Anda di halaman 1dari 7

PSVK3033

-Pengurusan Sumber &


Bahan Baru-
Proses Merekabentuk &
Menyediakan Bahan
Sumber P&P
DEFINISI
Suatu proses untuk membina bahan P&P seperti modul
bercetak, video pengajaran, perisian komputer dan
sebagainya. Proses ini mencakupi reka bentuk dan
proses membina bahan.
Bahan pembelajaran & pengajaran yang digunakan untuk
P&P boleh diklasifikasikan kepada dua kategori, iaitu
bahan pengajaran & bahan pembelajaran.
Contoh bahan pengajaran: carta, graf, peta, model,
gambar, slaid, radio, projektor.
Contoh bahan pembelajaran: buku teks, radas, alat-alat
ujikaji dan komputer.
KRITERIA PEMILIHAN SUMBER
P&P

Alat bantu mengajar haruslah


bersesuaian dengan aktiviti P&P. Isi
kandungannya haruslah tepat dan
berkait rapat dengan topik yang
hendak diajarkan.
Alat bantu mengajar harus
mengandungi idea-idea dan reka
bentuk yang asli dan tersendiri.
Alat bantu mengajar boleh
membantu guru dalam aktiviti
pengajaran dan boleh juga
digunakan oleh murid-murid dalam
aktiviti pembelajaran mereka.
Reka bentuk alat bantu mengajar
menarik dan berkesan.
Alat bantu mengajar harus
disediakan dengan kos yang
rendah dan dalam masa yang
berpatutan.
Alat bantu mengajar mempunyai
berat dan saiz yang sesuai untuk
memudahkan penyimpanan.
Sumber P&P harus mengandungi
nilai-nilai murni. Guru tidak
seharusnya menggunakan bahan
seperti gambar yang tidak sopan,
misalnya memakai baju yang
menjolok mata atau mengandungi
unsur negatif seperti berjudi dan
merokok.
SEKIAN, TERIMA
KASIH