Anda di halaman 1dari 7

SIRI 1 - TEKNIK MENJAWAB SOALAN GEOGRAFI BAHAGIAN B

TEMA PENDUDUK (2 SOALAN) TAJUK / SUB TAJUK Konsep penduduk Taburan Penduduk Pertumbuhan Penduduk Migrasi Penduduk dan Alam Sekitar. Kemahiran Amali Penduduk. Focus: piramid penduduk. Sektor-sektor ekonomi. Proses Pembangunan Ekonomi. Impak Pembangunan Ekonomi Terhadap Alam Sekitar. Kemahiran Amali Kajian Luar. Focus : industri, pelancongan, teknologi maklumat Transformasi desa. Bandar dan Pembandaran. Kemahiran Amali Kajian luar. Fokus : Kesan pembangunan desa kepada fizikal @ manusia Globalisasi Ekonomi Kerjasama Serantau. Pertumbuhan Segitiga. Hubungan Malaysia dengan negara luar. Kemahiran Amali.

1. 2. 3. 4. 5. 6.

PEMBANGUNAN 1. EKONOMI DAN IMPAK 2. ALAM SEKITAR 3. (2@3 SOALAN) NO. 3 SOALAN 4. ATAU 5. TRANSFORMASI DESA 1. DAN PEMBANDARAN2. (1@2 SOALAN) 3. 4.

GLOBALISASI EKONOMI DAN KERJASAMA SERANTAU. (1 SOALAN )

1. 2. 3. 4. 5.

Focus : pertumbuhan segitiga. (Pelancongan, Perdagangan, Pelaburan, Komunikasi, Ekonomi.) Hubungan Malaysia Dengan Negara Luar. IMPAK ALAM SEKITAR 1. Impak aktiviti manusia tehadap alam sekitar. DAN 2. Impak Sosial. PENGURUSANNYA. 3. Pengurusan alam sekitar. ( 1 SOALAN ) Focus : pengurusan alam semulajadi/ ecotourism.

CONTOH KELEMAHAN CALON GEOGRAFI KERTAS 2 [942/2] 20% - Jawapan bersifat Touch and Go -Tak dihuraikan (point sahaja) 60% - jawapan bersifat hit and run - huraian pendek ( 2 hingga 3 baris sahaja.) bagi setiap isi yang diberikan. - Isi terhad. 20% - Calon mampu menghurai dengan baik berasaskan prinsip - Fakta: Huraian: Contoh ( FHC ) ( 5 hingga 6 baris ) MAKSUD KATA TUGASAN SOALAN. APAKAH YANG DIMAKSUDKAN DENGAN. ( Jelaskan konsep, beri makna, difinisikan ) HURAIKAN DAN PERIHALKAN (Mendeskripsikan / memerihalkan sesuatu perkara yang ditanya tanpa perlu mengemukakan sebab. Huraian tertumpu kepada ciri. ) JELASKAN DAN TERANGKAN (Huraian berserta sebab menjadi sesuatu perkara itu lebih terang dan difahami.) BINCANGKAN (Memberikan huraian yang kristis tetang sesuatu isu/ tajuk yang ditanya seperti menyatakan baik-buruk, prokontra, pengaruh sedikit/ banyak, kesan positif negatif dll. SEJAUHMANAKAH ( Menilai peranan sesuatu faktor atau proses atau fenomena . Berbanding dengan faktor/ proses/ fenomena yang lain. ( mesti jawab faktor lain selain dari apa yang ditanya) MENGAPAKAH ( Memberikan alasan )

SOALAN-SOALAN DALAM KERTAS SOALAN GEOGRAFI ALAM SEKITAR MANUSIA MELIPUTI PERKARA-PERKARA BERIKUT : - Konsep - Penyataan - Proses - Ciri - Faktor - Kepentingan - Kesan - Langkah mengatasi - Kemahiran amali - Kajian luar

A. SOALAN KONSEP
CONTOH SOALAN. 1. Apakah yang dimaksudkan dengan p era lih an demo gra fi? [3] 2. Apakah yang dimaksudkan dengan penyahutanan? [3] 3. Apakah yang dimaksudkan dengan sumber tenaga altematif? [5] 4. Apakah yang dimaksudkan dengan ASEAN ? [5] 5. Apakah yang dimaksudkan dengan penduduk sebagai agen perubahan? [5]

6. 7. 8. 9. 10. 11.

Apakah yang dimaksudkan dengan konsep pembangunan? [5] Apakah yang dimaksudkan dengan pencemaran udara. [5] Apakah yang dimaksudkan dengan proses pembandaran ? [5] Berikan takrif transformasi desa. [5] Takrifkan maksud segitiga pertumbuhan. [5] Apakah yang dimaksudkan dengan pengurusan alam sekitar?[5]

CONTOH SEKMA JAWAPAN. 1. Apakah yang dimaksudkan dengan pembangunan? [5] Pembangunan ialah proses perubahan taraf hidup penduduk disesuatu kawasan yang melibatkanpeningkatan kualiti hidup melalui perubahan dalam sektor ekonomi, peningkatan pendapatan, perubahan dalam aspek penggunaan teknologi dan peningkatan dalam pendidikan . 2. Berikan takrif transformasi desa. [5] Transformasi merujuk kepada perubahan sosioekonomi desa melalui proses pemodenan dan pembandaran . Perubahan dari aspek penggunaan tanah, penyediaan kemudahan asas, kemajuan sistem pengangkutan dan komunikasi serta pekerjaan penduduk. Transformasi desa berlaku melalui pemusatan dan peningkatan fungsi serta peranan desa dan sebagai penjana pertumbuhan sosioekonomi desa .

B.
1.

SOALAN PENYATAAN / MENCIRIKAN / POLA


CONTOH SOALAN. Senaraikan lima aktiviti ekonomi yang menjejaskan kualiti sumber tanih di sesebuah kawasan. [5] 2. Nyatakan ciri-ciri bagi setiap peringkat peralihan demografi. [12] 3. Jelaskan jenis kemudahan . dan tarikan agro-pelancongan yang terdapat di Malaysia [10] 4. Bezakan ciri-ciri demografi antara Malaysia dengan Singapura pada tahun 2010. [ 12 ] 5. 6. masa kini? 7. Huraikan ciri-ciri utama sesebuah bandar raya global. [10]

Mengapa sumber tenaga alternatif semakin penting di Malaysia pada [8] Jelaskan lima penunjuk pembangunan yang boleh digunakan untuk

mengukur tahap pembangunan sesebuah negara. [10] 8. Huraikan pola petempatan bandar. [6] CONTOH SKEMA JAWAPAN 1. Nyatakan ciri-ciri perikanan pinggir pantai? [ 5 ]

Isi utama A1 Lokasi

Huraian Tidak melebihi 32km dari pinggir pantai dengan kedalaman air tidak kurang 180m. A2 Teknologi Alatan tradisional seperti pukat tangkul, kelong, pompang dan kail oleh nelayan tradisional. A3 Skala Kecil - Untuk keperluan keluarga A4 Orientasi Pasaran tempatan. Untuk dijual secara harian. pengeluaran Hasil yang lebih akan digunakan untuk keperluan keluarga. A5 Modal Kecil dan milik persendirian A6 Jangkamasa Harian (satu hari) ke laut pada waktu pagi dan operasi pulang pada waktu petang.

Markah 1

1 1 1 1 1

A7 Jenis tangkapan A8 Penggunaan buruh


2.

Ikan kecil seperti selar, gelama, parang, kembung, ketam Tenaga buruh sedikit. Kalangan ahli keluarga sahaja.

Namakan lima contoh landskap budaya yang wujud akibat proses transformasi desa. [ 5 ]

Pembinaan perumahan-taman perumahan Pembinaan sekolah, klinik, hospital, bagunan kedai, bangunan pentadbiran, dewan orang ramai iii. Pasaraya, market mini, pasar iv. Infrastruktur telekomunikasi, bekalan elektrik, bekalan air, jalan berturap v. Ladang, pertanian berkelompok vi. Pusat pengumpulan hasil, pusat khidmat masyarakat

i. ii.

C. SOALAN PROSES, KEPENTINGAN,SUMBANGAN DAN FAKTOR


CONTOH SOALAN. 1. 2. 3. 4. Huraikan empat proses perubahan desa di Malaysia. [8] Jelaskan bagaimana proses pertumbuhan penduduk mempunyai kaitan dengan kuantiti dan kualiti penduduk sesebuah negara. [12] Huraikan kepentingan kerjasama ASEAN kepada pembangunan ekonomi Malaysia. [10] Huraikan faktor yang mempengaruhi peralihan demografi sesebuah Negara. [10]

CONTOH SKEMA JAWAPAN

1. Huraikan sumbangan aktiviti pengangkutan yang anda kaji kepada penduduk dan kemajuan ekonomi setempat. [8] Isi Utama 1. Meningkatkan ketersampaian antara tempat 2. Meningkatkan mobiliti penduduk. Huraian dan contoh Kawasan-kawasan dalam dan luar bandar mudah didatangi/dikunjungi. Interaksi inter dan intra kawasan menjadi tinggi Menjimatkan masa.- cepat sampai. Mengelakan kesesakan. Pergerakan ulang-alik penduduk ke tempat kerja menjadi mudah/cepat. Urusan seharian menjadi lebih mudah. Menjimatkan kos jika ada pengangkutan awam. Markah

3. Pergerakan Pengedaran barangan menjadi lebih cepat. barangan dan Kawasan pasaran menjadi lebih luas. perluasan pasaran. Memudahkan pengguna/ penduduk untuk memperolehi barangan dan perkhidmatan. Penghantaran barangan ke pelabuhan/lapangan terbang untuk eksport menjadi lebih cepat. (just in time delivery) 4. Memajukan Sektor pertanian,perindustrian,perniagaan, perdagangan dan rantaian ekonomi perkhidmatan berkembang pesat mudah didatangi

yang berkaitan.

5. Peluang pekerjaan kepada penduduk. 6. Mempercepatkan pembangunan kawasan. 7. Pembauran inovasi.

pembeli/pengguna. Menjadi produk pelancongan seperti LRT dan Monorel, bot/feri,beca dll. Perkembangan sektor perniagaan perkhidmatan contoh pusat latihan memandu, courier/ekspress/pos laju, insurans kenderasan dll Pekerjaan sebagai pengurus,pemandu, buruh am, perkhidmatan kaunter dll Meningkatkan pendapatan perkapita penduduk dan taraf hidup penduduk. Mengelakkan pengganguran Pembangunan fizikal seperti bangunan, utiliti (air dan elektrik) pejabat, pasaraya, hotel, ruang niaga dll berkembang pesat kerana ketersampaian tinggi. Input pembinaan mudah di bawa masuk. Kos pembinaan dijimatkan. Penyebaran maklumat khususnya media cetak seperti surat khabar menjadi lebih cepat kekawasan sekitar. Idea dan inovasi baru boleh disebarkan dengan mudah melalui rangkaian pengangkutan.

D.

SOALAN KESAN
CONTOH SOALAN. 1. Huraikan kesan kegiatan perlombongan terhadap alam sekitar fizikal. [10] 2. Huraikan kesan positif transformasi desa terhadap pembangunan sosioekonomi di sesebuah kawasaan.[10] 3. Jelaskan bagaimana aktiviti manusia mempengaruhi kemerosotan sumber tanih. [10]

CONTOH SKEMA JAWAPAN

1. Jelaskan kesan negatif ke atas alam sekitar fizikal dan manusia akibat aktiviti pengangkutan yang dijalankan di kawasan tersebut. [8] Isi Utama Huraian dan contoh 1. Pencemaran Pembebasan asap oleh kenderaan udara Pembebasan karbon monoksida dan plumbum oleh kenderaan akibat pembakaran bahan api yang tidak lengkap. IPU meningkat cenderung terjadinya jerebu. 2. Pencemaran Bunyi bising dari injin kenderaan kereta, lori,motorsikal dll bunyi dan bau Bau busuk asap yang dikeluarkan oleh kenderaan. 3. Pemanasan Peningkatkan suhu sekitar setempat. Akibat haba yang dikeluarkan oleh injin kenderaan. 4. Kesesakan lalu Traffic jam terutamanya dikawasan persimpangan dan lampu isyarat. lintas. Traffic jam pada waktu puncak. Kerugian kos masa 5. Risiko Kesesakan kenderaan risiko kemalangan bertambah. kemalangan Jarak penglihatan terhad jika berlaku pencemaran udara dan jerebu. Markah

2 2

6. Gangguan kesihatan penduduk.

Ancaman nyawa kos baik pulih meningkat. Pelbagai jenis penyakit yang berkaitan dengan pernafasan akibat pencemaran udara dari asap yang dikeluarkan oleh kenderaan. Bunyi bising tekanan psikologi kepada penduduk. Peningkatan suhu - Menggangu keselesaan dan kualiti hidup penduduk.

E.

SOALAN LANGKAH MENGATASI


CONTOH SOALAN. 1. Huraikan langkah yang boleh diambil untuk mengurangkan kesan kemerosotan kualiti sumber tanih di sesebuah kawasan. [10] 2. Cadangkan langkah yang boleh dilakukan untuk memajukan lagi kawasan pelancongan tersebut. [6] 3. Cadangkan lima langkah bukan perundangan yg boleh di ambil bagi menjamin daya tampung sumber alam yg berterusan di sesebuah negara. [10]

CONTOH SKEMA JAWAPAN.

1. Jelaskan langkah yang boleh diambil untuk mengurangkan kesan kerosakan sumber tanih di kawasan bercerun curam. [10] Judul Isi Jawapan Huraian dan Contoh Markah Menguatkuasakan Akta Pemuliharaan Tanah 1960. 2 Garis Panduan Pembangunan Di Kawasan Tanah Tinggi (2005) dan Garis Panduan Penyelengaraan Cerun (2006) oleh Jabatan Kerja Raya 1.Langkah (JKR). Perundangan. 2 Mengharamkan penggunaan jentera berat di kawasan tanah tinggi dan cerun curam berkontor melebihi 300 meter dari aras laut dan kecerunannya melebihi 15. Juga mengharamkan sebarang bentuk pembangunan di kawasan cerun berkelas IV pada ketinggian melebihi 1000 meter dari aras laut. Pemantauan berterusan unit kawal selia cerun terhadap aktiviti 2 pembangunan di kawasan cerun dan menyediakan laporan resiko dari masa ke semasa. Hukuman dan denda oleh PBT terhadap aktiviti yang boleh 2 merosakkan cerun bukit atau yang melanggar Laporan EIA MAX 4 Pembinaan sungkupan plastik/daun sebagai langkah jangka pendek 2. Amalan di kawasan yang telah dikenalpasti berisiko tinggi untuk runtuh. 2 Pengurusan Membina benteng dan tembok penahan (Retaning Wall) dengan Strategik/Langkah menggunakan batu yang diikat antara satu sama lain. 2 Kestrukturan Membina gabion (sangkar dawai yang diisi batu) dan groin di kaki 2 cerun dan meletakkan cerucuk kayu/besi/konkrit. Membina sistem longkang/parit di permukaan cerun untuk 2 mengurangkan limpahan larian air permukaan. Konkrit cerun/simen cerun. 2 Jaringan besi/dawai menyaluti cerun. Tanaman tutup bumi dipermukaan cerun seperti tanaman rumput

dan buluh. Amalan pertanian berteres/berkontor

2 MAX 4 3. Kempen 2 Kempen pemuliharaan cerun seperti menanam pokok peneduh di Kesedaran dan kawasan cerun. Pendidikan Alam 2 Pendidikan alam sekitar menerusi matapelajaran Geografi tentang Sekitar MAX 2 penggunaan cerun yang lestari.

Anda mungkin juga menyukai