Anda di halaman 1dari 95

SENI ORIENTAL INDIA

DI SEDIAKAN OLEH : ANIZA BT ISHAK PSV 5J 2013

PENGENALAN
Kesenian

India bermula dari Dinasti Maurya(132 SM) mana-mana kesenian bangsa lain di dunia ,di peringkat awal kesenian India juga berasaskan kepada keagamaan.

Seperti

Terdapat

dua jenis kesenian iaitu Lukisan dan Seni Arca.

Motif

utama yang digambarkan ialah mengenai kehidupan manusia ; cerita yang menggambarkan tentang percintaan dan perburuan-menggabung antara imej manusia dengan tumbuhan. dipersembahkan atas kertas dan daun-daun (Abad ke 12-16)

Lukisan

Perkembangan

seni lukis India berkembang dengan tertubuhnya sekolah seni lukis Gujerat dan sekolah Buddha di Timur India. kedatangan Islam dan pengaruh seni Barat pada abad ke-16,terdapat ciri-ciri seni Byzantine dan seni Islam dalam seni lukis India.

Apabila

Juga

terdapat persamaan ciri seni lukis India dengan ciri-ciri seni lukis Persia yang menggabungkan imej manusia dan corak-corak.

ARCA
Arca seni India pada zaman Gupta adalah lebih bercirikan unsur ketuhanan dan dewi. Arca jenis ini dijumpai pada sekitar tahun 200 SM di India Utara. Sekitar tahun arca Yakshi dan Yaksha yang dijumpai di India utara adalah dipercayai berketurunan fertility god ang goddesses Seperti arca Yakshi yang berunsurkan semangat pokok, juga semakin pupus disebabkan oleh ciri-ciri seks yang mengaib yang terdapat pada bahagian luarannya.

Arca-arca

tersebut berubah pada zaman millennium selepas para pengarca pada ketika itu terdiri daripada orang hindu dan buddha. Sebagai contoh arca River Goddess Ganga dihasilkan dimana arca semangat pokok digantikan dengan semangat air. Ianya adalah selepas rupa Yakshi digabungkan dengan simbol binatang Arca seni India yang paling terkenal ialah Shiva Nataraja yang bermula di selatan India sekitar abad ke 12.

Zaman kegemilangan

seni arca India jatuh pada zaman Guptas. Zaman kegemilangan seni arca India jatuh Seni arca bermula dengan padapatung-patung zaman Guptas. berbentuk manusia yang Seni arca bermula dengan patung-patung tersimpan di kuil-kuil untuk tujuan keagamaan. berbentuk manusia yang tersimpan di kuil Menggunakan bahan-keagamaan. kuil untuk tujuan bahan dari besi dan Ada juga menggunakan bahan-bahan dari gangsa. besi Lord dan gangsa. Patung Siva antara arca seni dalam Patung Lord Siva antara arca seni dalam pergerakan istimewa pergerakan istimewa telah mendorong ramai telah mendorong ramai pengarca India pengarca India menghasilkan pelbagai menghasilkan pelbagai bentuk arca. bentuk arca.

CIRI-CIRI TAMADUN INDIA


Bermotifkan

figura manusia serta ada unsurunsur flora dan fauna. Dibahagikan kepada 4 peringkat iaitu zaman tamadun Harappa, zaman vedik, zaman awal Buddha dan seterusnya zaman india islam. Seni India biasanya mempunyai kaitan dengan agama dan dikatakan mampu menyumbang kepada pembangkitan spiritual, intelektual melalui proses meditasi yang mampu mengawal pemikiran jiwa dan tubuh badan.

SEJARAH SENI INDIA


Seni

India bermula dari dinasti Maurya pada tahun 132 SM. Berasaskan kepada keagamaan dan pemujaan. Bidang kesenian India seni arca merupakan kesenian tertua di India dan berkait rapat dengan patung-patung keagamaan. Ia diperbuat daripada batu marmar, kerana ia lebih tahan dari tanah liat.

SEJARAH ZAMAN-ZAMAN PENGARUH INDIA.


Tamadun

Harappa. Tamadun India yang tertua berkdekatan dengan Sungai Ravi di utara India. Selain daripada itu tamadun India juga mempunyai tamadun lain selain tamadun Harappa iaitu Mohenjo daro.

Tamadun

Harappa terkenal dengan arcanya. Contohnya seperti acuan cap kerajaan Harappa yang berukuran 2 inci diperbuat daripada batu yang diukir. Kemudian corakcorak Harappa yang lain-lain hasilkan melalui tanah liat yang diukir. (ms 23) Selain itu arca yang diperbuat daripada kuprum, berbentuk perempuan juga dibina yang melambangkan tuhan ibu yang dianggap membawa kesuburan. (ms25)

Harappan. Seals,ca.

Zaman

Vedik. Pada tahun 1750 harappa didatangi oleh pendatang Nomad dari Iranian. Kaum ini dipanggil kaum Aryan. Era kaum Aryan ini dipanggil zaman vedik. Pada zaman ini munculnya kitab kaum Aryan yang dipanggil kitab veda. Kedudukan kaum Aryan terbahagi mengikut kasta dan peraturan juga digubal bagi menjaga keharmonian dan keamanan. Kaum Aryan percaya kepada hukum karma.

Zaman

agama hindu Buddha Pada zaman ini hasil seni tampak yang terkenal ialah arca. Arca hindu Buddha yang terkenal ialah loving couple yang menunjukkan pasangan kekasih yang penuh dengan sifat-sifat yang mempamerkan kasih sayang. (ms30)

Buddhist. Loving couple, Karli, early 2nd century.

Selain

itu arca patung Buddha juga diperbuat dalam keadaan duduk dan berdiri. Kedudukan ini bergantung kepada kepercayaan pengganut Buddha iaitu apabila patung itu dalam keadaan berdiri ia memberi makna rehat yang membawa ketenangan. Manakala apabila patung itu dalam keadaan duduk ia membawa kepada meditasi. Posisi tangan Buddha amat penting ia membawa kepada maksud rehat dan ketenangan. (ms31). Selain itu seni bina stupa juga terlihat pada zaman ini. Antara stupa yang terkenal ialah great stupa di sanchi. (ms27)

Hindu Dewa Vishnu

Buddhist(Mathuran) & Great Stupa Sanchi

Zaman

Hinduisme Mempunyai hasil seni yang berkaitan dengan dewadewa seperti Brahman, Vishnu dan Siva. Mengikut keprcayaan hindu Brahma dianggap pencipta, Vishnu sebagai pemulihara dan siva sebagai pemusnah. Kebiasaannya dewa Vishnu dijadikan sumber inspirasi untuk karya seni kaum hindu dan dipuja ketika upacara sembahyang dan berdoa. (ms36) Dipercayai dewa Vishnu mempunyai isteri bernama Sri Lakhsmi. Kuil hindu banyak dibina hasil dari ilmu seni dan seni bina. Contohnya seperti kuil durga dan Kandariya Mahadeva. (ms41,42)

Hindu Mamallapuram raths & Hindu Kandariya Mahadeva, Khajuraho

Zaman

India Islam. Apabila agama islam mula tersebar. Banyak penganut hindu yang telah memeluk islam. Pada masa itu ada perbalahan antara kaum muslim dan pengganut hindu. Oleh itu putera hindu telah mengurangkan kuilkuil utara india. Oleh sebab ini banyak pengganut hindu yang memeluk islam dan menjadi india muslim. Karya-karya berteraskan islam juga turut dihasilkan. Tetapi masih mempunyai unsur-unsur india.

Contoh

seni bina pada zaman ini ialah Taj Mahal yang telah dibina oleh Shah Jahan khas untuk isterinya yang tercinta iaitu Muntza Mahal. Taj Mahal ini telah banyak menerapkan unsur seni islam. Di pintu masuk Taj Mahal dihiasi dengan ayat Quran dan corak-corak arabes. Karya seni mungal juga dapat dilihat pada zaman ini. Datuk kepada Shah Jahan ialah orang yang pertama menghasilkan karya seni mungal. Seni mungal lebih kepada 2 dimensi dan tidak menitik beratkan fom yang boleh menjadikan sesuatu karya itu seperti rupa sebenar. Catan manuskrip hindu yang telah terhasil pada zaman ini dipanggil rajput. Ia lebih kepada abstract. Ia bermotifkan kerajaan yang berdikari dan mempunyai peraturan yang mengawal rakyat. (ms46)

Islamic & Taj Mahal (Mughal)

LUKISAN
Lukisan

Gua Ajanta dianggap lukisan pertama dan terbaik di India dalam abad pertama. abad kedua,lukisan Saddanta Jataka dianggap paling terkemuka. abad kemudian ,tiada catatan yang jelas mengenai seni lukis seni lukis di India sehinggalah pada abad ke lapan di mana terdapat lukisan pada kuil Khailasanatha di Ellora.

Dalam

Beberapa

CATAN SENI INDIA


Seni

catan India tidak mempunyai bukti arkeologi . Penulisan kontemporari menyatakan bahawa catan adalah komponen yang penting dalam menerangkan teks keagamaan seperti penulisan Rigveda. Punca kehilangan ini terjadi apabila artis menggunakan daun pokok palma yang lembab untuk melukis kerana ketas di India hanya wujud pada abad ke 14.

Antara

sebab lain adalah apabila kemunculan Islam di India Utara sekitar abad ke 10. Pada zaman ini, kebanyakan hasil kerja Hindu, Budhha dan Jain pupus. Manuskrip Jain menyatakan suatu tanda yang melebihi daripada kebiasaan. Catan tersebut sangat dekotrativ dengan hanya menggunakan warna yang terhad.

Kemajuan

perhubungan antara India dan semenanjung tanah Arab telah memberi kesan kepada seni catan India. Kesan tersebut adalah: - mereka menggunakan kertas dan tidak menggunakan daum palma lagi. - perhubungan tersebut juga mempengaruhi pigmen warna yang tidak asli pada kawasan tersebut. - Imej dan teknik juga dibawa masuk dari negara luar.

Manuskrip

Parsi dikatakan mempunyai elemenelemen yang lebih baik untuk di perkembangkan dalam seni catan India. Oleh itu, pada abad ke 16, pemerintahan Munghal telah memulakan sekolah untuk seni lukis, di mana astis Hindu boleh bekerjasama untuk menghasilkan hasil seni dengan guru dari parsi. Antara catan zaman ini yang masih ada sehingga kini ialah Gardeners Beating the Giant Zamurrad

VISHVANTARA JATAKA,GUPTA ABAD-5

SIMHALA ADAVANA,GUPTA.

SENI ARCA
Kegemilangan

seni arca bermula pada zaman

Gupta. Merupakan kesenian yang tertua di Indiaberkait rapat dengan patung-patung keagamaan. Kebanyakan arca yang dihasilkan merupakan arca yang berbentuk manusia. Arca-arca ini diperbuat dengan menggunakan batu marmar,kerana ia lebih tahan daripada tanah liat. Patung Lord Siva antara patung yang terkenal.

Arca

seni India pada zaman Gupta adalah lebih bercirikan unsur ketuhanan dan dewi.
Arca

jenis ini dijumpai pada sekitar tahun 200 SM di India Utara.

Sekitar tahun arca Yakshi dan Yaksha yang dijumpai di India utara adalah dipercayai berketurunan fertility god ang goddesses Seperti arca Yakshi yang berunsurkan semangat pokok, juga semakin pupus disebabkan oleh ciri-ciri seks yang mengaib yang terdapat pada bahagian luarannya.

Arca-arca

tersebut berubah pada zaman millennium selepas para pengarca pada ketika itu terdiri daripada orang hindu dan buddha. Sebagai contoh arca River Goddess Ganga dihasilkan dimana arca semangat pokok digantikan dengan semangat air. Ianya adalah selepas rupa Yakshi digabungkan dengan simbol binatang Arca seni India yang paling terkenal ialah Shiva Nataraja yang bermula di selatan India sekitar abad ke 12.

KAILASANAATHA TEMPLE,ELURA.

NIMAT-NAMA (MUGHAL ART)

NAGA KING & QUEEN,GUPTA.

Shiva Dakshinamurti

LORD VISHNU SLEEPING ON


AATHISHESHAN IN MILK OCEAN

SENI RUPA
Seni

rupa Kerajaan Kushan adalah peninggalan seni rupa yang berkembang selama berkuasanya Kerajaan Kushan di daerah utara India. Seni Rupa dari daerah ini memperlihatkan kekayaan pengaruh luar yang masuk ke India melalui jalan politik dan perdagangan. karya dari masa ini terinspirasi oleh ajaran Buddha.

Kebanyakan

SEJARAH SENI KERAJAAN KUSHAN


Kerajaan

Kushan merupakan hasil penyatuan bangsa-bangsa Indo-Eropa yang salah satu sukunya bernama Kushan, yang kemudian mendominasi suku lainnya dan membentuk persatuan baru dengan Kujula Kadphises sebagai pemimpinnya. Beberapa dari suku ini telah mendapat pengaruh hellenisme sejak penaklukan Alexander Agung sehingga dimaklumi bahawa kebudayaan Kushan sendiri pun kemudian banyak mendapat pengaruh Yunani.

Wilayah

kerajaan Kushan meliputi Tajikistan hingga Pakistan dan Afghanistan, kemudian terus ke selatan sampai lembah Sungai Gangga.

Kushan

mendapatkan kekuasaannya atas Ghandara seiring ekspansi ke arah selatan. Selanjutnya daerah ini menjadi pusat kesenian India yang terkenal dengan pengaruh gaya seni rupa hellenisme yang realistis.

Perekonomian

kerajaan hidup bersandarkan kepada perdagangan sutera dan rempah ke Eropa dan emas dan karya seni ke Tiongkok. Untuk itu, banyak pemimpin Kushan yang menciptakan ruang logamnya sendiri sebagai alat tukar resmi, sehingga perkembangan koinkoin Kushan memberikan catatan sejarah tersendiri, terutama dalam seni rupa.
dikenal sebagai bahagian-bahagian dari sejarah seni rupa Buddha, sebenarnya Kerajaan Kushan juga memiliki sebahagian kepercayaan lain terhadap pendewaan, iaitu Zoroastrianisme yang merupakan pengaruh

Walaupun

Persia.

CIRI-CIRI SENI KERAJAAN.


Terdapat

dua aliran besar yang dapat dikenal pasti dari zaman Kushan, yaitu Ghandara dan Mathura . Kedua aliran ini terutama ditelusuri dari karya seni patung. Gaya Gandhara banyak mendapat pengaruh hellenisme. Sementara gaya Mathura, walaupun mendapat pengaruh yang sama hingga akhirnya berkembang menjadi Gaya Gupta, tetapi bermula dari titik tolak seni rupa asli India, yang boleh ditelusuri dalam karya seni rupa Mahenjo-Daro Harappa.

Tetapi

realisme dalam gaya gandhara tidak boleh dijadikan ciri seni rupa Kerajaan Kushan kerana ciri ini berada jauh sebelumnya akibat daripada penguasaan oleh Alexander Agung. Gaya Mathura berkembang dengan pesat, sebagai salah satu pengaruh gaya ibukota dari Kerajaan Kushan.

Karya

seni pada ketika ini dipengaruhi oleh kelahiran agama Kristian di Eropah. Buddha di India berubah dari Hinayana menjadi Mahayana yang bersifat luas dan humanistis. Akibatnya mudah sekali menemukan arsitektur tempat ibadah yang menekankan ibadah bersama daripada usaha peribadi menuju nirvana .Sebagai bukti lain, banyak sekali patung dewa-dewi dan dikenalkannya konsep Boddhisattva, individu yang baru mencapai tahap paling akhir sebelum Buddha.

SENI PATUNG
Walaupun

umumnya patung Gandhara bersifat humanis, namun beberapa patung dibuat dengan ukuran raksasa seperti patung Buddha di Bamiyan, Afghanistan yang memiliki tinggi 53 meter. Patung ini kini telah hancur pemerintahan yang diambil pemerintah Taliban, Afghanistan di masa lalu. bentuk humanis adalah patung Athena dari Gandhara setinggi 83 cm, menyerupai postur manusia asli.

Contoh

Gaya

Mathura berciri sebaliknya, penuh dengan stilasi dengan ukuran tubuh kecil. Patung-patung ini banyak mewujudkan Yaksha dan Yakshi, roh spriritual dalam ajaran Buddha. Contohnya adalah patung-patung penguasa Kushan, antara lain Jayavarman dan Kanishka. pengaruh seni rupa Kushan, dan kebanyakan seni rupa Buddha lainnya menyebabkan timbul klasifikasi gaya GrekoBuddha dalam perkembangan sejarah seni rupa India

Dekatnya

PENGARUH SENI RUPA


Pengaruh

seni rupa Kerajaan Kushan, terutama gaya Gandhara, bisa dilihat dari perkembangan pengaruh seni rupa GrekoBuddha, yang pada zaman akhirnya banyak mendapat kontribusi dari Kerajaan Kushan.

Seni rupa Greko-Buddha menyebar ke selatan

India, seperti Kerajaan Shunga hingga Ghupta, Asia Tengah seperti Tarim Basin (Xiangjiang) dan Baktria, Asia Timur seperti Tiongkok dan Jepang.
Pengaruh

ini terutama terjadi akibat hubungan dagang dan sejarah penguasaan politik yang terjadi pada zaman Alexander Agung.

Tanjavoor Painting, Ramar Lashmanan Tanjavoor Painting and Vanavar Padai

Shree Ganggatharan Menggambarkan kisah penurunan sungai suci gangga (Dewi Gangga) ke bumi dari syurga atas permintaan yoghi di dunia melalui Dewa Shiva (Unsur pergerakkan)

Tekstil, Seetharama

Tekstil, Trinity (Ilmu, Kekayaan dan Minda yang cerdas)


Dewi Saraswathy (Ilmu),Ganesha (Minda yang cerdas) , Dewi Lashmi (Kekayaan)

Queen,Mughal Art

Tekstil

Rama dan Sita

Yogha Ganapathy

Ukiran Shree Mahalakshmi: Kayu Cendana (unsur statik dan pergerakkan

Nadana Ganapathy : Gangsa (Unsur pergerakkan)

Dulang

2D

3D

Halus

Pencahayaan .

Gambar ini menunjukkan di tengah-tengahnya ialah Dewi yang utama iaitu Shree Mahalakshmi dengan suaminya Vishnu dan dikelilingi oleh Ashtha Lakshmi yang merupakan avatharam atau rupa lain Dewi Lakshmi (Astha bermaksud 8)

Gambar Shree Lashmi Narayanan

Shree Vishnu Sleeping on Aathisheshaa on milk ocean surrounded by thevargal (Aathisheshaa bermaksud ular berkepala 5 dan thevargal bermaksud penghuni syurga

Kisah percintaan Ramar dan Seethai

Gambaran perkahwinan

Candi (Kaalee)

Hindu: Rajput; Krishna overcoming the Naga Demon (Kalingan)

Abishegham of Shiva by a woman (Moghul) , Menggambarkan kewibawaan seorang wanita menyembah Dewa yang merupakan yogi (Petapa)

Worlds Tallest Murugan Statue Batu Caves,KL yang menggunakan cat berwarna emas dan merupakan contoh arca yang statik dan tiada pergerakkan

Sri Rangam,Shree RanggaNaathar Temple,India (World Largest and Tallest Gopuram)

Deity (Dewi) Holding the Gopuram in dancing posture of Baratha Naatyam)

Gopuram from East side

ARTIS SENI INDIA

AMITAVA

Working with a variety of mediums such as watercolours, oils, and pastels, Amitava has painted his thoughts yet camouflaging something which makes the spectator want to dig deeper in the canvas. Amitavas earlier works saw gentleness and acquiescence however; his recent paintings depict the violence and apathy of modern times. He has portrayed his thoughts and feelings evoked by his observations of the life around him. The artist feels that his paintings are a way that he gets a chance to express his thoughts. He says The basic concept of my work is life around me. Throughout my life, I have been an urbanite and have reacted to anything that has happened - either political or cultural. But obviously, my paintings are my thoughts and I think through them. Painting to me has become a kind of a language. .

K. LAXMA GOUD

Goud has a rustic charm of his own. He is versatile and experiments with a lot of different mediums in which he has been successful. Goud has used various mediums such as watercolours, pastels, gouache, glass painting, and even sculpturing in bronze and terracotta. Laxma Goud, using the simple art of sketching also creates wonders. He feels that possibilities are immense once you know the correct use of a particular medium. Looking at Gouds work, one feels that it is highly raw and rustic. Each portrait be it a man or a woman has a strong expression on their face. Also, his work has a strong Indian base that represents Indian ethos. Each character be it a sculpture or a painting has a powerful individual existence and the aspect of male and female sexuality is also highlighted. Gouds strokes are highly casual and rough.

RAJA RAVI VARMA

Raja Ravi Varma was born on 29th April 1848, in Kilimanoor, a small town of Kerala. He is known for his amazing paintings, which revolve mainly around the great epics of Mahabharata and Ramayana. Raja Ravi Varma is one of the few painters who have managed to accomplish a beautiful unison of the Indian traditions with the techniques of European academic art. He left for the holy abode on 2nd October 1906, leaving behind his legacy of amazing paintings. Raja Ravi Verma's paintings of beautiful sari clad women have also received recognition in the west. As we move on further, we will come across more information related to Raja Ravi Varma's biography and life history: Life Raja Ravi Varma was born to Umamba Thampuratti and Neelakandan Bhattathiripad in the royal palace of Kilimanoor. The inborn talent of the painter started showing at a very tender age. Recognizing the innate aptitude of their child, his parents sent him to study under the patronage of Ayilyam Thirunal Maharaja of Travancore, when he was only 14 years old. He received tutelage, first, from the palace painter Rama Swamy Naidu and then, from Theodor Jenson, a British painter. Raja Ravi Varma got married to Rani Bhageerathi Bayi (Kochu Panki Amma) of Mavelikara Royal House. He spent the later years of his life in Mysore, Baroda and a number of other cities in the country. This exposure helped him in broadening his outlook. At the same time, he was able to expand as well as sharpen his skills and evolve into a mature painter.

HASIL KERJA RAJA RAVI VARMA


A Family of Beggars A Lady Playing Swarbat Arjuna and Subhadra Damayanti Talking to a Swan Draupadi Dreading to Meet Kichaka Girl in Sage Kanwa's Hermitage (Rishi-Kanya) Jatayu (a bird devotee of Lord Rama is mauled by Rawana)

Lady Giving Alms at the Temple Lady Lost in Thought Lady with Fruit Lord Krishna as Ambassador Lord Rama Conquers Varuna Nair Woman Romancing Couple Shakuntala Shakuntala Composing a Love Letter to King Dushyanta Shantanu and Matsyagandha Swarbat Player The Heartbroken The Orchestra Victory of Indrajit

HAREN VAKIL

Born in Mumbai in 1940, Haren Vakil is one of the upcoming Indian contemporary artists. The artist has had many solo shows in Canada as well as in India. Haren holds a degree in Architecture as well as a post graduate diploma from the Victoria College of Art, Canada. Haren worked as an architect and urban designer in India and the Netherlands. Harn Vakils work is something that is surrealistic and striking. In fact in one of the interviews he has stated My intent is to produce images which evoke wonder, surprise and amusement. His art work takes you into a world that is full of fantasy. What is particularly interesting about this artistic personality is the way in which he intertwines reality and dream like situations. There are a lot many situations where you can see the artists interest especially in music painted on the canvas

RAM KUMAR

Ram Kumar, like few other painters dabbled into other streams before finally taking a plunge in the beautiful world of Indian art. He did have the interest in art but it was not before he completed his Masters degree in Economics from Delhi University that he decided to take the plunge. Once he completed his Masters, he moved to art goldmine world of Paris to study painting. He learned the nuances from famous Andre Lhote and Fernand Leger. He made rapid strides and soon he was awarded with prestigious Rockefeller Fellowship in 1970. That says about the mans passion and talent. Ram Kumars Paintings always had a touch of reality. He has wonderfully depicted alienation of urban population. Talk about sad conditions of humans and you have this painter who captured all these emotions on his canvas. Whether you talk about hostile conditions and lonely humans in the city, Ram Kumar has simply mesmerized the world with his depiction of hopelessness. He has greatly covered the holy city of Varanasi.

BHUPEN KHAKHAR

How many of art aficionados have heard of Bhupen Khakhar? Thos who have must also have noticed his inadequacies in his works. But that is where the fascinating saga of this talented artist began. Yes, from his so called lack of formal training. He, in fact made a point to highlight his deficiencies to harp upon the art works he had created. Khakhar was never really much bothered about his lack of formal training in art and made it a point to highlight this fact in his works. Born in 1934, he was a self-taught artist who reveled in his uniqueness. His style of art was entirely self created and no wonder such confidence did result in beautiful works of art. By profession, he was a qualified chartered accountant but his passion for arts saw him moving to Baroda and join the Art Criticism course at the Faculty of Fine Arts.

DEVAJYOTI RAY

Devajyoti Ray is a shining star in the galaxy of Indian art world. Born in 1974 in Kolkata, he initially studied economics from legendary Presidency College. Later on, he did his Masters from another prestigious university Jawahar Lal Nehru (JNU) University, New Delhi. He is a fish of different kettle. As his birth year suggests, he is quite young and loves to experiment. He is also perceived as an offbeat artist. He has dabbled in pseudo-realism theme and remember, he is one of those rare Indian artists who love to experiment in pseudo-realism theme. Devjyoti often includes regular scenes from everyday life and that is a fascinating way to put across your expression. You cannot really find a pattern in his art works. But yes, you can get lost in the maze of appealing visuals and colors and yet you will be able to comprehend the meaning. Often touted as rising new star of Indian art world, he has made rapid strides in recent time

VIVAN SUNDARAM
Among the exhaustive list of talented contemporary artists, name of Vivan Sundaram stands out. A true talent he is equally efficient in painting and sculpting. What sets him apart from the crowd is his approach towards painting. He is not your predictable drawing room artist. He would rather focus upon completing multidimensional projects that invite audience participation. That sounds quite interesting, no! He has often performed in an open-stage theatre where performer and spectator can indulge in live interactions. The best part of such performance is continuous feedback and multiple meanings evoked by the performer. In different words, that also provides an altogether different perspective of ones work.

Indian art landscape keeps throwing surprises at rest of the world. India has remained a fertile ground for new breed of artists with immense talent. It is not just about coming to the media light once in a lifetime but its more about silently dedicating life to art. Many such artists can be found across the Indian landscape. One cant help but think highly of such artists who have kept improving the standards of the art in their way. One such artist is Subodh Gupta who has made people notice his sheer talent. The specialty of his work is connection between past and present experiences that are manifested through art. Many experts have termed Guptas work as eccentric imaginings. But these imaginations presented in colors symbolize dimensions of public myths and rituals. His work covers a wide gamut of motifs to important information in an eccentric way. Subodh Gupta was born in Bihar and completed his studies from Patna. Several of his solo exhibitions have been held at places like Mumbai, Delhi and foreign locations like New York and Amsterdam. He has also been a winner of Emerging Artist Award and scholarship from Lalit Kala Academy.

SUBODH GUPTA

Signed:Khem Karan,Prince Riding on Elephant,Mughal,period of Akhbar 1600 Opaque

Batik Painting

BIBLIOGRAFI/RUJUKAN

http://www.salesmasteracademy.net/lms/ub26x/bigdxs/p endidikan.php http://www.caripdf.com/2009/Falsafah+Seni+India.htm www.psb1.uum.edu.my/ks/pjj/2000.../AN1022.pdf http://www.google.com.my/search?hl=en&rlz=1T4AMSA _enMY332MY335&q=falsafah+seni+india&start=20&sa= N http://forum.cari.com.my/viewthread.php?tid=263529&hi ghlight=seni%2Bindia http://saku30.tripod.com/BAB1SEJ4.htm http://www.thanjavurpaintings.com/ http://www.culturalindia.net/indianart/paintings/tanjore.html http://www.culturalindia.net/indian-art/index.html

http://www.culturalindia.net/indian-art/painters/raja-ravi-varma.html http://www.culturalindia.net/indian-art/paintings/mughal.html http://www.culturalindia.net/indian-art/painters/m-f-hussain.html http://www.culturalindia.net/indian-architecture/index.html http://www.culturalindia.net/indian-architecture/ancientarchitecture/temple-architecture.html http://www.culturalindia.net/indian-crafts/index.html http://www.culturalindia.net/indian-art/rangoli/index.html http://www.culturalindia.net/indian-art/rangoli/kolam.html http://www.indiadivine.org/articles/380/1/Thanjavur-Library--A-Realm-ofKnowledge/Page1.html http://www.indianart.in/art-market/philosophy-in-art.html http://www.indianart.in/category/indian-art-and-hindu-philosophy http://www.indianart.in/category/indian-artists

http://www.indianart.in/category/ajanta-wall-paintings http://www.indianart.in/category/general http://www.indianart.in/category/taking-care-of-paintings http://www.indianart.in/category/symbolism-in-indian-art http://www.indianart.in/2009/10 http://www.indianart.in/2009/06 http://www.indianart.in/category/chola-paintings http://www.indianart.in/category/uncategorized http://www.indianart.in/category/indian-art-galleries/art-gallery-mumbai http://www.indianart.in/category/art-prints http://www.indianart.in/category/mixed-media http://www.indianart.in/category/upcoming-indian-artists http://www.culturalindia.net/reformers/vivekananda.html http://www.slideshare.net/artventure/konsep-seni-islam-seni-cina-danseni

Anda mungkin juga menyukai