Anda di halaman 1dari 6

Isu kepedulian (keprihatinan) Guru

Disediakan oleh: Latifah Binti Muhamad Nurul Arifah Binti Mohamad Bakkeri

Definisi
Hall, George dan Rutherford (1977) Perwakilan komposit perasaan, pemikiran dan perhatian yang diberi terhadap sesuatu isu atau tugas Van den Berg dan Ros (1999) Persoalanpersoalan , keraguan dan kemungkinan tentangan pihak guru apabila menghadapi situasi baharu atau tuntutan yang kian mencabar.

Definisi keseluruhan
Kepedulian guru merujuk kepada:
Gabungan perasaan pemikiran dan perhatian yang diberi oleh guru terhadap isu yang dihadapi semasa melaksanakan tugasnya.

Havelock (1995)
Kepedulian merupakan kuasa yang akan menggerakkan suatu proses perubahan

7 peringkat kepedulian (Model Concerns- Based Adoption)


Kesedaran:

Guru hendaklah sedar akan perubahan.


Informational: Guru sudah mula berminat dengan perubahan tersebut. Personal: Guru perlu mengetahui impak perubahan terhadap dirinya sendiri Pengurusan: Guru perlu mengambil peduli tentang cara perubahan itu diuruskan . Akibat: Guru berminat mengenai kesan inovasi terhadap pelajar dan sekolah. Kolaboratif: Guru akan bekerjasama dengan rakan sejawat untuk memastikan keberkesanan Fokus semula: Guru memurnikan inovasi untuk menambahbaik pembelajaran murid

Kategori keprihatinan
Prihatin Prihatin terhadap tugas terhadap impak pengajaran Bijak mengurus Ambil tahu Prihatin terhadap diri
hal kehidupan seharian tentang BBM, Kaedah pengajaran. Peduli terhadap perasaan murid
Yakin terhadap kebolehan murid Guru fokus kepada keperluan dan penambahbaikan murid