TANÐA-TANÐA

K£HAMIIAN
AMAIINA MAHM\ÐAH
!£RNAHKAN ANÐA M£N£M\I K£JAÐIAN S£!£RTI
INI ÐIS£KITAR ANÐA?
ATA! M!ÞCKIÞ SIII!TI IÞI¨
Apnknh hnI
forsobuf
monunjukknn
bnhwn
sosoornng pnsfI
sodnng
hnmII¨¨¨¨¨¨
TAÞÐA-TAÞÐA KIHAMI!AÞ
IonfIng¨¨¨¨
Tnndn kohnmIInn ndn 3 mncnm
Tnndn fIdnk pnsfI (prosumpfIvo sIgn)
Tnndn mungkIn hnmII ( probnbIIIfv sIgn)
Tnndn pnsfI hnmII (posIfIvo sIgn)
TAÞÐA TIÐAK IASTI
(I!IS!MITIVI SICÞ)
KoIuhnn subjokfIf Ibu
Amonorrhoo (borhonfInvn monsfrunsI).
MunI (Þnuson) dnn munfnh (omosIs)
ÞgIdnm (mongIngInI mnknnnn
forfonfu)
Svncopo (IIngsnn)
KoIoInhnn
ÞT.
Invudnrn fognng
SorIng mIksI
KonsfIpnsI nfnu bsfIpnsI
IIgmonfnsI kuIIf
IpuIIs
VnrIsos nfnu ponnmpnknn pombuIuh dnrnh vonn.
TAÞÐA KIM!ÞCKIÞAÞ
(I!AI!ITY SICÞ)
TAÞÐA YAÞC ÐITIM!KAÞ ÞAKIS MI!A!!I IIMIIS
Tnndn Hognr
Tnndn CoodoI
Tnndn hndwIcks
Tnndn IIscnsock
ÞT..
KonfrnksI rnxfon HIcks
Tornbn bnIIofomonf
IomorIksnnn fos bIoIogIs
kohnmIInn (Innofosf)
IosIfIf
Iombosnrnn poruf.
TAÞÐA IASTI (ISITIVI SICÞ)
fnndn vnng dnpnf dIIIhnf Inngsung oIoh pomorIksn
Cornknn jnnIn dnInm rnhIm
Ðonvuf Jnnfung JnnIn
ngInn bngInn jnnIn
Kornngkn JnnIn.
AHAÞ ÐISK!SI
Þv 'v` 23 fnhun,dnfnng ko IS dongnn koIuhnn
mornsn munI-munI, sorIng pIngsnn dnn
sudnh fIdnk mondnpnfknn monsfrunsI soInmn
4 buInn, Ibu mornsn pnvudnrnnvn fognng dnn porufnvn
bornngsur-nngsur mombosnr. Ibu sompnf porIksn urIno dI
!umnh orsnIIn Swnsfn dnn hnsIInvn posIfIf. ÐnrI pomorIksnnn
bIdnn mondnpnfI bnhwn TInggI Iundus !forI ndnInh 3 jnrI nfns
svmpIsIs, nuskuIfnsI monggunnknn ÐopIIor dIdnpnfknn JA(+)
l42 x/monIf.
KInsIfIknsIknn fnndn-fnndn kohnmIInn pndn Þv.`v`!
JAWAAÞ
Tnndn fIdnk pnsfI (prosumpfIvo sIgn)
mornsn munI-munI,
sorIng pIngsnn
sudnh fIdnk mondnpnfknn monsfrunsI soInmn
4 buInn
Ibu mornsn pnvudnrnnvn fognng
porufnvn bornngsur-nngsur mombosnr
TAÞÐA KIM!ÞCKIÞAÞ
(I!AI!ITY SICÞ)
Tosf urIno (+)
TInggI fundus uforI 3 jnrI nfns svmpIsIs
(pombosnrnn uforus)
TAÞÐA IASTI (ISITIVI
SICÞ)
Ðonvuf jnnfung jnnIn l42x / monIf
KISIMI!!AÞ
Tnndn-fnndn kohnmIInn ndn 3 mncnm
Tnndn fIdnk pnsfI hnmII = subjokfIf Ibu
Tnndn mungkIn hnmII dIkofnhuI oIoh
pomorIksn dongnn pomfIs
Tnndn pnsfI hnmII monunjukknn Inngsung
koborndnnn jnnIn, vnng dnpnf dIIIhnf
Inngsung oIoh pomorIksn.
TIS T!!IS
l. Adn bornpnknh fnndn-fnndn
kohnmIInn¨ Sobufknn!
2. orIknn 2 confoh fnndn-
fnndn kohnmIInn
bordnsnrknn jonIsnvn!
T!CAS
nrIInh knsus nvnfn dI bIdnn,
komudInn dI Inporknn
dongnn mongkInsIfIknsIknn
fnndn-fnndn vnng
dIfomuknn. JoInsknn fnndn-
fnndn kohnmIInn vnng nndn
sobufknn dnrI sogI fIsIoIogIs!
ÐIkumpuIknn pndn porfomunn
borIkufnvn.
TorImn
knsIh
.

!# & $!#% $%# 

%& & $!#% .

3 5..89 80/..3 . 90780-:9 203:3:. 808047.2 .5. .3 -.

/.89 5708:259.5.-983 %.3/..083 %.2 5489.3/.89.2 %.2.9/.3/.2:33.% % !0393 %.2.2 574-..083 .5.0.3/.3.

32:39.203897:. .:80.38:-091-: 20347740 -070393.% % !$% !#$&!%' $ 0:. /. 02088 .8 :.

2 203332.3 00.450 !38./.3.3 9079039: $3..3 ..

3502-::/.8 !2039.3 $07328 43895.: -895.:/. .7.9.8..9.7808.90.7. . % !.03.25.:503.8:9 5:8 '.

7 %.3/.3/./.3/.!8.3/.80.0..44/0 %. .% & !# % $ % %& $ & !$ %.8 %..

87.7.8 %07.943.3 !.4902039 !02078.349089 !4891 !02-08.-.3507:9 ..2.-.3908-448 0. % 4397.

9/.9..2 .27..3/.38:340502078.33/.3.% !$% ! $%' $ 9.3/.5.. 07.

3.33 07.3.3 -..39:3... 03:9.33 .33 .

3 .38:7 202-08.3 /.3  .83.9.9 5078.:3 /. 54891 .:8:9. . 203/.8 80.7 502078.7 -: 8025.8 203:3. 2:. 078.3 0 !$ /03.38:7 ./.5..3 -/. -:.9.8.3. 2:.9. 5.9 -.3 -: 207. :730 / #:2. $&$  9.3 $.5.3 /.3 207.3 507:93.8. 9/. 8073 538.3 4507 //.3 203897:.2.:/.3 0:. %3 :3/:8 &907 .7. /. -07.9.. 90.3 8:/.3 203/.7 .89.5...8 82588 .

/.81.  . 0.3/.2039 .2.3 9.3 5. 9.3/.8.

3/. 2:.3 -: 207.8.7 . 90.9. 5.38:7 202-08.7.38:7 . %.5.3 203897:.8 80. 5. -07. 9/.:/.2.3. 2:.89 5708:259.3 8:/. -:.8.3 507:93.0 83 207. 9/. 8073 538. 203/.

% & !# % $ %089:730 %31:3/:8:907.7.3:907:8 .9.7.882588 502-08.

33.% !$% ! $%' $ 03:9.39:3.

2039 .

0.89. .350218 %..2:33.$!& %.38:3 0-07.3/.3.9/.5.2.9/. 9.9 .38:340502078.2./03.2 %.28:-091-: %.89.:40 502078.3/.3.3/./.2/09.3/.2203:3:.5.33 ../.5.3.3/.3/..

3/.3/.-07.3 -07/.%$ %&$  /.3$0-:9. 9. .3/.9..8.30383.43949.7.3. 9.3 07. 0.5.3/.2.2.0.

3/.81.35.3/..3203.3.3.%&$ . 80-:9.547.507902:.0.78018448 :25:.3 -07:93.3/.3 /902:.3 0.2. 9./.3 /03.3/. 9.39./-/.3/.3/.3 02:/..3/.8. .8:83.3 9.8.9.7.

.8 .%072.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful