Anda di halaman 1dari 14

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS TEMENGGUNG

IBRAHIM
PENDIDIKAN TEKNIK DAN
VOKASIONAL
PROSPEK PTV DALAM PEMBANGUNAN
PENDIDIKAN NEGARA

PELUANG KERJAYA DALAM MASA DEPAN


PTV
MENGENAL PASTI PELUANG KERJAYA
PROSPEK PTV DALAM ABAD KE-21
PERBANDINGAN PROSPEK PTV DALAM DAN
LUAR NEGARA.
PELUANG KERJAYA DAN MASA DEPAN PTV
 Faktor utama yang perlu dititikberatkan dalam
kemajuan dan latihan untuk menghasilkan tenaga
kerja mahir ialah sikap,kualiti dan kuantiti.

 Banyak kilang dan sektor pembinaan di negara ini


memerlukan tenaga mahir yang keterampilan.

 Sektor swasta juga mengadakan skim latihan


mereka sendiri untuk mengatasi kekurangan
tenaga mahir yang mereka perlukan.
 Peluang untuk mendapatkan pekerjaan di dalam bidang
ini sangat luas.

 MARA umpamanya telah mendahului program pandang


ke timur dengan membuka peluang kepada lulusan
institut kemahiranya untuk mengikuti program latihan
sambil belajar sejak beberapa tahun lalu

 Tujuan latihan tersebut ialah untuk melengkapkan


peserta dengan latihan yang mencukupinya supaya
dapat bekerja sendiri.
 Pertumbuhan sektor pembuatan ini dijangka dapat dicapai menerusi
pemodenan kilang pengeluaran dan teknologi serta komitmen kerajaan
menyediakan iklim pelaburan yang memuaskan termasuk insentif bagi
menggalakkan kemasuka pelabur asing.

 Lulusan bidang ketukangan kejuruteraan dan pertanian,iaitu dalam


kursus elektronik ,kimpalan dan fabrikasi logam boleh memasuki
peringkat diploma atau degree.Dari segi pekerjaan pula, mereka boleh
menjadi juruteknik.
 Bagi lulusan dalam bidang perdagangan,kerjaya
yang bersesuai ialah,bertugas sebagai pegawai kerja
akaun,pembantu juru audit,pemeriksa kira-kira dan
kerani kewangan.

 Mengikut rancangan Malaysia ke 8,kategori pekerja


profesional dan teknikal berkembang pada kadar
purata 5.2% setahun dalam tempoh RMK8.Ini
bermakna dalam tempoh tersebut sebanyak
227,900,pekerjaan baru dalam kategori profesional
dan teknikal akan diwujudkan
PROSPEK PTV DALAM ABAD KE21
 Perubahan orientasi pendidikan yang menjurus
kepada arus perdana Koridor Raya
Multimedia(MSC) tidak dapat dipinggirkan selaras
dengan ledakan teknologi maklumat dan kemajuan
teknologi global.
 Mencorak indentiti baru
 Struktur bilik darjah ,struktur bangunan yang
sentiasa boleh diubahsuai serta halaman
sekolah yang sesuai untuk pembelajaran dan
pengajaran.
 Bangunan berbentuk kota di kelilingi pagar
,saiz serta reka bentu bilik darjah yang
kaku(adakah semua ini perlu terus menjadi
identiti sekolah- sekolah negara ini.?
 Peratus cahaya matahari yang menerangi bilik
darjah ,kedudukan meja guru ,papan putih atau
hitam,penggunaan alat bantu mengajar ,seni
tanaman ,suasana di dalam tandas
sepatutunya mengambarkan ia sebuah
bangunan sekolah.

 Bidang pendidikan kini semakin canggih


,teknologinya kian kompleks dan peranan
sekolah semakin menjurus kepada interaksi
dengan masyarakat di luar.
PENDIDIKAN BESTARI
 Menerapkan teknologi baru di sekolah-sekolah
memerlukanbeberapa fasa.

 Fasa pertama ialah kefahaman tentang pembelajaran


multimedia yang melibatkan konsep pendidikan yang
menyediakan kombinasi teks,grafik,bunyi,video dan animasi

 Dari segi pembangunan pendidikan bestari menuntut


pembinaan bangunan – bangunan akedemik yang fleksibel
,pelbagai fungsi dan memenuhi konsep pembangunan
futuristik yang lengkap dengan peralatan multimedia.
 Dari segi tenaga pengajar pula,sesebuah
sekolah memerlukan sekurang-kurangnya lima
orang guru perintis di dalam bidang yang
berbantukan multimedia,yang arif.
PERBANDINGAN PROSPEK PTV DALAM DAN
LUAR NEGARA.
 Reformasi pendidikan di Malaysia yang bermula pada
awal tahun 1980-an tidak mengabaikan pendidikan
teknik dan vokasional.

 Salah satu objektif perkembangan pendidikan ialah


untuk mengkasilkan rakyat yang berkemahiran dan
mempunyai taraf pendidikan yang sesuai.

 Objektif mata pelajaran kemahiran hidup adalah untuk


mendedahkan pelajar kepada asek-aspek
teknolgi,perdagangan dan keusahawanan dalam
kehidupan seharian.
 Pendidikan dan perancangan ekonomi yang
menyuarakan bahawa unsur sains,matematik dan
bahasa Inggeris terlalu sedikit dalam kurikulum kita
berbandingdengan negara Jepun dan korea .

 Di luar Negara pula ,Di kebanyakan Universiti luar


Negara terutama di barat seperti Amerika Syarikat
dan Britain ,terdapat pemisahan di antara program
kejuruteraan dan program teknik dan vokasional.

 Program kejuruteraan diletakan di bawah fakulti


kejuruteraan dan program teknik dan vokasional di
bawah fakulti pendidikan,seperti mana yang terdapat
di Purdue University ,Michigan Tecknological
Universitydan Kent StateUniversity.

Anda mungkin juga menyukai