Anda di halaman 1dari 6

Kesantunan Masyarakat Malaysia

Ms 15, Soalan 3:
Bagaimanakah cara untuk meningkatkan
semula amalan budi bahasa dalam kalangan
masyarakat kita.
Disediakan oleh: Ho Jane Yee

Ibu Bapa

Melalui didikan dan teladan yang baik

Contoh:
Menghormati

orang tua

Menggunakan

panggilan yang betul semasa di rumah

Gelaran

abang long, abang ngah, pak cik atau sebagainya

Membawa

anak menghadiri kempen yang menjurus kepada usaha


memupuk nilai-nilai murni

Menjaga

kebersihan diri, pakaian dan persekitaran

Pergaulan

dan kelakuan antara adik beradik perlulah bersopan

santun
Kunjung-mengunjungi

antara saudara-mara adalah amat baik dan


dapat mengeratkan hubungan silaturrahim.

Sekolah

Memberi nasihat kepada pelajar

Contoh:

Pembelajaran Pendidikan Moral

Memberi galakan kepada pelajar yang berperibadi mulia

Bertegur sapa dengan penuh hormat dan bersopan santun

Berani mengakui kesalahan

Saling menghormati antara rakan


Menghargai

perbezaan beragama, latar belakang


masyarakat dan budaya masing-masing

menghargai

idea, fikiran dan pendapat serta hak milik


rakan sebaya

Berdisiplin

Kerajaan

Megadakan kempen kesedaran

Contoh:

Budi Bahasa Budaya Kita

Kempen Budi Bahasa yang dilancarkan pada 11 Jan 2005


merupakan agenda lima tahun kerajaan dalam misinya
melahirkan rakyat Malaysia yang berbudi bahasa.

Media massa

Memaparkan kepentingan nilai-nilai murni

Contoh:

Video/iklan ditayangkan di televisyen perlulah memaparkan kebaikan


berbudi bahasa

TAMAT!!
Sekian, terima kasih.