Anda di halaman 1dari 11

KOLEJ VOKASIONAL

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

DIPLOMA TEKNOLOGI PEMESINAN INDUSTRI

DMA 1263 – LUKISAN CAD 1

PRACTICAL SHEET
AMALI 12
MEMANIPULASI OBJEK 2D
(OFFSET & EXTEND)
4 JAM

NAMA PELAJAR /
STUDENT'S NAME
NO. KAD PENGENALAN /

IC. NO
TAHUN / YEAR
NAMA PENSYARAH /
LECTURER’S NAME
TARIKH / DATE

MARKAH:
AMALI 12

TAJUK : Memanipulasi objek 2D (OFFSET & EXTEND)

OBJEKTIF :
1. Menggunakan arahan extend bagi membina tatasusunan segiempat dan
tatasusunan kutub sesuatu objek
2. Menggunakan arahan offset bagi membina tatasusunan segiempat dan tatasusunan
kutub sesuatu objek

PERALATAN / MESIN / ALAT :


Bil Bahan / Komponen / Peralatan Saiz Kuantiti

1 Komputer dengan Perisian AutoCAD - 1

2 Plotter/ Printer - 1

3 Kertas A3/A4 - Secukupnya

4 Pendrive - Secukupnya

PANDUAN KESELAMATAN :
1. Pastikan tangan tidak terkena air semasa menyentuh tombol ON.
2. Pastikan penebat wayar yang bersambung dengan komputer tidak mengalami
kerosakan atau pecah.
3. Jika terdapat bau atau kebakaran, sila beritahu kepada guru dengan segera.
4. Dilarang membuka dan mengalih perkakasan dari tempat asal tanpa kebenaran
guru.
5. Pengguna adalah dilarang merokok semasa menggunakan peralatan.

KAEDAH / PROSEDUR :
1. Memulakan Perisian AutoCAD 2016
●Pilih AutoCAD 2016 pada menu program atau klik pada ikon AutoCAD 2016.
Klik Start Drawing untuk memulakan lukisan baru
2. Paparan Muka Autocad
3.

●AutoCAD secara automatik akan membuka lukisan dengan menggunakan


nama ‘Drawing 1’

●Sekirannya perlu, klik pada anak panah bawah dalam ‘Quick Acess Bar’ dan
pilih ‘Show Menu Bar’. Bar menu menyediakan akses kepada semua arahan
AutoCAD

2. Tetapan Unit Dalam Lukisan


●Dalam bar menu pilih:
[Format] [Units]
●Klik pada pilihan ‘Length Type’ bagi menunjukkan beberapa jenis unit panjang
yang ada. Pastikan ‘length type’ dalam ‘decimal’

PENGENALAN :

Offset merupakan arahan yang terdapat dalam modify yang membolehkan


pengguna untuk membuat atau melukis garisan selari dengan sesuatu
garisan, bulatan atau lengkung mengikut jarak tertentu daripada objek asal.

Mengaktifkan arahan Erase

a. Pull-down menu : Modify offset


Rajah 1 : Pull-down menu arahan offset

b. Toolbar menu

Rajah 2 : Toolbar menu arahan Offset

c. Command line:

Rajah 3: Command line arahan OFFSET


KAEDAH / PROSEDUR

Cara menggunakan arahan


OFFSET
a. Aktifkan arahan OFFSET
b. Masukkan jarak dari lukisan sebenar ke objek yang akan dioffset
Specify offset distance or [ through Erase Layer] <0.000>
c. Pilih objek yang akan di offset Select Object to Offset

Rajah 4: Cara menggunakan arahan


offset

Rajah 4 menunjukkan arahan di command line yang digunakan


untuk mengaktifkan arahan OFFSET. Jarak OFFSET yang
digunakan ialah 0.75. Rajah 5 menunjukkan objek sebelum dan
selepas di OFFSET

Rajah 5: Objek sebelum dan selepas di


OFFSET
EXTEND

ARAHAN extend dalam AutoCAD digunakan untuk memanjangkan sesuatu


garisan atau lengkung bulatan sehingga ke suatu ukuran tertentu atau garis
rujukan.

Mengaktifkan arahan Extend

a. Pull-down menu : Modify Extend

Rajah 6: Pull-down menu arahan Extend


b. Toolbar menu

Rajah 7: Toolbar menu arahan Extend

c. Command line

Rajah 8: Command line arahan extend

Rajah 9 menunjukkan dua objek yang terpisah. Kedua-dua objek ini akan
disambung dengan menggunakan arahan extend. Garisan objek B akan
dipanjangkan sehingga ke objek A. Objek A tersebut akan dipanggil
sebagai garis rujukan.

Rajah 9 : Objek asal


Cara menggunakan arahan trim (extend)

a. Klik pada extend untuk mengaktifkan arahan extend

b. Klik pada garis rujukan (Objek A). Garisan pada objek A akan
bertukar menjadi putus-putus. Dan tekan enter atau klik kanan.

c. Klik pada garis yang akan dipanjangkan. Tekan enter.

Rajah 10 : Objek sebelum dan selepas extend


PEMERHATIAN :
Apakah fungsi extend dalam penggunaan dalam AutoCAD?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nyatakan kepentingan offset serta berikan langkah-langkah yang perlu dilakukan jika ingin
menggunakan command offset dalam lukisan AutoCAD
---------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nyatakan perbezaan diantara command copy dan offset.
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

RUMUSAN :