Makna Agama

G.K. Chesterton dalam bukunya Come to Think of It
“Agama adalah suatu media untuk dapat merasakan kebenaran hakiki, suatu makna yang terkadang tidak dapat dijangkau oleh ilmu pengetahuan manusia tentang wujudnya”

Ambrose Bierce dalam bukunya The Devil’ s Dictionary
“ Agama adalah produksi harap-harap cemas. Agama menjelaskan hakekat ghoib yang tidak diketahui oleh orang-orang yang tidak berilmu”

Swedenborg dalam bukunya Oceana
“Agama itu, semuanya berkaitan dengan kehidupan, sedangkan ruh agama adalah amal saleh”

Agama/ Religi/Din
Menguasai, Menundukkan, patuh, hutang dan balasan

Unsur-Unsur Agama
Keyakinan / Credial Peribadatan/ ritual Unsur Ritus respon emosionil

Tujuan Agama
Agar selamat, bahagia, dan sejahtera hidupnya di dunia dan akherat

f. b. e. c.• Penyandaran Agama kepada pendiri agama atau kepada suku bangsa yang dianut Zoroaster pendiri Zoroaster di Persia Buddha pendiri Sidharta Gautama Budda di India Hindu kumpulan dari macam-macam agama dan tanggapan tentang dunia di India Yahudi kepercayaan yang dinisbatkan pada nagsa Yahudi Tao manifestasi perasaan spontanitas dan khayalan kehidupan orang-orang China Kristen berasala dari pengajarannya atau yang dipunya “ Jesus Chist” “Para Orientalis menyebut Islam dengan Mohammedanism dan Mohammedan” a. . d.

Polyteisme * Kebenaran tidak universal * Ajarannya berubah-ubah . Samawi b. Ardhi * Disampaikan rosul * Memiliki kitab suci * Konsep Ketuhanan monoteisme * Kebenaran universal * Ajarannya konstan * Bukan rosul * Tidak memiliki kitab suci * Animisme.Macam-Macam Agama a. Dinamisme.

Dimensi Filosofi= Agama dicermati secara filosofi untuk semakin memperdalam penghayatan 3. Dimensi Sosial: Semakin mendalam keberagaman seseorang semakin tinggi tingkat sosialnya . Tahapan Memantapkan Keberagaman Seorang Muslimin Dimensi Ritual= Agama sebagai keabsahan hukum atau legalitas 2. Dimensi Spiritual Experience= Agama dipandang dari pengalaman spiritual yang dapat dirasakan seseorang subjektif 4. Dimensi Ilmu Pengetahuan= Keberagaman seseorang hendaknya didukung oleh pengkajian-pengkajian ilmiah 5.• 1.

Makna Islam • Menundukkan wajah • Berserah diri • Suci Bersih • Selamat sejahtera • Perdamaian .

‬‬ ‫إن الدين عند هللا اإلسالم‬ ‫ومن يبتغ غير اإلسالم الدين فلن يقبل منه وهو فى األخرة من الخاسرين‬ ‫اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم اإلسالم دينا‬ ‫وما جعل عليكم فى الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل‬ ‫‪e.‬‬ .‬‬ ‫‪c.‫•‬ ‫‪Islam sebagai nama yang diberikan oleh Allah sendiri:‬‬ ‫‪a.‬‬ ‫ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بنى إن هللا اصطفى لكم الدين فال تموتن إال‬ ‫وأنتم مسلمون‬ ‫ما كان إبراهيم يهوديا وال نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين‬ ‫‪f.‬‬ ‫‪b.‬‬ ‫‪d.

GIBB tentang al-Qur’an “Pembacaan yang melelahkan yang pernah saya lakukan.Pendapat Orientalis HAR. tidak teratur. Tidak ada sesuatu melainkan rasa kewajiban itulah yang dapat mendorong seorang Eropa membaca seluruhnya” Pendapat Orientalis Philip K. kacau. menjemukan. Hitti tentang Islam “ Religi dalam Al-Qur’an lebih berdekatan dengan Yudaisme dalam perjanjian lama dari pada religi kresten dalam perjanjian baru. bingung. Dalam syairnya menempatkan Nabi Muhammad SAW di salah satu neraka yang paling bawah sebagi seorang tukang fitnah dan seorang yang mendatangkan perpecahan” . sehingga tentu Islam itu pada awal perkembangannya lebih mirip kepada suatu mazhap Kristen yang sesat dari pada suatu agama tersendiri yang lain.

Jaminan kebebasan manusia c. Jalan kebenaran b. Perhatian pada alam e. Pengakuan hak individu .•Karakteristik Agama Islam Sesuai dengan fitrah manusia Ajarannya sempurna Kebenarannya mutlak Keseimbangan dunia dan akherat Berlaku universal Tauhid Menciptakan rahmat a. Penghormatan kepada sesama manusia d.

Islam Sebagai Pedoman Hidup Konsep keyakinan Moral Perasaan Pendidikan Sosial Politik Ekonomi Menundukkan wajah Berserah diri Suci Bersih Selamat sejahtera Perdamaian .

patuh dan taat hanya pada Allah 2. dan kerukunan dilingkungannya 3.Komitmen Keislaman 1. Wajib berserah diri. Harus Menciptakan kerselamatan dan kesejahteraan hidup Rabbaniyah Insaniah Symuliah Wasathiyah . tunduk. Harus dapat menciptakan kedamaian.

Dokumen yang tak pernah berubah . logis. Islam tatanan lengkap untuk kehidupan 4. Teguh dan berkembang 7. Universal dan manusiawi 6. Perbandingan antara kemaslahatan individu dan masyarakat 5. dan praktis 2. Kesatuan antara jasmani dan rohani 3.• Ciri-ciri Utama Islam 1. Luwes.

Karakteristik Agama Islam • Sesuai dengan fitrah manusia • Ajarannya sempurna • Kebenarannya mutlak • Keseimbangan dunia dan akherat • Berlaku universal • Tauhid • Menciptakan rahmat .

Penghormatan kepada sesama manusia • d. Jalan kebenaran • b. Perhatian pada alam • e. Jaminan kebebasan manusia • c.Islam Sebagai Rahmat • a. Pengakuan hak individu .

Islam Sebagai Pedoman Hidup • • • • • • • Konsep keyakinan Moral Perasaan Pendidikan Sosial Politik Ekonomi .

Komitmen Keislaman • 1. Harus dapat menciptakan keselamatan dan kesejahteraan hidup . Wajib berserah diri. Harus dapat menciptakan kedamaian. dan kerukunan dilingkungannya • 3. tunduk. patuh dan taat hanya pada Allah • 2.

Karakteristik Islam • Rabbaniyah • Insaniah • Syumuliah • Wasathiyah .

kaum zu’ama dan sarjana-sarjana Islam 4. Islam perlu dipelajari dari kepustakaan yang ditulis oleh ulam besar. Islam harus dipelajari dengan integral/kaffah ‫أدخلوا فى السلم كافة وال تتبعوا خطواط الشيطان‬ 3. Islam harus dipelajari dari sumbernya yang asli: Al-Qur’an dan Sunnah Rasul ‫تركت فيكم أمرين ما ان تمسكتم بهما لن تضلوا أبدا كتا ب هللا وسنة رسوله‬ 2.METODE MEMPELAJARI ISLAM 1. Kesalahan mempelajari Islam dari kenyataan umat Islam an sich. bukan nilai-nilai ajaran Islam .

Syukur d).) Menyebarkan rahmat dan kasih sayang 4. Hubungan dengan Alam: a. Mengelola dan memelihara alam. b).Hubungan dengan sesama Manusia 4. c). b). Memelihara kehormatan diri. Menegakkan keadilan. c. b. Hubungan dengan Allah dan Rasul-Nya 2.) Amar Ma’ruf Nahi Mungkar. Sabar. Menjaga dan melestarikan alam . Hubungan dengan diri sendiri: a).Aktualisasi Ajaran Islam 1. istiqomah 3. Hubungan dengan Masyarakat: a.

Dimensi Ilmu Pengetahuan= Keberagaman seseorang hendaknya didukung oleh pengkajian-pengkajian ilmiah 5. Dimensi Sosial: Semakin mendalam keberagaman seseorang semakin tinggi tingkat sosialnya .• 1. Tahapan Memantapkan Keberagaman Seorang Muslimin Dimensi Ritual= Agama sebagai keabsahan hukum atau legalitas 2. Dimensi Filosofi= Agama dicermati secara filosofi untuk semakin memperdalam penghayatan 3. Dimensi Spiritual Experience= Agama dipandang dari pengalaman spiritual yang dapat dirasakan seseorang subjektif 4.

Al-Haj lord Headly Al-Farooq 2. Moh. Mellema (Belanda) . Alexander Russel Webb Moh. Kolonel Donal S Rockwell (Amerika) 4. William Burchell Bashyr Pickard (inggris) 3. R. Asad (Austria) Moh.• Para Mualaf antara Perang Dunia I Sampai Perang Dunia II • Tokoh Negarawan dan Politisi 1.L. Ali Selman Bonoist (Prancis) 2. 4. Amam Hubohm (Jerman) Ilmuwan dan Penulis 1. 3. Mr.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful