Anda di halaman 1dari 23

Oleh: TUAH SUJANA Pengarang Cinta Senafas Angsa & Perjalanan Teluki

Adakah anda kreatif


Anda diberi masa untuk menulis apa sahaja yang terlintas di fikiran secara KREATIF, IMAGINATIIF & MENARIK berdasarkan ayat-ayat di bawah:

Awak masuk ke dalam bas pada tahun 2933. Terangkan apa yang anda lihat.
2

Adakah anda kreatif


Anda diberi masa untuk menulis apa sahaja yang terlintas di fikiran secara KREATIF, IMAGINATIIF & MENARIK berdasarkan ayat-ayat di bawah:

Siapakah yang tinggal di rumah ini?

SASTERAWAN NEGARA (SN)


1981 : (Dr) Kamaludin Muhammad atau Keris Mas
1982 : Prof. Emeritus Dato' Dr. Shahnon Ahmad 1983 : Datuk (Dr.) Usman Awang 1985 : Datuk (Dr.) A. Samad Said

1987 : (Dr.) Muhammad Dahlan Abdul Biang atau Arena Wati


1991 : Prof. Dr. Muhammad Haji Salleh 1993 : Datuk Noordin Hassan 1996 : Datuk Abdullah Hussain 2003 : Prof. Madya Dr. Syed Othman Syed Omar atau S. Othman Kelantan 2009 : Dato' Dr. Anwar Ridhwan 2011 : Datuk Dr. Ahmad Kamal Abdullah atau Kemala

2013 : Datuk Baha Zain


4

Takrif: Apakah cerpen?


Cerpen ialah akronim bagi cerita pendek. Merupakan fiksyen yang mengkhususkan satu peristiwa penting dengan watak tumpuan berkuantiti kecil (2-3 orang) dan biasanya dapat dibaca sekali duduk.

UNSUR DALAM CERPEN


Watak

Latar

POV

Konflik
Gaya bahasa

Plot

WATAK DAN PERWATAKAN


Ambil surat khabar dan cari 2 watak yang berbeza. Buat borang personaliti. CONTOH: Watak A: Nama: Abu Latif - Pemarah - Mempunyai 2 orang anak.

LATAR
Banyak mencatat apabila memerhatikan sekeliling. Catat apa yang dilihat. Gubah dalam bentuk ayat yang lengkap. Latar termasuk latar tempat dan latar masyarakat (ambil kira keduaduanya).

POV (Sudut Pandangan)

Sudut pandangan:
Pertama Kedua Ketiga

POV Pertama

SUBUH itu sepi dan saya masih di sini. Fajar sadik tampak sedikit terlindung dalam citra kota tinggalan Cordova yang hening. Tentu sesiapa pun terasa syahdu kerana bauran kenangan akan mampir perlahan, membuatkan saya tunduk menghitung jalur-jalur lampau yang mercik ke tasik hati. (Cerpen Lensa Cordova)
10

POV Kedua

Sin Huey mengutip kerang-kerangan yang tersadai kaku di pasir. Pakaian diusik angin. Kamu merenung khusyuk Siti Hajar yang meneruskan huraiannya. Ombak debur-mendebur, menenggelamkan bicara. Kamu bergerak lebih dekat ke sisi Siti Hajar, diperhatikan Sin Huey yang mengaduh kerana terpegang kulit kerang yang tajam. (Cerpen Sebelum Rintik)

11

POV Kedua

Sin Huey mengutip kerang-kerangan yang tersadai kaku di pasir. Pakaian diusik angin. Kamu merenung khusyuk Siti Hajar yang meneruskan huraiannya. Ombak debur-mendebur, menenggelamkan bicara. Kamu bergerak lebih dekat ke sisi Siti Hajar, diperhatikan Sin Huey yang mengaduh kerana terpegang kulit kerang yang tajam. (Cerpen Sebelum Rintik)

12

PoV Pertama
Pembaca

Pencerita

PoV Ketiga
Pencerita
Pembaca

Plot
Plot ialah kausaliti (sebab dan akibat). Bina sebab dan cipta akibat. Contoh:

Wan Adlin resah memikirkan keadaan penindasan ke atas umat Islam di Philadelphia. Teman serumahnya pulang terburu-buru menceritakan demonstrasi membantah penganiayaan Boliton. Penganiyaan langsung ke atas umat Islam iaitu keluarga Gaddafi ditunjukkan.

15

4 perkara asas dalam plot:


Eksposisi/Pendahuluan: kenalkan watak, latar, dan situasi cerita. Pendahuluan dikenali sebagai idea asas dalam cerita keseluruhan.

Perkembangan: kenalkan masalah dan halangan yang menjadikan konflik dalam cerita atau menegangkan peristiwa.

Kemuncak/Klimaks: keadaan ketika cerita berada pada ketegangan (konflik) tertinggi dan masalah berada di puncak.

Penyelesaian: menerangkan bagaimana konflik berakhir dan cerita diselesaikan oleh pengarang.

4 Jenis Konflik
Manusia lwn. Manusia Manusia lwn. Diri Sendiri Manusia lwn. Alam Manusia lwn. Persekitaran

STRUKTUR CERPEN

PENDAHULUAN

ISI

PENUTUP

21

TEKNIK CERPEN

Imbas kembali. Imbas muka. Pemerian.

Dialog.

22

SEKIAN, TERIMA KASIH

23