Anda di halaman 1dari 34

JANA MINDA PERKASA ILMU

(JAMPI)
REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI
Bab 1
 PENGENALAN KEPADA REKABENTUK DAN
TEKNOLOGI.
1.1 Dunia Reka bentuk
1.2 Kepentingan Reka Bentuk dan
Teknologi
1.3 Invensi dan Inovasi dalam Reka
Bentuk.
BAB 2
PENGURUSAN PROJEK
2.1 Pengurusan Projek Rekebentuk
BAB 3
PROSES REKA BENTUK
3.1 Projek Brief
BAB 4
LAKARAN
4.1 Lakaran Piktorial
BAB 5
APLIKASI TEKNOLOGI
5.1 Reka Bentuk Sistem Fertigasi

5.2 Reka Bentuk Fesyen


.· .
. - .. = .. :~~ :·~;=cf~;~i~~-
-

· ~~f!;f~Jt:~- .-
~~-~ ":-:

REKA BENTUK DAN


TEKNOLOGI
TINGKATAN 1
DUNIA REK BENTU
A K
I
Kehidupan hari ini dipenuhi dengan pelbagai barangan dan teknologi hasil
daripada reka bentuk.
Tuala, sabun mandi, baju, seluar, kasut, kuih muih, kenderaan,
pertanian dan pelbagai bentuk ubat-ubatan ialah contoh aplikasi
reka bentuk dalam kehidupan. Semua ini bertujuan untuk

memudahkan kehidupan manusia yang


semakin maju seiring dengan
persekitaran yang harmoni, mudah dan
selesa.
DEFINISI REKA BENTUK
DAN TEKNOLOGI
REKA BENTUK
• Pengetahuan tentang penyusunan bahan secara terancang untuk
menghasilkan sesuatu produk yang memberi impak kepada
kehidupan.
• Reka bentuk yang dihasilkan haruslah berdaya saing dengan
produk sedia ada dalam pasaran serta tidak mencemarkan alam
sekitar.
TEKNOLOGI
• Pengaplikasian ilmu sains dan matematik dengan menggunakan
sumber semula jadi untuk dijadikan alat, tenaga atau sistem.
• Fungsinya untuk memudahkan tugasan manusia.
REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI
• Gabungan pengetahuan tentang penyusunan bahan secara
terancang dengan mengaplikasikan pengetahuan sains dan
matematik.
• Tujuannya untuk memudahkan kehidupan manusia.
BIDANG REKA BENTUK DAN
TEKNOLOGI
KONKRIT ABSTRAK
• Satu bidang yang melibatkan • Satu bidang yang melibatkan
proses mereka bentuk sesuatu proses mereka bentuk produk
produk yang dapat dilihat dan yang bolehdilihat tetapi tidak
dipegang boleh dipegang.
PRODUK
KONKRIT ABSTRAK
TEKNOLOGI SENI PERKHIDMATAN KOMUNIKASI
PERALATAN SERAMIK PENGANGKUTAN BAHASA
MESIN MASAKAN SEWAAN ATUR CARA
PERTANIAN LUKISAN SISTEM BUNYI,
BUNYI, ISYARA
ISYARAT
PEMAKANAN ALAT MUZIK PEMBELAJARAN DAN SUARA

PEKAIAN ARCA PROSES DAN PERSURATAN


LANGKAH
P
PERSENJATAAN HALUS
SISTEM PENGIKLANA
PENGIKLANAN
SULAMAN PENGAIRAN
/ANYAMAN
GRAFIK
LATIHAN
LATIHA
N
Nyatakan kategori bidang reka
bentuk bagi produk yang di
tunjukkan disebelah ini.

KONKRIT '
atau
ABSTRAK ?
TEKNOLOGI?
SENI?
PERKHIDMATAN?
KOMUNIKASI?
LATIHAN
Nyatakan kategori bidang reka
bentuk bagi produk yang di
tunjukkan disebelah ini.

KONKRIT
atau
ABSTRAK ?
TEKNOLOGI?
SENI?
PERKHIDMATAN?
KOMUNIKASI?
LATIHAN
Nyatakan kategori bidang reka
bentuk bagi produk yang di
tunjukkan disebelah ini.

KONKRIT
atau
ABSTRAK ?
TEKNOLOGI?
SENI?
PERKHIDMATAN?
KOMUNIKASI?
LATIHAN
Nyatakan kategori bidang reka
bentuk bagi produk yang di
tunjukkan disebelah ini.

KONKRIT
atau
ABSTRAK ?
TEKNOLOGI?
SENI?
PERKHIDMATAN?
KOMUNIKASI?
LATIHAN PENGUKUHAN
Kelaskan jenis-jenis produk konkrit dan
abstrak dalam bentuk peta Ithink.
CONTOH:
PRODUK

KONKRIT ABSTRAK

TEKNOLOGI SENI PERKHIDMATAN KOMUNIKASI

MESIN LUKISAN

ALAT MUZIK
LATIHAN
-•..: .....
I ..... ,. 8 ·--~~
LATIHAN
LATIHAN
LATIHAN
LATIHAN
TAXI
LATIHAN
LATIHAN
LATIHA
LATIHAN
N

A
Worldof
,. '/o:ne
LATIHAN
LATIHAN
LATIHAN
LATIHA
LATIHAN
N
BERSAMBUNG
PADA MINGGU
HADAPAN..