Anda di halaman 1dari 4

A1 Tema: Budi Bahasa Tugasan :Usaha Meningkatkan amalan ini Pendahuluan o Semakin terhakis dan dilupakan golongan remaja

o Sikap individualistik semakin menebal. o Remaja bersikap tidak menghormati orang tua dan bersikap hedonisme. o Ayat persoalan . o Jawab tugasan soalan. I : Ibu bapa perlu mendidik dan membentuk sahsiah anak-anak M : Insan paling dekat dengan anakanak.Ibu bapa selalu dengan anakanak.

Ba :Tunjukkan contoh peribadi dan akhlak mulia. Mengajar cara-cara beradab dan menghormati orang tua K : Anak-anak akan menjaga tingkah laku dan tutur kata ketika bercakap dengan orang tua. U : Melentur buluh biarlah daripada rebungnya. P : Anak-anak terdidik menjadi insan berbudi bahasa. I : Guru juga perlu mendidik pelajar supaya berbudi bahasa. M : tugas guru membentuk peribadi pelajar. Ba : Ceramah kesedaran diberikan. Pelancaran bulan budi bahasa . K : Pelajar didedahkan dengan ilmu dan pengetahuan .

U : Amalkan sikap kalau tidak dipecahkan ruyung manakan dapat sagunya. P : Pelajar memahami tanggungjawab untuk menjadi pelajar yang berakhlak mulia. I : Kerajaan perlu melancarkan Kempen Budi Bahasa dan Nilai Murni M : perlu menyemarakkan semangat untuk berbudi bahasa. Ba : Pihak kerajaan dan swasta bekerjasama menjayakan kempen ini. Iklan tentang amalan ini disiarkan di media massa. U : Moto Budi Bahasa Budaya Kita dapat diterapkan dan disuburkan P : Tahap kesedaran berbudi bahasa dapat ditingkatkan .

Kesimpulan P : Semua lapisan masyarakat memberikan sokongan . C : Meletakkan budi pekerti sebagai tunjang kepada pembangunan negara. H : melahirkan remaja yang berwawasan dan mendukung pembangunan negara