Anda di halaman 1dari 5

Pencemaran alam sekitar

Punca utama dalam berlakunya pencemaran ini adalah sikap tidak bertanggungjawab individu

mahupun sesebuah organisasi dalam pencemaran. Sebagai contoh, aktiviti ekonomi seperti

pembukaan kawasan perumahan dan perindustrian yang baru diperlukan tetapi, ekosistem

sesebuah kawasan tersebut perlu dipelihara. Penebangan hutan dan penarahan bukit tanpa ada

tindakan pemuliharaan seperti penanaman semula pokok telah menyebabkan flora dan fauna

kehilangan habitat mereka. Hal ini menyebabkan berlaku bencana seperti tanah runtuh dan

banjir kilat kerana ketiadaan pokok-pokok yang selama ini menjadi tunjang utama kekuatan

tanah di kawasan tersebut. Justeru, kekayaan yang kian mengaburi mata-mata orang yang

tidak prihatin akan alam semula jadi ini harus dibukakan mata dan ditunjukkan kesan dan

akibat sekiranya pencemaran ini berlaku dan meniggalkan kesan terhadap diri mereka sendiri

Dalam pada itu, penguatkuasaan undang-undang yang lemah juga antara punca berlakunya

pencemaran yang semakin menjadi-jadi hari ini. Peranan pihak berkuasa dilihat semakin

kurang dan pemantauan yang tidak konsisten menyebabkan ramai individu yang tidak

bertanggungjawab membuat onar dan mengendahkan kedaulatan undang-undang. Intergriti

pihak berkuasa perlu dipersoalkan lantaran kes-kes penerimaan rasuah yang dikaitkan dengan

penjawat-penjawat awam. Hal ini berlaku kerana tekanan ekonomi dan sikap tidak

bertanggungjawab individu yang menawarkan wang haram tersebut hanya kerana ingin
melepaskan diri daripada tindakan undang-undang. Pihak kerajaan sewajarnya lebih

menumpukan perhatian dalam bab kebajikan pegawai-pegawai yang bertugas menegakkan

kedaulatan undang-undang negara.

Selain itu, punca pencemaran alam sekitar adalah penggunaan sumber tenaga yang

mencemarkan alam seperti diesel dan bahan bakar yang lain. Faktor perindustrian dan

pengangkutan yang bergantung pada bahan bakar petrol dan diesel menyumbang kepada

pencemaran udara dan bunyi. Gas-gas karbon dioksida yang dilepaskan ke udara oleh

kenderaan bermotor seperti kereta, lori, bas, dan motosikal secara berlebihan telah

menyebabkan indeks udara berada pada tahap yang membimbangkan bagi kesihatan marhaen

dewasa ini. Kita boleh melihat contoh di negara Norway yang menggalakkan penggunaan

kenderaan elektrik ataupun yang berasaskan tenaga yang boleh diperbaharui. Mereka

memberi pengecualian cukai dan kemudahan parkir untuk pengguna kenderaan tersebut

sekaligus mengurangkan pelepasan gas-gas yang mencemarkan udara dan memanfaatkan

sumber tenaga yang berpotensi untuk masa hadapan. Maka, pendekatan teknologi dan sistem

yang mesra alam perlulah digalakkan agar kita dapat bersama-sama mencegah pencemaran

ini daripada terus berleluasa.

Penutup Konklusinya, pelbagai punca yang dapat dirangkum dalam punca pencemaran ini

terjadi. Masyarakat dengan kerjasama media massa harus meningkatkan tahap kesedaran

sivik orang-orang sekeliling kita tentang pentingnya pemeliharaan alam sekitar. Jika setiap

pihak mengambil langkah yang proaktif persis mutiara kata, ke bukit sama di daki, ke lurah

sama dituruni, sudah pasti kemelut ini dapat diatasi dengan berkesan. Setiap individu

hendaklah meluaskan horizon pemikiran dan memanifestasikan fikiran dan membuat


inteprestasi masing-masing dalam kepentingan memelihara dan memulihara alam sekitar

demi kelangsungan generasi akan datang. Semoga mereka dapat merasai keindahan alam

semula jadi secara langsung dan tidak hanya melihat video atau bentuk digital keunikan flora

dan fauna yang kita miliki hari ini.

Jenis pencemaran

Pencemaran bunyi

Pencemaran bunyi didefiniskan sebagai  bunyi bising yang keterlaluan sehingga menyakitkan

telinga.

-pendedahan boleh menyebabkan kerosakan telinga

Pencemaran Udara

Pencemaran udara boleh dikatakan antara pencemaran yang memberi impak yang paling

besar kepada alam sekitar. Disebabkan oleh pencemaran udara terjadinya fenomena

pemanasan global yang mengakibatkan berlakunya bencana alam yang mengancam bumi

kita.

Pencemaran Air

Air merupakan salah satu keperluan asas manusia. Namun begitu,pada masa ini,di negara-

negara membangun atau negara sedang membangun , masalah pencemaran air masih berlaku.

Masalah ini amat membimbangkan. Pencemaran air bermaksud perubahan yang berlaku dari
segi kandungan,keadaan dan warna sehingga tidak sesuai dan akan memberi kesan terhadap

manusia apabila digunakan

Contoh syarahan

PENCEMARAN ALAM SEKITAR

            Yang saya hormati Saudari Peneraju Agenda, Yang berusaha Tuan Pengetua, barisan
Penolong Kanan, panel hakim yang arif dengan panji keadilannya serta rakan-rakan
seperjuangan yang saya hormati. Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan. Pada
pagi yang nyaman lagi barakah ini, tampilnya saya, Arfa Qistina di atas pentas baldu ini adalah
untuk menyampaikan syarahan yang bertajuk “Pencemaran Alam Sekitar.”

Hadirin sekalian,
            Dalam mengecapi kemajuan di persada global, pelbagai masalah timbul di negara kita
terutamanya masalah yang berkait rapat dengan alam semula jadi. Pada hari ini, kita dapat
lihat sendiri dengan pancaindera kita bahawa pencemaran seringkali berlaku. Pencemaran ini
merupakan pencemaran alam sekitar. Definisi pencemaran alam sekitar ialah keadaan
sekeliling yang mengalami perubahan sifat fizikal daripada sesuatu yang indah menjadi sesuatu
yang kotor, berdebu, berlumpur dan tidak terurus.

            Punca-punca berlakunya pencemaran ini adalah disebabkan oleh tangan-tangan rakus
manusia sendiri. Antaranya ialah penggunaan racun serangga dalam sektor pertanian,
penebangan hutan secara berleluasa, pelepasan asap kilang yang tidak ditapis, pertanian
pindah dan lain-lain lagi. Bagi manusia yang tinggal di kawasan perbandaran, penggunaan gas
klorofluorokarbon dalam aktiviti seharian seperti penggunaan pendingin hawa juga
menyumbang pada pencemaran alam sekitar.

Hadirin yang dihormati sekalian,


        Perkara-perkara tersebut telah membawa impak yang negatif terhadap persekitaran.
Daripada perbuatan tersebut, berlakulah penipisan lapisan ozon yang menyebabkan terjadinya
pulau haba. Di samping itu, sumber air menjadi kotor dan menyebabkan hidupan akuatik
diancam kepupusan dan manusia sendiri diancam penyakit-penyakit yang berbahaya. Selain
itu, tempat pembiakan haiwan perosak juga semakin meningkat berikutan aktiviti pembuangan
sampah yang tidak terkawal. Keadaan ini menjadi lebih teruk apabila tikus dan lipas
berkeliaran di sana sini dan nyamuk aedes yang membawa penyakit denggi berterbangan di
taman perumahan.

            Pelbagai prakarsa telah diambil bagi mengatasi pencemaran-pencemaran yang berlaku.
Antaranya, menapis asap kilang dan berkongsi kenderaan ke tempat kerja supaya dapat
mengurangkan pencemaran udara manakala mengawal penggunaan racun serangga dan aktiviti
pembuangan sampah secara sistematik dapat mengurangkan kadar air yang tercemar.
Seterusnya, mengehadkan jumlah balak yang ditebang oleh seorang pembalak, menguatkuasa
undang-undang dan mengawal aktiviti pembangunan agar dapat mengurangkan kadar
terjadinya tanah runtuh dan secara tidak langsung mensifarkan bilangan mangsa yang akan
terkorban.

            Tuntasnya, jaga dan hargailah alam sekitar untuk kepentingan sejagat. Selain itu,
adalah untuk memperlihat alam yang serba hijau dan menawan ini kepada generasi yang akan
datang agar mereka dapat mengenali flora dan fauna yang wujud ini. Sebelum saya menutup
bicara, saya menyeru kepada warga dewan sekalian agar berfikirlah secara rasional dan
laksanakanlah peranan masing-masing terhadap alam ciptaan ini.
Sekian terima kasih.

             

Anda mungkin juga menyukai