Anda di halaman 1dari 8

KONSEP DAN TEORI PERSATUAN

• Pengertian Konsep
• “Istilah atau definisi yang digunakan untuk
menggambarkan secara abstrak:
kejadian,keadaan, kelompok, atau individu
yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial.”
(Sofian Effendi, 1989)
KONSEP PERSATUAN
• Sesuatu entiti kumpulan yang berstruktur,
berpelembagaan, berperaturan dan berkepimpinan
yang dianggotai oleh mereka sekolah yang mempunyai
minat, kegemaran, hasrat dan kecenderungan yang
sama serta bertujuan untuk saling bekerjasama, bantu
membantu dan berkongsi sumber dalam melaksanakan
aktiviti dan mencapai cita-cita serta matlamat yang
telah ditetapkan dan dipersetujui bersama bagi
memperkembangkan minat, kegemaran, hasrat dan
kecenderungan masing-masing.
• BINCANGKAN ADAKAH PERSATUAN KAMU
MENEPATI CIRI-CIRI PERSATUAN? BERIKAN
BUKTI.
TEORI DALAM BERPERSATUAN
• Sekumpulan pernyataan yang mempunyai
perkaitan logik, yang dapat membuat
jangkaan dari kenyataan yang ada mengenai
sifat-sifat suatu kelas,peristiwa atau suatu
perkara.
TEORI PENGLIBATAN
• Bagaimanakah kamu dapat buktikan bahawa
Teori Penglibatan Astin 1984 selari dengan
penubuhan persatuan kamu.
Terima Kasih

Anda mungkin juga menyukai