Anda di halaman 1dari 8

SKEMA JAWAPAN SOALAN LATIH TUBI PENGAJIAN AL HADIS TKN 4

SET 1

1. Maksud potongan hadis ialah:


- sesiapa yang mendapatkan atau memperolehi ilmu bererti ia telah
memperolehi bahagiannya yang besar.
(1x2=2m)

2. dua kelebihan menuntut ilmu:


- Allah akan memudahkan jalan ke syurga
- Para malaikat sentiasa bersama orang yang menuntut ilmu
- Sentiasa mendapat keredhaan Allah Taala
- Semua makhluk sentiasa memohon keampunan untuk mereka
- Mereka bagaikan bulan purnama menyinari alam berbanding dengan
cakerawala (2x2=4m)

3. dua kesan orang yang tidak berilmu kepada masyarakat:


- masyarakat akan jadi jahil
- berlaku kemungkaran dengan berleluasa
- berlaku pengangguran dan suka berpeleseran
- boleh membinasakan masyarakat itu kerana tidak suka mempelajari ilmu
pengetahuan

SET 2

1. maksud potongan hadis:


- pemimpin yang jahil akan memberi atau mengeluarkan fatwa tidak
berasaskan ilmu menyebabkan diri dan orang lain menjadi sesat
(1x2=2m)

2. Kesan ketiadaan ulamak dalam kehidupan individu:


- lahirnya pemimpin yang tidak mempunyai pengetahuan agama
- kemungkaran berlaku tanpa batasan
- keluar fatwa yang mengelirukan
- orang Islam hidup dalam kejahilan ilmu
- wujud pelbagai ajaran sesat
(2x2=4m)

3. Sebab-sebab ilmu pupus:


-Allah mematikan para ulamak dan cendikiawan Islam
- Orang Islam kurang minat mempelajari ilmu pengetahuan
- Tidak mengamalkan ilmu yang dimiliki
- Menjual ayat-ayat Allah untuk kepentingan duniawi semata-semata
(2x2=4m)

1
SET 3

1. Maksud potongan hadith:


- orang yang berbuat baik kepada isterinya adalah orang yang terbaik di
kalangan isteri kamu
(2x2=4m)

2. Dua cara membentuk keluarga bahagia:


- mencontohi keluarga rasulullah saw
- membentuk keluarga beriman dan bertaqwa
- Rehlah bersama keluarga
- Saling memahami antara satu sama lain
(2x2=4m)

3. Maksud akhlak menurut Islam:


- perbuatan, perkataan dan tingkahlaku yang elok/indah berpandukan Al-
Quran dan As-sunnah Rasulullah saw.
(1x2=2m)

SET 4

1. Nikmat kurniaan Allah:


- nikmat sihat
- nikmat masa lapang
(2x1=2m)

2. Hubungan ibadah dengan kesihatan:


- dapat beribadah dengan sempurna
- melahirkan tanda kesyukuran kepada Allah
- memberi peluang kepada manusia keluar berjihad di jalan Allah
- melakukan kerja-kerja kebajikan sesama manusia
- mendekatkan diri kepada Allah
(2x2=4m)

3. Cara mengatasi perkara yang melalaikan:


- memberi pendidikan agama dengan sempurna kepada kanak-kanak
- menghapuskan tempat-tempat maksiat
- mengelakkan diri dari tempat-tempat maksiat
(2x2=4m)

2
SET 5

1. Maksud potongan hadis:


- aku memohon perlindungan dari sifat lemah dan malas
(2x2=4m)
2. Dua langkah untuk menghindari sifat negatif:
- mendalami ilmu Islam
- mendampingi orang yang berakhlak mulia
- mempunyai kemahuan untuk berubah
- berdoa dan bertawakal ke jalan Allah
(2x2=4m)

3.Dua sifat negatif yang mesti dijauhi oleh umat Islam berdasarkan hadith:
- lemah
- malas
- penakut
- kedekut
- pengecut
(2x1=2m)

SET 6

1. Peranan iman dalam kehidupan:


- benteng daripada melakukan kemungkaran dan maksiat
- menenangkan perasaan dari kelu kesah
- menentukan segala amalan yang dilakukan akan diterima oleh Allah
- untuk membezakan di antara orang beriman dengan orang yang tidak
beriman
- memastikan segala amalan mengikut landasan Al-Quran dan As-sunnah
- memupuk semangat suka berkorban
- panduan berfikir sebelum bertindak
(2x2=4m)

2.Tiga pengajaran daripada hadis:


- Allah menyukai amalan hambanya yang mengikut Al-Quran dan As-
Sunnah
- beriman kepada Allah beasaskan kepada penerimaan amalan yang baik
- orang yang berjihad pada jalan Allah memperolehi ganjaran yang besar di
sisi Allah
- umat Islam dituntut supaya sentiasa menjaga iman daripada dirosakkan
- orang yang ingin berjihad memerlukan kepada pengorbanan dalam
pelbagai bidang
(3x2=6m)

3
SKEMA JAWAPAN SOALAN LATIH TUBI PENGAJIAN AL HADITH TKN 5

SET 1 ( Tanggungjawab individu muslim )

1.Maksud potongan hadis:


- ketua atau pemerintah bertanggungjawab terhadap kebajikan rakyat
(2m)

2. Dua kesan buruk terhadap negara akibat daripada rakyatnya bersifat khiyanat:
- rasuah berleluasa
- penyelewengan kuasa
- berlaku penindasan
- produktiviti menurun
- membantut kemajuan negara

(2x2=4m)

3. Dua langkah menjauhi sifat khianat:


- sentiasa muhasabah diri
- menanam nilai murni dalam kepimpinan
- mengutamakan disiplin dalam tugas
- mengingat balasan yang dijanjikan Allah di akhirat
- menyedari kelebihan atau kedudukan yang dimiliki
- merupakan amanah bukannya satu kemegahan
- penguatkuasaan undang-undang oleh pihak berkuasa
(2x2=4m)

SET 2 ( Konsep niat )

1.Pengertian niat:
- bahasa: kehendak hati / tujuan hati
- istilah : gerak hati ke arah melaksanakan sesuatu pekerjaan dengan tujuan
mencari keredhaan Allah
(2x1=2m)

2. Empat ciri sifat ikhlas:

- mempunyai prinsip hidup dan matlamat kerja yang jelas iaitu mencari
keredhaan Allah
- menjadikan setiap pekerjaan yang dilakukan sebagai ibadah
- berusaha memperbaiki mutu kerja dari masa ke semasa

4
- gigih dalam mengejar cita-cita dan tabah menghadapi ujian
- merendah diri dalam kekayaan dan kedudukan yang dimilikinya
- menggunakan kekayaan dan kedudukan itu untuk berkhidmat kepada
orang ramai
- sentiasa mengingati Allah dalam setiap aktiviti yang dilakukan
(4x1=4m)

3. Dua akibat tidak ikhlas dalam perbuatan:


- dipandang hina oleh masyarakat tempatan dan luar
- tidak ada kesungguhan dan ketekunan dalam sesuatu usaha
- melahirkan budaya negatif dalam masyarakat seperti mengampu untuk
kepentingan diri

(2x2=4)

SET 3 ( Pekerjaan mulia )

1.Kelebihan bekerja
- menghasilkan keluaran berguna untuk keperluan negara
- meningkat taraf ekonomi seseorang hasil pendapatan dari pekerjaannya
- dapat memenuhi masa dengan berfaedah
- dapat memelihara maruah dan harga diri
- meningkatkan taraf sosial sebuah masyarakat
(2x2=4m)

2. Dua kelebihan berniaga dalam Islam:


- membantu pengguna mendapatkan barang keperluannya
- membantu peniaga memasarkan barangannya
- menjadikan kehidupan lebih mudah dan lancar
- menjadi sumber pendapatan yang berkat dan menguntungkan
- meningkatkan martabat ekonomi umat
(2x2=4m)

3. Dua ciri peniaga yang berjaya:


- menunaikan zakat perniagaan
- gigih berusaha
- bersifat jujur dan amanah
- berilmu pengetahuan
- mempunyai perancangan
- mengutamakan kebajikan di samping keuntungan
(2X1=2m)

5
SET 4 ( Berpegang dengan Al-Quran dan As-Sunnah )

1. Maksud perkataan bergaris dalam hadis di atas ialah:


- Aku tinggalkan kepada kamu
- Tidak akan sesat (2x1m=2m)

2. Dua keperluan berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah ialah:


- Menjadi panduan hidup manusia
- Akan memperolehi hidayah bagi mereka yang mengikutinya
- Akan tersesat daripada jalan yang benar jika mengingkarinya
(2x2m=4m)

3. Dua kelemahan Kitab-Kitab Allah yang lain berbanding dengan Al-Quran:


- Syariatnya terbatas untuk kaum tertentu sahaja
- Kandungannya telah banyak ditokok tambah oleh para pendita selepas
kewafatan rasul mereka.
- Tidak lagi dianggap mukjizat kerana telah berlaku penambahan dan
pengurangan pada kandungannya.
- Membacanya tidak dikira ibadat khusus
(2x2m=4m)

6
SKEMA JAWAPAN SOALAN LATIH TUBI PENGAJIAN AL HADIS TKN 4

SET 1

1. Maksud potongan hadis ialah:


- sesiapa yang mendapatkan atau memperolehi ilmu bererti ia telah
memperolehi bahagiannya yang besar.
(1x2=2m)

2. dua kelebihan menuntut ilmu:


- Allah akan memudahkan jalan ke syurga
- Para malaikat sentiasa bersama orang yang menuntut ilmu
- Sentiasa mendapat keredhaan Allah Taala
- Semua makhluk sentiasa memohon keampunan untuk mereka
- Mereka bagaikan bulan purnama menyinari alam berbanding dengan
cakerawala (2x2=4m)

3. dua kesan orang yang tidak berilmu kepada masyarakat:


- masyarakat akan jadi jahil
- berlaku kemungkaran dengan berleluasa
- berlaku pengangguran dan suka berpeleseran
- boleh membinasakan masyarakat itu kerana tidak suka mempelajari ilmu
pengetahuan

SET 2

1. maksud potongan hadis:


- pemimpin yang jahil akan memberi atau mengeluarkan fatwa tidak
berasaskan ilmu menyebabkan diri dan orang lain menjadi sesat
(1x2=2m)

2. Kesan ketiadaan ulamak dalam kehidupan individu:


- lahirnya pemimpin yang tidak mempunyai pengetahuan agama
- kemungkaran berlaku tanpa batasan
- keluar fatwa yang mengelirukan
- orang Islam hidup dalam kejahilan ilmu
- wujud pelbagai ajaran sesat
(2x2=4m)

3. Sebab-sebab ilmu pupus:


-Allah mematikan para ulamak dan cendikiawan Islam
- Orang Islam kurang minat mempelajari ilmu pengetahuan
- Tidak mengamalkan ilmu yang dimiliki
- Menjual ayat-ayat Allah untuk kepentingan duniawi semata-semata
(2x2=4m)

7
SET 5 ( Mukmin yang kuat lebih dikasihi Allah )

1. Maksud potongan hadis :


i. Seorang mukmin yang ditimpa musibah tidak boleh menyesal dan
membantah dengan qadha’ qadar yang ditentukan oleh Allah kepadanya
ii.. Tidak yakin dengan ketentuan Allah menyebabkan seseorang itu terdedah
kepada hasutannya syaitan
(2x2m=4m)

2. Sebab umat Islam perlu kuat dalam bidang ilmu pengetahuan, politik dan pertahanan:
- ilmu pengetahuan : dapat mengikuti dan menguasai perkembangan
semasa
- politik : mengukuhkan perpaduan dan kekuatan umat Islam
- pertahanan : dapat menjaga kedaulatan negara daripada ancaman musuh
dari dalam dan luar
(3x2m=6m)

3. Pengertian tawakkal dari segi:


- bahasa : berserah diri
- istilah : menyerahkan segala keputusan kepada Allah setelah
melaksanakan segala usaha dengan bersungguh-sungguh
(2x1m=2m)