Anda di halaman 1dari 8

Tutorial:

Amalan budi bahasa semakin


terhakis dalam kalangan
masyarakat Malaysia. Bincangkan.

Oleh:Liew Lih Ying

Sebab-sebab amalan budi bahasa


semakin terhakis dalam kalangan
masyarakat Malaysia:

IBU BAPA
-Mereka kurang memainkan
peranan dalam mendidik anakanak mengenai budi bahasa.

*-Contohnya:

1. memberi salam kepada orang tua

2.sentiasa menjaga ibu bapa yang


uzur

3.tidak menyampuk semasa orang


bercakap
4.sentiasa menolong orang susah
5.tidak bercakap semasa makan
-Mereka terlalu sibuk dengan kerjaya.
-Mereka terlalu mengharapkan
guru/pendidik di sekolah mendidik anakanak.
-Mereka tidak menekankan aspek budi
bahasa dalam diri anak-anak.

*DIRI SENDIRI/REMAJA/MASYARAKAT
-Mereka menganggap budi bahasa tidak
penting.
-Mereka lebih bangga dengan budaya
luar berbanding budaya dalaman.
-Mereka kurang didikan agama
-Segelintir masyarakat tidak lagi
mempunyai sifat baik.
Mereka dipenuhi oleh sifat-sifat tersebut:
1.Sombong
2. Angkuh
3. Meninggi diri

4.Tidak suka tolong-menolong


5.Tidak sabar diri
-Sebagai contoh,para pemandu yang
memandu laju dan tidak bertimbang
rasa menunjukkan diri mereka tidak
mempunyai budi bahasa yang
sepatutnya.

*SEKOLAH
-Kempen atau pameran mengenai
amalan budi bahasa yang dilaksanakan
di sekolah kurang berkesan.
-Guru-guru kurang menekankan aspek
berbudi bahasa kepada pelajar-pelajar
dan lebih mengutamakan aspek
peperiksaan.

Tegak rumah kerana sendi


Runtuh sendi rumah binasa
Sendi bangsa ialah budi
Runtuh budi runtuhlah bangsa.

SEKIAN,
TERIMA KASIH!!!