kepada ibu bapa. (Pemikiran)
2. Menyedari kepentingan menghormati ibu
bapa. (Perasaan)
3. Memulia dan mentaati ibu bapa seperti
dituntut agama. (Tingkah laku)

11

13-17 Mac 2017

UJIAN 1

12

20-26 Mac 2017

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1

PANITIA PENDIDIKAN MORAL SMK. BANDAR BEHRANG 2020, TG. MALIM, PERAK.

[ 8 ]

RANCANGAN PELAJARAN PENDIDIDKAN MORAL


TINGKATAN 2

MINGGU

NILAI / UNIT
2.3

13
27-31
Mac
2017

KANDUNGAN AKADEMIK

Mengekalkan tradisi
kekeluargaan

Tradisi kekeluargaan warisan berharga

Menerima, menghormati dan


mengamalkan sesuatu
kebiasaan, adat dan kepercayaan
yang diwarisi secara turuntemurun dalam keluarga

Amalan adat menghidupkan tradisi


kekeluargaan

Amalan tradisi oleh keluarga sejak turuntemurun


-

Sambutan sesuatu perayaan bersama


keluarga

HASIL PEMBELAJARAN

CATATAN

Pada akhir pembelajaran, murid dapat:


1. Mengenal pasti adat dan tradisi yang
diamalkan oleh keluarga. (Pemikiran)
2. Menghargai dan berbangga dengan adat
tradisi yang diamalkan oleh keluarga.
(Perasaan)
3. Mematuhi adat dan tradisi yang
diamalkan oleh keluarga. (Tingkah laku)

2.4

14
3-7
Apr
2017

Tanggungjawab terhadap
keluarga

Majukan diri demi kebahagian hidup


berkeluarga

Kewajipan yang harus


dilaksanakan oleh setiap individu
terhadap keluarga untuk
melahirkan keluarga bahagia,
meningkatkan imej dan menjaga
maruah keluarga

Kewajipan dalam keluarga tanggungjawab


bersama
Bertanggungjawab memajukan diri dan
keluarga
-

Pendidikan

Kerjaya

Pada akhir pembelajaran, murid dapat:


1. Menyatakan kepentingan memajukan
diri dan keluarga dalam pendidikan dan
kerjaya (Pemikiran)
2. Berbangga dengan kejayaan anggota
keluarga dalam pendidikan dan kerjaya.
(Perasaan)
3. Menjalankan tanggungjawab terhadap
keluarga dengan belajar bersungguhsungguh untuk memajukan diri dan
keluarga. (Tingkah laku)

MINGGU

NILAI / UNIT

KANDUNGAN AKADEMIK

HASIL PEMBELAJARAN

CATATAN

PANITIA PENDIDIKAN MORAL SMK. BANDAR BEHRANG 2020, TG. MALIM, PERAK.

[ 9 ]

RANCANGAN PELAJARAN PENDIDIDKAN MORAL


TINGKATAN 2

BIDANG PEMBELAJARAN 3:
NILAI BERKAITAN DENGAN ALAM
SEKITAR

14
3-7
Apr
2017

3.1

Kesedaran tentang perlunya


memelihara dan memulihara alam
sekitar untuk mengekalkan
keseimbangan ekosistem

3.2

15
10-14
Apr
2017

MINGGU

Menyayangi dan menghargai


alam sekitar

Persekitaran berkualiti kesejahteraan


bersama
Keceriaan sekolah tanggungjawab bersama

2. Menghargai persekitaran sekolah yang


ceria dan menarik. (Perasaan)

3. Mengamalkan tanggungjawab menjaga


persekitaran sekolah. (Tingkah laku)

Kebersihan dan penghijauan


persekitaran sekolah

Air sumber alam berharga

Keadaan saling memerlukan


hubungan yang harmonis antara
manusia dengan alam sekeliling
supaya kualiti kehidupan manusia
dan alam sekeliling terpelihara

Air nadi kehidupan

NILAI / UNIT

1. Menjelaskan cara-cara menjaga


kebersihan dan menceriakan kawasan
sekolah. (Pemikiran)

Tanggungjawab memelihara dan


memulihara persekitaransekolah

Keharmonian antara manusia


dengan alam sekitar

Pada akhir pembelajaran, murid dapat:

Kepentingan air dalam kehidupan


-

Punca air dan kegunaannya

Tanggungjawab menjaga kebersihan


sumber air

Penjimatan air

KANDUNGAN AKADEMIK

Pada akhir pembelajaran, murid dapat:


1. Menyenaraikan kegunaan air dalam
kehidupan. (Pemikiran)
2. Menyedari pentingnya sumber air
kepada penghidupan. (Perasaan)
3. Menjaga kebersihan sumber air dan
mengelakkan pembaziran
.
(Tingkah laku)

HASIL PEMBELAJARAN

CATATAN

PANITIA PENDIDIKAN MORAL SMK. BANDAR BEHRANG 2020, TG. MALIM, PERAK.

[ 10 ]

RANCANGAN PELAJARAN PENDIDIDKAN MORAL


TINGKATAN 2

3.3

15
10-14
Apr
2017

Kemapanan Alam Sekitar

Perlindungan santuari hidupan


tanggungjawab bersama

Pengekalan keseimbangan alam


sekeliling sebagai tanggungjawab
bersama untuk kesejahteraan
hidup

Zon persisiran pantai perlu dilindungi

Pembangunan terkawal di zon persisiran


pantai

Pada akhir pembelajaran, murid dapat:


1. Menyatakan ciri-ciri persisiran pantai
yang bersih. (Pemikiran)
2. Menyedari kepentingan melindungi
kawasan persisiran pantai. (Perasaan)
3. Melibatkan diri dalam melindungi zon
persisiran pantai. (Tingkah laku)

Pengekalan kawasan terumbu karang


untuk pembaikan hidupan marin

15
10-14
Apr
2017

Pada akhir pembelajaran, murid dapat:


1. Menyatakan cara-cara untuk
mengekalkan kawasan terumbu karang
untuk pembiakan hidupan marin.
(Pemikiran)
2. Menyedari pentingnya kawasan terumbu
karang dikekalkan. (Perasaan)
3. Menyokong usaha dalam pemuliharaan
kawasan terumbu. (Tingkah laku)

MINGGU

NILAI / UNIT

KANDUNGAN AKADEMIK

HASIL PEMBELAJARAN

CATATAN

PANITIA PENDIDIKAN MORAL SMK. BANDAR BEHRANG 2020, TG. MALIM, PERAK.

[ 11 ]

RANCANGAN PELAJARAN PENDIDIDKAN MORAL


TINGKATAN 2

3.4

16
17-20
Apr
2017

Peka terhadap isu-isu Alam


Sekitar

Bencana alam ialah fenomena semula jadi

Prihatin terhadap persoalan yang


berkaian dengan alam sekeliling
dan berusaha menyelesaikannya

Peka terhadap kejadian bencana alam demi


keselamatan bersama

Kesan bencana alam kepada alam sekitar

Pada akhir pembelajaran, murid dapat:


1. Mengenal pasti kesan bencana alam
kepada alam sekitar. (Pemikiran)
2. Menyedari bahaya kesan bencana alam.
(Perasaan)
3. Mengambil langkah-langkah yang
khusus untuk mencegah bencana alam.
(Tingkah laku)

Persediaan menghadapi bencana alam

Pada akhir pembelajaran, murid dapat:


1. Mengenal pasti langkah-langkah
persediaan dalam menghadapi bencana
alam. (Pemikiran)

16
17-20
Apr
2017

2. Menyedari pentingnya persediaan dalam


menghadapi bencana alam. (Perasaan)
3. Melibatkan diri dalam aktiviti-aktiviti
persediaan menghadapi bencana alam.
(Tingkah laku)

MINGGU

NILAI / UNIT

KANDUNGAN AKADEMIK

HASIL PEMBELAJARAN

CATATAN

PANITIA PENDIDIKAN MORAL SMK. BANDAR BEHRANG 2020, TG. MALIM, PERAK.

[ 12 ]

RANCANGAN PELAJARAN PENDIDIDKAN MORAL


TINGKATAN 2

BIDANG PEMBELAJARAN 4:
NILAI BERKAITAN DENGAN
PATRIOTISME
4.1

17
25-28
Apr
2017

Cinta akan negara


Perasaan sayang dan bangga
kepada negara serta meletakkan
kepentingan negera melebihi
kepentingan diri

Nikmat dan keselesaan hidup tanda


kemakmuran negara
Kemudahan awam dan perkhidmatan sosial
negara tanggungjawab bersama

Perasaan bangga dengan kemudahan


awam dan perkhidmatan sosial negara

Pada akhir pembelajaran, murid dapat:


1. Memahami betapa pentingnya
kemudahan awam dan perkhidmatan
sosial yang disediakan kepada
masyarakat oleh kerajaan. (Pemikiran)
2. Menyedari tanggungjawab menjaga
kemudahan awam dan perkhidmatan
sosial negara bersama-sama.
(Perasaan)
3. Menggunakan kemudahan awam dan
perkhidmatan sosial dengan baik walau
di mana seseorang berada
.
(Tingkah laku)

Sikap bertanggungjawab menjaga


kemudahan awam dan perkhidmatan
sosial yang terdapat dalam negara

17
25-28
Apr
2017

Pada akhir pembelajaran, murid dapat:


1. Menyenaraikan cara menjaga
kemudahan-kemudahan awam yang
disediakan oleh kerajaan. (Pemikiran)
2. Menyedari kepentingan menjaga
kemudahan-kemudahan awam kepada
semua lapisan masyarakat. (Perasaan)
3. Menjaga dan tidak merosakkan
kemudahan-kemudahan awam.
(Tingkah laku)

PANITIA PENDIDIKAN MORAL SMK. BANDAR BEHRANG 2020, TG. MALIM, PERAK.

[ 13 ]

RANCANGAN PELAJARAN PENDIDIDKAN MORAL


TINGKATAN 2

MINGGU

NILAI / UNIT
4.2

18
2-5
Mei
2017

KANDUNGAN AKADEMIK

Taat setia kepada Raja dan


Negara

Raja dan pemimpin ialah payung negara

Kepatuhan dan kesetiaan yang


berkekalan kepada Raja dan
negara

Kesetiaan terhadap raja dan negara adalah


kewajipan bagi setiap rakyat

Tata laku dalam majlis yang dihadiri oleh


pembesar negara

HASIL PEMBELAJARAN

CATATAN

Pada akhir pembelajaran, murid dapat:


1. Menyenaraikan tata laku yang sesuai
dalam majlis yang dihadiri oleh
pembesar negara. (Pemikiran)
2. Menyedari pentingnya tata laku yang
sesuai ketika menghadiri majlis-majlis
rasmi. (Perasaan)
3. Menunjukkan tata laku yang sesuai
dalam majlis yang dihadiri oleh raja atau
pembesar negara. (Tingkah laku)

18
2-5
Mei
2017

Taat setia kepada raja dan negara


-

Hari Keputeraan

Hari Kebangsaan

Pertabalan Raja

Pada akhir pembelajaran, murid dapat:


1. Mengetahui hari-hari kebesaran negara.
(Pemikiran)
2. Menyedari pentingnya sikap taat setia
kepada raja dan negara. (Perasaan)
3. Menyertai program-program sambutan
Hari Kebangsaan. (Tingkah laku)

PANITIA PENDIDIKAN MORAL SMK. BANDAR BEHRANG 2020, TG. MALIM, PERAK.

[ 14 ]

RANCANGAN PELAJARAN PENDIDIDKAN MORAL


TINGKATAN 2

MINGGU

NILAI / UNIT
4.3

19
8-12
Mei
2017

KANDUNGAN AKADEMIK

HASIL PEMBELAJARAN

Sanggup berkorban untuk


negara

Sanggup berkorban demi kebajikan


masyarakat dan kemakmuran negara

Kerelaan melakukan atau


menyerahkan sesuatu termasuk
nyawa sebagi tanda kebaktian
untuk negara

Kesanggupan melibatkan diri dalam aktiviti


kemasyarakatan

Pada akhir pembelajaran, murid dapat:

Sedia mengorbankan tenaga dan masa


dalam kerja-kerja amal
-

Ekonomi

Kesihatan

Pendidikan

Sukan

1. Menyenaraikan aktiviti-aktiviti
kemasyarakatan. (Pemikiran)
2. Menyedari kepentingan aktiviti-aktiviti
kemasyarakatan. (Perasaan)
3. Mengambi bahagian dalam aktiviti
kemasyarakatan demi negara.
(Tingkah laku)

20- 21

15-26 Mei 2017

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN

22 - 23

1-12 Jun 2017

CUTI PERTENGAHAN TAHUN

MINGGU

NILAI / UNIT

KANDUNGAN AKADEMIK

CATATAN

HASIL PEMBELAJARAN

CATATAN

PANITIA PENDIDIKAN MORAL SMK. BANDAR BEHRANG 2020, TG. MALIM, PERAK.

[ 15 ]

RANCANGAN PELAJARAN PENDIDIDKAN MORAL


TINGKATAN 2

BIDANG PEMBELAJARAN 5:
NILAI BERKAITAN DENGAN
HAK ASASI MANUSIA
5.1

24
13-16
Jun
2017

Melindungi hak kanak-kanak

Persekitaran mempengaruhi pertumbuhan


kanak-kanak

Membela, memberi naungan dan


memelihara hak kanak-kanak
bagi menjamin kehidupan mereka
yang sempurna

Ibu bapa pelindung kanak-kanak

Pada akhir pembelajaran, murid dapat:

Tanggungjawab ibu bapa memastikan


anak-anak mendapat kehidupan sempurna

1. Mengetahui tanggungjawab ibu bapa


terhadap kanak-kanak. (Pemikiran)

Pendidikan

Perlindungan

2. Menyedari hak kanak-kanak untuk


mendapatkan kehidupan sempurna.
(Perasaan)
3. Melibatkan diri dalam aktiviti melindungi
kanak-kanak. (Tingkah laku)

5.2

25
19-23
Jun
2017

26

Menghormati hak wanita

Pengiktirafan hak wanita menjamin


pembangunan insan

Melindungi dan mengiktiraf wanta


sebagai individu yang boleh
memberi sumbangan dalam
pembangunan keluarga,
masyarakat dan negara

Hak wanita tanggungjawab bersama

Peka terhadap hak wanita


-

Hal-hal kebajikan

Peluang kenaikan pangkat

Pengeksploitasian

Iklan

24 30 Jun 2017

Pada akhir pembelajaran, murid dapat:


1. Menyenaraikan peranan dan hak wanita
dalam masyarakat. (Pemikiran)
2. Menghargai jasa dan peranan wanita.
(Perasaan)
3. Bersikap terbuka dalam mengiktiraf
wanita sebagai golongan yang
berkebolehan, berpotensi dan
bermaruah. (Tingkah laku)

CUTI HARI RAYA AIDILFITRI

PANITIA PENDIDIKAN MORAL SMK. BANDAR BEHRANG 2020, TG. MALIM, PERAK.

[ 16 ]

RANCANGAN PELAJARAN PENDIDIDKAN MORAL


TINGKATAN 2

MINGGU

NILAI / UNIT

5.3

27
3-7
Jul
2017

5.4

27
3-7
Jul
2017

MINGGU

KANDUNGAN AKADEMIK

Melindungi hak pekerja

Majikan yang prihatin meningkatkan


produktiviti negara

Menghormati, menghargai
danmengiktiraf perkhidmatan,
jasa dan sumbangan golongan
pekerja dalam pembangunan
negara

Majikan prihatin pekerja berjaya

Tanggungjawab majikan dalam menjaga


kebajikan pekerja
-

Keselesaan tempat kerja

Peluang mempertingkatkan kerjaya

Kemudahan berekreasi

Menghormati hak golongan


kurang berupaya

Golongan kurang berupaya insan ciptaan


Tuhan

Memberi layanan yang bersopan


kepada golongan kurang
berupaya supaya tidak berasa
tersisih dan mengiktiraf mereka
sebagai insan ciptaan Tuhan

Prihatin terhadap golongan kurang berupaya

NILAI / UNIT

HASIL PEMBELAJARAN

Pada akhir pembelajaran, murid dapat:


1. Menyenaraikan peranan majikan dalam
menjaga kepentingan pekerja.
(Pemikiran)
2. Menyedari pentingnya majikan menjaga
kebajikan pekerja. (Perasaan)
3. Menyokong bahawa kebajikan pekerja
merupakan tanggungjawab majikan.
(Tingkah laku)

Pada akhir pembelajaran, murid dapat:

Golongan kurang berupaya memerlukan


layanan dan sokongan daripada pelbagai
pihak

1. Menjelaskan cara-cara memberi layanan


dan sokongan kepada golongan kurang
berupaya. (Pemikiran)

Keluarga

Rakan sebaya

2. Menginsafi tentang masalah yang


dihadapi oleh golongan kurang
berupaya. (Perasaan)

Anggota masyarakat

KANDUNGAN AKADEMIK

CATATAN

3. Memberi layanan dan sokongan yang


baik kepada golongan yang kurang
berupaya. (Tingkah laku)

HASIL PEMBELAJARAN

CATATAN

28
PANITIA PENDIDIKAN MORAL SMK. BANDAR BEHRANG 2020, TG. MALIM, PERAK.

[ 17 ]

RANCANGAN PELAJARAN PENDIDIDKAN MORAL


TINGKATAN 2

5.5

10-14
Jul
2017

Melindungi Hak Pengguna

Kesedaran pengguna tanda masyarakat


matang

Membela dan memelihara hak


individu untuk menjadi pengguna
yang berilmu, mendapat
perkhidmatan serta barangan
yang berkualiti dan tidak mudah
dieksplotasikan

Pendidikan kepenggunaan asas kepekaan


pengguna

Kepekaan pengguna terhadap hak dan


tanggungjawab
-

Maklumat tentang barangan dan


perkhidmatan supaya mudah membuat
pilihan dan mengelakkan penipuan

Perlindungan daripada penggunaan


barangan dan perkhidmatan yang
membahayakan

Pada akhir pembelajaran, murid dapat:


1. Mengenal pasti hak pengguna untuk
mendapatkan perlindungan dan
maklumat tentang barangan dan
perkhidmatan. (Pemikiran)
2. Menyedari peranan pendidikan
kepenggunaan. (Perasaan)
3. Membela dan memelihara hak
pengguna. (Tingkah laku)

BIDANG PEMBELAJARAN 6:
NILAI BERKAITAN DENGAN
DEMOKRASI
6.1

29
18-21
Jul
2017

Mematuhi peraturan dan


undang-undang

Undang-undang menjamin kesejahteraan


hidup masyarakat

Menerima dan mematuhi


peraturan dan undang-undang
yang telah ditentukan tanpa
mengira sesiapa dan di mana
seseorang itu berada

Undang-undang menjamin keselamatan di


jalan raya

Pada akhir pembelajaran, murid dapat:

Patuhi undang-undang dan peraturan jalan


raya

1. Menyenaraikan sekurang-kurangnya tiga


undang-undang dan peraturan jalan
raya. (Pemikiran)
2. Menyedari kepentingan mematuhi
undang-undang dan peraturan jalan
raya. (Perasaan)
3. Mematuhi peraturan dan undang-undang
jalan raya bagi menjamin keselamatan
diri dan orang lain. (Tingkah laku)

MINGGU

NILAI / UNIT

KANDUNGAN AKADEMIK

HASIL PEMBELAJARAN

CATATAN

PANITIA PENDIDIKAN MORAL SMK. BANDAR BEHRANG 2020, TG. MALIM, PERAK.

[ 18 ]

RANCANGAN PELAJARAN PENDIDIDKAN MORAL


TINGKATAN 2

30

24-28
Jul
2017

6.2

30
24-28
Jul
2017

MINGGU

Tidak terlibat dalam perbuatan yang


menyalahi undang-undang jalan raya
-

Perlumbaan haram

Memandu tanpa lesen

Memandu dalam keadaan mabuk

Kecuaian pejalan kaki

Kebebasan bersuara

Kebebasan bersuara menverminkan


keluarga berfikiran terbuka

Kebebasan berucap dan


mengeluarkan fikiran dengan
batasan tertentu bagi menjaga
keselamatan dan ketenteraman

Amalan bermusyawarah sebagai budaya hdup


sekeluarga

NILAI / UNIT

Kebebasan mengeluarkan pendapat


dalam perbincangan keluarga
-

Perbincangan bersama keluarga dalam


pelbagai hal

Perasaan dan emosi dikawal

KANDUNGAN AKADEMIK

Pada akhir pembelajaran, murid dapat:


1. Mengetahui kesalahan-kesalahan jalan
raya. (Pemikiran)
2. Mnginsafi terhadap kesan buruk
perbuatan menyalahi undang-undang
jalan raya. (Perasaan)
3. Mengamalkan perlakuan bersopansantun di jalan raya. (Tingkah laku)

Pada akhir pembelajaran, murid dapat:


1. Memahami adab yang betul semasa
memberi pendapat dalam perbincangan
keluarga. (Pemikiran)
2. Menyedari kepentingan amalan
bermusyawarah sebagai budaya hidup
berkeluarga. (Perasaan)
3. Berbincang dengan anggota keluarga
dalam suasana yang harmoni.
(Tingkah laku)

HASIL PEMBELAJARAN

CATATAN

PANITIA PENDIDIKAN MORAL SMK. BANDAR BEHRANG 2020, TG. MALIM, PERAK.

[ 19 ]

RANCANGAN PELAJARAN PENDIDIDKAN MORAL


TINGKATAN 2

6.3

31
1-4
Ogos
2017

6.4

32
7-11
Ogos
2017

Kebebasan Beragama

Kebebasan beragama lambang masyarakat


majmuk

Kebebasan setiap individu untuk


menganuti dan mengamalkan
agamanya seperti yang
diperuntukkan dalam
Perlembagaan Malaysia

Rakyat Malaysia merayakan pelbagai upacara


keagamaan

Kebebasan meraikan upacara keagamaan


-

Sambutan Maulidurr-Rasul (Islam)

Hari Wesak (Buddha)

Thaipusam (Hindu)

Good Friday (Kristian)

Hari Vasaki (Sikh)

Penglibatan diri dalam


pembangunan negara

Minda yang sihat melalui aktiviti bersama

Kebebasan untuk melibatkan diri


dalam pelbagai aktiviti
pembangunan negara dengan
mematuhi peraturan, undangundang dan perlembangaan
Malaysia

Aktiviti kemasyarakatan dijayakan bersama

Penyertaan dalam aktiviti luar sekolah


yang membina dan berfeadah
-

Aktiviti kebajikan dengan masyarakat


setempat

Pada akhir pembelajaran, murid dapat:


1. Menyenaraikan jenis-jenis perayaan
keagamaan yang disambut di Malaysia.
(Pemikiran)
2. Menyedari pentingnnya menghormati
upacara keagamaan orang lain .
(Perasaan)
3. Meraikan upacara keagamaan sendiri
dan menghormati upacara keagamaan
orang lain. (Tingkah laku)

Pada akhir pembelajaran, murid dapat:


1. Menyenaraikan aktiviti-aktiviti luar
sekolah yang membina dan berfaedah.
(Pemikiran)
2. Menyedari pentingnya melibatkan diri
dalam aktiviti yang berfeadah.
(Perasaan)
3. Melibatkan diri dalam aktiviti yang
berfeadah. (Tingkah laku)

PANITIA PENDIDIKAN MORAL SMK. BANDAR BEHRANG 2020, TG. MALIM, PERAK.

[ 20 ]

RANCANGAN PELAJARAN PENDIDIDKAN MORAL


TINGKATAN 2

MINGGU

NILAI / UNIT

6.5

33
14-18
Ogos
2017

KANDUNGAN AKADEMIK

HASIL PEMBELAJARAN

Sikap Keterbukaan

Sikap terbuka tanda kemantangan fikiran

Bersedia memberi dan menerima


pandangan, pembaharuan dan
kritikan selaras dengan
kebenaran fakta dan norma
masyarakat Malaysia

Teguran yang membina penting untuk


kebaikan bersama

Pendapat dan teguran diterima dengan


sikap terbuka
-

Akademik

Kokurikulum

Bimbingan dan kaunseling

CATATAN

Pada akhir pembelajaran, murid dapat:


1. Memahami konsep keterbukaan dalam
bidang akademik, kokurikulum serta
bimbingan dan kaunseling. (Pemikiran)
2. Menyedari pentingnya sikap
keterbukaan dalam menerima pendapat
dan teguran . (Perasaan)
3. Menerima pandangan dan teguran orang
lain demi kebaikan bersama.
(Tingkah laku)

BIDANG PEMBELAJARAN 7:
NILAI BERKAITAN DENGAN
KEAMANAN DAN KEHARMONIAN
7.1

34
21-25
Ogos
2017

Hidup bersama secara aman

Perpaduan masyarakat tunggak


kesejahteraan negara

Hidup berbaik-baik antara satu


sama lain dengan mengutamakan
kedamaian dan keharmonian
hidup tanpa mengira agama,
bangsa dan budaya

Semangat kejiranan membentuk


kesejahteraan masyarakat

Konsep kejiranan sebagai amalan dalam


kehidupan bermasyarakat
-

35

Pada akhir pembelajaran, murid dapat:

Kunjungan muhibah (Ziarahmenziarahi, saling membantu, hari


keluarga)

28 Ogos 3 Sept 2017

1. Memahami konsep kejiranan.


(Pemikiran)
2. Meluahkan perasaan gembira semasa
berkunjung ke rumah jiran. (Perasaan)
3. Mengamalkan budaya kunjungmengunjungi sesama jiran.
(Tingkah laku)

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL KEDUA

PANITIA PENDIDIKAN MORAL SMK. BANDAR BEHRANG 2020, TG. MALIM, PERAK.

[ 21 ]

RANCANGAN PELAJARAN PENDIDIDKAN MORAL


TINGKATAN 2

MINGGU

NILAI / UNIT
7.2

Usaha yang baik dan membina


yang dilakukan bersama pada
peringkat individu, komuniti atau
negara untuk mencapai sesuatu
matlamat

36
4-8
Sept
2017

7.3

37
11-15
Sept
2017

Saling Membantu dan


bekerjasama

KANDUNGAN AKADEMIK

HASIL PEMBELAJARAN

CATATAN

Hidup sepakat membawa berkat


Permuafakatan masyarakat untuk kebaikan
bersama

Permuafakatan dalam melaksanakan


tugas kemasyarakatan
-

Gotong- royong

Rukun tetangga

Jawatankuasa Kemajuan dan


Keselamatan Kampong

Program pemuafakatan

Saling menghormati antara


negara

Kesepakatan antara negara menjamin


kemakmuran sejagat

Menghargai dan memuliakan


hubungan antara negara untuk
menjamin kesejahteraan sejagat

Amalan menghormat-menghormati antara


negara menjamin kemantapan ekonomi

Perasaan tolak ansur dan hormatmenghormati antara negara untuk


kesepakatan serantau

Pada akhir pembelajaran, murid dapat:


1. Menyenaraikan aktiviti permuafakatan
dalam melaksanakan tugas
kemasyarakatan. (Pemikiran)
2. Menyedari pentinnya semangat
bermuafakatan dalam masyarakat .
(Perasaan)
3. Melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti
mesyarakat untuk kesejahteraan.
(Tingkah laku)

Pada akhir pembelajaran, murid dapat:


1. Menerangkan kepentingan bertolak
ansur dan hormat-menghormati antara
negara. (Pemikiran)
2. Menyedari pentingnya sikap tolak ansur
dan hormat- menghormati demi
kesepakatan serantau. (Perasaan)
3. Mengamalkan nilai saling menghormati
antara negara untuk kemakmuran
sejagat. (Tingkah laku)

38-41

18 Sept 13 Okt 2017

LATIHAN & ULANGKAJI

43-45

23 Okt 10 Nov 2017

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN

MHM
PANITIA PENDIDIKAN MORAL SMK. BANDAR BEHRANG 2020, TG. MALIM, PERAK.

[ 22 ]