Anda di halaman 1dari 37

TAJUK 51:

Seiring dengan masyarakat antarabangsa, Malaysia turut mengambil pelbagai mekanisme dalam melindungi alam sekitar daripada kewujudan unsur karbon berlebihan. Bincangkan.

RANGKA JAWAPAN Pengenalan Isu pemanasan global bukan sekadar isu cuaca, tetapi melibatkan isu ekonomi, politik dan sosial. Seiring dengan tindakan masyarakat antarabangsa, Malaysia juga mengambil pendekatan tertentu bagi menangani isu ini. A) Langkah Masyarakat Antarabangsa Idea 1 Protokol Kyoto dan Montreal Langkah awal masyarakat antarabangsa untuk menangani perubahan suhu bumi dirangka menerusi Protokol Kyoto 1988 yang menetapkan kadar penurunan gas rumah hijau sekitar 12% menjelang tahun 2009 Protokol ini diteguhkan dengan mekanisme Protokol Montreal yang mengawal pelepasan gas kloroflorokarbon (CFC) dan bahan kimia lain Kedua-dua protokol ini membentuk mekanisme kawalan melalui insentif kewangan dan insentif teknologi mesra alam Idea 2 Persidangan inisiatif global Persidangan yang mengumpulkan negara dunia dalam menangani kesan pemanasan global. Kesepakatan negara yang terlibat untuk melindungi alam sekitar masing-masing dengan penekanan kepada pengaplikasian teknologi hijau Tabung hijau dengan dana sebanyak AS$1 bilion dilancarkan untuk membangunkan teknologi tenaga lestari Tumpuan tabung adalah untuk mencari langkah untuk mengurangkan kebergantungan kepada bahan api fosil, mengurangkan impak pencemaran dan mengurangkan peningkatan suhu bumi Idea 3 Inisiatif pengeluar kereta antarabangsa Pengangkutan dikatakan antara penyumbang besar kepada pelepasan gas karbon. Gas ini dikatakan sebagai gangguan awam yang banyak dilepaskan oleh kenderaan persendirian, iaitu kereta Pengeluar kereta mengeluarkan kenyataan secara kolektif untuk raemfokuskan pengeluaran model baru kenderaan kepada yang tidak menghasilkan gas rumah kaca dan mengeluarkan enjin yang lebih efisien dalam penggunaan bahan api

103

B) Mekanisme Malaysia Idea 4 Mewartakan hutan simpan Hutan sebagai agen menyimbang gas dengan membekalkan oksigen dan menyerap unsur karbon Penyerapan karbon akan mengurangkan lebihan unsur ini sekali gus mengurangkan kuantiti gas pembentuk rumah hijau Dengan mengekalkan kawasan hutan, agen penyerap karbon akan terpelihara agar fungsinya tidak berkurang. Mengekalkan kawasan hutan sebagai sumbangan kepada usaha mengekalkan suhu agar tidak semakin serius Idea 5 Mempromosikan teknologi hijau Malaysia mula mempromosikan teknologi hijau sebagai satu cara hidup dan juga pemangkin kepada pertumbuhan ekonomi baharu. Malaysia juga bersedia menjadi hab rantaian teknologi hijau memandangkan permintaan global bagi produk lestari semakin meningkat Industri teknologi hijau negara telah meningkat sebanyak enam peratus pada tahun 2010 daripada RM67 bilion tahun sebelumnya Dengan peningkatan penggunaan teknologi hijau ini, Malaysia bersama pihak antarabangsa berusaha mengurangkan pelepasan karbon sehingga 40% pada tahun 2012 sebagai kepatuhan kepada Sidang Kemuncak Copenhagen Idea 6 Menghasilkan biodisel Penghasilan biodisel sebagai sumber tenaga bagi menyahut seruan mengurangkan pelepasan karbon Biodisel daripada kelapa sawit contohnya lebih efisien berbanding penggunaan sumber tenaga petrol Penggunaan sumber tenaga yang boleh diperbaharui ini juga mesra alam kerana kandungan karbon yang dilepaskan terlalu kecil berbanding pembakaran menggunakan tenaga fuel Kesimpulan Isu peningkatan suhu ialah isu global. Oleh itu, tanpa kerjasama masyarakat antarabangsa, isu ini gagal ditangani hanya dengan tindakan beberapa buah negara. Format jawapan: 3A + 2B / 2A + 3B

104

TAJUK 52:

Malaysia mencadangkan agar penggunaan kuasa veto dalam kalangan anggota Majlis Keselamatan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) dikaji semula. Jelaskan rasional cadangan Malaysia dan langkah-langkah yang diambil bagi mencapai hasrat tersebut.

RANGKA JAWAPAN Pengenalan Tujuan diwujudkan kuasa veto adalah untuk melindungi kepentingan kuasa besar, tetapi penggunaannya telah dipanjangkan kepada melindungi sekutu setiap kuasa besar berkenaan. Suatu amalan yang tidak lagi demokratik. Sehubungan itu, Malaysia mencadangkan penggunaannya dikaji semula dengan mencadangkan langkah tertentu. A) Rasional cadangan Malaysia Idea 1 Lambang tidak demokratik Struktur Majlis Keselamatan yang memberi kuasa kepada lima negara anggota tetap (P5) Majlis Keselamatan PBB menyebabkan PBB tidak demokratik Dengan wujud kuasa veto kepada P5, Majlis Keselamatan PBB tidak mampu berfungsi dengan baik kerana jika hanya satu P5 yang tidak bersetuju dengan keputusan 14 ahli lain, maka resolusi PBB tidak akan dapat dikeluarkan Idea 2 Pencerobohan undang-undang antarabangsa Pencerobohan Amerika Syarikat ke atas Iraq tanpa kelulusan PBB. Kemasukan tentera Perancis ke Mai. juga tanpa persetujuan PBB. Keberanian knasa besar ini bersandar kepada keupayaan melindungi din sendiri sekiranya tindakan diambil oleh PBB ke atas mereka dengan menvetokan keputusan PBB berkenaan Kewujudan kuasa veto, mewujudkan kekebalan kepada negara P5 ini dari tindakan sebarang undang-undang antarabangsa Idea 3 Tiada prinsip kesamarataan Dengan kuasa veto yang dimiliki, P5 sering mengambil tindakan secara terpilih. Keputusan PBB dikuatkuasakan secara terpilih kerana tidak menghormati prinsip kesamarataan kedaulatan Resolusi PBB 1948 ke atas Israel tinggal resolusi tanpa tindakan

105

Idea 4 Penyalahgunaan kuasa veto Kuasa veto diwujudkan untuk melindungi kepentingan kuasa pemiliknya bukan melindungi sekutu mereka Keputusan Majlis Keselamatan PBB ke atas Israel sering kali divetokan oleh Amerika Syarikat, Begitu juga Rusia akan menvetokan sebarang resolusi oleh PBB ke atas Iran atau Syria Situasi yang gagal membawa kepada kesepakatan dalam PBB kesan penyalahgunaan kuasa veto B) Cadangan Malaysia Idea 5 Hadkan penggunaan Malaysia mencadangkan agar dikekang penggunaan kuasa veto sekiranya melibatkan jenayat kemanusiaan, jenayah perang, jenayah pembunuhan kaum dan pencabulan secara serius terhadap undang-undang kemanusiaan antarabangsa dan hak asasi manusia Oleh itu, sebarang resolusi yang melibatkan jenayah kemanusiaan oleh mana-mana negara boleh dikuatkuasakan tanpa bimbang akan divetokan oleh Majlis PBB Idea 6 Takrifan semula pemilikan kuasa veto Kuasa veto bukan keistimewaan tetapi merupakan tanggungjawab yang perlu dilaksanakan secara Tujuan asal kewujudan kuasa veto juga perlu ditakrif semula. Sebarang kes yang tidak memejaskar kepentingan secara langsung mana-mana kuasa P5, maka resolusi yang diambil bergantung sepenuhnya kepada persetujuan 15 ahli Majlis Keselamatan PBB Kedudukan ini mewujudkan kembali demokrasi dalam PBB dan dapat mengelak tindakar melindungi sesebuah negara yang terlibat dengan jenayah kemanusiaan Idea 7 Ketegasan PBB Malaysia menegaskan tiada mana-mana pihak yang mengatasi undang-undang PBB mesti mengambil keputusan terhadap ketidakpatuhan dan menguatkuasakan resolusi yang telah diputuskan sebelum ini tanpa mengira pihak yang terlibat Ketegasan PBB akan meningkatkan keupayaan dan imej PBB dan menolak tanggapan Presiden Iran bahawa Majlis Keselamatan PBB dikuasai oleh kuasa besar dan bersifat diktator Kesimpulan Ketidakadilan kuasa besar jelas terbukti daripada cara mereka menggunakan kuasa veto yang tidak lagi selari dengan rujuan asal kewujudan kuasa veto. Kesepakatan dalam menyuarakan isu ini akan mengubah kepincangan dalam penggunaan kuas veto. Format jawapan: 3A + 2B atau sebaliknya 1. Malaysia boleh mengalami gempa bumi kerana lingkaran luar yang mengelilinginya. Jabatan Meteorologi, Berita harian, 13 Februari 2013. Memandang risiko di atas, Malaysia mengambil langkah perlu bagi menghadapinya. Ulas pernyataan di atas.

106

RANGKA JAWAPAN Pengenalan Walaupun Malaysia terkeluar daripada lingkaran kawasan gempa sebagaimana yang dihadapi negara jiran, namun kejadian gempa bumi juga berisiko turut berlaku ke atas Malaysia. Oleh itu, langkah-langkah telah digerakkan oleh kerajaan Malaysia bagi menghadapinya. A) Risiko ke atas Malaysia Idea 1 Kedudukan yang hampir dengan lingkaran gempa besar Berjiran dengan dua negara yang aktif berlaku gempa bumi, iaitu Indonesia dan Filipina Kedudukan yang menjadikan Malaysia berisiko merasai gegaran bermagnitud rendah apabila gempa bumi berskala kuat melanda kedua-dua negara jiran berkenaan Idea 2 Sejarah gempa yang pernah melanda Pada tahun 1976, dengan bermagnitud 5.8 skala Richter pernah melanda Lahad Datu Pada tahun 2012, Jabatan Meteorologi mengesan lapan gempa bumi, iaitu enam di Sabah, dengan magnitud antara 2 hingga 4.5 skala Richter serta dua di Belaga, Sarawak Sejarah ini boleh berulang dengan magnitud yang lebih besar Idea 3 Dapatan kajian Sekiranya berlaku gempa yang kuat di zon pertembungan plat tektonik di antara Laut Andaman, Laut China Selatan, Laut Sulu dan Laut Sulawesi boleh mencetuskan tsunami Risiko pertembungan boleh sampai ke perairan Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Perak, Selangor, Sabah dan Sarawak B) Langkah Malaysia Idea 4 Penubuhan 17 stesen pengesan 17 stesen untuk mengesan gerakan yang boleh membawa kejadian gempa bumi berlaku. Sistem amaran awal Tsunami Nasional Malaysia mula beroperasi pada tahun 2005 Stesen ini mampu mengesan pergerakan plat tektonik bumi dalam tempoh seminit selepas berlaku gempa, selain mengesan gelombang tsunami Dilengkapi dengan peralatan tercanggih, termasuk kamera dan siren

107

Idea 5 Kerjasama serantau dan antarabangsa Melibatkan kerja sama dengan agensi antarabangsa, iaitu International Tsunami Warning Centei yang berpusat di Hawaii yang mampu memberi amaran awal sekiranya berlaku gempa Malaysia juga menjalin kerjasama dengan agensi meteorologi di Indonesia dan Filipina dalam mendapat maklumat awal suatu kejadian yang mungkin melanda Idea 6 Kerjasama pakar antarabangsa Melibatkan pakar dari negara-negara berpengalaman dan mengalami gempa seperti Amerika Syarikat dan Jepun Tunjuk ajar dan pengalaman menghadapi gempa dan tsunami membantu negara menghadapi kecemasan Persediaan awal boleh dilakukan bagi meminimumkan kesan Kesimpulan Walau bagaimanapun persediaan kerajaan, peranan masyarakat juga perlu dengan mengetahui can menghadapi bencana. Seharusnya wujud akses dan hubungan antara masyarakat dengan jabatar meteorologi. Format jawapan: 3A + 2B / 2A + 3B

108

TAJUK 53:

Amerika Syarikat memberi isyarat yang jelas bahawa pengaruh China di rantau Asia Pasifik mesti berada pada tahap yang boleh dikawal. Pendirian ini menjadi cabaran kepada kestabilan ASEAN. Jelaskan pernyataan ini.

RANGKA JAWAPAN Pengenalan Amerika Syarikat (AS) meletak sasaran sendin dalam penglibatannya di Asm Pasifik khususnya diRantau ASEAN Sasaran AS mi boleh menimbu.kan ancaman besar kepada rantau in, sekiranya Lnina bertmdak melebihi standard yang ditetapkan oleh AS A) Mesej Penglibatan Amerika Syarikat (AS) Idea 1 Strategi Pangsi Pasifik Satu strategi untuk menjadikan Asia Pasifik sebagai pangkalan tumpuan kekuatan ketenteraan AS. Dengan strategi ini bermakna kekuatan tentera laut AS (USN) akan meningkat di Lautan Pasifik kepada 60:40 berbanding Lautan Atlantik Lebih separuh armada perang AS akan ditempatkan di Asia Pasifik dan kapal penggempur pesisir pantai akan ditempatkan di Singapura Idea 2 Penglibatan meluas dalam hal ehwal ASEAN Konflik China dan Filipina telah 'mengheret' AS secara tidak langsung. Tragedi Pulau Scarborough Shoal menunjukkan tentera laut Filipina terpaksa berundur setelah diuji oleh kapal perang China. Amerika Syarikat yang mempunyai perjanjian pertahanan bersama dengan Filipina, telah meningkatkan peranannya membantu pertahanan Filipina dengan meningkatkan bantuan ketenteraan kepada negara berkenaan Amerika Syarikat juga mempunyai hubungan dengan Singapura melalui persetujuan Singapura menyedia kemudahan logistik kepada tentera AS Idea 3 Kesanggupan mempertahankan sekutu AS juga melengkapkan pertahanan negara Jepun dengan radar berkuasa tinggi bagi meningkatkan pertahanan peluru berpandu negara berkenaan Radar X-band yang dibekalkan kepada Jepun dapat menangkis peluru berpandu China atau Korea

109

B) Cabaran kepada ASEAN Idea 4 Ancaman kepada konsep ZOPFAN Perubahan dasar AS ini mengancam kestabilan ASEAN. Konsep ZOPFAN yang menjadi pegangan anggota ASEAN selama ini turut tercabar Tindakan Filipina dan Singapura jelas mencabul konsep yang dimuafakatkan dan menjadi pegangan ASEAN Kesediaan China 'berperang' dengan Filipina sebagaimana laporan akhbar utama China, akan meningkatkan ketegangan di rantau ini apabila AS sedia memainkan peranan mempertahankan kepentingan Filipina Idea 5 Zon bebas nuklear ASEAN ASEAN turut menghadapi cabaran apabila berlaku perubahan dasar luar AS sehingga berlaku perlumbaan senjata di rantau ini Memandangkan Korea Utara dan China juga memiliki senjata nuklear, AS pasti turut bersedia dengan keupayaan senjata berkenaan Pertembungan ini pastinya mencabar pegangan ASEAN agar rantau ini bebas daripada pengaruh senjata nuklear Idea 6 Kewujudan Zon Tentera Dengan kehadiran sejumlah besar tentera AS di rantau sebelah sini yang berpangkalan di Singapura, Filipina dan Australia, maka akan berlaku perubahan kepada komposisi kekuatan tentera di Laut China Selatan dan Selat Melaka China yang bergerak di sekitar Laut China Selatan bagi mengawal Pulau Spratly dan Paracel yang didakwa sebagai wilayahnya akan menjadikan persekitaran laut negara ASEAN sebagai zon pergerakan tentera. Satu yang amat ditolak oleh ASEAN Kesimpulan Pendekatan diplomasi dan bersederhana dalam tindakan mesti menjadi pegangan ASEAN. Negara ASEAN seharusnya tidak menunjukkan kedudukan 'terlalu berpihak' dan menuntut status quo dikekalkan sekiranya isu gagal disepakati. Format jawapan: 3A + 2B / 2A + 3B

110

TAJUK 54:

Langkah dan pendekatan Malaysia telah meningkatkan kesedaran antarabangsa dalam meningkatkan keamanan global. Bincangkan pernyataan di atas.

RANGKA JAWAPAN Pengenalan Iraq dan Afganistan telah menjadi mangsa ketidakadilan kuasa besar, manakala Iran dan Korea Utara sedang dihukum dengan sekatan ekonomi. Semua peristiwa ini ialah gambaran tindakan ekstrem yang menjadi pegangan dalam menyelesaikan konflik. Malaysia mendesak agak pendekatan ini diubah. Langkah-langkah Meningkatkan Keamanan Global Idea 1 Melancarkan Gerakan Kesederhanaan Global (GMM) Bertujuan memerangi ekstremisme dengan mengutamakan rundingan, diplomasi dan pendekatan sederhana Malaysia menekankan orientasi semula dalam pendekatan menghadapi konflik sama ada terhadap negara lain atau terhadap krisis dalam negara Melalui gerakan ini, Malaysia menolak fahaman ekstrem. Pegangan Malaysia bahawa keganasan tidak boleh didepani dengan keganasan kerana ia akan mengakibatkan lebih banyak kerosakan dan penentangan Idea 2 Penubuhan Tribunal Jenayah Perang Antarabangsa Kuala Lumpur (KLWCC) Malaysia mengajak masyarakat dunia agar menolak perang dan pendekatan militer sebagai penyelesaian kepada sebarang konflik antara negara Walaupun tribunal ini tiada kuasa melaksanakan keputusannya, namun' kuasa untuk mempengaruhi pemikiran masyarakat' antarabangsa mampu digerakkan Penubuhan tribunal ini diharap akan mempengaruhi masyarakat antarabangsa untuk menolak pemimpin yang cenderung memilih penyelesaian melalui peperangan Idea 3 Seruan kepada pendemokrasian PBB Malaysia menekankan kepada penstrukturan semula PBB agar wujud demokrasi dalam membuai keputusan Resolusi yang diambil bergantung sepenuhnya kepada persetujuan 15 ahli Majlis Keselamatar PBB, bukannya bergantung kepada persetujuan setiap lima anggota kuasa tetap yang mempunyai kuasa veto Kedudukan ini mewujudkan kembali demokrasi dalam PBB dan dapat mengelak tindakar melindungi sesebuah negara yang terlibat dengan jenayah kemanusiaan

111

Idea 4 Menganjurkan dialog antara Barat dengan dunia Islam Dialog ini membuka mata dan fikiran sebahagian masyarakat Barat bahawa setiap agama termasuk agama Islam menyeru dan menganjur kepada kebaikan dan amalan baik Keganasan yang melibatkan orang Islam bukan kerana ajaran agama, tetapi bawaan ekstrem dalam diri kumpulan berkenaan. Semua keganasan yang berlaku, tidak semuanya melibatkan orang Islam Siri dialog ini termasuk siri ketiga yang diadakan di Kuala Lumpur bagi meningkatkan kefahaman Barat terhadap Islam Idea 5 Merundingi konflik Selatan Filipina Dengan berakhirnya konflik Selatan Filipina yang memberi kuasa autonomi kepada Bangsamoro, meningkatkan kestabilan di rantau ASEAN Kedamaian yang diusahakan oleh Malaysia ini memberi kesan berganda kepada rantau ini dari segi penamatan gerakan pengganas yang turut merentas sempadan Perdamaian ini juga menutup ruang kawasan berkenaan menjadi pusat latihan pengganas Kesimpulan Malaysia menolak pendekatan keganasan ditangani dengan keganasan kerana cara ini akan membesarkan lagi konflik dan meningkatkan lagi penentangan. Bersederhana dan pembelaan terhadap mangsa membantu menyelesaikan konflik. Format jawapan: Lima idea diperlukan

112

TAJUK 55:

Berlaku perubahan besar dalam amalan dasar luar negara semasa kepimpinan Perdana Menteri Tun Abdul Razak. Perdana Menteri kedua ini mempunyai alasan sendiri melakukan perubahan tersebut. Ulaskan.

RANGKA JAWAPAN Pengenalan Dasar luar dibina mengikut tuntutan dan keperluan semasa. Pemimpin Malaysia mencorakkan dasar luar bagi memastikan negara terus maju dalam pelbagai aspek dan bidang. Tun Abdul Razak telah membuka dimensi baru dalam mencorakkan dasar luar Malaysia. Dasar Luar Semasa Era Tun Abdul Razak Idea 1 Dasar luar yang terbuka dan berkecuali Dari dasar yang condong ke Barat semasa Yang Mulia Tunku Abdul Rahman kepada dasar yang lebih terbuka dengan mengadakan hubungan dengan semua negara tanpa mengira ideologi Memulakan hubungan dengan China dan negara komunis yang lain termasuk Rusia dan Jerman Timur Mendukung kuat hubungan dengan negara-negara Islam Idea 2 Meluaskan rakan dagangan Negara moden memerlukan negara lain untuk menampung keperluan dalam negara atau mendapat pendapatan dengan wujudnya lebihan bekalan dalam negara Malaysia mengadakan hubungan diplomatik dengan pelbagai negara termasuk negara komunis untuk bagi tujuan mengadakan perdagangan dengan negara tersebut Malaysia dari awal merdeka telah mengeluarkan getah dan tanaman komoditi lain. Mempunyai hubungan dengan negara lain akan meningkatkan eksport Idea 3 Mendukung dasar berkecuali Selaras dengan sokongan kepada Pergerakan Negara-Negara Berkecuali (NAM) yang dibentuk pada tahun 1955, Malaysia turut mengadakan hubungan diplomatik tanpa mengira anutan ideologi negara berkenaan Mengadakan hubungan dengan negara anggota NAM sebagai bukti menyokong pergerakan berkenaan

113

Idea 4 Meluaskan peranan Malaysia Pertubuhan Persidangan Negara Islam (OIC) dibentuk pada tahun 1971 di Morocco, dan Tunku Abdul Rahman sebagai Setiausaha Agung yang pertama Hubungan dengan negara Islam sebagai meluaskan peranan anggota Pertubuhan Persidangan Negara-negara Islam Bagi memenuhi tuntutan sebagai Setiausaha Agung yang diserah kepada Malaysia, hubungan dengan semua negara Islam khususnya dan negara lain amnya membantu dalam menjalankan tugas Idea 5 Jaminan keselamatan Hubungan menggambarkan kesediaan bersahabat dan sedia membantu dalam pelbagai aspek termasuk pembangunan ekonomi Dengan hubungan diplomatik yang wujud, sebarang konflik yang berbangkit dapat dimmta penjelasan dan rundingan dapat diadakan Pergerakan rakyat antara dua negara dapat dilakukan dan keselamatan dapat dipastikan Kesimpulan Dasar luar dicorakkan bagi membentuk sebuah negara yang diterima pada peringkat antarabangsa. Pemimpin Malaysia berjaya melakukan tuntutan bagi memenuhi kewujudan sebuah negara moden. Format jawapan: Lima idea diperlukan

114

TAJUK 56:

Antara kesan kewujudan komuniti ASEAN yang akan dimaktubkan pada tahun 2015 ialah perkembangan dalam bidang pendidikan intra ASEAN. Oleh itu, Malaysia perlu bersedia menyahut cabaran tersebut. Bincangkan pernyataan di atas.

RANGKA JAWAPAN Pengenalan Komuniti ASEAN dirangka dan akan dimuktamadkan pada tahun 2015. Komuniti ini akan menjadikan anggota negara ASEAN sebagai satu komuniti yang berdiri dalam satu kerangka yang diterima bersama. Malaysia perlu membuat persediaan menghadapi situasi yang merubah paradigma sebuat negara kepada satu penyatuan yang besar. Perkembangan Bidang Pendidikan Idea 1 Merombak sistem pendidikan tinggi Malaysia harus merombak sistem pendidikan tinggi negara agar selaras dengan standard negara maju atau sekurang-kurangnya menyamai standard dengan anggota yang maju dalam kalangar negara ASEAN Perubahan ini melibatkan cuti yang selaras, jam pembelajaran yang selaras dan juga aspek-aspek lain bagi mengelak berlaku defisit pembelajaran di IPT Malaysia Perubahan juga melibat kerjasama dengan industri bagi meningkatkan keupayaan pelajai mendalami kursus yang diikuti Idea 2 Mengatur strategi dan promosi Strategi bagi menarik lebih ramai pelajar dari ASEAN merentasi sempadan bagi mengikuti kursus pengajian di Malaysia Strategi bagi menonjolkan keupayaan dan pengiktirafan antarabangsa terhadap keupayaan Malaysia dalam memenuhi standard dan piawaian antarabangsa dalam menyediakan peluang terbaik bagi mengikuti pelbagai kursus Promosi perlu dilakukan bagi mengelak pengaliran keluar pelajar ke luar ASEAN Idea 3 Idea 3 Memantapkan peranan negara Langkah memantapkan peranan Malaysia dalam menempatkan keupayaan negara menawarkan Malaysia sebagai pusat kecemerlangan pendidikan Kejayaan Universiti Malaya melaksanakan agenda Jangkauan Global Malaysia (JGM) di Kemboja, Laos, Myanmar dan Vietnam akan meningkatkan lagi persepsi terhadap kemampuan negara menjadi pusat pendidikan ASEAN Asia e-Universiti yang dtubuhkan oleh 31 buah negara Asia ditempatkan di Kuala Lumpur. Penempatan e-pendidikan ini memberi kelebihan kepada Malaysia menjelang pengisytiharan Komuniti Ekonomi ASEAN (AEC) menjelang tahun 2015 melalui komuniti sosiobudaya.

115

Idea 4 Menyediakan pelan pilihan Meningkatkan lagi keupayaan IPTA dan juga IPTS negara agar mampu bersaing dengan universiti terbaik ASEAN malah universiti terbaik Asia. Menawarkan pilihan terbaik dalam kalangan IPTA mahupun IPTS Pilihan mengikuti kursus juga melalui penubuhan cawangan universiti-universiti terkemuka dunia di Malaysia atau mengadakan kerjasama dengan universiti terkemuka dunia Idea 5 Menarik pembukaan universiti terkemuka dunia Kejayaan menarik lapan universiti antarabangsa membina kampus di negara ini merupakan persediaan penting negara bagi menarik pelajar ASEAN merentas sempadan mendapat ijazah di Malaysia Contohnya, kemasukan Universiti Curtin, Universiti Monash, Universiti Nottingham dan Universiti Swinburne (universiti lain termasuk Universiti Perubatan Newcastle, Universiti Southampton, Universiti Raffles, dan Institut Teknologi Maritim Netherland). Universiti ini akan membuka peluang ke arah program pendidikan kompetitif sama ada kepada pelajar tempatan mahupun kepada pelajar antarabangsa Kesimpulan Persediaan negara akan memastikan keupayaan negara bersaing dan kekal dalam persaingan serantau mahupun global. Komuniti ASEAN mewujudkan satu dimensi baru dalam ikatan permuafakatan ASEAN. Format jawapan: Lima idea diperlukan

116

TAJUK 57:

Antara usaha kerajaan bagi menangani masalah jerebu dan pencemaran udara merentasi sempadan adalah dengan meningkatkan kuantiti pokok dalam negara. Namun begitu, kejayaan usaha ini memerlukan tindakan bersama daripada pelbagai pihak di luar negara. Bincangkan.

RANGKA JAWAPAN Pengenalan Isu pencemaran merentasi sempadan menjadi sebahagian permasalahan kepada banyak negara. Malaysia tidak terlepas daripada menghadapi masalah ini, namun kejayaan menangani isu ini turut dipengaruhi oleh faktor luar negara. Usaha-usahayangDijalankan Idea 1 Peningkatan kuantiti pokok Kuantiti pokok yang banyak melembapkan udara persekitaran. Kelembapan udara akan menjadikan habuk dalam udara menjadi berat dan memendapkannya ke bawah daripada laluan angin Pokok juga dapat memerangkap partikel halus daripada tersebar luas sebagai jerebu. Dengan ini akan mengurangkan kandungan partikel dalam udara, dan seterusnya mengurangkan kuantiti pencemaran Pokok juga dapat memperlahankan pergerakan angin yang membawa jerebu Idea 2 Menghentikan pembakaran terbuka Pembakaran terbuka di ladang-ladang untuk tujuan membersihkan sisa tanaman bagi tanaman semula. Aktiviti begini sering dilakukan di Kalimantan kerana teknologi penanaman yang masih rendah Pembakaran terbuka di tapak pelupusan sampah. Teknologi yang rendah membuatkan kaedah pembakaran raerupakan kaedah terpilih. Asap daripada aktiviti pembakaran ini merentasi sempadan yang tentunya sukar dikawal Oleh itu, kerja sama dari negara jiran amat diperlukan bagi menghentikan tindakan ini Idea 3 Melindungi kebakaran hutan Kebakaran hutan juga sering berlaku di negara jiran sehingga memakan masa bermingguminggu. Kebakaran ini berpunca daripada cuaca yang kering yang ada kaitan dengan alnino Kebakaran hutan yang besar telah menyebabkan serakan asap yang meliputi kawasan yang luas termasuklah sehingga ke Malaysia Oleh itu, kerja sama negara jiran untuk bertindak melindungi kebakaran hutan yang serius dapat mengelak punca jerebu

117

Idea 4 Industri negara jiran Peningkatan unsur karbon merentasi sempadan yang berpunca daripada kegiatan industri negara jiran. Industri pengangkutan yang membebaskan asap, karbon monoksida, sulfur dioksida, nitrogen dioksida, serta habuk dan jelaga juga menyumbang kepada kemerosotan kualiti udara Teknologi yang rendah dalam mengawal pelepasan asap kilang dan kelemahan pemantauan juga menjadi faktor. Oleh itu, kerjasama negara jiran dengan bertindak meningkatkan pemantauan dan kawalan pelepasan asap serta karbon dapat mengelakkan pencemaran merentasi sempadan Idea 5 Penerokaan hutan negara jiran Penerokaan hutan bukan sahaja mengurang agen pembebasan oksigen yang mampu menstabilkan suhu dan membekalkan udara bersih, juga mengurang agen untuk menyerap karbon dioksida Negara membangun masih bergantung kepada sebahagian hutan untuk kegiatan ekonomi mereka Dengan kawalan penerokaan hutan oleh negara jiran sekurang-kurangnya dapat memerangkap pencemaran sebelum berlaku pergerakan udara merentasi sempadan Kesimpulan Kerjasama antara negara berjiran amat penting dalam menangani isu pencemaran merentasi sempadan. Walaupun permasalahan tidak sampai ke tahap di luar kawalan, namun kesepakatan perlu dibentuk untuk mengatasi masalah ini. Format jawapan: Lima idea diperlukan

118

TAJUK 58:

Semasa awal kemerdekaan, Malaysia belum bebas dalam membentuk dasar luarnya. Ulaskan pernyataan ini.

RANGKA JAWAPAN Pengenalan Pembentukan dasar luar sesebuah negara dipengaruhi oleh banyak faktor sama ada faktor dalaman mahupun faktor luar. Dasar luar Malaysia dicorakkan oleh Perdana Menteri pertama bagi memenuhi keperluan negara yang baru mencapai kemerdekaan. A) Dasar Luar yang Terbentuk Idea 1 Dasar yang condong ke Barat Selepas mendapat kemerdekaan, dasar luar Malaysia lebih kepada mengadakan hubungan dengan negara Barat khususnya British Tiada hubungan dengan negara blok sosialis dan juga komunis. Hubungan yang erat dengan British seolah-olah mengikat negara dalam menentukan dasar luar yang terbuka Pergantungan kepada Barat ini berterusan sehingga berlaku pertukaran kepada kepimpinan negara B) Ulasan Dasar yang Condong ke Barat Idea 2 Hubungan sejarah Situasi yang baharu mencapai kemerdekaan mewujudkan unsur pergantungan dengan British Hubungan sejarah dengan British mengikat Malaysia untuk menentukan dasar sendiri pada peringkat permulaan. Wujud satu hubungan bersifat pergantungan kepada British sebagai Tuan" yang lebih dihormati Bukti kewujudan hubungan begini dapat dilihat pada sistem kehakiman negara yang rayuan akhirnya masih boleh diputuskan oleh Majlis Privy di London Idea 3 Melindungi keselamatan negara Menyekat pengaruh dan ancaman komunis daripada merebak masuk ke Malaysia Bagi melindungi negara, Perjanjian Pertahanan Anglo-Malaya (AMDA) 1957 ditandatangani Selain ancaman komunis, ancaman konfrontasi dengan Indonesia juga menyebabkan Malaysia bergantung kepada negara Barat untuk melindungi negara

119

Idea 4 Mendapat bantuan kepakaran dan teknikal Hanya pihak Barat mampu menawarkan bantuan dalam bentuk biasiswa dan bantuan kos pembinaan. Melalui Rancangan Colombo, Malaysia menikmati bantuan kewangan, teknikal, dan biasiswa bagi pelajar Malaysia melanjut pelajaran ke luar negara Membiayai projek-projek ekonomi negara anggota. Sebagai contoh, pembiayaan Lebuh Raya Timur-Barat, jambatan serta beberapa institusi pendidikan di Sabah Idea 5 Hubungan dagangan komoditi utama Negara Barat ialah negara industri. Malaysia dapat menyumbangkan bekalan getah kepada perkembangan industri Barat Dengan menjalin hubungan dengan negara Barat, komoditi utama negara semasa awal kemerdekaan dapat didagangkan Malaysia juga dapat menarik pelaburan dari negara Barat Kesimpulan Tunku Abdul Rahman berjaya membawa negara dalam membentuk dasar luar yang memenuhi kehendak dan tuntutan semasa. Kejayaannya mencorakkan dasar luar, turut mempengaruhi kejayaan ekonomi negara. Format jawapan: Idea 1 wajib + empat idea lain

120

TAJUK 59:

Tanpa kekuatan, idae Gerakan Kesederhanaan Global (GMM) tidak mampu mempengaruhi masyarakat antarabangsa. Bincangkan.

RANGKA JAWAPAN Pengenalan GMM satu cetusan pemikiran yang berani dan bertanggungjawab dalam memastikan berlaku perubahan dalam pendekatan menangani ekstremisme. Orientasi semula pendekatan global amat dituntut dalam meningkatkan kesejahteraan global. Idea 1 Kekuatan pada imej Malaysia Imej Malaysia dalam kalangan masyarakat antarabangsa amat positif. Malaysia menghadapi tuntutan bertindih dengan lima negara jiran tetapi semuanya dapat diselesaikan secara baik tanpa melibatkan kekuatan ketenteraan Malaysia diiktiraf sebagai negara Islam, tetapi mengamalkannya secara sederhana tanpa taksub dan 'menggerunkan' negara lain. Walaupun Malaysia paling strategik sebagai laluan dan transit pengedaran dadah, pemerdagangan orang dan penyusupan pengganas tetapi Malaysia tetap selamat dan aman untuk dikunjungi Inilah keupayaan yang dimiliki negara sehingga mempunyai kekuatan untuk melontarkan idea hebat bagi mempromosikan kehidupan global yang selamat Idea 2 Bukti keupayaan Malaysia Malaysia diiktiraf sebagai negara pelbagai etnik, adat dan anutan agama. Negara ini tinggi kadar multietniknya dengan komposisi kaum yang tidak jauh berbeza. Suatu kaum sukar untuk mengasimilasikan kaum lain sebagaimana komposisi kaum di Indonesia dan Thailand yang mengasimilasikan rakyat keturunan Cina negara berkenaan Malaysia membuktikan keupayaan mewujudkan perpaduan dalam kalangan masyarakat majmuknya. Perbezaan mewujudkan kekuatan dan penyatuan, bukan perpecahan. Keupayaan membina perpaduan tanpa melalui unsur 'paksaan' ini memberi kekuatan kepada negara mencetus gagasan GMM Idea 3 Keupayaan menyelesaikan konflik Malaysia dipuji dalam menyelesaikan konflik bukan sahaja dalam negara tetapi juga konflik di negara lain. Pendekatan diplomasi dan rundingan yang menjadi pegangan Malaysia telah menyelesaikan banyak konflik dalaman dan serantau. Keupayaan Malaysia dalam rundingan menyelesakan konflik Selatan Filipina menjadi sanjungan dan ingin dipelajari oleh negara lain Perdana Menteri Thailand berusaha mendapatkan pandangan Malaysia dalam menghadapi konflik di Selatan Thailand

121

Idea 4 Keadilan dan kejayaan Malaysia Malaysia dilihat bersikap adil dan seimbang dalam melayani kaum minoriti seperti orang Asl dan kaum terpencil di Sabah dan Sarawak. Kumpulan masyarakat ini tidak dipinggirkan dari seg pembangunan dan mendapat kemudahan infrastruktur. Mereka diberi layanan yang sama sebaga warganegara Keadaan ini tidak berlaku walaupun di negara maju seperti ketidakadilan terhadap kaum Asli d Australia dan masyarakat peribumi di Amerika Syarikat Amalan ini memberi kredit kepada negara untuk dijadikan orang tengah dalam sebarang rundingai dan menjadi kekuatan kepada Malaysia dalam mempengaruhi pihak lain Idea 5 Peranan Malaysia pada peringkat antarabangsa Penglibatan dan kecemerlangan Malaysia dalam pelbagai pertubuhan serantau dan antarabangs juga meletak satu kekuatan kepada Malaysia Dilihat sebagai pemimpin kepada pakatan ASEAN, kecemerlangan semasa memimpin Pergerakan Negara Berkecuali (NAM) dan Pertubuhan Persidangan Islam (OIC) meletakkan Malaysia di hadapan dalam mendapat kepercayaan pihak lain Malaysia juga terpilih menganggotai pelbagai jawatankuasa PBB. Kepercayaan masyarakat antarabangsa ini memberi kekuatan kepada Malaysia untuk mengorientasikan semula pendekatan menghadapi konflik Kesimpulan Tanpa kekuatan yang jitu, Malaysia tidak akan berjaya mempengaruhi pemikiran global untuk mengubah pendekatan menghadapi ekstremisme. Keganasan mesti dihentikan, namun kebijaksanaan dituntut dalam menamatkannya. Format jawapan: Lima idea diperlukan

122

TAJUK 60: Dengan termeterai perjanjian damai Selatan Filipina, bermakna berakhirnya

banyak isu dan konflik. Bincangkan. RANGKA JAWAPAN Pengenalan Perjanjian Selatan Filipina menjadi satu kebanggaan kepada tahap dan keupayaan diplomasi negara. Tamatnya pemberontakan menuntut kemerdekaan di kawasan berkenaan, mewujudkan lembaran baru yang menamatkan kesan daripada kewujudan konflik. Idea 1 Isu kebanjiran pendatang asing Dengan termeterai perjanjian damai berkenaan bermakna isu kebanjiran pendatang dari Selatan Filipina dapat ditamatkan. Pendatang tanpa izin yang ditahan di Sabah dapat dihantar balik ke negara asal mereka Sebanyak RM0.5 bilion dibelanjakan kerajaan dalam tempoh enam tahun bagi membiayai makan minum, rawatan dan penjagaan pendatang tanpa izin di Sabah Selain itu, penyakit berjangkit seperti batuk kering dan kusta mula merebak semula dengan kehadiran mereka Idea 2 Isu pencerobohan sempadan Isu ini dapat dikurangkan dengan berakhirnya konflik ini. Kehidupan penduduk di Selatan Filipina menjadi lebih aman Pencerobohan sempadan kerana ingin mencari kehidupan yang lebih baik akan berkurang. Masalah kawalan sempadan dan kos kawalan dapat diminimumkan Konflik pencerobohan sempadan dan kelemahan kawalan bagi pihak Filipina dapat dihindari Idea 3 Isu penyusupan 'pengganas' Kemelut berdarah di Selatan Filipina turut terhenti dgn termeterai perjanjian ini Kumpulan pejuang yang lari daripada buruan kerajaan Filipina yang sering mencari peluang menyusup masuk ke sempadan negara. Gerakan pejuang ini dapat dihindari daripada terus menceroboh Idea 4 Pemberontakan dan pertumpahan darah Termeterai perjanjian menghentikan sengketa berdarah selama 40 tahun yang telah mengorbankan 120 000 nyawa Era baru kehidupan penduduk Selatan Filipina akan bermula. Kesediaan yang berstatus pelarian di Sabah bersedia kembali ke tanah air mereka untuk meneruskan kehidupan, menamatkan zaman kehidupan yang penuh konflik dan pemberontakan

123

Idea 5 Berakhir kemiskinan dan kedaifan Keamanan akan membawa kehidupan yang lebih baik, menandakan berakhirnya kemiskinan dan kedaifan Sistem kehidupan yang mula tersusun akan menggerakkan aktiviti ekonomi masyarakat dengan lebih baik Kegiatan ekonomi akhirnya akan turut mengundang kemasukan pelabur termasuk pelabur dari Malaysia Kesimpulan Konflik berdarah selama empat dekad di Selatan Filipina telah berjaya dirungkai dengan keupayaan diplomasi Malaysia. Rundingan tersebut juga menandakan berakhirnya banyak episod sedih kepada rakyat Selatan Filipina berkenaan. Format jawapan: Lima idea diperlukan

124

TAJUK 61:

Pulau Senkaku atau Diaoyu menjadi punca konflik China-Jepun. Konflik ini berisiko mengganggu kestabilan rantau ini termasuk ekonomi Malaysia. Bincangkan.

RANGKA JAWAPAN Pengenalan Konflik dua kuasa ekonomi dunia pastinya akan membawa kesan kepada pertumbuhan ekonomi serantau. Kemelesetan ekonomi Jepun turut dipengaruhi oleh tindak balas ekonomi China terhadap Jepun. Tempias kesan pertembungan dua negara maju ini turut menimpa Malaysia dan rantau ASEAN. Idea 1 Konflik ketenteraan Ketegasan China yang sanggup berperang demi menguasai wilayah yang dituntut sebagaimana laporan akhbar utama di China semasa kemuncak konflik tidak boleh dipandang ringan Sebanyak 80 orang tentera Vietnam terbunuh semasa kedua-dua negara bertembung merebut Kepulauan Spratly dan Paracel membuktikan tekad China Jika isu ini gagal ditangani dengan sebaik mungkin, Laut China Selatan akan menyaksikan pertembungan tentera Idea 2 Pertembungan kuasa besar Amerika Syarikat telah meningkatkan keupayaan pertahanan Jepun apabila negara berkenaan diasak oleh China atas konflik perebutan Pulau Senkaku Radar berkuasa tinggi dibekalkan kepada Jepun untuk mengesan kehadiran peluru berpandu China Latihan bersama tentera Amerika Syarikat dan Jepun juga telah ditingkatkan. Satu situasi yang jelas telah mengheret sama Amerika Syarikat dalam sengketa Senkaku ini Idea 3 Kestabilan ekonomi Tindak balas China ke atas tindakan Jepun memiliknegarakan Pulau Senkaku telah menjejaskan proses pemulihan ekonomi Jepun. Proses pemulihan ekonomi yang perlahan turut dipengaruhi oleh kelembapan eksport Jepun Pasaran barangan Jepun di China terhenti dengan banyaknya. Sentimen anti Jepun membuatkan masyarakat China menolak barangan Jepun. Dalam tempoh 10 tahun, nilai eksport Jepun jatuh mendadak ke tahap paling rendah Kemelesetan ekonomi Jepun turut menjejaskan ekonomi negara serantau ASEAN kerana Jepun merupakan antara rakan dagangan terbesar ASEAN

125

Idea 4 Kejatuhan nilai pelaburan (FDI) Pelaburan dari Jepun (FDI) telah merosot ekoran kemerosotan ekonomi Jepun. Selagi Jepun tidak pulih daripada kemelesetan ekonomi, FDI dari negara berkenaan gagal untuk ditingkatkan Kekurangan FDI akan turut membantutkan pertumbuhan ekonomi negara anggota ASEAN sekiranya gagal menarik FDI dari negara lain bagi memenuhi ruang pelaburan Idea 5 Menjejaskan industri pelancong Kemerosotan ekonomi Jepun turut membawa kemerosotan kepada kehadiran pelancong dari negara berkenaan sama ada ke Malaysia mahupun ke negara anggota ASEAN yang lain Pakej pelancongan dari Jepun yang berkurangan menurunkan permintaan untuk tempahan hotel dan penerbangan Kesimpulan China dan Jepun amat penting kepada rantau ASEAN khususnya dalam aspek perdagangan. Kemelut dua negara ini akan menarik sama negara serantau. Format jawapan: Lima idea diperlukan

126

TAJUK 62:

Banyak catatan tentang keupayaan Malaysia dalam menyelesaikan konflik serantau dan antarabangsa. Ulaskan pernyataan ini.

RANGKA JAWAPAN Pengenalan Malaysia mendapat pengiktirafan dunia dalam banyak aspek. Malaysia bukan sahaja menjadi contoh kepada negara dalam menghadapi konflik dalaman, malah keupayaan dalam menyelesaikan konflik negara lain. Banyak contoh melibatkan kejayaan Malaysia. Idea 1 Perang dan krisis Kemboja Malaysia memainkan peranan menjadi orang tengah menamatkan konflik perang di Kemboja. Kuala Lumpur menjadi saksi kepada penyelesaian krisis Kemboja dengan menemukan pihak-pihak yang bertelagah Perang di Kemboja ditamatkan melalui perjanjian perdamaian yang ditandatangani semasa pentadbiran Tun Dr. Mahathir Mohamad Idea 2 Krisis Selatan Filipina Sekali lagi kekuatan diplomasi kepimpinan Malaysia diiktiraf sehingga termaktub perjanjian damai Kerajaan Filipina dan Bangsamoro Peranan Malaysia yang memulakan rundingan sejak 10 tahun lalu semasa Dato Sri Najib Tun Abdul Razak menjadi Menteri Pertahanan lagi Kini setelah Dato Sri Najib Tun Abdul Razak menjadi Perdana Menteri, perjanjian damai dimeterai setelah mengorbankan 120 000 rakyat Filipina Idea 3 Menghubungkan Fatah dan Hamas Dua pihak yang berkuasa di Palestin sering berkonflik walaupun menghadapi musuh yang sama, iaitu Israel Perdana Menteri Malaysia telah mengunjungi Gaza yang dikuasai Hamas antara lainnya bagi raenyatakan kesediaan menjadi orang tengah antara dua pihak berkuasa Palestin berkenaan Pengaruh Malaysia meletakkan dua kumpulan ini dalam keadaan lebih bersedia untuk berdamai dan bekerjasama yang akhirnya menghalakan perjuangan untuk kemerdekaan Palestin

127

Idea 4 Isu Antartika Malaysia juga berani menyuarakan isu Antartika yang akhirnya dipersetujui antarabangsa bahawa Antartika merupakan hak warisan sejagat Malaysia membantah kuasa besar yang cuba memonopoli sumber galian yang mahal di kawasan berkenaan selain memonopoli usaha membuat penyelidikan Peranan Malaysia dalam mengetengahkan dan mengubah 'penguasaan' kuasa besar ke atas Antartika mendapat sanjungan banyak pihak Idea 5 Ekstremisme dan perang keganasan Kuasa besar menyalahgunakan kuasa dalam melindungi kepentingan mereka. Atas alasan memerangi keganasan, Iraq dan Afganistan 'dimusnah' dan diserang. Mangsa kerakusan kuasa besar ini tidak terbela Malaysia dengan berani berusaha 'mengubat' rasa kecewa masyarakat dunia yang melihat kerakusan pemimpin Amerika Syarikat dan Britain dengan menubuhkan Tribunal Jenayah Perang Antarabangsa Kuala Lumpur (KLWCC) bagi membicarakan dua pemimpin berkenaan Riak masyarakat global juga telah dapat dikesan dengan usaha Malaysia mengorientasikan pemikiran masyarakat dalam tindakan terhadap ekstremisme Kesimpulan Keupayaan Malaysia telah banyak mempengaruhi keamanan serantau dan mempengaruhi pemikiran masyarakat global. Kejayaan Malaysia bukan sahaja diiktiraf, malah dipelajari oleh sebahagian besar negara Format jawapan: Lima idea diperlukan

128

TAJUK 63:

China dan Malaysia mempunyai hubungan yang istimewa sehingga China menganggap Malaysia sebagai saudara baik serta jiran yang akrab. Ulaskan hubungan terebut.

RANGKA JAWAPAN Pengenalan Malaysia telah meningkatkan hubungan dengan China kepada hubungan strategik. Hubungan istimewa dengan China ini memasuki fasa baru apabila banyak persefahaman dan perjanjian ditandatangani antara dua negara. Hubungan ini tidak berlaku antara China dengan negara lain. Idea 1 Menyokong pencalonan China Hubungan Malaysia-China mula terjalin semasa pentadbiran Perdana Menteri Malaysia yang kedua, Tun Abdul Razak Hubungan yang dibina oleh Malaysia amat dihormati oleh China. Keistimewaan hubungan dua negara ini terbukti apabila Malaysia dengan berani menyokong penyertaan China sebagai anggota kepada Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) pada tahun 1971 Idea 2 Mengadakan hubungan diplomatik tanpa mengira ideologi Malaysia juga dihormati kerana dari mengamalkan dasar yang tertutup dengan bergantung kepada Barat sama ada dari segi keselamatan mahupun bantuan modal dan teknikal, Malaysia beralih kepada dasar yang lebih terbuka Malaysia mengadakan hubungan dengan China walaupun negara berkenaan mengamalkan ideologi komunis dan Malaysia negara yang mendukung Pertubuhan Persidangan Islam (OIC) Hubungan yang dimulakan Malaysia ini akhirnya diikuti negara lain di rantau ASEAN Idea 3 Melonggarkan pergerakan rakyat China Malaysia berjaya memnding pergerakan dan kemasukan rakyat China ke Malaysia dengan cara yang mudah Visa selepas ketibaan antaranya diberi kepada pelancong China menj adi pergerakan pelancong dari negara ini menjadi mudah. Keistimewaan ini menjadikan hubungan dua negara bertambah erat Kini, seramai tiga juta rakyat China melawat Malaysia dalam masa setahun dan dijangka meningkat kepada enam hingga tujuh juta setahun menjelang tahun 2015. Malaysia menerima kemasukan rakyat China sama ada sebagai pelancong mahupun sebagai pelajar

129

Idea 4 Kemasukan pelaburan yang besar Keistimewaan hubungan Malaysia-China tergambar jelas melalui persefahaman menubuhkan Taman Perindustrian Malaysia-China Kuantan (MCKIP) di Kuantan MCKIP merupakan zon pembangunan ekonomi yang melibatkan pelaburan untuk pembangunan industri, kediaman, perkhidmatan tambahan, pengeluaran dan pusat hidupan dan saintifik serta perkhidmatan teknologi Selain itu, China juga bersetuju membuat pelaburan bagi membesarkan pelabuhan Kuantan selain cadangan pembinaan kampus cawangan Universiti Xiamen Idea 5 Rakan dagangan yang besar Di sebalik keadaan ekonomi global yang meleset dan tidak menentu, cukup luar biasa apabila jumlah dagangan China dan Malaysia mencecah ASS94.8 bilion, iaitu peningkatan sebanyak 5.3 peratus berbanding tahun 2011. Lebihan dagangan Malaysia adalah sebanyak AS$21.7 bilion China merupakan rakan dagangan terbesar bagi Malaysia. Kesuraman dagangan dengan Jepun dapat ditampung dengan meningkatnya hubungan dagangan dengan China Kesimpulan Hubungan dengan China membawa nilai tambah yang besar kepada Malaysia. Kesediaan pemimpin dua negara memudahkan peningkatan hubungan yang terjalin. Format jawapan: lima idea diperlukan

130

TAJUK 64:

Malaysia telah melepasi beberapa tahap dalam pembinaan dasar luarnya sebelum mencapai tahap kematangan dan pragmatik. Ulaskan perkembangan tersebut.

RANGKA JAWAPAN Pengenalan Dasar luar yang dibentuk membantu kedudukan negara baik dalam aspek keselamatan, mahupun aspek ekonomi. Dasar luar Malaysia terbina dengan cemerlangnya oleh pemimpin-pemimpin negara. Kekuatan dasar luar ialah kekuatan kepada negara dalam menghadapi cabaran luar. Idea 1 Permulaan dasar tertutup dan bergantung kepada Barat Malaysia melalui proses pembinaan dasar luar yang berubah dan pragmatik. Bermula dengan dasar yang tertutup dan banyak bergantung kepada Barat dalam banyak hal sama ada dari segi keselamatan mahupun bantuan ekonomi dan teknikal Situasi ini disebabkan negara baru mendapat kemerdekaan dan masih diancam komunis dan juga konfrontasi dengan Indonesia Idea 2 Dasar berkecuali dan bersahabat dengan negara Islam Selepas melepasi tahap pertama, Malaysia bergerak dari dasar yang berpihak kepada dasar lebih terbuka dan berkecuali Dengan menyokong kuat Pergerakan Negara Berkecuali (NAM), Malaysia beralih kepada dasar yang lebih terbuka dengan mengadakan hubungan dengan semua negara tanpa mengira ideologi Frasa hubungan dengan China dan dengan negara komunis yang lain bermula Meningkatkan hubungan dengan negara Islam dan mendukung kuat Pertubuhan Persidangan Negara Islam (OIC) dengan menjadi Setiausaha Agung pertama Idea 3 Mementingkan hubungan serantau dan setaraf dan berfokus kepada hubungan ekonomi Fasa seterusnya dasar luar Malaysia diarah kepada mengeratkan hubungan serantau dengan menjadi penggerak utama kepada pertubuhan serantau ASEAN bagi memacu ekonomi Memandangkan usaha meningkatkan ekonomi melalui hubungan dengan negara maju agak terbatas, Malaysia menekankan hubungan sesama negara membangun dan negara Islam Kekuatan dibina bagi membetulkan ketidakadilan dunia baik dari sudut ekonomi, perdagangan dan penguasaan kuasa besar

131

Idea 4 Dasar yang lebih berani dan membentuk kepimpinan Malaysia mula menunjukkan ketegasan dalam menentang keganasan antarabangsa dan menolak keganasan yang dikaitkan dengan agama, bangsa dan warna kulit Mempengerusikan OIC dan NAM, memperjuangkan pendekatan multilateral dan bersuara lantang membetul kepincangan PBB. Pendemokrasian PBB menjadi agenda dalam membetulkan ketidakadilan dunia Mendukung kedudukan sebagai negara Islam contoh, progresif serta mendukung kesederhanaan dalam tindakan Idea 5 Dasar yang lebih pragmatik dan diplomatik Mengadakan hubungan strategik dengan banyak negara. Memacu pertumbuhan ekonomi ke arah negara berpendapatan tinggi. Menandatangani pelbagai perjanjian ke arah mencapai hasrat tersebut Komited dengan usaha mewujudkan keamanan dan kesejahteraan dunia. Mempelopori Gerakan kesederhanaan Global (GMM) yang berusaha mengubah pendekatan masyarakat global menghadapi keganasan. Menegak keadilan dengan menubuhkan tribunal (KLWCC) mengadili penjenayah perang Berusaha (berupaya) menyelesaikan konflik negara lain khususnya di selatan Filipina. Dasar yang pragmatik dan diplomatik ini mendapat pengiktirafan dunia Kesimpulan Susur galur dasar luar yang dibentuk oleh pemimpin negara membantu meningkatkan kecemerlangan negara khususnya pada pandangan masyarakat luar. Format jawapan: Lima idea diperlukan

132

TAJUK 65:

Pada 8 Ogos 2012 lepas, genaplah 45 tahun usia ASEAN. Namun, ASEAN harus melepasi cabaran politik semasa untuk terus kekal cemerlang. Bincangkan.

RANGKA JAWAPAN Pengenalan ASEAN kukuh dan cemerlang atas semangat permuafakatan ASEAN. Namun isu-isu bersifat dalaman dan luaran mencabar keutuhan ASEAN. Oleh itu, ASEAN perlu meningkatkan lagi kematangan dalam menghadapi cabaran khususnya melibatkan politik. Idea 1 Isu etnik Rohingya Isu etnik Rohingya boleh mempengaruhi hubungan mesra antara negara ASEAN. Sebarang keputusan yang dibuat oleh kerajaan Myanmar perlu mengambil kira perasaan tiga negara anggota yang beragama Islam Tiga anggota berkenaan juga tidak boleh 'tersalah langkah' mengambil tindak balas terhadap sebarang tindakan yang dibuat oleh Myanmar bagi menangani konflik masyarakat Rohingya Situasi ini menjadi cabaran kepada ASEAN untuk mempengaruhi Myanmar agar berlaku adil mengikut standard antarabangsa Idea 2 Isu Kepulauan Spratly Buat pertama kali anggota ASEAN gagal mencapai kata sepakat dalam isu yang dihadapi. Malaysia, Vietnam, Brunei dan Filipina menuntut diselesaikan secara multilateral. Manakala negara China menuntut agar diselesaikan secara bilateral dengan negara yang terlibat Singapura, Myanmar dan Laos kelihatan berkecuali sementara Kemboja menyokong pendekatan yang dikehendaki China Untuk meneruskan momentum kesepakatan, maka isu Kepulauan Sparatly dan Paracel ini hendaklah dikompromikan dengan berkesan dalam kalangan anggota ASEAN. Mengekalkan status quo lebih baik daripada memanjangkan krisis Idea 3 Jenayah merentasi sempadan Walaupun jenayah merentasi sempadan ini telah terkawal sejak Malaysia dan Indonesia berserta Australia menandatangani persefahaman perkongsian maklumat dan risikan, namun ASEAN masih perlu berwaspada tentang risiko yang masih dihadapi Penahanan dua rakyat Malaysia di Lubnan menunjukkan masih ada kumpulan yang mengambil pendekatan sendiri dalam menangani konflik. Pencerobohan askar Kesultanan Sulu di Sabah juga menyebabkan tindakan keras terpaksa diambil untuk menangani masalah ini Tragedi pengeboman Hotel Marriott di Bali perlu dilihat sebagai tanggungjawab bersama ASEAN

133

Idea 4 Tuntutan pertindihan wilayah antara negara anggota Walau tuntutan antara Malaysia dengan Singapura, Malaysia dan Indonesia selesai dimuktamadkan, namun pertindihan tuntutan masih lagi berlaku Malaysia dengan Thailand, Malaysia dengan Brunei dan Malaysia dengan Indonesia di Kepulauan Sulawesi masih belum dimuktamadkan ASEAN perlu ada mekanisme pilihan tindakan dalam memutuskan isu pertindihan tuntutan ini. Cabaran kepada ASEAN menentukan mekanisme terbaik Idea 5 Strategi terbaru Amerika Syarikat (AS) Penglibatan AS di rantau Asia Pasifik semakin ditingkatkan melalui strategi pangsi Pasifik. AS mempertahankan pendirian bahawa kedudukan China dalam 'keadaan yang masih boleh dikawal' Pendirian AS ini membuatkan negara berkenaan menggandakan penglibatan mereka di rantau ASEAN bagi mengimbangi kedudukan China Cabaran ini perlu ditangani oleh ASEAN dengan penuh berhemah. Permuafakatan yang cemerlang sebelum ini tidak boleh diketepikan kerana kepentingan negara sendiri Format jawapan: Lima idea diperlukan

134

TAJUK 66:

Gerakan Kesederhanaan Global (GMM) dicetuskan oleh Malaysia merupakan pendekatan untuk mengubah cara menangani konflik peringkat global. Bincangkan rasional Malaysia mahu masyarakat antarabangsa mengaplikasikan pendekatan ini dan cadangkan cara-cara mencapai hasrat ini.

RANGKA JAWAPAN Pengenalan Melihat kepada banyak peristiwa berlaku selepas perang Iraq, serangan ke atas Pusat Dagangan Dunia (WTC) Amerika Syarikat dan rentetan banyak peristiwa lain yang menggambarkan satu tindakan bersifat ekstrem. Maka, Malaysia menganjurkan satu transformasi dalam bertindak melalui Gerakan Kesederhanaan Global. Langkah-langkah berkaitan juga diambil negara memastikan penerimaan gagasan ini dalam kalangan masyarakat global. A) Rasional Idea 1 Berleluasa tindakan ekstremisme * Tindakan ekstremisme semakin berleluasa. Perang terhadap Iraq dan Afganistan merupakan satu keganasan * Tindakan kerajaan Thailand ke atas kebangkitan rakyatnya di selatan negara berkenaan sehingga meragut banyak nyawa secara tragis juga satu tindakan ekstrem. Tragedi pengeboman Hotel Marriott di Bali, Indonesia juga satu tindakan ekstrem. Oleh itu, Malaysia menganjurkan satu gerakan yang berusaha mengorientasikan semula cara bertindak masyarakat global dalam menghadapi ekstremisme Idea 2 Tanggapan yang salah terhadap keganasan Berleluasanya Islamofobia juga menjadi kewajaran pada Malaysia untuk menonjolkan pendekatan berkenaan. Diskriminasi terhadap agama Islam semakin berleluasa Kemenangan parti sayap kiri dalam kebanyakan negara Barat yang bersikap anti Islam merupakan satu perkembangan yang boleh meningkatkan ekstremisme Malaysia berusaha meyakinkan dunia bahawa sebarang keganasan tidak boleh didepani dengan keganasan. Keadaan ini akan menambah lagi ketegangan dan tindak balas yang berpanjangan. Idea 3 Kaedah menangani konflik yang tidak berkesan Perang IraqIran merupakan kaedah yang ekstrem dalam menangani konflik antara kedua-dua negara berkenaan. Konflik Azerbaijan dan Armenia yang berakhir dengan peperangan juga menggambarkan kaedah penyelesaian konflik yang tidak berkesan Oleh itu, Malaysia mempunyai alasan untuk menonjolkan kaedah mengurus konflik secara berhemah dan berdiplomasi

135

Idea 4 Kajian pakar atas kemerdekaan banyak negara Dapatan daripada kajian oleh bekas Pengarah Agensi Perisikan Amerika Syarikat, Laksamana Dennis C. Blair bahawa peralihan kuasa di 67 buah negara autokratik, didapati sebanyak 70% atau 47 buah negara mencapai kemerdekaan tanpa menggunakan keganasan. Daripada 30% peralihan kuasa yang dicapai melalui keganasan, hanya empat buah negara mencapai kebebasan. Oleh itu, pendekatan tanpa keganasan lebih membawa kejayaan berbanding keganasan B) Usaha Mencapai Hasrat Idea 5 MenganjurPersidanganAntarabangsa . Malaysia telah menganjurkan satu persidangan antarabangsa bagi meletak titik mula Gerakan Kesederhanaan Global (GMM). Persidangan berlangsung di Kuala Lumpur. . GMM mempromosikan pendekatan kesederhanaan atau jalan tengah bagi menangani konflik. Yayasan Pergerakan Kesederhanaan Global ditubuhkan untuk berperanan menyatukan gerakan menentang keganasan dan ekstrem sama ada yang digerakkan oleh agensi kerajaan atau badan bukan kerajaan Idea 6 Gerakan serantau . Melalui ASEAN, Malaysia cuba menerap penerimaan anggota ASEAN terhadap perlunya sikap berkecuali bagi mengekal keamanan dan keharmonian ASEAN juga berusaha mengelakkan berlakunya persaingan senjata dengan menjadikan agenda bersama dan serantau sebagai kawasan Zon Bebas Senjata Nuklear Asia Tenggara (SEANWFZ) Pendekatan berkecuali dan tidak berpihak ini merupakan satu kesederhanaan dalam tindakan Idea 7 Manifestasi melalui tindakan-rundingan di selatan Filipina Malaysia membuktikan pendekatan sederhana dan diplomasi lebih berjaya tanpa melalui keganasan dan kekerasan Kejayaan dalam rundingan menamatkan konflik berdarah di Selatan Filipina yang berlarutan selama empat dekad membuktikan pendekatan wasatiah yang dicanangkan oleh Malaysia lebih berkesan

136

Idea 8 Orientasi semula fahaman terhadap Islam Malaysia menganjurkan dialog Islam Barat bagi meningkatkan kefahaman terhadap Islam. Sentimen Islamofobia mesti ditamatkan. Dialog telah membolehkan masyarakat Barat menilai semula persepsi mereka terhadap Islam Malaysia menekankan tidak semua keganasan dimulakan oleh penganut agama Islam. Penganut agama lain juga terlibat dengan keganasan. Setiap agama menganjurkan kepada kebaikan. Idea 9 Meuar-uarkan amalan di Malaysia Malaysia mengisytiharkan diri sebagai negara Islam yang mengamalkan pendekatan sederhana. Amalan Islam di Malaysia tidak mengganggu gugat kedudukan dan amalan agama lain. Masyarakat Malaysia boleh berkongsi hidup dengan penganut agama lain atas sifat toleransi yang dimiliki Malaysia juga sebagai negara majmuk paling menepati kemajmukannya atas komposisi antara kaum yang tidak jauh berbeza. Namun Malaysia berjaya mengekalkan keharmonian tersebut melalui pendekatan kesederhanaan Format jawapan: 3A + 2B/2A + 3B

137

TAJUK 67: Kesepakatan dan semangat ASEAN telah menjadi formula kepada

penyelesaian konflik serantau. Bincangkan. RANGKA JAWAPAN Pengenalan Banyak isu dan konflik serantau diselesaikan melalui semangat ASEAN. Ada pendekatan yang diambil secara kelompok seperti isu demokrasi dan sekatan ke atas Myanmur oleh kuasa besar. Ada isu yang diselesaikan secara muafakat dua hala sebagai anggota kepada ASEAN. Idea 1 Penyelesaian konflik sempadan mengikut undang-undang antarabangsa Konflik pertindihan sempadan antara Malaysia dengan Singapura telah dirujuk kepada Mahkamah Keadilan Antarabangsa (ICJ). Begitu juga dengan pertindihan sempadan antara Malaysia dengan Indonesia Atas semangat ASEAN, kedua-dua pihak telah bersetuj u untuk menerima sebarang keputusan yang dibuat oleh ICJ. Atas kesepakatan yang telah dipupuk, syarat sebelum dirujuk kepada ICJ yang mengehendaki kedua-dua buah negara bersetuju untuk memilih penyelesaian mengikut undang-undang antarabangsa juga dapat dipatuhi Idea 2 Projek usaha sama cari gali minyak Malaysia dan Thailand menghadapi isu pertindihan sempadan di kawasan yang memiliki sumber galian yang bernilai tinggi. Begitu juga kemelut Malaysia dengan Brunei di kawasan yang dikenali sebagai Blok 18 Atas semangat ASEAN, konflik dengan Thailand di kawasan yang dinamakan Teluk Siam diselesaikan melalui kaedah muafakat yang melibatkan dua tahap, iaitu menjalankan usaha cari gali secara bersama dan menikmati hasil secara bersama. Penyelesaian yang hampir sama juga dimuafakatkan bersama Brunei Idea 3 Rundingan kedamaian Selatan Filipina Konflik di Selatan Filipina juga menjadikan Malaysia turut terlibat sama. Malaysia terpaksa menanggung kos menjaga pelarian, kos kawalan sempadan dan kes peningkatan penyeludupan senjata Atas semangat dan tolak ansur sebagai anggota ASEAN, konflik berkenaan telah berjaya dirunding dan ditamatkan. Kesediaan pemimpin Filipinamelihat isu berkaitan sebagai 'kudis' kepadaASEAN telah membawa kejayaan dalam rundingan

138

Idea 4 Pendemokrasian Myanmar Myanmar telah dikenakan sekatan oleh Amerika Syarikat dan sebahagian negara Eropah. Atas semangat ASEAN, negara anggota ASEAN lain menolak sekatan yang dikenakan, akhirnya sekatan berkenaan kurang berjaya dilaksanakan Myanmar bersedia berunding berkaitan dengan penerimaan amalan demokrasi di negara berkenaan atas semangat ASEAN. Tanda muafakat juga ditunjukkan semasa Myanmar dilanda Taufan Nagis yang mengorbankan banyak nyawa dan harta benda. Negara ini hanya bersedia menerima bantuan dari rakan dalam kalangan negara ASEAN Idea 5 Konflik Stesen Kereta Api Tanjung Pagar Atas semangat dan muafakat ASEAN, Malaysia rela menyerahkan kawasan Stesen Kereta Api Tanjung Pagar kepada Singapura untuk keperluan dimajukan dalam bidang lain Kesan daripada semangat ASEAN yang dipupuk, Singapura menggantikan kawasan stesen yang diambil dengan kawasan lain di negara berkenaan Semangat ASEAN juga membuat Singapura menyerahkan sebahagian projek pembangunan di kawasan stesen kereta api tersebut kepada Malaysia Format jawapan: Lima idea diperlukan

139

Anda mungkin juga menyukai