Anda di halaman 1dari 6

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN MUZIK

Mata Pelajaran Tarikh Kelas Masa Bilangan murid Tajuk/Bidang Pengetahuan sedia ada

: Pendidikan Muzik : 28 Februari 2013 : 4 Bersatu : 7.30 pagi 8.30 pagi : 31 orang : Notasi Muzik

: 1. Murid pernah melihat notasi muzik yang mudah.

Hasil Pembelajaran

: Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid-murid dapat : 1. Mengenali notasi muzik yang paling asas. 2. Mengenali not-not asas dalam baluk. 3. Menulis not-not asas pada baluk. 4. Menyanyi lagu pilihan dengan meter 4/4 : a) Melukis baluk treble clef b) Melukis not-not asas dalam baluk. c) Menyanyi lagu pilihan

Kemahiran

Nilai murni Bahan Bantu Mengajar

: Sabar, semangat, dan tekun

: Komputer riba, LCD, pembesar suara, bahan audio, video klip,lembaran kerja, slaid Powerpoint

Langkah / Masa Set Induksi (5 minit)

Isi Pelajaran i. Bahan video - Animasi not-not muzik. ii. Apakah yang dapat kamu lihat berdasarkan video klip sebentar tadi? Video mengenai not-not muzik dalam lagu. iii. Tajuk Pelajaran : Notasi muzik

Aktiviti i. Murid melihat bahan video yang ditayangkan di hadapan kelas. ii. Murid bersoal jawab bersama guru mengenai bahan video tersebut. iii. Murid mendengar penerangan guru berkaitan bahan video dan tajuk pelajaran.

Catatan i. KP - Menjana idea ii. BBM - Komputer riba - LCD - Pembesar suara - Video klip Animasi not-not muzik

Langkah 1 (15 minit)

i. Notasi muzik : a) Asas baluk b) Klef treble c) Tanda masa d)Not-not pada: - Garis (e,g,b,d,f,) - Ruang (f,a,c,e)

i. Murid mendengar penerangan yang diberikan oleh guru berkaitan notasi muzik. ii. Murid diberi pendedahan mengenai asas baluk muzik, klef treble, dan tanda masa. iii. Murid melihat contoh yang ditunjukkan oleh guru di dalam kelas. iv. Murid diperkenalkan dengan not-not muzik pada baluk iaitu pada garis (e,g,b,d,f) dan pada ruang (f,a,c,e).

i. KP - Menjana idea

ii. BBM - Pembesar suara - Komputer riba - LCD - Slaid Powerpoint

Langkah 2 (15 minit)

i. Aktiviti mengenali not-not asas (formula) pada klef treble a) (Garis)EGBDF - Emak gosok baju dengan fab. b) (Ruang)FACE - muka = face ii. Menulis not-not pada ruang dan garis pada baluk dengan betul.

i. Murid mendengar penerangan yang diberikan oleh guru tentang formula not-not asas pada klef treble. ii. Murid diberi penekanan terhadap formula untuk mengingati not-not asas tersebut. iii. Murid diberi penerangan mengenai cara menulis not-not pada ruang dan garis pada baluk dengan betul. iv. Murid dipilih secara rawak untuk menyusun not-not pada baluk dengan bantuan perisian

i. KP - Menjana idea ii. BBM - Komputer riba - LCD - Pembesar suara - Slaid Powerpoint

komputer. Langkah 3 (10 minit) i. Aktiviti menyanyi i. Murid diberi penerangan lagu pilihan dengan mengenai aktiviti menyanyi lagu meter 4/4 pilihan dengan meter 4/4 - Hidup Berjiran ii. Murid dan guru memanaskan suara sebelum sesi menyanyi berlangsung. iii. Murid melihat guru menyanyi lagu Hidup Berjiran terlebih dahulu. iv. Murid kemudian menyanyi lagu mengikut giliran secara berkumpulan. v. Guru bernyanyi dan bermain alat muzik bersama-sama sambil membimbing setiap kumpulan. Langkah 4 (10 minit) i. Aktiviti lembaran kerja : - Menulis not-not pada baluk muzik - Menghuraikan formula not-not asas dalam baluk - Melukis klef treble pada baluk muzik. i. Murid mendengar penerangan guru mengenai aktiviti lembaran kerja. ii. Murid menerima lembaran kerja masing-masing iii. Murid menulis not-not pada baluk muzik, menghuraikan formula not-not asas dalam muzik, dan melukis klef treble pada baluk muzik. v. Guru membimbing murid-murid sepanjang aktiviti tersebut berlangsung. iv. Murid dan guru berbincang mengenai jawapan yang betul. Penutup (5 minit) i. Rumusan isi pelajaran ii. Soal jawab Apakah yang telah kita pelajari hari ini? iii. Aktiviti i. Murid mendengar penerangan guru berkaitan isi pelajaran. ii. Murid bersoal jawab mengenai aktiviti yang telah dipelajari. iii. Murid dipilih secara rawak untuk menjawab soalan pengukuhan di hadapan kelas. i. KP - Menjana idea ii. BBM - Komputer riba - LCD - Pembesar suara i. KP - Mengenal pasti ii. BBM - Komputer riba - LCD - Lembaran kerja i. KP - Menjana idea ii. BBM - Audio lagu Hidup Berjiran - Komputer riba - LCD - Pembesar suara - Slaid lirik

pengukuhan - Soalan objektif interaktif iv. Penerapan nilainilai murni: - Semangat - Sabar - Tekun

iv. Murid mendengar penerangan guru mengenai nilai-nilai murni yang terkandung sepanjang sesi pengajaran dan pembelajaran. v. Murid melihat klip video yang ditayangkan oleh guru di hadapan kelas.

REFLEKSI: ULASAN PENSYARAH / GURU PEMBIMBING ...

Nama :

Tarikh:

1. Baluk terdiri daripada ______garis selari dan ______ruang. 2. Not-not yang berada pada garis selari (klef treble) ialah not _____,_____,_____,_____,dan _____. 3. Not-not yang berada pada ruang (klef treble) ialah not _____,_____,_____ dan _____. 4. Lukiskan simbol klef treble pada baluk di bawah :

5. Lukiskan not-not asas dengan betul pada baluk klef treble yang disediakan di bawah.