Anda di halaman 1dari 7

Kreativiti dalam P&P RBT

1. Penyelesaian masalah dan reka bentuk 2. Pemikiran kreatif dan kritis 3. Pemikiran aras tinggi 4. Pembelajaran scaffold 5. Aktiviti refleksi

1. Penyelesaian masalah dan reka bentuk


Pelbagai langkah yang digunakan apabila menghadapi masalah Dapat menyediakan murid yang berpengtahuan Rekabentuk dan Teknologi untuk menghasilkan produk Melakukan kajian RBT serta fungsi sesuatu produk Penekanan terhadap aspek keselamatan Antaranya, pembuatan gabungan kayu, logam dan bukan logam, elektrik dan elektronik serta tanaman

2. Pemikiran kreatif dan kritis


Pemikiran kreatif
" Creativity is the encounter of the intensively conscious human being with his world
Rollo May

" At the simplest level "creative" means bringing into being something that was not there before".
Dr. Edward De Bono Kesimpulan : Kecekapan atau keupayaan minda untuk meneroka pelbagai kemungkinan menghasilkan sesuatu yang baru, asli dan bernilai sama ada bersifat maujud ataupun abstrak

Pemikiran kritis
Merupakan kecekapan dan keupayaan minda :
Menilai kewajaran suatu idea Meneliti kebernasan kesahan atau kelemahan Membuat pertimbangan yang wajar

Perlu ada pada diri seorang murid agar lebih bersedia menghadapimasalah yang lebih komplek Oleh itu, murid-murid dapat bertindak secara efektif terhadap suatu masalah

Daya kreativiti murid perlu dijana dan dikembangkan Antaranya ialah :


Menghubungkait dan membezakan bentukbentuk asas dalam persekitaran Menjana idea kreatif dan inovatif Membuat keputusan seperti memilih projek

3. Pembelajaran Scafford
Merupakan Pembelajaran secara sokongan Murid-murid memerlukan sokongan yang maksimum dari guru-guru, rakan dan keluarga Ciri-ciri :
Teknik penyoalan (beberapa siri soalan) Percontohan (sesuai dengan murid) Scaffolding (langkah-langkah kecil) Pengarahan ( menyampaikan dengan jelas) Pengstrukturan kognitif (kerangka mental)

4. Aktiviti refleksi
Merupakan peringkat perbincangan dan imbas kembali pembelajaran RBT Contoh aktiviti yang boleh dijalankan
Menilai pendekatan murid dalam RBT Melihat kelemaran murid berdasarkan produk yang dihasilkan dari aspek reka bentuk Mencari dan melihat altenati-altenatif lain Menyediakan murid untuk memilih tugasan akan datang