Anda di halaman 1dari 4

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MINGGU HARI TARIKH TAHUN MASA MATAPELAJARAN

8.30PG –
10 SELASA 31/5/2022 6 FLC 2 SAINS
9.00PG
TEMA: SAINS HAYAT UNIT: 3.0 MANUSIA

TAJUK Saraf manusia


STANDARD
2.2 Sistem saraf manusia
KANDUNGAN
STANDARD
2.2.1 , 2.2.2 , 2.2.3 , 2.2.4
PEMBELAJARAN
Pada akhir proses pembelajaran, murid dapat :
OBJEKTIF
Merumuskan kepentingan penjagaan sistem saraf ke arah kesejahteraan
PEMBELAJARAN
hidup manusia
KRITERIA Merumuskan kepentingan penjagaan sistem saraf ke arah kesejahteraan
KEJAYAAN hidup manusia

1. Murid menonton tayangan video tentang sistem saraf manusia


2. Murid diterangkan tentang jenis sistem saraf .
AKTIVITI PDPC
3. Murid bersoal jawab tentang video yang ditonton.
4. Murid menjawab soalan buku aktiviti Digital

AKTIVITI PAK-21 Brainstorming (Sumbangsaran) Eksperiment (Eksprimen)


Memerhati / Membuat inferens /
KPS Mengelas Meramal /
Mengukur menggunakan nombor Berkomunikasi
Menggunakan peralatan dan bahan
Membersihkan peralatan sains
sains
Menyimpan peralatan dan bahan
KMS Mengendalikan specimen
sains
Melakar spesimen, peralatan & bahan
Tidak berkenaan
sains
BAHAN BANTU
Buku teks, buku aktiviti.
BELAJAR
KBAT/EMK/NILAI Mengaplikasi Kreativiti dan Inovasi Bekerjasama
TAHAP Pentaksiran Bilik Darjah
5 Main Peranan
PENGUASAAN (TP) (PBD)

REFLEKSI
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
MINGGU HARI TARIKH TAHUN MASA MATAPELAJARAN

9.00PG -
10 SELASA 31/5//2022 2 UPM SAINS
9.30PG

TEMA: INKUARI DALAM SAINS UNIT: 1.0 KEMAHIRAN SAINTIFIK

TAJUK BERKOMUNIKASI
STANDARD
1.1. Kemahiran Proses Sains
KANDUNGAN
STANDARD
1.1.4 Berkomunikasi
PEMBELAJARAN
Pada akhir Pdpc murid akan dapat,
OBJEKTIF
1. Merekod maklumat atau idea dalam bentuk yang sesuai dan mempersembahkan
PEMBELAJARAN
maklumat atau idea tersebut secara sistematik.
KRITERIA
Murid berjaya mempersembahkan maklumat atau idea tersebut secara sistematik.
KEJAYAAN

1. Murid memerhatikan gambar halaman 5.


2. Murid menceritakan ciri-ciri haiwan yang dilihat dalam gambar. (PAK21)
3. Murid diterangkan maksud berkomunikasi.
AKTIVITI PDPC
4. Murid diberikan beberapa gambar alat pengukuran.
5. Murid membuat buku aktiviti halaman 3-4.
6. Murid membuat kesimpulan tajuk pembelajaran hari ini. (KBAT)

AKTIVITI PAK-21 Brainstorming (Sumbangsaran) i-Think Map - Peta Pokok


Memerhati / Membuat inferens
KPS Mengelas Meramal
Mengukur menggunakan nombor / Berkomunikasi /
Menggunakan peralatan dan bahan sains Membersihkan peralatan sains
KMS Menyimpan peralatan dan bahan sains Mengendalikan specimen
Melakar spesimen, peralatan & bahan sains Tidak berkenaan /
BAHAN BANTU
Buku teks, buku aktiviti.
BELAJAR
KBAT/EMK/NILAI Mengaplikasi Kreativiti dan Inovasi Bekerjasama
TAHAP
Pentaksiran Bilik Darjah (PBD) Main Peranan
PENGUASAAN (TP)

REFLEKSI

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


MINGGU HARI TARIKH TAHUN MASA MATAPELAJARAN

1 UKM/ 11.00PG-
10 SELASA 31/5//2022 PENDIDIKAN MORAL
1UPM/1USM 12TGHARI

NILAI : KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN

TAJUK Dunia saya yang indah.

2.1 Menyenaraikan sifat baik hati yang ada pada diri.


2.2 Memberi cadangan cara membantu orang lain.
STANDARD 2.3 Memberi alasan pentingnya menghulurkan bantuan.
KANDUNGAN 2.4 Menunjukkan perasaan apabila dapat memberi bantuan.
2.5 Memberikan sokongan moral dan kebendaan kepada yang memerlukan

STANDARD 2.0 . Bantuan Secara Ikhlas


PEMBELAJARAN

Pada akhir proses pembelajaran murid dapat :


OBJEKTIF
PEMBELAJARAN Menyatakan sifat baik hati yang ada pada diri.
KRITERIA Menyatakan sifat baik hati yang ada pada diri.
KEJAYAAN
Konsep ( Buku Teks : 1 )
1. Murid membaca dan memahami cerita.
2. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya
dengan tajuk pelajaran.
AKTIVITI PDPC
3. Bantu murid menceritakan sifat baik hati yang boleh dilakukan
4. Murid mendengar guru tentang isi pelajaran.
5. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru.

AKTIVITI PAK-21 Brainstorming (Sumbangsaran) i-Think Map - Peta Pokok


BAHAN BANTU
Buku teks, buku aktiviti.
BELAJAR
KBAT/EMK/NILAI Mengaplikasi Kreativiti dan Inovasi Bekerjasama
TAHAP
Pentaksiran Bilik Darjah (PBD) Main Peranan
PENGUASAAN (TP)

REFLEKSI

Anda mungkin juga menyukai