Anda di halaman 1dari 3

PK07 – Pengurusan Mesyuarat

LAPORAN PROGRAM PROFESSIONAL LEARNING


COMMUNITIES(PLC)
PANITIA BAHASA TAMIL

1. Nama Program :Professional Learning Communications(PLC)

2. Tarikh :13.05.2019

3. Hari / Masa : 1.05pm(sesi pagi)

4. Tempat : Bilik Frog VLE

5. Objektif : Guru-guru dapat mengenalpasti kelemahan dan kekuatan


dalam Pengajaran Harian (Mikro Teaching).

6. Sasaran :Guru-guru matapelajaran Bahasa Tamil

7. Butiran aktiviti :

Semasa menjalankan mikro teaching saya telah dapat mengesan beberapa

kekuatan dan kelemahan saya.

Guru telah memulakan set induksi dengan paparan slaid multimedia tentang

tajuk. Murid meneka tajuk yang akan dipelajari dengan menghubungkaitkan gambar

yang dipapar. Seterusnya, guru menerangkan tajuk dengan lebih terperinci selain

memberi contoh-contoh yang bersesuaian.

Aktiviti kedua yang telah dijalankan adalah guru menyenaraikan perkataan-

perkataan tentang tajuk yang dipelajari dalam peta I-Think. Seterusnya, guru akan

melibatkan diri dalam satu permainan berstesen. Guru perlu beredar dari satu tempat

ke tempat lain untuk membuat aktiviti yang terdapat dalam stesen tersebut. Akhirnya,

Hak Cipta Terpelihara © Sektor Jaminan Kualiti, Jabatan Pelajaran Johor


01 Januari 2018 - Keluaran 05 | Pindaan 00
PK07 – Pengurusan Mesyuarat

guru memaparkan satu permainan ‘Siapa Jutawan?’ dalam slaid multimedia. Guru

membaca soalan dan menjawan soalan yang terkandung. Latihan pengukuhan telah

disediakan mengikut aras kebolehan murid.

8.Penilaian Program :

8.1 Kekuatan Program : 1) Rancangan mengajar dihasilkan dengan baik.


Kandungan isi pelajaran yang sesuai.
2) Bahan bantu mengajar yang digunakan berkesan dan
dapat menarik minat murid.

8.2 Kelemahan Program : 1) Penglibatan murid dalam pdp kurang aktif. Penggunaan
aktiviti berkumpulan yang melibatkan kuiz dalam
multimedia menyebabkan penglibatan dirinya kurang
aktif.

8.3 Cadangan Penambahbaikan : 1) Guru perlu menggunakan aktiviti ‘hands on’


Supaya penglibatan diri murid lebih aktif dalam
PdPc.

9.Dokumentasi Bergambar : -

Disediakan : Disemak oleh, Disahkan oleh,

.............................. ................................ ……………………..


(PN.M.SHARMILA DEVI)

Hak Cipta Terpelihara © Sektor Jaminan Kualiti, Jabatan Pelajaran Johor


01 Januari 2018 - Keluaran 05 | Pindaan 00
PK07 – Pengurusan Mesyuarat

Dokumentasi Bergambar

Hak Cipta Terpelihara © Sektor Jaminan Kualiti, Jabatan Pelajaran Johor


01 Januari 2018 - Keluaran 05 | Pindaan 00

Anda mungkin juga menyukai