Anda di halaman 1dari 15

Yang Mulia Tuan Pengerusi Majlis, barisan hakim yang bijaksana , guru-guru dan rakan-

rakan sekalian. Tajuk syarahan saya ialah Menjaga Alam Sekitar.


Hadirin hadirat sekalian,
Alam sekitar adalah suasana yang wujud di sekeliling kita. Ini termasuk bumi yang
kita pijak dan udara yang kita sedut. Semakin hari alam sekitar kita semakin tercemar.
Antara faktor-faktor pencemaran ialah pengeluaran asap-asap kotor daripada
kenderaan dan kilang-kilang, sampah sarap yang sukar dihapuskan seperti longgokkan besi
buruk , sungai yang dipenuhi sampah dan bangkai binatang.
Tuan-tuan dan puan-puan sekalian,
Ini jelas membuktikan bahawa hidupan kita adalah terdedah kepada bahaya
pencemaran alam sekitar. Oleh itu, kita hendaklah menjaga alam sekitar dengan tidak
melakukan perkara-perkara yang boleh mencemarkannya. Sebagai pengguna, kita
hendaklah sama-sama mendisiplinkan diri dan menjaga kebersihan alam sekitar.
Sebagai mengakhiri syarahan ini, saya ingin tegaskan bahawa langkah serius perlu
diambil dengan segera dalam usaha menjaga alam sekitar kita. Setiap individu perlu
mempunyai kesedaran sivik yang tinggi dalam hal ini. Alam sekitar yang bersih menjamin
kesihatan kita.
Sekian, terima kasih
Dewasa ini, kita sering dikejutkan dengan bencana alam yang berlaku di seluruh dunia. Berita-
berita yang menyedihkan hati kita ini terpampang di dada-dada akhbar dan dikongsi bersama-
sama oleh manusia sejagat. Kesannya, bencana alam ini telah meragut banyak nyawa yang tidak
berdosa. Fenomena ini dibuktikan melalui kejadian tanah runtuh, banjir kilat, jerebu, tsunami,
gempa bumi dan letusan gunung berapi yang sering melanda dunia. Malangnya, tiada jalan
penyelesaian untuk menghalang bencana alam ini daripada berlaku. Hal ini demikian kerana,
sudah menjadi lumrah alam iaitu apabila tiba saat dan ketikanya, bencana alam ini pasti akan
terjadi. Tiada satu kuasapun yang mampu menangani kuasa alam, namun kejadian bencana alam
yang berpunca daripada sikap manusia itu sendiri perlu diberikan perhatian agar nyawa manusia
tiddak terancam.

Aktiviti pembalakan memang merupakan antara penyumbang ekonomi negara, namun antara
sedar ataupun tidak, aktiviti ini menjadi faktor berlakunya bencana alam. Individu-individu yang
terbabit dalam aktiviti pembalakan seharusnya memikirkan kesannya sebelum menebang pokok
kerana, sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tiada gunanya. Kawasan hutan yang telah
ditebang dan jika tidak digantikan dengan anak pokok yang baharu, biasanya akan terdedah
kepada hujan dan menyebabkan hakisan tanah berlaku. Keadaan ini akan menyebabkan
berlakunya kejadian tanah runtuh yang akan meragut nyawa dan menyebabkan kerosakan harta
benda. Oleh itu, langkah yang bijaksana dan efektif perlulah dijalankan untuk menangani
masalah ini daripada berlaku.

Selain itu, terdapat segelintir manusia yang tidak bertanggungjawab yang suka melakukan
pembakaran terbuka. Hal ini nampaknya remeh, kerana yang kelihatan hanyalah asap, namun
asap inilah yang menyebabkan kejadian jerebu yang menyulitkan kehidupan manusia, haiwan
dan tumbuh-tumbuhan. Jerebu ini pula boleh menyebabkan pesakit asma mengalami masalah
dan menyebabkan penyakit mereka semakin kronik. Oleh itu, kita seharusnya sedar dan berhati-
hati semasa melakukan sesuatu perkara kerana pandang jauh dilayangkan, pandang dekat
ditukikkan supaya tidak berlaku sebarang bencana. Hal ini secara tidak langsung dapat
membantu kita untuk mengurangkan pencemaran alam sekitar dan membantu kita untuk
menyelamatkan nyawa manusia sejagat yang tidak berdosa.

Seterusnya, terdapat sesetengah anggota masyarakat yang tidak bertanggungjawab iaitu
dengan membuang sampah ke dalam longkang dan sungai dengan sesuka hati. Secara sedar atau
tidak, golongan ini sebenarnya menganiayai masyarakat seperti kata pepatah, kapak tak boleh
membelah kayu, kalau bukan kayu pula yang menjadi hulunya. Hal ini demikian kerana, sistem
perparitan akan tersumbat oleh sampah sarap yang dibuang ke dalam sungai dan longkang.
Masalah sistem perparitan yang tersumbat ini pula akan menyebabkan banjir kilat berlaku.
Kejadian ini sudah pastinya akan menyusahkan banyak pihak yang tidak berdosa. Oleh itu, pihak
berkuasa haruslah mengkaji masalah ini hingga ke akar umbinya.

Punca lain yang menyebabkan bencana alam ini berlaku adalah disebabkan oleh aktiviti
pembangunan yang tidak terancang di lereng-lereng bukit. Keadaan ini sudah tentu menimbulkan
keadaan yang tidak selamat dan boleh menyebabkan tanah runtuh berlaku. Sebagai contohnya,
sebanyak 14 buah rumah banglo di Bukit Antarabangsa musnah akibat tanah runtuh dan
mengorbankan empat nyawa pada 6 Disember 2008 yang lalu. Hal ini disebabkan oleh pihak
pemaju yang membangunkan kawasan tersebut tidak mengambil langkah-langkah keselamatan
untuk mengelakkan berlakunya kejadian tanah runtuh. Mereka tidak membuat sistem perparitan
yang sempurna untuk menyalurkan air atau membina tembok konkrit untuk mengelakkan
kejadian tanah runtuh. Perkara ini penting dilakukan kerana kebanyakan kejadian tanah runtuh
berlaku akibat pergerakan air di dalam tanah yang menyebabkan tanah itu longgar dan mudah
runtuh.

Sebagai kesimpulannya, semua pihak haruslah bersama-sama dan berganding bahu dengan
mengamalkan peribahasa seperti aur dengan tebing untuk menangani masalah ini. Janganlah
kita mengamalkan peribahasa seperti enau di dalam belukar, melepaskan pucuk masing-
masing. Jika perkara ini tidak dilakukan, sudah pastinya semua pihak terpaksa menanggung
akibat buruk daripada sikap kita sendiri. Oleh itu, anggota masyarakat perlulah sedar bahawa
tanggungjawab untuk menjaga alam sekitar tidak terletak di bahu kerajaan semata-mata. Kita
harus sedar bahawa, sebenarnya Allah menganugerahkan alam ini kepada kita sebagai amanah
untuk dijaga. Mahukah kita hidup di dalam kawasan tanah runtuh, jerebu, banjir dan kemarau?
Oleh hal yang demikian, tepuklah dada, tanyalah selera, sebelum bertindak.Alam sekitar yang bersih penting dalam kehidupan kita.
Jelaskan langkah-langkah yang patut kita lakukan untuk menjaga kebersihan alam sekitar.
Sejak kebelakangan ini, pembangunan tanpa limitasi kini merupakan perubahan kian pesat
berlaku di negara kita pada alaf globalisasi ini. Namun, kemajuan dalam sektor perindustrian
telah dikecapi hari ini sedikit tercalar impak daripada sikap manusia yang tidak
bertanggungjawab ini. Adakah kita ingin membiarkan alam sekitar terjejas semata-mata ingin
mengejar kemajuan? Di manakah peranan kita sebagai masyarakat untuk menangani masalah
ini? Jadi, alam sekitar yang bersih penting dalam kehidupan kita dan langkah-langkah yang
positif perlu dilakukan.
Salah satu langkah yang perlu diambil untuk menangani masalah kebersihan alam sekitar ialah
mengurangkan penggunaan bahan kimia kerana bahan kimia akan mendatangkan pencemaran.
Hal ini jelas akan mendatangkan impak dalam jangka masa yang panjang kepada alam sekitar.
Perkara yang dimaksudkan ialah penggunaan racun serangga dan penghawa dingin merupakan
salah satu kesan yang paling ketara dan serius. Akibatnya, penipisan lapisan ozon dan air bawah
tanah oleh kluoroflurokarbon (CFC) amat bahaya kepada masyarakat di Malaysia. Oleh itu,
penggunaan bahan ini perlu dikawalkan oleh kerajaan dan pihak swasta supaya dapat menjaga
alam sekitar yang dicipta oleh Tuhan.
Selain itu, kerajaan perlu menguatkuasakan undang-undang alam sekitar yang menyeluruh. Hal
ini demikian, boleh membantu menjaga alam sekitar kita dengan lebih efektif. Jika kita lihat pada
hari ini, berapakah kilang-kilang yang telah dibina oleh kerajaan mematuhi piawaian kebersihan
yang telah ditetapkan? Di sini saya memberi contoh, pelepasan asap kilang dan pembuang sisa
toksik ke dalam sungai mahupun laut secara terbuka. Implikasi daripada tindakan ini, undang-
undang harus diketatkan lagi oleh pihak berkuasa supaya dapat mengurangkan pencemaran alam
sekitar.
Dalam pada itu, kitar semula yang diperkenalkan oleh kerajaan perlu diambil perhatian kerana
mampu menjaga alam sekitar. Bahan-bahan buangan boleh diproses semula untuk digunakan
sekali lagi dan kita boleh mengklasifikasikan bahan-bahan yang tidak diperlukan di dalam tong-
tong kitar semula yang telah disediakan. Sebagai contoh, bahan buangan boleh diproseskan
menjadi baja nutrien bagi menghindarkan pembaziran dan surat khabar boleh dijadikan sebagai
tisu. Melalui cara ini, sumber manusia dan negara dapat menjimatkan kos mereka mahupun
kebersihan alam sekitar.
Di samping itu, kebersihan alam sekitar boleh dijagakan melalui kempen kesedaran sivik supaya
rakyat dapat menjaga alam sekitar. Melalui kempen kesedaran ini, masyarakat ditiup kesedaran
untuk menjaga kebersihan alam sekitar. Dengan ini, sedikit demi sedikit masalah dan hal ini
dapat membendung dan memastikan bahawa kualiti kebersihan alam sekitar senantiasa bersih
dan dijaga. Jadi, kempen kesedaran ini dapat diatasi apabila semua rakyat sedar kepentingan
alam sekitar.
Tuntasnya, kita harus bekerjasama dan memainkan peranan ini untuk mengekalkan kebersihan
alam sekitar. Kita tidak sepatutnya meletakkan masalah ini diatas bahu kerajaan dengan semata-
matanya. Kerjasama yang erat antara rakyat Malaysia dengan kerajaan tentunya akan lebih
bermakna dan hasilnya kelak akan memuaskan hati semua orang. Sinomin dengan slogan negara
Negara Bersih, Rakyat Sihat

Contoh Karangan : Pencemaran Sungai
Jun 30, 2007 mindabahasa
Se|uk beberupu tuhun, keru|uun teluh meluncurkun kempen Suyungl Sungul dulum neguru
yung merungkuml pelbugul usuhu memuntuu, memullhuru, memberslh dun menglnduhkun
keuduun sungul. Wuluupun begltu, belukungun lnl, lsu pencemurun sungul klun serlus
sehlnggukun Menterl Sumber Asll dun Alum Sekltur, Dutuk Serl Azml Khulld meluhlrkun
rusu kecewunyu kerunu tlduk terduput kesun yung boleh dlbunggukun terhudup keuduun
bunyuk sungul kltu.
Musuluhnyu tlduk kellhutun upu-upu tlndukun berkesun dllukukun. Mereku yung mendluml
seklturun sungul sepertl pengusuhu kllung, penlugu gerul mukun dun |ugu penghunl rumuh
muslh mengunggup sungul sebugul temput untuk menyulurkun sumpuh dun segulu mucum
slsu yung henduk dlbuung.
Plhuk berkuusu temputun (PBT) dun keru|uun negerl perlu mengudukun pelbugul ucuru
membubltkun orung rumul dun lndustrl. Sokongun orung rumul dun swustu uduluh pentlng
seklrunyu kempen menyuyungl sungul dlkehendukl mendutungkun kesun. Perusuun clntukun
sungul yung mengullr melulul kedlumun utuu bundur mereku dluml uduluh mlllk mereku
|ugu perlu dlpupuk. Hunyu dengun curu beglnl, buru ukun tlmbul perusuun menyuyungl
sungul mereku sendlrl dun dengun ltu mereku |ugu berusuhu memullhurunyu durlpudu
dlcemurl. Apu pun kebunyukun sungul dun kuwusun lembuhnyu terus dllundu pencemurun.
Muluh tuhup pencemurun terhudup beberupu butung sungul semukln teruk hlnggu udu yung
terpuksu dlkutegorlkun sebugul suduh mutl.
Menglkut perungkuun yung dlberlkun oleh Ketuu Penguruh Jubutun Perulrun dun
Sullrun, Dutuk Kelzrul Abdulluh, kedudukun sungul dulum neguru kltu sebenurnyu semukln
merunclng. Durlpudu keseluruhun 120 kuwusun lembuh sungul yung dlpuntuu Jubutun Alum
Sekltur (JAS) kedudukun pencemurunnyu semukln buruk durl tuhun ke tuhun. Pudu tuhun
2002, muslh udu 63 sungul dlkutegorlkun sebugul berslh, tetupl setuhun kemudlun hunyu
tlnggul 58 sungul yung muslh berslh. Pudu 2002, 43 sungul dlunggup suduh tercemur
munukulu setuhun kemudlun |umluh sungul yung tercemur menlngkut kepudu 53.
Bugulmunupun, |umluh sungul yung menguluml pencemurun teruk tlnggul sembllun butung
su|u pudu 2003 berbundlng dengun 14 sebelum ltu. Tlduk dlketuhul upukuh yung
menyebubkun llmu sungul yung tercemur teruk pudu 2002 bertumbuh bulk setuhun
kemudlun.
Pemuntuuun yung dllukukun Jubutun Alum Sekltur menun|ukkun buhuwu klrunyu tlduk
udu runcungun berkesun memellhuru keberslhun sungul, kedudukun kebunyukun sungul
dulum neguru ukun terus dllundu pencemurun. Hul lnl dlsebubkun, keseluruhunnyu rukyut
neguru lnl umut kurung prlhutln terhudup tuhup keberslhun sungul. Kebunyukun durlpudu
mereku seoluh-oluh tlduk pernuh terflklr buhuwu merekuluh |ugu yung menyebubkun
keuduun kebunyukun sungul kltu terus tercemur. Penghunl rumuh dl tepl sungul bulk
setlnggun utuu pun tlduk, berterusun mengunggup sungul sepertl sullrun membuung nu|ls
dun sumpuh. Kuluu dlperhutlkun kuwusun perumuhun, bungunun dun rumuh kedul yung
dldlrlkun 30 utuu 40 tuhun lulu semuunyu membelukungkun sungul. Rumul ketlku
ltu men|udlkun sungul sebugul sullrun sumpuh dun nu|ls. Sehlnggu klnl pun ketlku pemu|u
perumuhun mlsulnyu suduh tlduk lugl mengunggup sungul sebugul sullrun sumpuh dun
mulu mendlrlkun rumuh menghudup sungul, ltupun orung rumul muslh tlduk duput menglkls
pundungun mereku terhudup sungul.
Selugl tuhup kesedurun terhudup keberslhun sungul tlduk duput dlwu|udkun, selugl ltuluh
segulu usuhu untuk memullhkun sungul tlduk ukun berkesun. Kesedurun demlklun lnl
sehurusnyu dlpupuk durlpudu bungku sekoluh lugl. Perusuun clntu ukun sungul dun prlhutln
terhudup perseklturun ulum dldeduhkun kepudu murld dl sekoluh lugl supuyu upubllu
dewusu keluk mereku ukun leblh prlhutln terhudup usuhu keberslhun ulum sekltur. Medlu
|ugu boleh memulnkun perunun untuk menlngkutkun kesedurun orung rumul terhudup
pentlngnyu sungul dlpellhuru supuyu terus berslh.
Demlklun |ugu wuluupun udu pelbugul peruturun dun undung-undung menceguh kotorun dun
slsu pengllungun utuu ternukun dlbuung ke sungul, keglutun tlduk bertunggung|uwub lnl
tetup dlteruskun. Pemuntuuun dun penceguhun oleh Jubutun Alum Sekltur dun plhuk
berkuusu temputun perlu dltlngkutkun. Luzlmnyu, upubllu pencemurun dldeduhkun medlu,
buruluh mereku bertlnduk. Buhkun kudungkulu pesuluh hunyu dlkenukun kompuun yung
tlduk seberupu sehlnggu tlduk wu|ud perusuun tukut menghudupl tlndukun. Wuluupun udu
peruntukun membolehkun kllung yung securu berterusun membuung slsu dun slsu tokslk
dltutup, upukuh tlndukun drustlk demlklun lnl pernuh dlumbll? Sebenurnyu kuluu udu
kemuhuun, sungul-sungul lnl sememungnyu boleh dlpullhkun men|udl berslh ugur lkun ukun
duput membluk kembull dun berbugul-bugul keglutun rluduh dun peluncongun boleh
dlluksunukun menggunukun sungul terbublt.
Jelusnyu, segulu usuhu mungkln ukun mengumbll musu tetupl seklrunyu udu keuzumun dun
dengun perungun rupl dun duput pulu dlluksunukun dengun betul tunpu pengecuullun
tentunyu sungul-sungul yung ter|e|us duput dlpullhkun.
Karangan 1 (Pilihan): Faktor Pencemaran Alam Sekitar dan Langkah Mengatasinya.
"Kita tidak mewarisi alam sekitar daripada nenek moyang kita, sebaliknya kita meminjamnya daripada
generasi akan datang. Oleh itu, jagalah alam sekitar supaya anak dan cucu kita dapat menikmatinya."
Kata-kata Mahatma Gandhi ini sudah cukup membuktikan bahawa alam sekitar merupakan harta paling
berharga yang perlu dijaga kepentingannya. Mendepani arus globalisasi, setiap kita pasti mahukan
kondisi alam sekitar yang terbaik dan indah mahupun aset pembangunan melampaui kesedaran kita
terhadap kepentingan alam sekitar. Oleh yang demikian, anjakan paradigma harus dilakukan agar
punca-punca berlakunya alam sekitar dapat dibejat.


Pencemaran alam sekitar boleh diruncingkan kepada tiga perkara iaitu pencemaran udara,
pencemaran air dan pencemaran bunyi. Pencemaran udara nyata memberikan heterogen impak kepada
manusia sekiranya sampah sarap dan sisa toksik terus dihumban ke dalam punca utama aliran air iaitu
sungai dan laut. Sampah sarap yang terkumpul ghalibnya akan menyekat aliran air lantas menyumbang
kepada takungan air. Hal ini berpotensi menyebabkan banjir kilat. Selain itu, sisa toksik dan minyak
daripada kilang menyebabkan ekosistem organisma marin terganggu apabila disalurkan ke sungai atau
laut. Lebih ruwet lagi, pencemaran air memberikan kesan yang eksplisit terhadap kesihatan manusia
kerana hal ini seolah-olah menjadi medium penyebar penyakit-penyakit seperti taun dan juga denggi.
Ironinya, semua golongan harus mengenepikan sifat nafsi dan mulalah menjaga alam sekitar.


Tambahan lagi, minda manusia berjiwa rakus seperti golongan pemaju perumahan masih dangkal
kerana asyik memikirkan keuntungan. Jadi, kealpaan ini menyebabkan pencemaran udara. Hal ini
kerana, semakin banyak pokok-pokok ditebang bagi memberikan medan kepada kemajuan sektor
pembangunan. Pencemaran udara berlaku apabila gas karbon dioksida yang dibebaskan oleh manusia
tidak dapat diserap oleh sang flora dek kerana populasinya kian merudum. Proses perumahan di
kawasan lereng bukit juga harus dihentikan kerana menyoroti peristiwa lampau, tragedi tanah runtuh di
Bukit Antarabangsa pada 2009 menjadi indikator yang jelas bahawa hal ini tidak harus dimanifestasikan.


Di samping itu, masalah pencemaran alam sekitar diperkasakan lagi dengan pencemaran bunyi. Hal ini
lebih tertumpu kepada rumah-rumah di kawasan perindustrian. Banyak aduan yang disiarkan di media
apabila ketenteraman penduduk diakui terganggu dengan bunyi bising yang terhasil daripada
pengilangan berskala besar seperti kilang kelapa sawit dan sebagainya. Rentetan daripada itu, asap yang
dibebaskan tanpa tapisan menyebabkan pencemaran pencemaran udara yang izhar. Oleh yang
demikian, pengusaha kilang harus bersifat inovatif dan pragmatis agar pencemaran tersebut dapat
dikekang.


Namun begitu, sekiranya pencemaran-pencemaran tersebut terus menggugat keindahan alam sekitar,
kita haruslah memikirkan mangkin yang efektif agar pidana ini tidak bermaharajalela. Langkah yang
boleh diambil adalah proses pemeliharaan dan pemuliharaan yang berterusan. Cara ini dapat
meningkatkan kandungan gas oksigen dalam udara selain kelebihan menahan tanah daripada runtuh
sekiranya penanaman di lereng-lereng bukit dilakukan secara progresif. Di samping itu, pemaju
perumahan yang masih tegar menjalankan projek di kawasan yang tidak diluluskan harus menjalani
hukuman berat. Hal ini bagi memartabatkan kesedaran mereka bahawa alam sekitar amat penting. Bagi
memastikan langkah ini menjadi, pihak berkuasa tempatan harus melakukan observasi dengan kerap.
Sekiranya pihak berkuasa tempatanlah yang menjadi petualang dengan menerima suapan, maka
benarlah pepatah, "harapkan pagar, pagar makan padi". Mereka harus dihukum.


Oleh itu, semua pihak haruslah bersinergi agar alam sekitar dapat dikekalkan keindahannya. Janganlah
kita menjadikan modenisasi sebagai alasan yang konkrit untuk tegar menjadi evasif. Seharusnya, kita
hendaklah mengetahui bahawa jika alam sekitar terus dicemari, generasi akan datang akan kehausan
signifikan alam sekitar terhadap masyarakat di dunia.
535 patah perkataan
-oleh Amirul Rezza.

SINONIM
1.heterogen- pelbagai, berbagai-bagai
2.ghalibnya- lazimnya, biasanya
3.ruwet- sukar, susah
4.eksplisit- dinyatakan secara jelas, tiada selindung
5.nafsi- pentingkan diri
6.izhar- jelas
7.pragmatis- praktikal
8.mangkin yang efektif- usaha yang berkesan
9.evasif- mengelak, menghindarkan
10.signifikan- kepentingan
11.pidana- jenayah, kesalahan
Posted by Amirul Rezza at 15:54
1.0 CONTOH KATA ALU-ALUAN
[Ayut Formut] Selumut pugl dun sulum se|uhteru. Yung Mulu Tuun Pengeusl Mu|lls, Yung Berusuhu Tuun Pengetuu, Enclk Dulm bln Ahmud Azlzul,
guru-guru, sertu puru pelu|ur yung suyu hormutl sekullun.
[Ayut Formut] Terleblh duhulu, suyu lngln memun|utkun syukur kepudu Tuhun kerunu mempertemukun kuml dulum mu|lls lnl sertu lngln
merukumkun rlbuun terlmu kuslh kepudu plhuk sekoluh kerunu memberl suyu peluung untuk menyumpulkun cerumuh pudu pugl lnl. [Ayut
Formut] Tu|uk cerumuh suyu pudu pugl yung mulu lnl luluh Buduyu Lepuk Tlduk Mendutungkun Seburung Fueduh.
2.0 CONTOH PENDAHULUAN
[Ayut Rungsungun] Dewusu lnl, (bukun Murucupudu / Mutukhlr lnl) lsu buduyu lepuk tuk lekung dl blblr musyurukut kltu. [Ayut Hurulun] Kltu serlng
mellhut golongun pelu|ur berpeleslrun dun melepuk dl gedung bell-beluh, dl kukl llmu kedul, dl tepl |ulun, dun sebugulnyu sumu udu pulung durl
sekoluh, ponteng sekoluh, selepus keglutun kokurlkulum utuu selepus kelus tulsyen. Menurut kenyutuun yung dlkeluurkun oleh plhuk Kementerlun
Pelu|urun, leblh durlpudu 500 orung pelu|ur dlluporkun membolos (=ponteng sekoluh) dun melepuk dl pusut-pusut bell-beluh subun hurl.[Ayut
Hurulun] Senurlo lnl bukun suhu|u menyebubkun lbu bupu sepertl cuclng kepunusun buhkun mencemuskun plhuk keru|uun kerunu men|e|uskun
musu depun generusl mudu dun neguru. [Ayut Aruhun] Hul lnl tlduk hurus dlpundung enteng kerunu ge|ulu lepuk mendutungkun dumpuk
(=lmpuk/kesun) negutlf kepudu remu|u, musyurukut, dun neguru.
3.0 CONTOH PERENGAN ISI DEDUKTIF
Hudlrln yung suyu hormutl,
[Ayut Toplk] Ge|ulu lepuk dulum kulungun remu|u, tlduk duput dlnuflkun, membuzlrkun musu mereku. [Ayut Pengembungun: Hurulun +
Contoh] Mengupu tlduk? Adu yung men|udl kutu embun, yuknl melepuk sehlnggu kokok uyum pertumu berkumundung. Mereku lungsung tlduk
mengucuhkun kepentlngun musu; lungsung tlduk menghurgul wuktu; dun lungsung tlduk menghuyutl musu ltu emus. Mereku berluguk seoluh-oluh
tlduk udu ker|u rumuh yung perlu dlbereskun utuupun tludu ulung ku|l pelu|urun securu konslsten yung perlu dllukukun deml menempuh u|lun
bulunun utuupun u|lun semester. Apubllu ketlnggulun dulum pelu|urun, mereku menudlngkun |url ke uruh plhuk sekoluh seoluh-oluh plhuk sekoluh
mengubulkun tunggung|uwub. Mereku merungut buhuwu slstem pelu|urun kltu terlulu berorlentuslkun peperlksuun sehlnggu mendesuk
Kementerlun Pelu|urun memunsuhkun peperlksuun UPSR dun PMR. [Ayut Penylmpul] Pendek kutu, buduyu lepuk bukun suhu|u membuung musu
buhkun men|e|uskun pelu|urun remu|u.
4.0 CONTOH PERENGAN ISI INDUKTIF
Hudlrln yung suyu mullukun,
[Ayut Pengembungun: Hurulun + Contoh] Akhlr-ukhlr lnl, musuluh soslul yung membubltkun pelu|ur utuupun remu|u klun berleluusu dulum
muyurukut kltu. Kes-kes pembuungun buyl, pencubulun muruuh unuk gudls, perguulun bebus, perlukuun sumseng, dun sebugulnyu serlng
dlpupurkun dulum medlu cetuk muhupun medlu elektronlk dewusu lnl. Kutu orung tuu-tuu, Kuluu tuk udu ungln, musukun pokok bergoyung. Bugl
suyu, musuluh soslul yung klun men|udl-|udl lnl berkult ruput dengun ge|ulu lepuk kerunu kemelut soslul berpokok pungkul durlpudu penguruh rukun
sebuyu yung berkelukuun llur dun bobrok ukhluk. Kutu-kutu seorung pukur motlvusl yung tersohor, Duto Dr. Fudzlluh Kumsuh, muslh segur dulum
mlndu suyu. Kutunyu, |lku kltu ber|lnuk-|lnuk dengun sl pen|uul mlnyuk wungl, muku hurumluh budun kltu; |lku kltu ber|lnuk-|lnuk dengun sl tukung
besl, muku perclkun upl ukun mengenu budun kltu. Kutu-kutu belluu ltu memung berpl|uk dl buml nyutu. Ge|ulu mut remplt utuupun sumseng
|ulunun memung bertltlk toluk durlpudu perguulun securu berumul-rumul. Mereku bukun suhu|u terbublt dulum perlumbuun hurum buhkun
ter|ermurus dulum kemungkurun, sepertl penuglhun duduh, per|udlun, dun pelucurun. [Ayut Toplk] Dengun ertl kutu luln, ge|ulu lepuk men|udl pokok
pungkul musuluh soslul yung serlus dl neguru kltu.
5.0 CONTOH PERENGAN ISI DEDUKTIF-INDUKTIF
Hudlrln yung suyu mullukun,
[Ayut Toplk] Seluln kemelut soslul, ge|ulu lepuk mencemurl lme| neguru dl mutu dunlu. [Ayut Pengembungun: Hurulun + Contoh] Melepuk securu
berumul-rumul dl temput tumpuun orung rumul, sepertl dl kompleks bell-beluh, bukun suhu|u memberlkun suutu pundungun yung negutlf buhkun
mencolok mutu orung yung memundung. Puru peluncong uslng, mlsulnyu, ukun berunggupun buhuwu generusl mudu kltu sepertl sumpuh
musyurukut dun tlduk bertumudun. Hul lnl demlklun kerunu gelugut remu|u yung melepuk, merokok, menghldu gum, berpeleslrun, bergelundungun,
berfoyu-foyu, menggunggu ketenterumun uwum, mengudung luluun, bermuln gltur, menconteng, meluku musnuh dun sebugulnyu dulum khuluyuk
rumul suduh pustl ukun mencemurl lme| neguru kltu. Dulum usuhu mereusllsulkun Wuwusun 2020 dun Konsep 1Muluyslu, generusl mudu kltu
berkelukuun kurung u|ur utuupun bludub. Impllkuslnyu, sektor peluncongun kltu suduh tentu menerlmu templusnyu. Ingut, uluf lnl zumun slber! Apu-
upu yung dlrukumkun dengun ulut perukum vldeo, kumeru dlgltul utuupun telefon blmblt duput dlmuut nulk dulum ulum slber sumu udu melulul
Youtube utuupun melulul Fucebook. [Ayut Toplk] Dengun kutu-kutu luln, bukun sekudur lme| neguru ukun tercemur buhkun lndustrl peluncongun
ukun ter|e|us guru-guru buduyu lepuk.
6.0 CONTOH PERENGAN INTIHA
Hudlrln yung suyu kuslhl,
[Ayut Keslmpulun] Sebelum suyu menutup tlrul, suyu lngln meneguskun buhuwu ge|ulu lepuk menggelupkun hurl muku generusl mudu,
menggunggu gugut kehurmonlun musyurukut, dun menghuncurkun kemukmurun neguru. [Ayut Cudungun] Seluku remu|u yung berhemuh, kltu
sewu|uryu mengetuhul tunggung|uwub kltu kepudu dlrl sendlrl, keluurgu, musyurukut, bungsu sertu neguru. Munfuutkunluh musu yung terluung
dengun uktlvltl-uktlvltl yung slhut sepertl membucu, berluduh, berekreusl dun meluncong, berlbudut, berumul dun bukunnyu dengun uktlvltl-uktlvltl
yung mengundung muslbuh, terutumunyu lepuk, ponteng sekoluh, menghldu gum, dun sebugulnyu. Jungunluh men|udl humbu kepudu huwu nufsu
kerunu lkut hutl mutl, lkut rusu blnusu. Dun, usuluh terhuntuk buru tenguduh! Judlluh generusl yung berhemuh, berwuwusun, berpelu|urun,
bertunggung|uwub, dun berputrlotlk. [Ayut Hurupun] Dengun lnl, ukun luhlrluh modul lnsun yung cemerlung, gemllung dun terbllung sertu pelupls
pemlmpln neguru yung berwlbuwu dun berterumpllun sekull gus kltu duput duduk sumu renduh, berdlrl sumu tlnggl dengun neguru-neguru mu|u dl
persudu unturubungsu.
[Ayut Formut] Seklun, terlmu kuslh.
Dltulls du


Pembangunan yang tidak dirancang dengan berkesan seperti pembalakan yang giat dan pembukaan tanah
secara berleluasa akan memberikan kesan buruk terhadap alam sekitar contohnya berlakulah hakisan
tanah,berlaku perubahan iklim,kesan kepada rumah hijau dan banjir.
Rajah 1.8 Gambar photo menunjukkan hasil kayu balak yang ditebang.
5.Pencemaran bunyi
Pencemaran bunyi ialah bunyi bising yang keterlaluan sehingga menyakitkan telinga.Pencemaran bunyi
biasanya melebihi 80 dB(A) dan pencemaran ini mengikut situasi dan keinginan masing-
masing.Pencemaran ini boleh dibahagikan kepada empat bahagian,iaitu kebisingan selang-seli,kebisingan
selenjar,kebisingan fluktuasi dan bunyi lantunan.
Antara punca-punca pencemaran ini ialah:
a.Bunyi kenderaan bermotor merupakan penyumbang ke arah pencemaran ini.
b.Industri-industri juga merupakan penyumbang ke arah pencemaran bunyi.Bunyi-bunyi ini datangnya
daripada penggunaan jentera,kenderaan dan sebagainya.
c.Kuari juga merupakan ejen pencemaran bunyi.Bunyi pemecahan batu,enjin gerudi dan pemunggahan batu
ke lori merupakan punca pencemaran ini.
d.Bunyi juga berpunca daripada proses pembangunan.
Rajah 2.0 Gambar photo menunjukkan kerja-kerja pembinaan yang memberi impak pencemaran
bunyi.
Kesimpulan
Malaysia sememangnya sebuah negara yang berkembang pesat serta maju dalam pelbagai bidang.Namun
dalam kepesatan pertumbuhannya itu,ramai yang tidak menyedari bahawa ia juga membawa kesan
sampingan terhadap alam sekitar.Kegiatan-kegiatan perusahan atau perkilangan asap-asap menyebabkan
pencemaran udara dan pembuangan toksik menyebabkan pencemaran air.Selain itu,kegiatan pembangunan
dan penerokaan hutan telah mengganggu sistem ekologi bumi dan mengakibatkan hakisan tanah.Terdapat
punca-punca lain yang menyebabkan pencemaran alam,seperti kegiatan pengangkutan yang mencemarkan
udara dan air,kegiatan perladangan dan sebagainya.

Sebenarnya,punca utama kemusnahan alam sekitar adalah rekaan manusia yang tidak mempunyai nilai
peka terhadap isu-isu sosial dalam masyarakat.
Sayang pada alam sekitar, patuh kepada undang-undang,bertanggung jawab,boleh membuat
pertimbangan.Maka,manusialah yang perlu rasional menangani keadaan ini.
Beberapa langkah-langkah mengatasi pencemaran alam sekitar
A.PENGGUNAAN TEKNOLOGI MODEN
Penggunaan teknologi moden untuk mengurangkan pencemaran alam sekitar adalah amat penting.Sebagai
contohnya, tanpa teknologi moden, adalah tidak mungkin untuk membersihkan tumpahan minyak di
laut.Dengan adanya teknologi moden, sisa pepejal seperti surat khabar lama, majalah lama, kertas, kain,
bahan plastik dan kaca dapat dikitar semula. Ini sudah tentu dapat mengurangkan pencemaran yang
disebabkan oleh pengurusan sisa pepejal yang tidak sempurna.
Bahan-bahan buangan industri pertanian boleh diubah kepada bahan-bahan yang berguna dan kurang
bahaya. Sebagai contoh, sampah sarap boleh dijadikan bahan api untuk menghasilkan tenaga elektrik.
Hampas pertanian seperti hampas kelapa sawit boleh
digunakan untuk menghasilkan metana.
Selain itu, dengan adanya teknologi moden, penapis udara telah dicipta dan dipasang pada ekzos kenderaan
dan cerobong asap kilang-kilang perindustrian. Penggunaan petrol tanpa plumbum juga merupakan satu
hasil daripada penggunaan teknologi moden. Ini dapat mengurangkan kandungan plumbum dalam
atmosfera yang bahaya kepada kesihatan manusia.
Penyelidikan ke atas minyak kelapa sawit sebagai pengganti bahan api fosil adalah satu usaha yang
menggalakkan pengurangan pencemaran alam sekitar. Dengan adanya teknologi moden jentera-jentera dan
mesin-mesin dapat diubahsuaikan menjadi kurang mencemarkan alam sekitar.
B.PENDIDIKAN ALAM SEKITAR MELALUI KURIKULUM
Tanggungjawab untuk menjamin sebuah negara yang bersih bukan sahaja dipikul oleh kerajaan tetapi patut
dipikul oleh semua pihak. Untuk membentuk rakyat yang bertanggungjawab kepada alam sekitar, mereka
perlulah mempunyai kesedaran.
Untuk memupuk kesedaran di kalangan rakyat, cara yang terbaik ialah melalui pendidikan. Sebab-sebab
pendidikan alam sekitar ini perlu ialah kerana ia dapat membentuk sikap positif diri terhadap alam sekitar.
Dengan adanya kesedaran pada seseorang individu, dia akan sedar tentang betapa pentingnya kualiti alam
sekitar yang tinggi dikekalkan. Ini kerana mereka sudah tahu apa masalah yang mungkin akan timbul
akibat sesuatu perbuatan yang tidak bertanggungjawab yang mencemarkan alam sekitar.
Pendidikan alam sekitar mula diperkenalkan secara formal pada peringkat rendah melalui Kurikulum
Bersepadu Sekolah Rendah ( KBSR ) dalam mata pelajaran Alam dan Manusia. Seterusnya adalah pada
peringkat menengah melalui Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah ( KBSM ), khususnya dalam mata
pelajaran sains seperti Biologi. Peringkat ketiga dan terakhir ialah pengajian tinggi melalui kursus Sains
Alam Sekitar dan Biologi Persekitaran.
Pendidikan alam sekitar kepada masyarakat umum pula disampaikan melalui media massa. Antara media
massa yang memainkan peranan yang penting ialah surat khabar, majalah, televisyen dan radio.Selain itu,
terdapat juga agensi kerajaan dan swasta yang mengadakan kempen dan ceramah.
AKTIVITI DAN CADANGAN UNTUK MELINDUNGI ALAM SEKITAR
Memandangkan dunia sekarang sedang diancam bahaya pencemaran, langkah-langkah wajar dan berkesan
patut diambil. Langkah untuk melindungi alam sekitar ini bukanlah tanggungjawab pihak kerajaan sahaja.
Ia adalah tanggungjawab semua pihak. Kerajaan patutlah memperketatkan undang-undang yang
melindungi alam sekitar. Rondaan oleh pegawai Jabatan Alam Sekitar patut diperbanyakkan.
Para pengusaha terutama pengusaha kilang secara besar-besaran patutlah mendapatkan nasihat daripada
Jabatan Alam Sekitar sebelum sesuatu operasi perindustrian dijalankan. Pengguna memainkan peranan
yang terpenting dalam menangani masalah pencemaran. Sebagai seorang pengguna yang
bertanggungjawab, kita perlulah memilih barangan yang mendatangkan pencemaran yang kurang sekali.
Tanpa permintaan terhadap barangan yang mendatangkan pencemaran, pengusaha kilang juga akan mula
menggunakan bahan-bahan yang lebih sesuai dengan alam sekitar. Sebagai contoh, kita sepatutnya memilih
racun serangga dalam tin aerosol yang tidak mengandungi CFC.
Jika semua pihak ini bekerjasama untuk menangani masalah pencemaran, sudah tentu bumi akan di
panjangkan usianya.
Antara aktiviti yang boleh melindungi alam sekitar ialah:
a.Pameran
b.Kempen-kempen
c.Pertandingan
d.Projek Riadah Alam Sekitar
A.PAMERAN PENCEMARAN ALAM
Pameran yang dimaksudkan di sini ialah pameran segala bahan yang berkaitan dengan isu pencemaran.
Pameran ini boleh dilakukan di sekolah-sekolah dan juga tempat-tempat awam seperti perpustakaan awam.
Pameran ini bolehlah merangkumi isu-isu alam sekitar, sebab-sebab pencemaran, kesan-kesannya dan apa
yang boleh dibuat untuk mengurangkan kadar pencemaran.Bahan-bahan menarik seperti carta, polster dan
keratan surat khabar bolehlah dipamerkan. Selain itu, pita video dan slaid-slaid yang ada berkenaan dengan
pencemaran juga boleh ditayangkan.Pameran sebegini boleh meningkatkan kesedaran dan mengajar
masyarakat untuk melindungi alam sekitar.
B.KEMPEN MELINDUNGI ALAM SEKITAR
Menyertai sesuatu kempen untuk melindungi alam sekitar adalah sesuatu yang sihat dan amat digalakkan.
Antara kempen-kempen yang melindungi alam sekitar ialah kempen cintailah sungai kita, kempen kitar
semula, sahabat alam dan sebagainya. Kempen-kempen ini dapat memberi kesan yang mendalam terhadap
peserta-pesertanya.
Dalam kempen-kempen ini, peserta-peserta akan diajar tentang pentingnya menjaga alam sekitar dan cara-
cara menguruskan sisa buangan supaya hanya mendatangkan pencemaran yang minimum kepada alam
sekitar. Selain itu, kempen kitar semula dapat menggalakkan pengguna untuk mengitar semula bahan yang
boleh dikitar semula. Secara tidak langsung juga, peserta akan belajar untuk berjimat-cermat.
Sahabat alam telah menjalankan pelbagai aktiviti seperti menanam pokok-pokok bunga, membersihkan
kawasan yang kotor dan sebagainya. Penanaman pokok bunga akan mencantikkan pemandangan sesuatu
kawasan. Selain itu, ia juga dapat
,menapis debu yang berterbangan di udara. Tumbuhan hijau juga adalah penting untuk mengurangkan
kandungan oksigen yang boleh menyebabkan kesan rumah hijau.
Kempen cintai sungai telah menjalankan banyak aktiviti untuk membersihkan kawasan sungai. Selain
membersih, mereka juga menanamkan kesedaran kepada penduduk tempatan tentang kepentingan sungai.
C.PERTANDINGAN
Pertandingan seperti kuiz tentang pencemaran alam sekitar boleh meningkatkan pengetahuan dan kesedaran
tentang pentingnya melindungi alam sekitar.Dengan mengadakan kuiz, peserta akan cuba memahami
apakah itu pencemaran. Dalam proses ini, mereka akan mendapat pengetahuan tersebut. Mereka juga
mungkin akan mencari penyelesaian kepada masalah pencemaran. Ini sudah tentu akan membawa kebaikan
kepada peserta itu dan alam sekitar. Pertandingan melukis poster yang berkaitan pencemaran juga adalah
baik. Ia bukan sahaja memberi kesedaran kepada peserta sahaja tetapi mesejnya juga akan sampai kepada
orang ramai. Selain pertandingan yang telah disebutkan, pertandingan menulis karangan dan sajak juga
dapat memberikan kesedaran kepada orang ramai.
D.PENDEDAHAN MEDIA MASSA
Pada hari ini media massa memainkan peranan yang penting dalam membentuk cara pemikiran semua
pengguna. Oleh itu, dengan adanya pendedahan media massa tentang isu pencemaran, masyarakat umum
akan berhati-hati dalam menanggani masalah pencemaran. Setakat ini, media massa yang paling banyak
membuat pendedahan tentang isu pencemaran ialah majalah dan surat khabar. Televisyen juga ada
membuat pendedahan ini contoh TV3 dan TV7 tetapi adalah terlalu sedikit ditekankan keutamanya.


Assalamualaikum warahmatullahiwabarakatuh dan selamat sejahtera.

Terima kasih saya ucapkan kepada Yang Dihormati saudara Pengerusi Majlis, para hakim yang
arif lagi bijaksana, tetamu kehormat, gugu-guru, rakan-rakan pelajar dan seterusnya hadirin
sekalian.

Pada pagi yang mulia ini saya akan menyampaikan pidato yang bertajuk Memartabatkan
Bahasa Melayu. Sesuai dengan Slogan 1Malaysia, kita juga harus menguar-uarkan slogan
Bahasa Melayu Didahulukan, Pencapaian Diutamakan. Sesuai dengan statusnya sebagai
bahasa rasmi dan digunakan dengan meluas, bahasa Melayu memang perlu diutamakan dan
dipertahankan. Tambahan pula bahasa Melayu juga merupakan bahasa yang digunakan sebagai
alat untuk perpaduan kaum di negara kita. Oleh itu, bahasa Melayu perlu dimartabatkan untuk
menjadikannya lebih berkualiti dan mampu bersaing dengan bahasa-bahasa lain di dunia. Selain
itu, kita berharap agar bahasa Melayu akan menjadi bahasa yang dinamik dan sentiasa
mengalami proses penambahbaikan untuk menjadikannya lebih relevan mengikut arus perubahan
zaman.

Saudara saudari yang dihormati sekalian,
Indikator saya yang pertama adalah memupuk kesedaran kepada anak-anak sejak kecil. Antara
usaha untuk memartabatkan bahasa Melayu adalah dengan memupuk kesedaran tentang
pentingnya bahasa Melayu kepada anak-anak sejak kecil. Oleh itu, kesedaran tersebut perlulah
ditanam dalam diri anak-anak sejak kecil. Dalam hal ini sudah tentu peranan tersebut perlu
dimainkan oleh ibu bapa dan guru-guru. Sebagai contohnya, ibu bapa perlulah menggunakan
bahasa Melayu yang betul apabila bertutur dengan anak-anak. Ibu bapa juga haruslah
menerangkan kepentingan bahasa Melayu di negara kita dan juga sejarah bahasa Melayu yang
telah dijadikan lingua franca pada zaman keagungan kerajaan Melayu Melaka pada kurun ke-15.
Sekiranya kesedaran ini dapat dipupuk sejak kecil, seperti kata pepatah, Kalau hendak melentur
buluh biarlah dari rebungnya. sudah pasti hasilnya akan berkekalan hingga dewasa dan sampai
bila-bila.

Hadirin sekalian,
Indikator saya yang kedua adalah melalui kempen dan peranan media massa. Pihak berkuasa
yang bertanggungjawab dalam perkara ini perlulah menjalankan kempen untuk memartabatkan
bahasa Melayu. Pihak yang bertanggjawab dalam hal ini iaitu Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP)
haruslah menjalankan kempen yang berkesan untuk memupuk kesedaran dalam kalangan
masyarakat agar cinta akan bahasa Melayu. Sebagai contohnya, pihak DBP perlu bekerjasama
dengan pihak sekolah dan institusi pengajian tinggi awam atau swasta yang lain untuk
menjalankan aktiviti yang menjurus ke arah memartabatkan bahasa Melayu. Media massa turut
memainkan peranan untuk memartabatkan bahasa Melayu dalam kalangan anggota masyarakat.
Hal ini demikian kerana, media massa memang berkesan dalam mempengaruhi orang ramai.
Oleh hal yang demikian, sudah pasti perkara ini akan membuahkan hasil dan dapat
meningkatkan penggunaannya dalam kalangan masyarakat di negara kita. Sekiranya penggunaan
bahasa Melayu semakin meluas digunakan sudah tentu bahasa ini setanding dengan bahasa-
bahasa lain di dunia Perkara ini dapatlah disamakan seperti kata pepatah, Duduk sama rendah,
berdiri sama tinggi dengan bahasa-bahasa antarabangsa yang lain di dunia ini.

Rakan-rakan dan hadirin sekalian,
Indikator saya yang ketiga ialah akta yang mewajibkan penggunaan bahasa Melayu sebagai
bahasa kebangsaan menurut Akta 32 iaitu Akta Bahasa Kebangsaan 1963/67, pindaan 1994,
perlulah diperkasakan. Dengan perkataan lain, kerajaan perlulah menguatkuasakan akta parlimen
ini iaitu akta yang mewajibkan penggunaan bahasa Melayu dalam urusan rasmi dan pada papan
tanda atau iklan. Secara tidak langsung, pihak swasta juga perlu patuh akan akta atau undang-
undang yang berkaitan dengan penggunaan bahasa Melayu ini. Hal ini dibuktikan melalui
kenyataan Ketua Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka pada 18 Oktober 2009, iaitu Pejabat
Peguam Negara sedang meneliti pindaan Akta Bahasa Kebangsaan 1963 Dan Akta Pendidikan
1996 bagi memberi kuasa kepada DBP untuk mendenda sektor awam dan agensinya yang tidak
menggunakan bahasa Melayu dalam urusan mereka seperti pengendalian mesyuarat, penyediaan
minit mesyuarat, urusan surat-menyurat dan majlis rasmi. Perkara ini perlu dipandang serius oleh
semua pihak kerana kesalahan penggunaan bahasa tersebut menyebabkan mereka boleh didakwa
dan seterusnya didenda. Oleh hal yang demikian, sudah pastilah bahasa Melayu akan dapat
dimartabatkan di negara kita.

Hadirin sekalian,
Indikator saya yang keempat ialah memperkasakan peranan pihak penguatkuasa. Pihak berkuasa
seterusnya perlu memberikan kuasa yang mencukupi kepada pihak penguatkuasa atau pemantau
semasa menguatkuasakan undang-undang yang berkaitan dengan penggunaan bahasa Melayu.
Pihak penguatkuasa ini sepatutnya dibenarkan untuk mengambil tindakan terhadap pihak yang
ingkar atau tidak mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak berkuasa. Sebagai
contohnya, pihak penguatkuasa bahasa ini perlu diberikan kuasa untuk menyaman, mendenda
atau mendakwa pihak yang tidak mengikut undang-undang atau peraturan yang berkaitan dengan
pelaksanaan bahasa Melayu seperti yang telah diluluskan oleh parlimen. Keadaan ini sudah pasti
akan dijadikan sebagai pengajaran dan menakutkan pihak yang tidak mematuhi peraturan yang
berkaitan dengan bahasa Melayu. Hal ini sudah tentu akan memberikan impak kepada pihak
yang tidak mementingkan penggunaan bahasa Melayu yang betul dalam urusan seharian.

Kesimpulannya, sekali lagi saya ingin menegaskan bahawa usaha untuk memartabatkan bahasa
Melayu perlulah dipergiat dari sekarang. Selain itu, semua pihak perlulah berganding bahu untuk
memartabatkan penggunaan bahasa Melayu tanpa mengira kaum. Sekiranya perkara ini tidak
diberikan penekanan, ditakuti nanti bahasa Melayu akan dipinggirkan daripada menjadi bahasa
utama yang juga menjadi bahasa rasmi negara kita. Jadi, marilah kita bersama-sama
memartabatkan penggunaan Bahasa Melayu agar bahasa ini akan terus berkembang dan
ditingkatkan martabatnya dengan menguar-uarkan slogan Bahasa Melayu Didahulukan,
Pencapaian Diutamakan.

Sekian sahaja pidato saya kali ini, dan saya ingin memohon maaf sekiranya tersilap kata dan
terdapat tutur bicara yang kurang sopan semasa saya menyampaikan pidato tadi.

Anda mungkin juga menyukai