Anda di halaman 1dari 2

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MINGGU HARI TARIKH TAHUN MASA MATAPELAJARAN

4
38 Isnin 21/10/2019 9.30 – 10.30 SAINS
LESTARI

TEMA: BUMI DAN SAINS ANGKASA UNIT: 9.0 SISTEM SURIA


TAJUK SISTEM SURIA
STANDARD
9.1 Sistem Suria.
KANDUNGAN
9.1.1 Memerihalkan ahli dalam Sistem Suria iaitu Matahari, planet, satelit semula jadi, asteroid,
STANDARD meteoroid, komet melalui pemerhatian menerusi pelbagai media.
PEMBELAJARAN 9.1.2 Membuat urutan planet dalam Sistem Suria dengan menjalankan aktiviti.
9.1.4 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan.
OBJEKTIF Pada akhir Pdpc murid akan dapat,
PEMBELAJARAN 1. Membuat urutan planet dalam Sistem Suria dengan menjalankan aktiviti.
KRITERIA KEJAYAAN Murid berjaya membuat model urutan planet dalam Sistem Suria

1. Murid bersoal jawab tentang Sistem Suria berdasarkan ransangan BT ms 147 dan melihat tayangan
LCD berkaitan angkasa dengan bimbingan guru.
2. Murid menyatakan dan memerihalkan ahli Sistem Suria berdasarkan pemerhatian aktiviti dan BT ms
148-151 iaitu : (PAK21)
• Matahari
• 8 planet
AKTIVITI PDPC • satelit semula jadi
• asteroid
• meteoroid
• komet
3. Murid membuat model urutan planet dalam Sistem Suria BT ms 154. (KBAT)
4. Murid mempamerkan model yang dihasilkan dalam bilik sains. (Pak21)
5. Murid melengkapkan nota dan latihan sebagai aktiviti pengukuhan.

I See, I Think, I Wonder (Saya lihat, Saya


AKTIVITI PAK-21 Galery Walk (Lawatan ke galeri)
fikir dan saya bertanya)
KPS Menggunakan
Memerhati / Mengelas Membuat inferens /
nombor
Meramal / Berkomunikasi / Ruang dan masa Mentafsir data
Mengawal Membuat
Mendefinisi / Mengeksperimen
p/ubah hipotesis
Menggunakan peralatan dan bahan sains / Membersihkan peralatan sains
KMS Menyimpan peralatan dan bahan sains Mengendalikan spesimen
Melakar spesimen, peralatan & bahan sains Tidak berkenaan
BAHAN BANTU Carta SIstem Suria, 9 biji bola polistirena, benang bulu, pita pelekat, alatan mewarna, kad manila,
BELAJAR batang mop.
KBAT/EMK/NILAI Mencipta Nilai murni Bekerjasama
TP (PBS) 3 Penilaian / Pentaksiran Penglibatan dalam kelas.

Kehadiran : ____ / ____


___ /___ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan.
REFLEKSI
___ /___ murid yang tidak mencapai objektif diberi bimbingan.
PdP ditunda kerana___________________________________________________
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
MINGGU HARI TARIKH TAHUN MASA MATAPELAJARAN

4
38 Khamis 24/10/2019 11.00 – 11.30 SAINS
LESTARI

TEMA: BUMI DAN SAINS ANGKASA UNIT: 9.0 SISTEM SURIA


TAJUK SISTEM SURIA
STANDARD
9.1 Sistem Suria.
KANDUNGAN
9.1.3 Menyatakan bahawa planet berputar pada paksinya dan pada masa yang sama beredar
STANDARD
mengelilingi Matahari mengikut orbitnya melalui pemerhatian menerusi pelbagai media.
PEMBELAJARAN
9.1.4 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan.
Pada akhir Pdpc murid akan dapat,
OBJEKTIF
1. Menyatakan bahawa planet berputar pada paksinya dan pada masa yang sama beredar
PEMBELAJARAN
mengelilingi Matahari mengikut orbitnya melalui pemerhatian menerusi pelbagai media.
KRITERIA KEJAYAAN Murid berjaya menjalankan simulasi putaran dan peredaran planet dalam system suria.

1. Murid mengimbas kembali pelajaran lalu tentang system suria. (PAK21)


2. Murid mengitlak bahawa planet berputar pada paksinya dan pada masa yang sama beredar
mengelilingi Matahari melalui aktiviti simulasi yang sesuai.
3. Murid menjalankan simulasi putaran dan peredaran planet dalam system suria di kawasan lapang.
AKTIVITI PDPC
(KBAT)
4. Murid merumuskan planet dalam sistem suria berputar pada paksinya dan beredar mengelilingi
matahari mengikut orbit masing-masing. (PAK21)
5. Murid melengkapkan nota dan latihan sebagai aktiviti pengukuhan.

AKTIVITI PAK-21 Rocket writing (Penulisan pantas) Chart and Share (Catat dan kongsi)
KPS Menggunakan
Memerhati / Mengelas Membuat inferens /
nombor
Meramal / Berkomunikasi / Ruang dan masa Mentafsir data
Mengawal Membuat
Mendefinisi / Mengeksperimen
p/ubah hipotesis
Menggunakan peralatan dan bahan sains / Membersihkan peralatan sains
KMS Menyimpan peralatan dan bahan sains Mengendalikan spesimen
Melakar spesimen, peralatan & bahan sains Tidak berkenaan
BAHAN BANTU
Kapur tulis, kas manila, pen penanda dan tali.
BELAJAR
Semangat kejiranan /
KBAT/EMK/NILAI Mengaplikasi Nilai murni
Bermasyarakat
TP (PBS) 3 Penilaian / Pentaksiran Penglibatan dalam kelas.

Kehadiran : ____ / ____


___ /___ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan.
REFLEKSI
___ /___ murid yang tidak mencapai objektif diberi bimbingan.
PdP ditunda kerana___________________________________________________

Anda mungkin juga menyukai