Anda di halaman 1dari 11

( BAHAGIAN B: ASAS PATOLOGI) UNIT 1.0 2.0 2.1 2.2 3.0 3.1 3.2 3.

3 Pengenalan Immunologi Asas Immunologi Immunologi klinikal Patologi am Inflamasi Kecederaan sel 1 1 2 2 3 1 2 2 1 1 4 TAJUK JAM KULIAH 1 JAM TUTORIAL JAM AMALI JUMLAH JAM 1

Penyembuhan & Pemulihan Gangguan cecair dan 3.4 hemodinamik: 3.4.1 Edema 3.4.2 Thrombosis 3.4.3 Embolisma 3.4.4 Infarksi 3.4.5 Iskemia 3.4.6 Hemorrhage 3.4.7 Renjatan 3.5 3.6 3.7 3.8 Kanser Patologi Radiasi Patologi Penuaan Patologi Forensic Total

1 1 1 1 14 3

1 1 1 1 17

KOD TAJUK: 1.0 PENGENALAN

KURSUS: IMMUNOLOGI

MABC

1122 2.0

Unit

Objektif Pembelajaran

Teori Kandungan Jam 1

1.0

1. Menyatakan definisi patologi dan penyakit 2. Menghuraikan konsep adaptasi dan penyakit. 3. Menerangkan i. Etiologi (Penyebab) ii. Patogenesis (Mekanisma) iii. Manifestasi (Perubahan morfologi, fungsi dan klinikal) iv. Komplikasi v. Prognosis vi. Epidemiologi

PENGENALAN PATOLOGI 1. Definisi patologi 2 . Cabang kajian patologi 2.1 Patologi anatomi 2.2. Patologi klinikal 2.3. Patologi forensik 2.4. Patologi umum 2.5. Patologi sistemik 3. Patogenesis 3.1. Penyakit 3.2. Ciri-ciri penyakit 3.3. . Nomenclature penyakit 3.4. Pengkelasan am penyakit 3.5 . Iatrogenik

2.1

1. Memberikan definisi imuniti 2. Menghuraikan jenis-jenis keimunan 3. Menerangkan ciri-ciri system keimunan 4. Menerangkan faktor-faktor yang 5. mempengaruhi tindakbalas imun 6. Menerangkan tentang antibodi 7. Menerangkan tentang sistem dan fungsi komplemen 8. Menerangkan kawalan sistem keimunan dan kesan tindakbalas imun yang berlebihan

Asas Immunologi 1. 2. 3. 4. 5. 6. Definisi Imuniti Kepentingan Imuniti Ciri-ciri Sistem Keimunan Corak dasar tindakbalas respon imun Ciri-ciri sistem imun Jenis Keimunan 6.1. Klasifikasi 1 6.2. Klasifikasi 2 7. Keimunan tidak spesifik 8. Keimunan spesifik 9. Keimunan Aktif 10. Keimunan Pasif 10.1. Semulajadi 10.2. Sintetik 11. Mekanisma tindakbalas antigen-antibodi 12. Faktor-faktor yang mempengaruhi tindakbalas imun 13. Organ dan Sel Sistem Keimunan 13.1. Sistem tisu limfoid 13.2. Sel imun 14 . Antibodi 14.1. Pembentukan antibodi dari limfosit B 14.2. Struktur am antibodi

2 (1)

40
Panduan PelajarT1SI /Dip. Pembantu Perubatan/BPL 2008

Unit

Objektif Pembelajaran

Teori Kandungan 14.3. Pengkelasan antibodi 14.4. Fungsi dan mekanisma setiap kelas 14.5. Molekul kompleks antibodi-antigen 15. Sistem complement 15.1. konsep am dan fungsi sistem complement 15.2. kesan pada hasil pengaktifan sistem complement Jam

KOD KURSUS: 2.0 IMMUNOLOGI 0 PATOLOGI AM Unit

MABC 1122

TAJUK: 3. Teori Kandungan Jam 1

Objektif Pembelajaran

2.2

1. Menyatakan definisi toleransi, autoimuniti, hipersensitiviti. 2. Membezakan toleransi semulajadi dan perolehan 3. Menerangkan toleransi sel T, sel B, perolehan dan pemindahan 4. Menyatakan penyakit autoimun 5. Menyatakan setiap jenis hipersensitiviti 6. Menyatakan immunologi tumor 7. Menerangkan fenomena ketidaksempurnaan imun (immune deficiency)

Imunologi klinikal 1. Toleransi dan autoimuniti 1.1. Definisi 1.2. Toleransi: Semulajadi dan perolehan 1.3. Toleransi sel T 1.4. Toleransi sel B 1.5. Penyakit autoimun 1.6. Toleransi perolehan 1.7. Toleransi pemindahan (transplant) 2. Tindakbalas hipersensitiviti 2.1. Definisi hipersensitiviti 2.2. Jenis hipersensitiviti Immunologi tumor 3.1. Tindakbalas imun terhadap tumor 3.2. Tumor mengelak tindakbals imun 3.3. Terapi imun Ketidaksempurnaan imun (Immuno deficiency)

3.

4.

3.1

1. Menyatakan definisi inflamasi 2. Menerangkan ciri-ciri inflamasi akut.

INFLAMASI 1. Definisi 2. Penyebab 3. Jenis Inflamasi 3.1. Inflamasi Akut

1 (2)

41
Panduan PelajarT1SI /Dip. Pembantu Perubatan/BPL 2008

Unit

Objektif Pembelajaran 3. Menghuraikan mekanisma inflamasi akut 4. Membincangkan kesan inflamasi akut. 5. Menerangkan sequele inflamasi akut 6. Menerangkan ciri-ciri inflamasi kronik 7. Menghuraikan peranan sel makrofaj dan sel limfosit dalam inflamasi kronik

Teori Kandungan 3.1.1. Penyebab 3.1.2. Ciri-ciri i. Fizikal utama ii. Makroskopik spesifik 3.1.3. Peringkat awal 3.1.4. Peringkat akhir 3.1.5. Peranan sistem limfatik 3.1.6. Peranan neutrofil polymorph 3.1.7. Kesan 3.1.8. Sequele 3.2. Inflamasi Kronik 3.2.1. Penyebab 3.2.2. Ciri-ciri mikroskopik 3.2.3. Peranan sel makrofaj dan sel limfosit Jam

KOD KURSUS: MABC 1122 (PATOLOGI) TAJUK: 3.0 PATOLOGI AM

42
Panduan PelajarT1SI /Dip. Pembantu Perubatan/BPL 2008

Unit

Objektif Pembelajaran

Teori Kandungan Jam 1

3.2

1. Menghuraikan mekanisma kecederaan sel 2. Menyatakan definifsi apoptosis dan nekrosis 3. Menerangkan jenisjenis nekrosis.

KECEDERAAN SEL 1 . Agen penyebab 1.1. Trauma 1.2. Kecederaan termal (sejuk atau panas) 1.3. Racun 1.4. Dadah 1.5. Organisma berjangkit 1.6. Sinaran berion 2. Mekanisma kecederaan sel 2.1. Kesan pada tisu. 2.2. Gangguan mekanikal 2.3. Kerosakan membran sel 2.4. Gangguan laluan metabolik 2.5. Kerosakan DNA 2.6. Kekurangan metabolit. 2.7. Nekrosis 2.8. Apoptosis PENYEMBUHAN DAN PEMULIHAN 1. Regenerasi sel 1.1. Definisi Regenerasi 1.2. Pengkelasan sel berdasarkan keupayaan regenerasi 1.3. Sel stem 2. Penyembuhan luka 2.1. Melibatkan 3 fasa Fasa Inflammatory Fasa Proliferative Fasa Remodeling 3. Penyembuhan retakan tulang 3.1. 3 fasa utama Fasa reaktif Fasa reparative Fasa remodeling 4. Penyembuhan tisu saraf 4.1. 3 jenis kecederaan saraf 4.2. Respon terhadap kecederaan saraf 4.3. Regenerasi akson dalam 4 fasa

3.3

1. Memberikan definisi regenerasi 2. Menerangkan pengkelasan sel berasaskan kepupayaan regenerasi 3. Menghuraikan setiap fasa dalam proses penyembuhan luka 4. Menerangkan 3 kategori penyembuhan luka 5. Menghuraikan penyembuhan retakan tulang. 6. Menghuraikan penyembuhan tisu saraf.

43
Panduan PelajarT1SI /Dip. Pembantu Perubatan/BPL 2008

KOD KURSUS: MABC 1122 (PATOLOGI) TAJUK: 3.0 PATOLOGI AM

44
Panduan PelajarT1SI /Dip. Pembantu Perubatan/BPL 2008

Unit

Objektif Pembelajaran

Teori Kandungan Jam 2

3.4

1. Menyatakan definisi edema, thrombosis, embolisma, infarksi, ischemia, hemorrhage dan renjatan 2. Menerangkan mekanisma pembentukan edema 3. Menyatakan faktor penyebab edema periferi 4. Menyatakan faktor penyebab thromosis 5. Menerangkan proses thrombogenesis. 6. Menyenaraikan jenisjenis embolisma. 7. Menerangkan fenomena thromboembolisma 8. Membezakan 2 jenis infarksi 9. Menerangkan faktor pembentukan infarksi 10. Menyenaraikan kesan iskemia 11. Memberikan pengkelasan hemorrhage

GANGGUAN CECAIR DAN HEMODINAMIK 1.Edema 1.1. Definisi 1.2. Mekanisma pembentukan edema 1.3. Edema perferi Definisi Faktor penyebab 1.4. Edema organ spesifik Definisi Contoh 2. Thrombosis 2.1. Definisi 2.2. Faktor penyebab 2.3. Thrombogenesis 3. Embolisma 3.1. Definisi 3.2. Jenis embolisma 3.3. 3 jenis laluan embolus 3.4. .Thromboembolisma 3.5. Komplikasi klinikal 4. Infarksi 4.1. Definisi 4.2. 2 jenis infarksi 4.3. Faktor pembentukan infarksi 5. Iskemia 5.1. Definisi 5.2. Kesan ischemia 6. Hemorrhage 6.1. Definisi 6.2. 4 kelas hemorrhage (Class I IV Hemorrhage) 7. Renjatan (Shock) 7.1. Definisi 7.2. peringkat renjatan 7.3. Jenis renjatan Renjatan hipovolemik Renjatan kardiogenik Renjatan distributive Renjatan obstructive Renjatan endokrin

45

Panduan PelajarT1SI /Dip. Pembantu Perubatan/BPL 2008

KOD KURSUS: MABC 1122 (PATOLOGI) NEOPLASMA Unit Objektif Pembelajaran Teori Kandungan 3.5 1. Menyatakan definisi istilah penting. 2. Menerangkan proliferasi sel tumor 3. Membezakan benign dan malignan 4. Menerangkan penyebab kanser. 5. Memberikan pengkelasan kanser. 6. Menghuraikan patofisiologi kanser 7. Menerangkan pengkelasan tanda dan simptom kanser NEOPLASMA (Tumor benign) 1. Definisi istilah penting 2.1. Neoplasma malignan (kanser) 2.2. Neoplasma benign 2.3. Tumor 2.4. Pra-malignan atau pra-kanser 2.5. Transformation 2.6. Pembezaan (Differentiation) 2.7. Anaplasia 2.8. Dysplasia 2.9. Invasi 2.10. Metastasis 2. Perbezaan benign dan malignan dari segi pembezaan, kadar pertumbuhan, invasi dan metastasis. 3. Penyebab kanser 4. Pengkelasan kanser berdasarkan jenis sel yang menyerupai tumor 5. Patofisiologi 5.1. Abnormaliti dalam bahan genetik dari 5.2. Melibatkan dua kumpulan gen 5.3. Ciri-ciri biologi sel kanser 6. Pengkelasan tanda dan simptom i. Simptom setempat ii. Simptom metastasis iii. Simptom sistemik PATOLOGI RADIASI 1. Radiasi 1.1. Definisi 1.2. Jenis radiasi i. Radiasi elektromagnet ii. Radiasi zarah (mengion) 1.3. Sinaran mengion i. Definisi ii. Jenis sinaran mengion dan kesannya 2. Patofisiologi 2.1. Mekanisma Radiasi merentasi tisu menyebabkan pengionan

TAJUK:

Jam 1

3.6

1. Mengenalpasti jenis radiasi penyebab keadaan patologikal 2. Menghuraikan mekanisma patofisiologi disebabkan radiasi 3. Menerangkan kerosakan DNA yang mungkin berlaku dan kesannya

46
Panduan PelajarT1SI /Dip. Pembantu Perubatan/BPL 2008

Unit

Objektif Pembelajaran

Teori Kandungan 2.2. Kerosakan DNA yang mungkin berlaku i. Pemecahan bebenang DNA ii. Perubahan bes iii. Cross-linking bebenang DNA Jam

4. Menghuraikan 2 jenis kesan radiasi pada tisu.

KOD KURSUS: MABC 1122 (PATOLOGI) PATOLOGI PENUAAN & FORENSIK Unit Objektif Pembelajaran Teori Kandungan

TAJUK:

Jam

2.3. Akibat kerosakan DNA i. Kematian sel (serta-merta atau semasa proses mitosis) ii. Pembaikan sel iii. Perubahan kekal pada genotip 2.4. Kesan pada tisu 2 jenis i. Kesan akut ii. Kesan kronik 3.7 1. Menyatakan definisi penuaan dan senescence. 2. Menghuraikan dua jenis senescence 3. Menerangkan kesan senescence pada neuroendokrin, otak, Sistem kardiovaskular, ginjal, paru-paru, komposisi badan dan sistem lain. PATOLOGI PENUAAN 1. Definisi penuaan 2. Senescence 2.1. Definisi 2.2. Dua jenis i. Cellular senescence ii. Organismal senescenc 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Neuroendokrin Otak Sistem kardiovaskular Ginjal Paru-paru Komposisi badan Sistem lain 1

47
Panduan PelajarT1SI /Dip. Pembantu Perubatan/BPL 2008

Unit

Objektif Pembelajaran

Teori Kandungan 2.3. Akibat kerosakan DNA i. Kematian sel (serta-merta atau semasa proses mitosis) ii. Pembaikan sel iii. Perubahan kekal pada genotip 2.4. Kesan pada tisu 2 jenis i. Kesan akut ii. Kesan kronik Jam

3.8

Menyatakan definisi forensik, kematian, penyebab kematian, mekanisma kematian dan autopsi Menghuraikan kaedah penentuan masa kematian Menghuraikan mekanisma dan keadaan pereputan mayat Menerangkan pengkelasan kematian Menyenaraikan kepentingan autopsi Menerangkan tujuan 3 jenis autopsi Menghuraikan proses dalam menjalankan autopsi

PATOLOGI FORENSIK 1. Definisi forensik 2. Kematian 2.1. Definisi 2.2. Penyebab kematian: 2.3. Mekanisma Kematian 2.4. Penentuan masa kematian 2.5. Pereputan mayat 2.6. Pengkelasan kematian 3. Autopsi 3.1. Definisi 3.2. Kepentingan autopsi 3.3. Tiga jenis autopsi i. Forensik ii. Klinikal / akademik iii. Koroner 3.4. Proses autopsi i. Pemeriksaan eksternal ii. pemeriksaan internal

RUJUKAN:

1. J.C. E Underwood, et al (1996). General and Systemic Pathology. 2nd ed. London:
Churchill Livingstones 2. Kumar,et.al (1992). Basic Pathology.5 th ed. Philadelphia: W.B Saunders 3. Govan.et.al (1994). Pathology Illustrated. 4 th ed. London: Churchill Livingstones 4. Mac, et.al (1992). Muir`s Textbook of Pathology. 13 th ed. London: Edward Arnold

48
Panduan PelajarT1SI /Dip. Pembantu Perubatan/BPL 2008

5. Tikki, Pang (1986). Imunology Asas dan Klinikal Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka

6. Dix J., Calaluce R. (1999). Guide to forensic pathology,, 2nd ed. Florida: CRC Press
7. http://en.wikipedia.org/wiki/Senescence

49
Panduan PelajarT1SI /Dip. Pembantu Perubatan/BPL 2008