Anda di halaman 1dari 2

BAB 5 : APLIKASI TEKNOLOGI (REKA BENTUK

SISTEM FERTIGASI)
1. Tandakan (/) bagi makluamt berkaitan sistem fertigasi yang betul dan (X) bagi yang salah
dalam ruang jawapan .

Pernyataan Ruang Jawapan


Proses pembejaan dan pengairan dilakukan secara berasingan . X

Sistem fertigasi ialah sistem inovasi pengairan titis . /

Kadar masalah merumpai bagi sistem fertigasi sangat rendah . /

2. Rajah berikut menunjukkan satu lakaran teknik penyusunan reka bentuk sistem fertigasi .

(a) Namakan komponen pada petak kosong yang disediakan .

(b) Nyatakan nama teknik ini dan huraikan .

Teknik penyusunan sistem fertigasi gegelang . Melalui teknik ini, air baja dapat diagih

seimbang dan sekiranya mana-mana bekas ditanggalkan air tetap mengalir .


3. Nyatakan tiga bahan penyambungan untuk paip utama dan paip sekunder .

(i) Injap penahan

(ii) Tee sama, soket sama

(iii) Siku 90o

(Terima mana-mana tiga jawapan yang betul)