Anda di halaman 1dari 2

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MINGGU HARI TARIKH TAHUN MASA MATAPELAJARAN

1 Selasa 1/1/2019 4 SAINS

TEMA: BUMI DAN SAINS ANGKASA UNIT: 9.0 SISTEM SURIA


TAJUK SAIZ & JARAK RELATIF
STANDARD
9.2 Saiz dan jarak relatif antara Bumi, Bulan dan Matahari
KANDUNGAN
9.2.1 Mengganggar saiz relatif Bumi berbanding dengan Matahari.
STANDARD 9.2.2 Mengganggar saiz relatif Bulan berbanding dengan Matahari.
PEMBELAJARAN 9.2.3 Mengganggar saiz relatif Bulan berbanding dengan Bumi.
9.2.7 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan.
OBJEKTIF Pada akhir Pdpc murid akan dapat,
PEMBELAJARAN 1. Mengganggar saiz relatif Bumi, Bulan dan Matahari.

KRITERIA KEJAYAAN Murid berjaya menganggar saiz Bulan, Bumi dan Matahari.

1. Murid bersoal jawab tentang saiz relatif antara Bumi, Bulan dan Matahari berdasarkan pemerhatian
pada tayangan LCD dan ransangan BT ms 157. (PAK21)
2. Murid menjalankan aktiviti ‘Mari Lakukan’ BT ms 158 dan merekodkan pemerhatian dari aktiviti
dengan betul. (KBAT)
AKTIVITI PDPC
3. Murid menjelaskan anggaran saiz atau jarak relatif Bumi, Matahari dan Bulan dengan betul melalui
simulasi.
4. Murid mempersembahkan hasil kerja kumpulan di hadapan kelas. (PAK21)
5. Murid melengkapkan nota dan latihan sebagai aktiviti pengukuhan.

I See, I Think, I Wonder (Saya lihat, Saya Presentations (Persembahan)- individu,


AKTIVITI PAK-21
fikir dan saya bertanya) berpasangan, berkumpulan.
KPS Menggunakan
Memerhati / Mengelas Membuat inferens /
nombor
Meramal / Berkomunikasi / Ruang dan masa / Mentafsir data
Mengawal Membuat
Mendefinisi Mengeksperimen
p/ubah hipotesis
Menggunakan peralatan dan bahan sains / Membersihkan peralatan sains
KMS Menyimpan peralatan dan bahan sains Mengendalikan spesimen
Melakar spesimen, peralatan & bahan sains Tidak berkenaan
BAHAN BANTU
Kertas surat khabar, gam, kertas putih, warna air dan berus warna.
BELAJAR
KBAT/EMK/NILAI Mengaplikasi Nilai murni Berdedikasi
TP (PBS) 3 Penilaian / Pentaksiran Penglibatan dalam kelas.

Kehadiran : ____ / ____


___ /___ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan.
REFLEKSI
___ /___ murid yang tidak mencapai objektif diberi bimbingan.
PdP ditunda kerana___________________________________________________
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
MINGGU HARI TARIKH TAHUN MASA MATAPELAJARAN

1 Selasa 1/1/2019 4 SAINS

TEMA: BUMI DAN SAINS ANGKASA UNIT: 9.0 SISTEM SURIA


TAJUK SAIZ & JARAK RELATIF
STANDARD
9.2 Saiz dan jarak relatif antara Bumi, Bulan dan Matahari
KANDUNGAN
9.2.4 Mengganggar jarak relatif Bumi ke Matahari berbanding jarak Bumi ke Bulan.
STANDARD 9.2.5 Meramalkan keadaan di Bumi jika jaraknya lebih dekat dengan Matahari.
PEMBELAJARAN 9.2.6 Meramalkan keadaan di Bumi jika jaraknya lebih jauh dengan Matahari.
9.2.7 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan.
OBJEKTIF Pada akhir Pdpc murid akan dapat,
PEMBELAJARAN 1. menganggar jarak relatif antara Bumi, Bulan dan Matahari
KRITERIA KEJAYAAN Murid berjaya meramalkan keadaan di Bumi jika jaraknya lebih dekat dan lebih jauh dengan Matahari.
1. Murid bersoal jawab tentang jarak relatif antara Bumi, Bulan dan Matahari berdasarkan
pemerhatian pada tayangan LCD dan ransangan BT ms 159 - 161. (PAK21)
2. Murid membuat andaian keadaan di Bumi jika jarak lebih dekat atau jauh daripada Matahari.
3. Murid merumuskan dan memberi sebab keadaan di Bumi jika jarak lebih dekat atau jauh daripada
Matahari : (PAK21)
AKTIVITI PDPC - keadaan suhu
- kesan ke atas hidupan
4. Murid membuat gambaran mental kesan kepada diri sendiri dan cara mengatasi jika berlaku
perubahan jarak di antara Bumi dan Matahari. (KBAT)
5. Murid melengkapkan nota dan latihan BT ms 163 sebagai aktiviti pengukuhan.
6. Murid menjalankan aktiviti pengayaan ‘Mari Teroka’ BT ms 164 dengan bimbingan guru.
I See, I Think, I Wonder (Saya lihat, Saya
AKTIVITI PAK-21 Mind Map (Peta Minda)
fikir dan saya bertanya)
KPS Menggunakan
Memerhati / Mengelas Membuat inferens /
nombor
Meramal / Berkomunikasi / Ruang dan masa / Mentafsir data
Mengawal Membuat
Mendefinisi Mengeksperimen
p/ubah hipotesis
Menggunakan peralatan dan bahan sains / Membersihkan peralatan sains
KMS Menyimpan peralatan dan bahan sains Mengendalikan spesimen
Melakar spesimen, peralatan & bahan sains Tidak berkenaan
BAHAN BANTU
Carta sistem suria.
BELAJAR
KBAT/EMK/NILAI Menilai Nilai murni Prihatin
TP (PBS) 3 Penilaian / Pentaksiran Penglibatan dalam kelas.

Kehadiran : ____ / ____


___ /___ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan.
REFLEKSI
___ /___ murid yang tidak mencapai objektif diberi bimbingan.
PdP ditunda kerana___________________________________________________

Anda mungkin juga menyukai