Anda di halaman 1dari 1

Justifikasi Moral

Mereka yang melakukan perbuatan pembuangan bayi kebanyakan


adalah kerana ketidakseimbangan psikologi mereka. Mereka membuangkan
anak mereka atas perasaan malu mereka, namun, mereka tidak memikirkan
bayi itu adalah tidak bersalah!

Pemuda- pemudi masa sekarang banyak yang tidak mumpunyai hati


yang bertimbang rasa. Mereka boleh membuangkan anak mereka dengan
semata- mata perasaan malu, tetepi, adakah mereka pernah ingat bahawa
merekalah ibu bapa bayi tersebut? Bayi itu adalah tidak bersalah, mereka
dilahirkan ke atas Bumi ini tanpa kesedaran dan keinginan.

Adakah mereka bersalah?

Adakah mereka patut dibuangkan?

Pemuda- pemudi ini kurang diajar apa itu tangguangjawab, ataupun,


boleh dikatakan tidak mengetahui mereka adalah bertanggungjawab untuk
membela anak mereka. Ibu bapa mereka kurang mempengaruh mereka
supaya bertanggungjawab dan memikulkan kewajiban mereka. Bukan itu
sahaja, bagi mereka yang berzina, ibu bapa mereka juga bersalah!

Sikap manusia dibentuk sejak kecil.

Jikalau ibu bapa tidak mengajar anak mereka dengan baik, serta
memupuk tingkah laku yang bermoral, maka, mereka mudah dipengaruh
dengan nafsu- nafsu mereka! Perzinaan, perogolan dan kegiatan- kegiatan
jahat lain akan timbul apabila pemuda- pemudi ini tidak dapat menahankan
nafsu mereka.

Akhirnya, tragedi pembuagan bayi akan bertambah.