Anda di halaman 1dari 1

Tugasan 1: Gunatanah dan Pengangkutan

Satu pembangunan dan persimpngan bertingkat telah dicadangkan di tepi Lebuh


Raya Utara Selatan seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 1.

Cadangan
Pembangunan

Ke KL Ke Seremban

Rajah 1

Pembangunan ini mengandungi 3250 pangsapuri sahaja. Dalam tempoh 1 jam,


kadar pengeluaran pelaku perjalanan dianggarkan 1.55 orang setiap unit pangsa
puri pada waktu pagi.

(a) Kirakan berapa orang yang akan keluar setiap jam pada waktu pagi
(b) Jika 70% perjalanan dilakukan dengan menaiki kereta, kirakan berapa orang
yang akan menaiki kereta
(c) Jika muatan purata setiap kereta 1.45 orang, kirakan berapa jumlah kereta
yang keluar dalam tempoh 1 jam pagi
(d) Jika 79% kereta yang keluar menuju ke Kuala Lumpur, kirakan bilangan
kereta tersebut.
(e) Jika muatan persimpangan bertingkat itu 1500 kereta satu jam satu lorong satu
arah, kirakan bilangan lorong jambatan yang menyeberangani lebih raya yang
ditunjukkan dalam Rajah 1. Cadangan anda mestilah mengambil kira hampir
semua yang keluar pada waktu pagi akan balik pada waktu petang dan terdapat
beberapa kenderaan yang memasuki kawasan pembangunan itu pada waktu
pagi dan keluar petang untuk tujuan penyelenggaraan atau penghuni yang
keluar bekerja pada waktu petang dan balik pagi.
(f) Lakarkan persimpangan bertiangkat yang anda cadangkan.