Anda di halaman 1dari 2

INSTRUMEN PENILAIAN MULTIMEDIA BAGI RPH

Sila lengkapkan borang soal selidik ini. Soal selidik ini bertujuan untuk menilai dan meningkatkan mutu projek tersebut. Tajuk Subjek : Kebersihan Cuci Tangan : Pendidikan Jasmani (Tahun 1)

Sila bulatkan. 1- Sangat lemah 2- Lemah 3- Sederhana 4- Baik 5- Sangat baik Isi Kandungan Bil. 12Kriteria/ item Isi kandungan dikembangkan secara terancang. Isi kandungan yang digunakan berhubungkait dengan kehidupan harian. 345Isi kandungan sesuai dengan tahap murid. Isi kandungan mengambil kira aras kesukaran. Maklumat adalah sesuai dengan objektif yang hendak dicapai. 678Semua fakta adalah tepat. Penerangan yang mencukupi bagi visual. Maklum balas yang baik. 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 1 1 2 2 Skala 3 3 4 4 5 5 Ulasan

Aktiviti Pembelajaran Bil. 1 Kriteria/ item Aktiviti pembelajaran dapat mencapai objektif yang dinyatakan. Pembelajaran mengikut tahap kebolehan murid Aktiviti pembelajaran merangsang pemikiran kritis dan kreatif murid. Aktiviti pembelajaran menyeronokkan. 1 2 Skala 3 4 5 Ulasan

2 3

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

Keseluruhan Bil. 1 Kriteria/ item Pengunaan bahasa yang betul dari segi nada, ejaan dan struktur ayat. 2 3 4 5 Unsur-unsur nilai murni diterapkan. Arahan jelas dan mudah difahami. Animasi yang menarik. Kesesuaian Muzik. 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 1 2 Skala 3 4 5 Ulasan