Anda di halaman 1dari 30

KERTAS KERJA 1 CERAMAH GURU

PROGRAM CERAMAH PENINGKATAN PROFESIONAL PERGURUAN SK SRI MELOR 2013

1. PENDAHULUAN Program Ceramah Etika dan Profesionalisme ini adalah sebagai mengisi aktiviti Latihan Dalam Perkhidmatan di mana guru-guru dikehendaki menghadiri kursus, minimum selama tujuh hari atau 42 jam setahun.

Etika merupakan salah satu cabang utama falsafah yang merangkumi kelakuan betul dan kehidupan baik. Liputan etika adalah lebih luas daripada manganalisis apa yang betul dan salah seperti yang sering dianggap. Antara aspek utama etika ialah "kehidupan baik", iaitu kehidupan yang bernilai atau memuaskan, yang dianggap lebih penting daripada tingkah laku moral oleh banyak ahli falsafah. Antara isu utama dalam etika ialah

pencarian summum bonum, iaitu "kebaikan yang terbaik". Tindakan yang betul dikatakan mengakibatkan kebaikan terbaik, manakala tindakan tak bermoral dikatakan

menghalangnya.Etika adalah teori tentang tingkah laku yang betul dalam kehidupan yang baik bukannya amalan. Etika mengkaji fakta, menganalisisnya dan merumuskan apakah tingkah laku yang sebetulnya.

2. OBJEKTIF

a. Meningkatkan prestasi guru dalam menjalankan tugas seharian. b. Meningkatkan pengetahuan guru-guru tentang Peraturan-peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993. c. Menjadikan guru-guru seorang yang bertanggungjawab terhadap pekerjaannya. d. Mengelakkan guru-guru daripada melakukan perkara-perkara yang melanggar peraturan. e. Meninggikan martabat profesion perguruan.

3. TARIKH PELAKSANAAN 13 Jun 2013 4. TEMPAT Bilik mesyuarat SK Sri Melor 5. SASARAN a. Guru-guru SK Sri Melor

6. JAWATAN KUASA INDUK DAN PELAKSANAAN

Pengerusi Naib Pengerusi

: :

En Nik Rohimi Bin Nik Idris (Guru Besar) En Mohd Azmi Bin Mat Deris (GPK 1) En Roslan Bin Idris ( PK HEM ) En Mohammad Bin Salleh ( PK KO )

Setiausaha

Encik Wan Abdullah b Wan Ismail ( Penyelaras Program Ceramah )

Bendahari Dokumentasi Laporan

: : :

Pn. Suriani Binti Mohamed @ Mohd Amin Puan Fatimah Binti Hamid En Wan Suria Bin wan Yaacob En Rosly Hamat En Dzhuhaily Bin Sapian

Ajk Persiapan tempat :

Ajk Makanan dan minuman : Pn Rusmawati Bt Ab Rahman Pn Roslin Asnida Bt Shahimi Pn Surianis Zakaria Ajk PA sistem : En Rosly Bin Hamat 2

7. TENTATIF PROGRAM

BIL 1

MASA 1.45 petang - Ketibaan peserta - Pendaftaran

BUTIRAN

2.00 petang

- Bacaan doa - Ceramah Etika dan Profesionalisme disampaikan oleh (GPK 1)

4.30 petang

- Sesi soal jawab

5.00 petang

- Tamat dan bersurai

8.

PELAKSANAAN

a. Perbincangan dengan pihak pentadbir b. Menyediakan kertas kerja program c. Mengadakan mesyuarat dengan jawatankuasa pelaksanaan program d. Membuat pengagihan tugas e. Melaksanakan Program f. Membuat pemantauan dan penilaian program

g. Membuat laporan program

DISEDIAKAN OLEH:

----------------------------------------(WAN ABDULLAH B WAN ISMAIL ) PENYELARAS PROGRAM CERAMAH 3

LAPORAN KESELURUHAN PROGRAM

(A) LAPORAN AKTIVITI/PERISTIWA

Guru-guru dan staf telah mula masuk ke tempat ceramah mulai jam 1.45 tengah hari. Sebaik sahaja masuk, mereka menandatangani senarai kehadiran. Ceramah dimulakan pada jam 2.00 petang. Ceramah disampaikan sendiri oleh Guru Penolong Kanan Pentadbiran di SK Sri Melor. Ceramah disampaikan dengan disertakan paparan slaid yang berkaitan. Isi ceramah adalah mengenai tatakelakuan profesionalisme guru seperti perkara berikut:

1. Tujuan peraturan tatatertib 2. Usaha ke arah pemantapan disiplin dalam perkhidmatan awam 3. Tugas dan tanggungjawab ketua jabatan 4. Peraturan-peraturan pegawai awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 berserta contoh 5. Pelanggaran Peraturan berserta contoh

Ceramah tamat lebih kurang pada jam 5.00 petang.

ISU / MASALAH (Jika ada)

Tiada masalah sepanjang ceramah disampaikan. Program yang diadakan berjalan lancar. (B) Analisis SWOT

(i)

KEKUATAN

1. Mendapat sokongan penuh dari pentadbir sekolah. 2. Penceramah adalah Guru Penolong Kanan Pentadbiran itu sendiri. 3. Bahan-bahan ceramah adalah dari sumber yang sah iaitu dari Unit Tatatertib Jabatan Pelajaran Negeri Kelantan.

(ii)

KELEMAHAN

1. Ada di kalangan peserta ceramah tidak mencatat perkara-perkara penting yang berkaitan dengan mereka. 2. Ada di kalangan kumpulan sasaran iaitu guru-guru yang bermasalah tidak dapat hadir ke ceramah tersebut. Mesej tidak dapat disampaikan kepada golongan tersebut. 3. Hand-out tidak diberikan kepada peserta. 4. Guru besar menyuruh staf-staf bukan guru mengikuti ceramah tersebut pada saat-saat akhir. Ada di antara mereka yang lambat masuk ke bilik mesyuarat dan tertinggal beberapa slaid di hadapan. (iii) PELUANG

1. Mendapat sambutan dari guru-guru dan staf. 2. Guru-guru dan staf memberi komen yang baik mengenai ceramah tersebut. 3. Isi ceramah disampaikan diselang-selikan dengan slaid-slaid animasi supaya peserta tidak bosan. 4. Contoh-contoh pelanggaran peraturan yang diberi adalah yang biasa berlaku dalam kehidupan seharian.

(iv)

ANCAMAN

1. Bilik mesyuarat agak sempit untuk memuatkan semua guru dan staf. 2. Tiada peruntukan makanan peserta dari Pejabat Pelajaran Daerah untuk mengadakan Latihan Dalam Perkhidmatan seperti tahun-tahun lepas.

(1) REFLEKSI KENDIRI (Laporan individu)

(i)

MANFAAT PROGRAM BIG

1. Meningkatkan pengetahuan pelajar PPG dalam mengendalikan program ceramah. 5

2. Menguatkan jati diri pelajar PPG. 3. Menjadikan pelajar PPG sentiasa bersedia dalam menghadapi apa saja cabaran. 4. Mengeratkan lagi hubungan antara guru dan pentadbir dan juga antara guru dan guru. 5. Menggalakkan pelajar PPG menjadi seorang guru yang kreatif dan inovatif dalam merancang aktiviti dan perisian program.

(ii)

PENAMBAHBAIKAN

1. Menyediakan tempat ceramah yang lebih besar seperti di dewan supaya dapat memuatkan lebih ramai peserta. 2. Menyediakan makan dan minum peserta supaya mereka rasa lebih selesa mendengar ceramah.

Tandatangan Pelapor:

.. (WAN ABDULLAH B WAN ISMAIL ) PENYELARAS PROGRAM

KERTAS KERJA 2 AKTIVITI KEMASYARAKATAN

PROGRAM GOTONG ROYONG MEMBERSIHKAN TANAH PERKUBURAN ISLAM

1. PENDAHULUAN Kebersihan, kesihatan dan keselamatan(3k) adalah merupakan satu program yang berhasrat menjadikan sekolah sebagai organisasi pendidikan yang mempunyai kemudahan fizikal dan infrastruktur yang selamat. Persekitaran yang bersih dan sihat akan memberansang suasana pembelajaran kehidupan dan yang berkesan.

2. OBJEKTIF a. Mewujudkan impak kualiti dan kuantiti yang terhasil melalui iklim persekitaran yang konduksif dan selesa b. Penghayatan dan amalan individu sebagai insane yang percaya dan patuh kepada ajaran agama. c. Menekankan peranan guru sebagai pendidik, pemimpin dan sebagai agen perubahan d. Membantu perkembangan sahsiah murid yang bersepadu seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek. e. Mewujudkan kerjasama dan persefahaman antara warga sekolah. f. Melahirkan modal insan yang berkeperibadian unggul menerusi pemupukan pengetahuan, sikap dan amalan yang berkekalan dalam aspek kebersihan, kesihatan dan keselamatan. g. Membina dan memelihara diri, persekitaran sekolah dan tempat tinggal yang bersih, sihat dan selamat. h. Meningkatkan jalinan pemuafakatan strategik antara Kementerian Pelajaran Malaysia dengan agensi-agensi kerajaan dan bukan kerajaan begi membentuk jalinan kerjasama dalam usaha merealisasikan Perlaksanaan Program 3K. 3. VISI Melahirkan generasi berkeperibadian seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani, intelek

dan sosial menjelang tahun 2020.

4. MISI Sekolah sebagai intitusi yang menterjemah, merealisasi dan membudayakan komponen kebersihan, kesihatan dan keselamatan. 5. MATLAMAT Membentuk ketrampilan dan keperibadian murid yang unggul melalui pengukuhan program 3K berlandaskan Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP)

KONSEP 3K

KEBERSIHAN

SEKOLAH
MURID BERPERIBADI UNGGUL

KESIHATAN

KESELAMATAN

TAKRIFAN: Kebersihan- Personaliti diri warga sekolah yang cemerlang dan persekitaran sekolah yang bersih, indah dan konduksif dalam membantu proses pengajaran dan pembelajaran yang berkualiti dan berkesan. Kesihatan- Sihat, cergas dan cerdas dari segi jasmani, emosi,rohani dan intelek supaya murid dapat mengawal dan mengurus diri dalam membantu meningkatkan pencapaian akademik da pembangunan sahsiah diri. 8

Keselamatan- Suasana yang selamat sama ada di dalam atau di luar sekolah boleh meningkatkan keyakinan dan kekuatan dalam diri(jati diri murid) daripada sebarang pengaruh dan ancaman luar. 6. TARIKH PELAKSANAAN 17 Jun 2013 7. SASARAN 80 orang murid termasuk guru dan ibu bapa

8. ANGGARAN PERBELANJAAN Seperti anggaran kos yang telah dinyatakan di dalam butiran anggaran kewangan. 9. AHLI JAWATANKUASA PENGELOLA

Pengerusi

: En. Nik Rohimi bin Nik Idris Guru Besar

Naib Pengerusi

: 1) En Mohd Azmi bin Mat Deris Guru Penolong Kanan 1

2) En. Muhamad Bin Salleh Guru Penolong Kanan Ko- kurikulum

3) En. Roslan bin Idris Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid

Setiausaha

: En. Wan Abdullah b Wan Ismail Penyelaras Program

Bendahari

: Pn. Suriani Binti Mohamed @ Mohd Amin Guru Tahun 6

Ahli Jawatankuasa

: Pendaftaran 1) Pn Amnah Bt Abd Halim 2) Cik Nik Norliza Bt Nik Hussin

Makanan 1) Pn. Maznira Juliati Bt Ibrahim 2) Pn. Norhilmiyah Bt Che Hassan 3) Pn. Rohaniah Bt Salleh 4) Pn. Sabrina Bt Hassan 5) Pn. Rosmani Bt Seman

Fotografi 1) En. Mohd Samizi bin Abd Rahman 2) En. Wan Suria bin Wan Yaacob

Keselamatan dan Kebajikan 1) Ustaz Mohd Raimi Bin Ab Razak 2) Ustazah Hashim Wan Zubairah Binti Wan

Peralatan 1) En Azman Shah Bin Mat 2) En Mat Din Bin Abdullah

10. PELAKSANAAN Mesyuarat diadakan di antara barisan pentadbir sekolah dan AJK induk. Pembentangan kertas kerja program Gotong Royong Pembersihan Tanah perkuburan Islam. Permohonan sumbangan dan peruntukan daripada beberapa pihak luar seperti PIBG. Mesyuarat bersama ahli jawatankuasa yang terlibat dengan program. Melaksanakan Program Gotong Royon Pembersihan Tanah Perkuburan Islam Cadangan tarikh ialah pada 17 Jun 2013 10

Kawasan pembersihan Tanah Perkuburan akan dikendalikan oleh guru yang telah ditugaskan. Semua guru kelas diminta mewujudkan kerjasama bersama ibu bapa sekurangkurangnya 4 orang untuk bekerjasama dan bersama-sama membantu gotong royong yang akan dijalankan.

Bantuan seperti kewangan dan bahan atau peralatan sangat-sangat diharapkan oleh pihak sekolah. Ibu bapa boleh memberikan sumbangan kepada pihak sekolah berupa wang, bahan atau alatan.

11. BUTIRAN KEWANGAN

Butiran Kewangan :

Pendapatan : Sumbangan PIBG Sumbangan Guru JUMLAH : RM 150.00 : RM 150.00 : RM 300.00

Perbelanjaan : Peralatan Makan dan minum Sumbangan kepada masjid JUMLAH :RM 100.00 :RM 150.00 :RM 50.00 :RM 300.00

12. TENTATIF PROGRAM BIL 1 2 4.00 petang 4.15 petang MASA Pendaftaran - Bacaan Doa Ustaz Mohd Raimi Bin Ab Razak - Taklimat perjalanan program gotong royong oleh Pn Fatimah Bt Hamid, (Guru Penyelaras Program) -Taklimat dan tazkirah adab adab ketika berada di kawasan perkuburan oleh Ustaz 11 BUTIRAN

Mohd Raimi Bin Ab Razak 3 4.30 6.30 petang -Gotong Royong dimulakan -Majlis tahlil 4 6.30 petang Menjamu selera dan bersurai

Disediakan oleh :

.. (WAN ABDULLAH B WAN ISMAIL) PENYELARAS PROGRAM GOTONG ROYONG

12

LAMPIRAN

BIL 1

BIDANG Pendaftaran

TUGASAN

TINDAKAN

1) Menyediakan meja pendaftaran dan Pn Amnah Bt Abd Halim borang kehadiran 2) Urus setia sesi pendaftaran 3) Memberikan pertanyaan penerangan tentang kepada Cik Nik Norliza Bt Nik Hussin

kemusykilan

program dan tempat (sekiranya perlu)

Makanan

1) Menempah makanan 2) Menyediakan makanan 3) Mengedarkan makanan

Pn. Maznira Juliati Bt Ibrahim Pn. Norhilmiyah Bt Che

Hassan Pn. Rohaniah Bt Salleh Pn. Sabrina Bt Hassan Pn. Rosmani Bt Seman

Fotografi

1) Mengambil gambar

dan membuat En. Mohd Samizi Bin Ab Rahman En. Wan suria Bin wan

video sepanjang program

Yaacob 4 Peralatan Menyediakan peralatan dan En Azman Shah Bin Mat En Mat Din Bin Abdullah

kelengkapan gotong royong

Keselamatan dan kebajikan

Memastikan keselamatan dan kebajikan peserta semasa program berlangsung

Ustaz Mohd Raimi Bin Ab Razak Ustazah Wan Zubairah Binti Wan Jusoh

13

LAPORAN PROGRAM KHIDMAT MASYARAKAT GOTONG ROYONG MEMBERSIHKAN TANAH PERKUBURAN PROGRAM BINA INSAN GURU TAHUN 2013

LAPORAN AKTIVITI/PERISTIWA

Semua guru,murid,dan ibu bapa telah mula datang ke sekolah mulai jam 4.00 petang. Acara dimulakan dengan pendaftaran dan bacaan doa .Semua warga sekolah diberi taklimat ringkas tentang gotong royong yang akan dilaksanakan dan kawasan-kawasan yang terlibat. Murid,guru dan ibu bapa dibahagikan kepada kawasan-kawasan khas untuk dibersihkan dan diberi peralatan yang secukupnya untuk digunakan semasa gotong royong dilaksanakan. Tazkirah tentang adab adab ketika memasuki dan semasa berada di tanah perkuburan disampaikan oleh Ustaz Mohd Raimi Bin Ab Razak.

Jam 4.30 pagi gotong royong telah dilaksanakan.Semua pihak yang terlibat telah beredar ke kawasan yang telah ditentukan. Mereka telah memulakan kerja-kerja pembersihan di kawasan berkenaan.Mereka telah melaksanakan kerja tersebut dalam suasana riang gembira.

Majlis diteruskan dengan mengadakan majlis tahlil yang diketuai oleh Ustaz Mohd Raimi Bin Abdul Razak. Program gotong royong berakhir pada pukul 6.30 petang. Program gotong royong telah dapat dilaksanakan dengan jayanya dan objektif program tersebut dapat dicapai sepenuhnya. ISU / MASALAH (Jika ada)

Tiada masalah sepanjang gotong royong diadakan. Program yang diadakan berjalan lancar.

14

Analisis SWOT

KEKUATAN

1. Mendapat sokongan penuh daripada pentadbir sekolah. 2. Sumbangan kewangan daripada Persatuan Ibu Bapa dan Guru melancarkan perjalanan program tersebut. 3. Sokongan daripada semua pihak termasuk warga sekolah dan ibu bapa serta penduduk setempat menjayakan program tersebut. 4. Perancangan yang teliti menghasilkan kejayaan program yang dilaksanakan. KELEMAHAN

1. Kekangan masa terutama guru PPG yang mempunyai banyak tugasan dan tanggung jawab yang diamanahkan. 2. Ada di kalangan kumpulan sasaran iaitu murid - murid yang bermasalah tidak dapat hadir ke program tersebut kerana masalah peribadi yang tidak dapat dielakkan. 3. Program pada hari tersebut bertindan dengan program lain iaitu kelas tambahan Tahun 6. 4. Terdapat banyak aktiviti dalam masa satu hari menyebabkan murid-murid penat. PELUANG 1. Mendapat sambutan daripada murid murid, guru - guru dan warga sekolah 2. Kawasan perkuburan menjadi lebih bersih, ceria dan kemas. 3. Guru - guru dan murid - murid bertugas di kawasan yang diarahkan menyebabkan kerjakerja lebih teratur dan sistematik. 4. Penyertaan ibu bapa dan orang kampong setempat. ANCAMAN mewujudkan kerja sama dalam komuniti

1. Pertindihan aktiviti. 2. Guru dan murid ada yang datang lambat semasa program dilaksanakan. 15

MANFAAT PROGRAM BIG

1. Meningkatkan pengetahuan pelajar PPG dalam mengendalikan program khidmat masyarakat. 2. Menguatkan jati diri pelajar PPG. 3. Menjadikan pelajar PPG sentiasa bersedia dalam menghadapi apa saja cabaran. 4. Mengeratkan lagi hubungan antara guru dan pentadbir dan juga antara guru dan guru seta guru dengan masyarakat setempat. 5. Menggalakkan pelajar PPG menjadi seorang guru yang kreatif dan inovatif dalam merancang aktiviti dan perisian program. PENAMBAHBAIKAN

1. Memperuntukkan waktu yang secukupnya untuk melaksanakan program 2. Mengadakan carta aliran kerja.

Tandatangan Pelapor:

.. ( WAN ABDULLAH B WAN ISMAIL ) PENYELARAS PROGRAM KHIDMAT MASYARAKAT ( GOTONG ROYONG MEMBERSIHKAN KUBUR)

16

SURAT PANGGILAN MESYUARAT CERAMAH

SEKOLAH KEBANGSAAN SRI MELOR,16400 MELOR, KOTA BHARU, KELANTAN.


..................................................................................................................................

Ke Majlis, .. Tuan/Puan, MESYUARAT PROGRAM CERAMAH ETIKA DAN PROFESIONAL PERGURUAN Dengan hormatnya perkara di atas adalah dirujuk. 2. Sukacita dimaklumkan bahawa tuan/puan dijemput ke majlis di atas sebagaimana

berikut : Tarikh Hari Masa Tempat : : : : 10 Jun 2013 Isnin 1.15 tghari Bilik Gerakan

3.

Berikut adalah agenda-agenda mesyuarat : 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 Ucapan Pengerusi Majlis Ucapan Guru Besar/PK Kurikulum Pembentangan kertas kerja program Ajk induk dan pelaksana program Bidang tugas AJK program

17

3.12

Hal-hal lain

4.

Kerjasama, keprihatinan dan tindakan lanjut pihak tuan/puan didahului dengan ucapan

terima kasih.

Sekian.

BERKHIDMAT UNTUK NEGARA

Yang menurut perintah,

.. ( WAN ABDULLAH B WAN ISMAIL ) Setiausaha / Penyelaras Program.

18

SURAT PANGGILAN MESYUARAT AKTIVITI KEMASYARAKATAN

SEKOLAH KEBANGSAAN SRI MELOR 16400 MELOR, KOTA BHARU, KELANTAN.

Ke Majlis, .. Tuan/Puan, MESYUARAT PROGRAM KHIDMAT MASTARAKAT Dengan hormatnya perkara di atas adalah dirujuk. 2. Sukacita dimaklumkan bahawa tuan/puan dijemput ke majlis di atas sebagaimana

berikut : Tarikh Hari Masa Tempat : : : : 12 Jun 2013 Rabu 1.15 tghari Bilik Gerakan

3.

Berikut adalah agenda-agenda mesyuarat : 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.12 Ucapan Pengerusi Majlis Ucapan Guru Besar/PK Kurikulum Pembentangan kertas kerja program Khidmat masyarakat Ajk induk dan pelaksana program Bidang tugas AJK program Hal-hal lain

19

4.

Kerjasama, keprihatinan dan tindakan lanjut pihak tuan/puan didahului dengan ucapan

terima kasih.

Sekian.

BERKHIDMAT UNTUK NEGARA

Yang menurut perintah,

.. ( WAN ABDULLAH B WAN ISMAIL ) Setiausaha / Penyelaras Program,

20

SENARAI NAMA GURU TERLIBAT DALAM ACARA INI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 EN. NIK ROHIMI BIN NIK IDRIS EN. MOHD AZMI BIN MAT DERIS EN. ROSLAN BIN IDRIS EN. MOHAMAD BIN MOHD SALLEH EN. AHMAD SAIFUL NIZAM EN. AZMAN SHAH BIN MAT EN. MAT DIN BIN ABDULLAH EN. MOHD DZULHAILY BIN SAPEIN EN. MOHD RAIMI BIN AB RAZAK EN. MOHD ROSLY BIN HAMAT EN. MOHD SAMIZI BIN AB RAHMAN EN. WAN SURIA BIN WAN YAACUB PN. AMNAH BINTI ABDUL HALIM PN. FATIMAH BT HAMID PN. HASLINA BT MOHD GHAZALI CIK KHAIRUNNISA BT MOHD YUSOF PN. MAZNIRA JULIATI BT IBRAHIM PN. NORHIDAYAH BT MIDIN PN. NORHILMIYAH BT CHE HASSAN PN. NUR ADIANIE BT MOHD NAWI PN.NUR BASYIHAH BT BAHARUDIN CIK RABA'ATUL SHAHERA BT MOHAMED PN. ROHANIAH BT SALLEH PN. ROSLIN ASNIDA BT SHAHIMI PN. ROSMANI BT SEMAN PN. RUSMAWATI BT AB RAHMAN PN. SABRINA BINTI HASSAN PN. SITI HEIRIAH BT ABDUL HAMID PN. SURIANI BINTI MOHAMED PN. SURIANIS BT ZAKARIA PN. SURIATI BINTI YUSOFF PN. WAN ZUBAIRAH BT WAN JUSOF PN. YUSNASHAIDA BT MD YUNOS PN. ZUNAIDAH BT MAMAT

21

SENARAI NAMA MURID/PESERTA PROGRAM GOTONG ROYONG


BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 NO SIJIL LAHIR AX04517 AU05763 DBA7386005 AV51558 AX64012 AU06269 AX04562 AV56456 AW97272 DBA7386001 AV56436 AX64631 AV51509 AV56071 AV55205 AT54459 AW97173 AX04991 AV56322 AV51605 AV03243 AW97397 AW97015 AT73221 CF87946 AU06249 AV51734 AW45003 AV51573 AU06438 AT54435 AW97083 AV56292 AW97631 AU06109 AX02799 AU06280 AW97145 AX04584 AX04801 AV51676 AV56256 AW97023 NAMA MURID AHMAD FARIS B ISMAIL MIOHD IKMAL HAFIZ B MOHD FAROZI MOHAMAD FIRDAUS B MOHAMAD NOOR MOHAMAD HAFIZI B MOHD ROSELI MOHAMAD SALAHUDIN B MOHD FAUZAI MOHAMAD SYAFRI BIN SAMSUDIN MOHD ASYRAF B ASRI MUHAMAD IRWANSHAH B MOHD AZLI MUHAMAD JUMAITU ANUAR B ZAKARIA MUHAMAD SAIFUL AMRI B NIK MEGAT MUHAMMAD AMIRUL SYAFIQ MUHAMMAD FITRY AIMAN BIN ISMAIL MUHAMMAD SHAHIDIL B MAZLAN NAIS AIMAN ZAQWAN B NAIS SUZAMI NAJIHA BT MOHD SUHAIMI NIK NUR SYARWANI BT CHE MAT YEH NOR AFIQAH BT MAT YUSOF NUR AINA NASUHA BT ABDUL RAHMAN NUR ATHIRAH BT SHAFIE NURUL ASMIRA BT MOHD RASHID NURUL IZZAH BT MOHD AZANI NURUL IZZATI NATASHA BT MOHAMMAD ROFI NURUL MUNIERAH BT AB RAMLI NURUL SHAHIDA BT MAHADI NURUL SUHANA BT WAHAB PARDZIRULLAH B PARDZI SITI AISYAH BT MOHD NOR ANIS SYAFIQA BT SHAMSUDDIN FIEQAH BT MOHD GHAZALI MOHAMAD AMIRUL ASWADI B CHE NAKAF MOHAMMAD ASRAF B MOHAMED AFENDI MUHAMAD SYAKIR B ZULKIFLI MUHAMMAD AFIQ ASHRAF BIN FIKRI MUHAMMAD AZLY RUZAINI BIN ANUAR MUHAMMAD EIKBAAR B IBRAHIM MUHAMMAD NORHAKIM B MUHAMMAD @ MUHAMMAD NAWI NIK NUR FATIHAH BT NIK ROHIMI NIK ZAHRATUL IMANUL HUSNA BT NIK HIM NOOR AELIZA SHAMYZA BT ZAINUDDIN NOORAIN SYAZIRA BINTI MOHD AZMI NOR ALYAA SYAFIQAH BINTI ALI NORHAFIZA BINTI RAZALI NORRUWAIDA BINTI MOHD ASRI 22

44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

AV54450 AW 10325 AW44137 AT54996 AU06270 SB057480 AU06011 AT88089 AU06328 AV51781 AV56338 AV51669 AU06471 AV56321 AX04517 AU05763 DBA7386005 AV51558 AX64012 AU06269 AX04562 AV56456 AW97272 DBA7386001 AV56436 AX64631 AV51509 AV56071 AV55205 AT54459 AW97173 AX04991 AV56322 AV51605 AV03243 AW97397 AW97015

NUR ASIAH ATHIRAH BINTI ABDUL RAHIM NUR ATHIRAH SAHIRA BINTI SUKRI NUR FATIHAH MUNIRAH BT OSMAN NUR NABILAH BINTI CHE MOHD ZAIN NURUL AISYAH BINTI MOHD SHAKRI NURUL FATHIAH BINTI MAZLAN NURUL SARAH YASMIN BINTI MOHD ZAHARI QHAIRUNNISA SAHIRA BINTI MOHD SHUKRI ROSELIANA SYAFIKA BINTI MOHD RAWI SHAHIDA KHAIRUNNISA BINTI MOHD MAIDIN SITI NUR AINNASUHA BINTI ROZALI SITI NUR SHAFIQAH BINTI MOKHTAR TUAN NUR NAJIBAH BINTI TUAN MOHD ROSDI ZAILANUDIN B ZANOL ABIDIN AHMAD FARIS B ISMAIL MIOHD IKMAL HAFIZ B MOHD FAROZI MOHAMAD FIRDAUS B MOHAMAD NOOR MOHAMAD HAFIZI B MOHD ROSELI MOHAMAD SALAHUDIN B MOHD FAUZAI MOHAMAD SYAFRI BIN SAMSUDIN MOHD ASYRAF B ASRI MUHAMAD IRWANSHAH B MOHD AZLI MUHAMAD JUMAITU ANUAR B ZAKARIA MUHAMAD SAIFUL AMRI B NIK MEGAT MUHAMMAD AMIRUL SYAFIQ MUHAMMAD FITRY AIMAN BIN ISMAIL MUHAMMAD SHAHIDIL B MAZLAN NAIS AIMAN ZAQWAN B NAIS SUZAMI NAJIHA BT MOHD SUHAIMI NIK NUR SYARWANI BT CHE MAT YEH NOR AFIQAH BT MAT YUSOF NUR AINA NASUHA BT ABDUL RAHMAN NUR ATHIRAH BT SHAFIE NURUL ASMIRA BT MOHD RASHID NURUL IZZAH BT MOHD AZANI NURUL IZZATI NATASHA BT MOHAMMAD ROFI NURUL MUNIERAH BT AB RAMLI

23

SURAT KEBENARAN WARIS AKTIVITI KEMASYARAKATAN

SEKOLAH KEBANGSAAN SRI MELOR 16400 KOTA BHARU, KELANTAN

BORANG AKUAN KEBENARAN IBUBAPA/PENJAGA

Saya __________________________________________K/P NO. ______________________________ Ibubapa/penjaga yang sah dengan ini memberi akuan Membenarkan / Tidak Membenarkan anak jagaan saya; Nama Murid : _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________

Tahun/Darjah : No. KPT :

Untuk menyertai / mewakili / mengambil bahagian dalam lawatan / perlawanan / pertandingan / aktiviti Sebagaimana berikut: Lawatan / perlawanan / pertandingan / aktiviti : Tarikh Tempat Masa : : : ____________________________________________ ____________________________________________ ____________________________________________

2. Sungguhpun saya tahu pihak sekolah menitikberatkan langkah-langkah keselamatan, tetapi saya mengaku tidak akan mengambil sebarang tindakan undang-undang atau mahkamah terhadap pihak Jabatan atau Sekolah atau Sekolah Pengelola atau Wakil mereka berkaitan dengan apa-apa kemalangan, kecederaan, kematian, kecacatan atau kehilangan anggota badan dan sebarang kecederaan lain yang berlaku ke atas anak / anak jagaan saya sepanjang penglibatan dalam lawatan / perlawanan / pertandingan / aktiviti tersebut. 3. Saya juga dengan ini bersetuju untuk membenarkan pihak Jawatankuasa Pengelola lawatan / Perlawanan / pertandingan / aktiviti ini atau wakilnya untuk memberi apa-apa rawatan dan pertolongan Perubatan kepada anak/anak jagaan saya sekiranya didapati perlu.

24

Yang benar,

Saksi,

.......................................................... (Nama: ) Alamat: ............................................

.................................................... (Guru Besar / Penolong Kanan)

.........................................................

25

REFLEKSI SELEPAS ANJUR CERAMAH DALAMAN.

Alhamdullillah akhirnya kursus dalaman yang saya anjurkan di sekolah SK Sri Melor telah berjaya dan berjalan dengan lancarnya. Di atas tiket Kursus Etika dan Profesionalisme untuk memenuhi kouta kursus Dalam Perkhidmatan yang memerlukan guru-guru memenuhi kouta kursus selama 7 hari atau 42 jam. Walaupun melalui sedikit sedikit kesukaran dalam menganjurkan kursus ini tapi dengan kerjasama dan komitmen rakan-rakan alhamdulillah kursus ini berjalan dengan jayanya. Setelah menerima tugasan BIG dari En. Norman, saya telah berbincang dengan Ahli Jawatankuasa Latihan Dalam Perkhidmatan sekolah untuk menganjurkan satu kursus. Memandangkan kepayahan untuk mendapatkan penceramah untuk pelbagai tajuk, AJK telah bersetuju untuk mengadakan kursus Etika dalam Profesionalisme kerana PK1 sekolah saya merupak salah seorang penceramah negeri dalam bidang ini. Jadi tidak sukar untuk mendapat janji temu dengan beliau yang sentiasa penuh dengan komitmen untuk sekolah. Fasa pertama kursus, saya selaku SU AJK LDP sekolah telah bertemu dengan Guru Besar dan berbincang tujuan diadakan kursus itu. Walaupun merupakan serampang dua mata bagi saya tapi tuan Guru Besar juga menyedari kepentingan hal itu untuk guru-guru. Tuan Guru Besar kata apa salahnya saya menangguk di air yang keroh. Dengan keizinan yang telah diberikan kami AJK bersetuju untuk meneruskan kursus itu. Fasa kedua, saya mengeluarkan surat panggilan kepada semua AJK LDP sekolah untuk bermesyurat dan menentapkan semua ketetapan. Apabila bermesyuarat saya sedar segala kesusahan dapat dikurangkan kerana kita dapat membahagi tugasan kita dan perancangan yang rapi dapat dilakukan. Perkara pertama yang kami bincangkan adalah untuk mementukan Objektif Kursus untuk diterangkan kepada semua guru dalam mesyuarat keseluruhan nanti. Dalam perbincangan itu, kami telah mencapai 5 objektif. Antara perkara lain yang kami tetapkan dalam mesyuarat AJK ini ialah seperti : a) Tarikh kursus akan diadakan pada 13 Jun 2013 b) Tempat kursus Bilik Gerakan sekolah c) Penubuhan Jawatan Kuasa Kerja d) Tentatif program 26

Fasa ke tiga ialah menyediakan kerta kerja program. Saya tidak melalui sesuatu yang sukar dalam menyiapkan kerta kerja kerana mendapat pertolongan dari semua AJK. Setelah kertas kerja siap saya menyerahkan kepada Guru Besar untuk penelitian awal. Setelah semua telah dipersetujui oleh GB saya berjumpa dengan PK1 untuk membincangkan tarikh kursus. Alhamdullillah pada tarikh itu PK1 tidak ada aktiviti lain. Kemudian satu mesyuarat dengan semua guru diadakan pada 10 Jun 2913 pada jam 1.17 tengahari. Dengan perancangan yang rapi yang telah dibuat selama beberapa hari saya tidak mengahadapi masalah ketika membentangkan kertas kerja program. Semua guru-guru berpuas hati dan tidak menunjukkan rasa tidak puas hati. Saya menerangkan tugasan masing-masing di dalam JK Kerja Program dan memnita semua guru boleh memberi komitmen sepenuhnya untuk kepentingan bersama. Pada hari kursus, 2 guru tidak hadirkan diri kerana alasan tersendiri yang amat kukuh. Manakal guru-guru lain melahirkan rasa terima kasih kerana pendedahan input yang baru itu. Dengan pengagihan tugas yang jelas kepada semua guru-guru mesyuarat itu berjalan dengan lancar. Kemudian selepas kursus saya menyediakan laporan kursus untuk diserahkan kepada tuan guru besar. Laporan itu disahkan dan dengan ucapan terima kasih dan tahniah dilahirkan kepada saya. Dengan rasa bangga saya menerima itu semua. Dari itu kini saya sedar sesuatu yang dirancang dengan rapi dan diadakan dengan sistematik akan berjalan dengan lancar.

Sekian.

27

REFLEKSI AKTIVITI KEMASYARAKATAN CUCI KUBUR

Program Bina Insan Guru (BIG) adalah hasil gabungan daripada beberapa aktiviti yang terancang dari segi pengurusan masa, kewangan dan perlu melalui beberapa peringkat iaitu sebelum program dijalankan, semasa program dijalankan dan selepas program BIG dijalankan. Proses untuk menjayakan sesuatu program seperti ini akan mengambil masa dan bermula dari peringkat awal penubuhan jawatankuasa sehingga kepada mesyuarat post-mortem bagi menilai keberkesanan aktiviti-aktiviti yang dijalankan.

Selepas taklimat diberikan, kami telah mengadakan perbincangan bersama bagi memilih lalu menubuhkan jawatankuasa untuk melaksanakan program kemasyarakatan iaitu mencuci kubur di kwasan berhampiran sekolah SK Sri Melor. Sepanjang program Bina Insan Guru ini dilaksanakan, saya dapati terdapat beberapa perkara yang boleh dibanggakan dan dianggap sebagai faktor kekuatan dalam program ini. Pertama, dari awal proses pemilihan dan penubuhan jawatankuasa, kemudian kepada pembahagian tugasan, mesyuarat dan hingga ke pelaksanaan aktiviti dan juga pemulangan alatan-alatan pada hari akhir program ini kami sentiasa bekerjasama. Sifat kekitaan jelas diperlihatkan, bak kata pepatah, Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Semua jawatankuasa saling bantu-membantu dalam usaha menjadikan program ini berjaya dilaksanakan dan mencapai objektifnya.

Kekuatan program ini dapat dilihat pada faktor pengalaman sedia ada kami dalam merancang sesebuah program. Ramai diantara ahli kelas kami yang sudah mempunyai pengalaman dalam mengendalikan program-program seumpama ini sebelum ini, jadi kebanyakan tugas menjadi mudah. Sebagai contoh, banyak urusan-urusan diplomasi, surat menyurat dan proses mendapatkan kelulusan daripada pihak pentadbiran dapat dipercepatkan kerana kami telah mempunyai kemahiran dan pengetahuan yang diperlukan untuk menyempurnakan tugas tersebut.

Kekuatan program ini yang seterusnya dapat dilihat daripada segi hubungan guru dan ibubapa itu sendiri. Ini kerana sikap mereka yang peramah dan sentiasa bersemangat dalam melakukan aktiviti-aktiviti bersama kami sepanjang program ini berlangsung. Selain itu, mereka juga banyak memberikan kerjasama dan sokongan yang penuh dalam seiap aktiviti. Malahan penyediaan tempat dan kawasan untuk aktiviti serta alatan juga banyak membantu dalam 28

menjayakan program ini. Contohnya semasa aktiviti gotong-royong itu yang sekaligus mengeratkan hubungan di antara kami. Kami juga turut rasa dihargai dan berbaloi merancang program Bina Insan Guru di tempat tersebut.

Walaubagaimanapun, masih terdapat beberapa lubang-lubang kelemahan yang menggangu dan perlu diperbaiki supaya hasil dan objektif yang direka tercapai. Pertama dari segi cuaca, cuaca yang panas antara jam 3-00 hingga 5.00 petang menyebabkan aktiviti gotong royong tidak dapat dijalankan secara maksimum. Lain kali program seperti ini adalah wajar dijalankan pada waktu pagi Kelemahan kedua ialah, masa yang singkat. Aktiviti yang dijalankan selama 2 jam tidak sempat untuk memaksimakan hasil yang dikehendaki. Walauapaun semua hal yang lain berjalan dengan lancar dan bagi saya program anjuran saya ini telah berjaya. Motif utama untuk mengeratkan hubungan guru, ibubapa dan murid tercapai.

Kesimpulannya, hasil daripada pemerhatian dan pengalaman yang dilalui sepanjang tempoh itu kita perlu mempunyai perancangan yang rapi bermula dari peringkat penubuhan jawatankuasa sehinggalah kepada mesyuarat post-mortem supaya program yang dilaksanakan berjaya dan mampu menarik perhatian. jadikan pengalaman orang lain dan pengalaman lampau sebagai panduan dalam membuat pertimbangan bijak untuk menghadapi masalah yang mendatang.

Selain itu, seorang guru perlu merasai pengalaman hidup bersama masyarakat dan membiasakan aktiviti-aktiviti bersama masyarakat seperti gotong royong, kerana ia dapat membantu para guru merapatkan diri dengan masyarakat dan ibubapa., melalui program seperti ini, guru dilatih untuk memerhati dan cuba mengadaptasi dengan komuniti dengan menggunakan kemahiran-kemahiran sosial seperti berkomunikasi.

Sekian.

29

ISI KANDUNGAN

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Maklumat diri pelajar PPG Soalan Isi kandungan Kertas Kerja 1 Ceramah Guru Laporan Program Ceramah Guru Kertas Kerja 2 Aktiviti Kemasyarakatan Laporan Program Aktiviti Kemasyarakatan Contoh Surat Panggilan Mesyuarat Senarai Nama Guru ceramah Senarai Nama Murid Aktiviti Kemasyarakatan Contoh Surat Kebenaran Waris Refleksi Ceramah Refleksi Aktiviti Kemasyarakatan Lampiran Foto program Lampiran DVD/video program m/s 1 3 m/s 4 6 m/s 7 13 m/s 14 16 m/s 17 20 m/s 21 m/s 22 23 m/s 24 25 m/s 26 27 m/s 28 29

30

Anda mungkin juga menyukai