Anda di halaman 1dari 2

TEKS UCAPAN GURU BESAR UNTUK masa untuk hadir demi peningkatan

MAJLIS PROGRAM MOTIVASI TAHUN 6 akademik anak anak kita. Saya rasa
berbesar hati dan merakamkan setinggi-
Yang dihormati pengacara majlis tinggi terima kasih di atas sokongan dan
keprihatinan tuan/puan. Terima kasih.
Yang berusaha penceramah Motivasi
Watis Tahun 6,Pn. Jasmiza Yantee bt Kita sedar bahawa dunia pendidikan
Jamaludin,CEO Jasmiza Solutions Sdn mengalami banyak perubahan dari masa
Bhd ke masa. Peluang pendidikan harus
Yang dihormati, digunakan sepenuhnya bagi menguasai
ilmu, kemahiran dan membina personaliti
Penolong penolong kanan yang cemerlang. Tanpa kelulusan dan ilmu
yang mencukupi, sukar untuk anak-anak
AJK PIBG, guru-guru, ibu bapa dan tuan kita mempunyai masa depan yang cerah.
puan yang dihormati sekalian. Sedangkan mereka ini hidup dalam zaman
yang semakin mencabar dengan masalah
Assalamualaikum warahmatullahi sosial dan ekonomi.
wabarakatuh.

Saya melahirkan rasa bersyukur ke hadrat Untuk makluman tuan/puan, para guru
Allah SWT kerana kita dapat bersama- akan terus berusaha ke arah
sama dalam majlis Motivasi bersama kecemerlangan sekolah, tetapi kewangan
Ibubapa tahun 6 SKTA pagi ini. Saya amat kita tidak memadai kerana kos dan
mengalu-alukan kehadiran ibubapa dan perbelanjaan semakin meningkat
guru guru yang mana dapat meluangkan sedangkan anggaran belanja mengurus
tidak turun sepenuhnya.hanya 85% saya yang ikhlas demi melihat kemajuan
sahaja. Sedangkan perjalanan kita masih anak-anak kita.
jauh dan kita tidak mahu usaha selama ini
Semoga apa yang tuan puan peroleh pada
menjadi sia-sia dan tersekat di
hari ini memberi manafaat kepada anak
pertengahan jalan. Saya mengharapkan
anak tuan puan.Kepada Pn Jasmiza saya
sokongan teguh ibubapa kepada sekolah
ingin mengucapkan berbanyak banyak
dan PIBG untuk menyumbang idea,
terima kasih dan penghargaaan di atas
kewangan dan tenaga demi kemajuan
kesudian meluangkan waktu untuk dating
anak-anak kita .
ke SKTA untuk bertemu dengan para waris
ini.Terima kasih puan
Sekolah dan PIBG telah merangka
beberapa program dan aktiviti demi
Wabillahi taufiq walhidayah
memastikan SKTA ini dapat berdiri sama
tinggi dan duduk sama rendah dengan
Assalamualaikum
sekolah terbaik dalam daerah KMY.
warahmatullahiwabarakatuh.
InsyaALLAH. Oleh itu saya,
mengharapkan kerjasama dan sokongan
tuan/puan di dalam menjayakannya. Sekian, Terima kasih.

Akhir kata, saya mengucapkan ribuan


terima kasih sekali lagi kepada tuan/puan
yang sudi bersama-sama pada pagi ini.
Saya menyusun jari memohon maaf
sekiranya terdapat salah dan silap. Apa
yang saya perkatakan datangnya dari hati

Anda mungkin juga menyukai