Anda di halaman 1dari 2

MADIN 2019

INSTRUMEN MONITORING
MADRASAH DINIYAH TAHUN 2019

A. DATA INFORMAN
1. Nama : ..............................................................................................................
2. Alamat : ..............................................................................................................
3. Jabatan di Madin : ..............................................................................................................

B. PROFIL LEMBAGA MADIN


a). Identitas Lembaga
1. Nama Madin : ..............................................................................................................
2. Jenjang Madin : ULA / WUSTHO
3. Alamat Madin : ..............................................................................................................
4. Tahun Berdiri : ..............................................................................................................
5. Yayasan Penyelenggara : ..............................................................................................................

c). Pengelolaan
1. Struktur Pengurus Yayasan

No. Nama Jabatan Pendidikan Pekerjaan/Keterangan

2. Struktur Pengelola *)

No. Nama Jabatan Pendidikan Pelatihan yang pernah


diikuti
Kepala Madin
Sekretaris

3. Daftar Guru / Ustadz / Ustadzah **)

No. Nama Pendidikan Mata Pelajaran Pelatihan yang pernah


yang ditempuh diikuti ***)

1
MADIN 2019

4. Jumlah Santri

Jumlah Jumlah Rombel


No. Tahun Ula Wustho
Ula Wustho Keterangan
L P Ʃ L P Ʃ
1. 2019
2. 2020
5. Sarana Prasarana

Kondisi
No. Jenis Sarana Jumlah Keterangan
Prasarana Baik Sedang Rusak
1. Gedung
2. Ruang Kelas
3. Ruang Kepala Madin
4.. Lain-lain

6. Sumber dan Kegiatan Pendanaan


a). SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan) Rp. .......................................
b). Bantuan Pemerintah
Sumber Bantuan
No. Tahun Jumlah
Kemenag Pemprov Pemkab/Kota
1. 2019
2. 2020

7. Keterangan ( saran dan hambatan) :

a. Meningkatkan tata kelola Madin


...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

.....................................................

Responden Petugas Monev