Anda di halaman 1dari 4

PENULISAN RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Mata Pelajaran : Pendidikan Jasmani

Tunjang : Kecergasan

Tajuk : Fleksibiliti

Tarikh : 22 Mac 2011

Masa : 7.45 -8.15 pagi

Tahun : 5 ????

Bil. Murid :36 orang

Hasil Pembelajaran : Pada akhir pembelajaran ini, diharapkan murid dapat:

Psikomotor

: Melakukan Aktiviti Fleksibiliti dengan lebih selamat

Kognitif

: Menyatakan jenis-jenis sendi dan pengunaanya dalam aktiviti harian.

Afektif

: Peka terhadap aspek keselamatan.

Pengalaman sedia ada

: Murid telah mempelajari cara membongkok dan melentik semasa Tahun 4.

Penerapan Nilai

: Kerjasama, penglibatan kendiri, pembelajaran kendiri dan tanggungawab.

KBKK

: Kemahiran menyelesaikan masalah dalam melepasi halangan.

Penggabungjalinan

: Kelenturan – Keselamatan Sukan

Kesepaduan:

Sains: Mengenali Jenis sendi yang ada pada tulang manusia.

Alatan

: Gelung rotan, Tiang dan Palang Lompat tinggi, kon, bola dan Wisel.
Bahagian/Masa Aktiviti Fokus Organisasi Catatan/
Pembelajaran/ Pengurusan Alatan
Butir-butir Kelas
mengajar
PERMULAAN Permainan Kecil ABM:
(5 minit) Wisel
Bertukar Murid bergerak bebas di
dalam kawasan yang ditanda Nilai:
Kesungguhan
kon.
Bekerjasama

Strategi:
Guru memberi arahan
Direktif
bertukar seperti:

• Kapal terbang 3 orang.


• Basikal 2 Orang.
• Mesin basuh 4 orang.
• Roller coaster semua
orang.

Murid bertukar membentuk


Objek yang disebut guru.

Perkembangan 1
(6 Minit) BBM:
Pengenalan Kepada Kad Imbas Sendi
manusia
Sendi-Sendi di badan
Manusia Guru menunjukan Kad Imbas
Objektif Kognitif
Jenis sendi-sendi dalam
badan Manusia.
1. Sendi Lesung

2. Sendi Engsel Murid menunjukan di mana

3. Sendi Pivot sendi itu dan menyebut


namanya.
Refleksi:__________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________