Anda di halaman 1dari 5

CARTA ALIR

PELAKSANAAN
PROGRAM PEMULIHAN KHAS

Kelas Biasa Pencalonan


Pencalonan&&
Kelas Biasa Pengumpulan
Pengumpulan
(Kerja
(Kerja Maklumat
Maklumat
Susulan)

Ujian
Ujian
Sudah Saringan
Saringan
Saringan
Menguasai 3M Belum Menguasai
Kemahiran 3M

UjianDiagnostik
Ujian Diagnostik &
&Ujian
Ujian
Pengamatan
Pengamatan

Analisa Ujian Diagnostik &


Analisa Ujian Diagnostik &
Pengamatan
Pengamatan

Penyediaan Rancangan
Penyediaan Rancangan
Pengajaran
Pengajaran

Pengajaran Belum
Pengajaran Menguasai
& Pembelajaran
& Pembelajaran Kemahiran 3M
Meneruskan
Pengajaran
Pemulihan

Penilaian
Penilaian
CARTA ALIR
PROGRAM PEMULIHAN KHAS NEGERI PAHANG

PENCALONAN &
PENGUMPULAN MAKLUMAT

MINGGU

UJIAN SARINGAN KE - 2
IPP2M
JANUARI

SKOR 46 - 60
SKOR 0 – 9
(CADANGAN KE SKOR
PENDIDIKAN KHAS

SKOR 10 – 45
KE KELAS PEMULIHAN KHAS

N MINGGU
UJIAN DIAGNOSTIK KE - 3
DAN ANALISIS MAC

PENGAJARAN &
PEMBELAJARAN

SKOR 46 - 60
UJIAN PENCAPAIAN I MINGGU
(IPP2M) KE - 4
JULAI

SKOR 10 – 45
ULANG PENGAJARAN & 1 OGOS
PEMBELAJARAN

SKOR 46 - 60
UJIAN PENCAPAIAN II 1 NOV
(IPP2M)

SKOR 10 – 44
KE KELAS PEMULIHAN KHAS
TAHUN BERIKUTNYA
CARTA ALIR
PROGRAM PEMULIHAN KHAS
DAERAH KUALA LIPIS, PAHANG

PENCALONAN &
PENGUMPULAN MAKLUMAT

MINGGU

UJIAN SARINGAN KE - 3
JA
NUARI

SKOR 46 - 60
SKOR 0 – 9
(CADANGAN KE SKOR
PENDIDIKAN KHAS

SKOR 10 – 45
KE KELAS PEMULIHAN KHAS

PENGAJARAN &
PEMBELAJARAN

SKOR 46 – 60
MINGGU
UJIAN PELEPASAN I KE - 2
MEI
SKOR 10 – 45
ULANG PENGAJARAN &
PEMBELAJARAN

SKOR 46 – 60
MINGGU KE-2
UJIAN PELEPASAN II SEPTEMBER

SKOR 10 – 44
KE KELAS PEMULIHAN KHAS
TAHUN BERIKUTNYA