Anda di halaman 1dari 14

TEORI KEPERIBADIAN MULIA

menekankan sifat peribadi untuk mencapai kehidupan yang baik

Matlamat:
Mengetahui kualiti dan taraf kehidupan

yang diingini.
Menjadi satu piawai untuk menentukan kita

hendak menjadi insan yang bagaimana.

Sebelum berbincang mengenai peraturan, soal

keperibadian mulia perlu dibentuk terlebih dahulu .


Peraturan dihuraikan dan dibuktikan berdasarkan

konsep mengenai keperibadian mulia. MENGAPA?


Tabiat atau perangai yang dibentuk dalam proses

perkembangan moral mengandungi kelakuan individu.


Mereka menentukan corak tingkah laku dan respon

terhadap situasi kehidupan.

disebabkan orang ini, maka wujud tindakan orang ini

Aristotle:
Kebolehan moral kita yang
dipanggil keperibadian mulia (virtue) atau tabiat baik secara moral (morally good habits), dibina melalui

latihan dan latih tubi

jalan tengah
setiap keperibadian yang mulia merupakan jalan tengah, iaitu sesuatu nilai yang diamalkan itu adalah tidak berlebihan dan tidak juga terlalu kurang

Contoh:
PERLAKUAN/ PERASAAN BERLEBIHAN JALAN TENGAH TERLALU KURANG

Takut Perasaan malu Perasaan marah Pendapatan dan Perbelanjaan

Gopoh Terlalu malu Panas hati Pemborosan

Berani Sopan Sabar Kemurahan hati

Pengecut / Penakut Muka tebal Kurang semangat Kedekut

Proses Perkembangan Moral


Individu tidak dilahirkan dengan kebolehan

memahami dan mengaplikasikan kepiawaian moral.


Sama seperti kebolehan fizikal, emosi dan kognitif

seseorang yang berkembang apabila matang.


Kebolehan seseorang menangani isu-isu moral

dibina mengikut perkembangan kehidupan mereka.

Kanakkanak

Pematuhan kepada kepiawaian moral adalah pada dasarnya berasaskan kepentingan diri.

Remaja

Pematuhan kepada kepiawaian moral pada dasarnya berasaskan kesetiaan kepada keluarga, kawan-kawan atau negara.

Dewasa

Pematuhan kepada kepiawaian moral pada dasarnya berasaskan kepiawaian sejagat yang mengambil kira kebajikan dan kepentingan untuk semua orang.

Ciri-ciri Keperibadian Mulia


1) diperoleh melalui pengajaran-pembelajaran

atau latihan.
2) tabiat (habits) apabila stabil dipanggil

sifat.
3) boleh diguna pakai.

4) baik (good), sempurna, membenarkan kita

bertindak dalam cara yang terbaik.

KETINGGIAN PERIBADI
AMALAN POSITIF Menyempurnakan tugas dan amanah Berilmu dan berpengetahuan luas AMALAN NEGATIF Selalu berpura-pura dalam tindakan Tamak dalam mengejar pangkat dan kedudukan

Mengutamakan keadilan
Sedia berkorban Kemas dalam berpakaian, pemikiran dan tindakan Jimat cermat dalam segala aspek Bekerjasama dan saling hormat menghormati Tertib dan baik budi bicara

Mungkir janji
Pemarah dan tidak sabar Pengotor dan selekeh dalam pembawaan Khianat dalam melaksanakan tugas Suka membangkang tanpa cadangan untuk memperbaikinya Lembab dan malas berusaha

KRITIKAN TERHADAP TEORI KEPERIBADIAN MULIA


Terdapat manusia seperti nabi memiliki keperibadian mulia secara semulajadi.

Keperibadian mulia juga diperoleh melalui pemerhatian dan pergaulan.


Teori jalan tengah sukar untuk ditentu dan

dipraktikkan. Ini kerana perbuatan sederhana berbeza antara individu dengan individu yang lain.

Emosi manusia tidak boleh dianggap sebagai suatu kuantiti yang boleh diukur secara berterusan. Terdapat beberapa nilai yang tidak boleh diambil secara pertengahan seperti contoh keadilan, mengumpat, bercakap benar.