Anda di halaman 1dari 14

Panduan BelajarT1SII /Dip.

Pembantu Perubatan/BPL 2008

SUBJEK KOD KURSUS JAM KREDIT KULIAH 28

: SAINS KEJURURAWATAN 1 : MANS 1113 :3 TUTORIAL 0 AMALI 40 JUMLAH 68

TAJUK 1. PENGENALAN KEPADA SAINS KEJURURAWATAN Konsep Penjagaan Pesakit 2. KEPERLUAN PEMAKANAN 2.1 Pemakanan Asas 2.2 Makanan Seimbang 3. KEBERSIHAN DIRI 3.1 Kebersihan Oral 3.2 Mandi Pesakit Di Atas Katil 3.3 Keperluan Eliminasi 3.4 Mandi Berjelum 4. KONSEP ASEPSIS 4.1. Konsep Asepsis Medikal dan Surgikal 4.2 Mencuci Tangan 4.3 Memakai Sarung Tangan 4.4 Memakai Gaun 4.5 Sterilisasi : Konsep & Kaedah

JAM KULIAH 4 3 2 2 1 1

JAM TUTORIAL

JAM AMALI

JUMLAH JAM 4 3 2

4 1 2 2 11

6 2 3 4 13

2 2 2

5.1 MEKANIK BADAN, MENGALIH DAN MENGUSUNG PESAKIT 5.2 POSISI BARINGAN PESAKIT o Lateral o Pemulihan (Recovery) o Rekumben / Supine o Semi-Rekumben o Fowler o Semi-Fowler o Prone o Trendelenburg 6. KEPERLUAN EMOSI DAN KEROHANIAN 6.1 Nilai Manusia dan Moral

10

10 2 8

3 2 2

3 2 6 58

7. TENAT DAN KEMATIAN o Penjagaan Pesakit Yang Tenat o Pengurusan Mayat / Last Office

Panduan PelajarT1SI /Dip. Pembantu Perubatan/BPL 2008

JUMLAH

28

40

68

59
Panduan PelajarT1SI /Dip. Pembantu Perubatan/BPL 2008

KURSUS: MANS 1113 SAINS KEJURURAWATAN

TAJUK: 1.1.

PENGENALAN KEPADA

KONSEP PENJAGAAN PESAKIT 2.1. PEMAKANAN Teori Kandungan Jam 2 Amali Jam

Uni t

Objektif Pembelajaran

1.1

1. Menyatakan definisi penjagaan kejururawatan. 2. Menerangkan prinsipprinsip asas penjagaan kejururawatan ke atas pesakit. 3. Menerangkan aspek perundangan dan Etika Kejururawatan. 4. Menerangkan konsep Penjagaan kejururawatan secara holistik. 5. Menerangkan keperluan aktiviti harian sebagai seorang pesakit. 6. Memahami kepentingan penjagaan kejururawatan dalam proses penyembuhan Pesakit.

I.

Pengenalan kepada kejururawatan: 1.1. Definisi penjagaan kejururawatan. 1.2. Prinsip asas penjagaan kejururawatan : 2. Aspek perundangan dan Etika Kejururawatan. 3. Keperluan aktiviti kehidupan harian sebagai seorang pesakit.

1 1

Panduan BelajarT1SII /Dip. Pembantu Perubatan/BPL 2008

2.1

1. Menyatakan jenis-jenis kumpulan makanan dan sumber-sumber zat makanan. 2. Menerangkan fungsi karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan garam galian. 3. Menyatakan kesan kekurangan Pengambilan karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan garam galian. 4. Menyatakan kesan pengambilan berlebihan karbohidrat, protein, lemak. 5. Menerangkan jenis- n jenis diet untuk pesakit. 6. Memahami kepentingan zat-zat makanan untuk memelihara kesihatan

1. Pengenalan kepada jenis-jenis kumpulan makanan. 1.1 Karbohidrat / protein / lemak 1.2. Vitamin 1.3. Garam galian 2. Jenis-jenis diet untuk pes

KURSUS: MANS 1113 MAKANAN SEIMBANG KEBERSIHANA DIRI & ORAL MANDI DI KATIL Uni t 2.2 . Objektif Pembelajaran Teori Kandungan 1. Menyatakan definisi makanan seimbang. 2. Menyatakan kepentingan makanan 1. Definisi makanan seimbang. 2. Kepentingan makanan seimbang. 3. Piramid makanan.

TAJUK: 2.2 3.0 3.2.

Amali Jam 2 Jam

61
Panduan PelajarT1SI /Dip. Pembantu Perubatan/BPL 2008

seimbang. 3. Menerangkan dengan jelas indeks jisim badan ideal, obes dan underweight 4. Menerangkan kandungan dan keperluan makanan seimbang mengikut piramid makanan. 5. Menerangkan perbezaan keperluan kalori mengikut umur, aktiviti dan jantina. 6. Merancang pemakanan harian mengikut keperluan kalori. 3. 1. Menyatakan indikasi penjagaan oral. 2. Menyatakan kesan akibat kekurangan penjagaan mulut. 3. Dapat melakukan tatacara penjagaan oral dengan mahir. 3.2 . 1. Menyatakan indikasi dan tujuan mandi di katil kepada pesakit. 2. Menerangkan Tanggungjawab sebelum, semasa dan selepas tatacara mandi di katil. 3. Dapat melakukan tatacara mandi di katil dengan mahir.

4. Indeks jisim badan. 5. Keperluan kalori mengikut umur, aktiviti dan jantina. 6. Perancangan pemakanan harian mengikut keperluan kalori.

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi amalan kebersihan diri. 1.1 Indikasi penjagaan oral. 1.2 Kesan buruk akibat penjagaan oral yang tidak sempurna. 1.3 Tatacara penjagaan oral. 1.4 Tanggungjawab sebelum, semasa dan selepas melakukan penjagaan oral. 1. Indikasi dan tujuan mandi di katil. 2. Tanggungjawab sebelum, semasa dan selepas melakukan tatacara mandi di katil. 3. Tatacara mandi di katil.

62
Panduan PelajarT1SI /Dip. Pembantu Perubatan/BPL 2008

KURSUS: MANS 1113 KEPERLUAN ELIMINASI 3.4. MANDI BERJELUM Uni t 3.3 . Objektif Pembelajaran Teori Kandungan 1. Menyatakan keperluan eliminasi pesakit dan corak eliminasi usus yang tidak normal. 2. Menyatakan definisi sembelit dan diarea. 3. Menerangkan faktorfaktor yang mempengaruhi corak eliminasi usus. 4. Menyatakan langkahlangkah untuk mengelakkan sembelit. 5. Menerangkan tanggungjawab sebelum, semasa dan selepas memberi urinal / bedpan kepada pesakit. 6. Melakukan tatacara memberi / mengeluar- kan urinal / bedpan. 3.4 1. Menyatakan indikasi dan tujuan mandi Berjelum kepada pesakit. 2. Menerangkan Tanggungjawab sebelum, semasa dan selepas tatacara mandi berjelum. 1. Keperluan eliminasi pesakit. 2. Corak eliminasi usus yang tidak normal. 4. Definisi sembelit dan diarea.

TAJUK:

3.3.

Amali Jam 1 Jam 1

5. Faktor-faktor yang mempengaruhi corak eliminasi usus. 6. Langkah-langkah untuk mengelakkan sembelit. 7. Tanggungjawab sebelum, semasa dan selepas memberi urinal / bedpan kepada pesakit. 8. Tatacara memberi dan mengeluarkan urinal / bedpan kepada pesakit .

1. Indikasi dan tujuan mandi berjelum. berjelum. 2. Tanggungjawab sebelum, semasa dan selepas melakukan tatacara mandi berjelum. 3. Tatacara mandi berjelum.

63
Panduan PelajarT1SI /Dip. Pembantu Perubatan/BPL 2008

3. Dapat melakukan tatacara mandi Berjelum dengan mahir.

KURSUS:

MANS 1113 ASEPSIS KONSEP ASEPSIS 4.2. MENCUCI TANGAN

TAJUK:

4. 4.1

Uni t

Objektif Pembelajaran

Teori Kandungan Jam 2

Amal Jam 2

4.

1. Menyatakan definisi asepsis. 2. Menerangkan perbezaan asepsis medikal dan surgikal. 3. Menerangkan tujuan pematuhan asepsis dan Standard Precaution 4 Menerangkan prinsipprinsip asepsis surgikal. 5. Menyatakan contoh langkahlangkah asepsis medikal dan surgikal yang diamalkan oleh individu / masyarakat / di hospital. 6. Dapat melakukan teknikteknik

1. Definisi asepsis. 2. Jenis-jenis asepsis 2.1. Asepsis Medikal 2.2. Asepsis surgikal 3. Tujuan asepsis medikal dan asepsis surgical dan Konsep Standard Precaution 4. Indikasi asepsis medikal dan asepsis surgikal. 5. Prinsip-prinsip asepsis surgikal. 6. Langkah-langkah asepsis medikal dan surgikal yang diamalkan oleh individu / masyarakat / di hospital. 7. Teknik mengendali dan menyedia peralatan steril.

64
Panduan PelajarT1SI /Dip. Pembantu Perubatan/BPL 2008

steril dalam menyediakan peralatan dan prosidur steril 4.2 .

troli 1. Tujuan mencuci tangan secara asepsis medikal dan asepsis surgikal. 2. Tatacara mencuci tangan secara asepsis medikal dan asepsis surgikal. 0.5 3

1. Menyatakan tujuan mencuci tangan secara asepsis medikal dan asepsis surgikal. 2. Dapat melakukan tatacara mencuci tangan Secara asepsis medikal dan asepsis surgikal dengan mahir. 3. Memahami kepentingan mencuci tangan semasa menjalankan penjagaan pesakit.

KURSUS: MANS 1113 SARUNG TANGAN STERIL GAUN STERILISASI : KONSEP & KAEDAH Uni t 4.3 . Objektif Pembelajaran

TAJUK: 4.3

MEMAKAI 4.4 MEMAKAI 4.5

Teori Kandungan Jam 0.5

Amalil Jam 4

1. Menyatakan tujuan memakai sarung tangan steril. 2. Menyatakan indikasi memakai sarung tangan steril. 3. Dapat melakukan tatacara

1. Tujuan memakai sarung tangan steril. 2. Indikasi memakai sarung tangan steril. 3. Tatacara memakai sarung tangan steril.

65
Panduan PelajarT1SI /Dip. Pembantu Perubatan/BPL 2008

memakai sarung tangan steril dengan cekap. 4.4 . 1. Menyatakan tujuan memakai gaun. 2. Menyatakan indikasi memakai gaun. 3. Dapat melakukan tatacara memakai gaun dengan mahir. 4.5 . 1. Menyatakan definisi sterilisasi. 2. Menyatakan tujuan sterilisasi. 3. Menerangkan kaedah -kaedah sterilisasi. 1. Definisi sterilisasi. 2. Tujuan sterilisasi. 3. Kaedah sterilisasi - Kaedah fizikal (haba, autoklaf, didihan) - Kaedah kimia - Kaedah radiasi 0.5 1. Tujuan memakai gaun. 2. Indikasi memakai gaun. 3. Tatacara memakai gaun. 0.5 4

KURSUS: BADAN

MANS 1113

TAJUK: 5.

MEKANIK 5.1 5.2

MENGALIH DAN MENGUSUNG PESAKIT POSISI BARINGAN PESAKIT Uni t Objektif Pembelajaran Teori

Tutori al 66

Panduan PelajarT1SI /Dip. Pembantu Perubatan/BPL 2008

Kandungan 5.1 . 1. Menerangkan prinsipprinsip asas mekanik badan. 2. Menerangkan teknikteknik mekanik badan yang berkesan. 3. Dapat melakukan teknik mengangkat dan mengalih pesakit di atas katil dengan betul. 4. Mengamalkan mekanik badan yang betul semasa mengangkat dan mengalih pesakit. 1. Definisi mekanik badan. 2. Tujuan mekanik badan. 3. Prinsip-prinsip asas mekanik badan. 4. Teknik-teknik mekanik badan : 4.1. Australian Lift 4.2. Orthodox Lift 4.3. Mengangkat dan mengalih pesakit secara bertiga dari katil / couch ke troli dan dari troli ke katil / couch. 4.4. Mengangkat dan mengalih pesakit dari katil ke kerusi / kerusi roda dan dari kerusi / kerusi roda ke katil. 5.2 . 1. Menyatakan tujuan bagi setiap posisi baringan ke atas pesakit. 2. Menyatakan jenis-jenis posisi baringan ke atas pesakit. 3. Dapat memposisikan pesakit ke posisi baringan mengikut keperluan pesakit. 1. Tujuan posisi baringan ke atas pesakit. 2. Jenis-jenis posisi baringan pesakit : Lateral Pemulihan (Recovery) Rekumben / supine Semi Rekumben Semi Fowler Prone Trendelenburg

Jam 2

Jam 8

67
Panduan PelajarT1SI /Dip. Pembantu Perubatan/BPL 2008

KURSUS: MANS 1113 MANUSIA DAN MORAL PESAKIT YANG TENAT Uni t Objektif Pembelajaran

TAJUK:

6.

NILAI

7.1 PENJAGAAN

Teori Kandungan Jam 3

Tutori al Jam

6.

1. Menerangkan perkembangan nilai manusia dan moral. 2. Menerangkan tujuh nilainilai utama dalam kejururawatan. 3. Menyatakan bagaimana nilai mempengaruhi seseorang dari aspek penjagaan kejururawatan.

1. Perkembangan nilai manusia dan moral: 1.1. Pembentukan nilai manusia 1.2. Transmisi nilai 1.3. Pengesahan nilai 2. Tujuh nilai-nilai utama dalam kejururawatan: 2.1. Aulturisme 2.2. Saksama 2.3. Estetika 2.4. Kebebasan 2.5. Harga diri 2.6. Keadilan 2.7. Kebenaran 3. Nilai mempengaruhi individu dari aspek penjagaan kejururawatan: 3.1. Keutamaan nilai 3.2. Pengaruh nilai terhadap tingkahlaku 3.3. Pertembungan nilai dengan isu etika individu

7.1 .

1. Menerangkan tiga kerisauan pesakit yang tenat. 2. Menerangkan peringkat perubahan emosi pesakit yang tenat. 3. Memahami keperluan emosi, fizikal dan kerohanian pesakit yang tenat semasa menjalankan

1. Kerisauan pesakit yang tenat: 1.1. Takut kepada kesakitan yang tidak dapat ditahan. 1.2. Takut kepada keseorangan/kesunyian. 1.3. Takut kepada keadaan yang tidak menentu 2. Peringkat perubahan emosi pesakit : 2.1. Tahap penafian 2.2. Tahap kemarahan 2.3. Tahap penawaran 2.4. Tahap kemurungan

68
Panduan PelajarT1SI /Dip. Pembantu Perubatan/BPL 2008

penjagaan kejururawatan.

2.5. Tahap penerimaan 3. Penjagaan kejururawatan kepada pesakit tenat yang mengalami perubahan emosi. 4. Keperluan fizikal 5. Aspek agama dan kepercayaan.

KURSUS: MANS 1113 PENGURUSAN MAYAT (LAST OFFICE) Uni t Objektif Pembelajaran

TAJUK:

Teori Kandungan Jam 2

Tutori al Jam 4

7.2 .

1. Menerangkan tujuan pengurusan mayat di dalam wad. 2. Menerangkan pengurusan harta benda si mati. 3. Dapat melakukan tatacara pengurusan mayat di dalam wad.

1. Tujuan pengurusan mayat. 2. Pengurusan mayat (Last Office) di dalam wad untuk : - Kes biasa - Kes bio-hazard. 3. Pengurusan harta benda si mati. 4. Pengurusan surat pengkebumian dan sijil kematian.

69
Panduan PelajarT1SI /Dip. Pembantu Perubatan/BPL 2008

RUJUKAN 1. Kraise M.V. (1993 ) Makanan, Pemakanan Dan Terapi Diet Kuala Lumpur : Dewan Bahasa Dan Pustaka. 2. Abdul Rahman Isa et al Pertolongan Cemas : Prinsip Dan Amalan Kuala Lumpur : Dewan bahasa Dan Pustaka. 3. Barbara Kozier et al ( 2000 ) Fundamental Of Nursing ( 6 th ed ) UK : Addison Wesley. 4. Taylor L. et al Fundamental Of Nursing ( 1993 ) : The Art & Science Of Nursing Care ( 2nd ed ) USA : Lippincott. 5. Smith S. et al ( 2000 ) Clinical Nursing Skills ( 3rd ed ) Uk : Appleton & Lange.

70
Panduan PelajarT1SI /Dip. Pembantu Perubatan/BPL 2008