Anda di halaman 1dari 1

BORANG TRANSIT PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 4 2020

GURU: DEAVIE BINIUS


TINGKATAN: 4 HARMONY

TEMA PENDIDIKAN KESIHATAN REPRODUKTIF DAN SOSIAL (PEERS)


1.0 KESIHATAN DIRI DAN REPRODUKTIF 2.0 PENYALAHGUNAAN BAHAN 3.0 PENGURUSA MENTAL DAN
BIDANG PEMBELAJARAN
EMOSI
STANDARD KANDUNGAN 1.2 Kemahiran menangani 2.1 Kemahiran menangani situasi
1.1 Kemahiran membuat 3.1 Kemahiran mengurus mental
pengaruh dalaman serta luaran berisiko terhadap
keputusan dalam konteks dan emosi dalam kehidupan
yang mempengaruh kesihatan penyalahgunaan bahan kepada
kesihatan diri dan reproduktif harian
diri dan reproduktif diri, keluarga dan masyarakat
TAHAP PENGUASAAN 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
BIL. NAMA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29