Anda di halaman 1dari 2

RANCANGAN MENGAJAR HARIAN MATEMATIK

MINGGU

TINGKATAN

TARIKH

HARI

MASA

16

4D

21/04/2014

Isnin

0710-0830 (80 MINIT)

TOPIK/BIDANG
PEMBELAJARAN
OBJEKTIF
PEMBELAJARAN

4. PENAAKULAN MATEMATIK
Murid-murid akan diajar untuk:
4.5 Memahami konsep hujah
Pada akhir sesi PdP, murid akan dapat:
i)
Mengenal pasti premis dan kesimpulan dalam suatu hujah ringkas yang diberi.
ii)
Membuat kesimpulan berdasarkan dua premis yang diberikan bagi:
a) Hujah bentuk I

HASIL PEMBELAJARAN:

b)

Hujah bentuk II

c)

Hujah bentuk III

SUMBER
PEMBELAJARAN

Buku teks Matematik Tingkatan 4, Buku Rujukan terbitan Pelangi dan Nilam.

BAHAN BANTU BELAJAR

Notis, lembaran kerja, kertas mahjong, pen marker.

PENGETAHUAN SEDIA
ADA

Pelajar telah mengetahui apa itu hujah dan bagaimana membuat kesimpulan.

PENDEKATAN

Inkuiri terbimbing

KEMAHIRAN
(KBAT/KPS/KMS)

Memerhatikan, meramalkan, membanding beza, berkomunikasi

NILAI MURNI

Mengamalkan sikap jujur dalam kehidupan seharian.

LANGKAH/MASA

AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN


Pengumuman dibuat oleh seorang murid:
PERMULAAN
Seminar
Kerjaya
Sesi soal jawab antara murid
Tarikh:Cetusan
15. 4. idea
2014
dengan guru.
Tempat: Dewan sekolah
S: Apakah kesimpulan yang
(5 Minit)
Kehadiran:
Wajib untuk
boleh dibuat? Siapa yang
semua murid Tingkatan 4
terlibat dengan seminar itu?
JJ: Semua murid Tingkatan 4D
terlibat.
PERKEMBANGAN
Langkah 1
(10 minit)

Langkah 2
(20 minit)

Langkah 1:
1. Guru memperkenalkan hujah terdiri daripada premis 1,
premis 2 dan kesimpulan.
2. Murid diminta menyenaraikan premis 1, premis 2 dan
kesimpulan dalam lembaran kerja yang diberi secara individu.
3. Murid menyemak jawapan rakan.
Langkah 2:

SOALAN KBAT

Notis
Apakah kepentingan
membuat
kesimpulan?

Kenapa perlu ada


premis 1 dan premis
2?

1. Guru memperkenalkan hujah bentuk I, II dan III.


2. Murid mengenal pasti jenis hujah dalam lembaran kerja yang
diberi secara kumpulan dan menulis di atas kertas mahjong.
Langkah 3
(30 minit)

Apakah perbezaan di
antara hujah bentuk I,
II dan III?

3. Murid melekatkan hasil kerja di atas dinding dan menyemak

memerhatikan hasil kerja rakan mereka.


Langkah 3:

dan III yang diberi secara kumpulan.

Lembaran
Kerja 1

Lembaran
Kerja 2, kertas
mahjong, pen
marker.

Lembaran
Kerja 3

bersama guru sementara murid dari kumpulan lain

1. Murid dikehendaki mencari kesimpulan bagi hujah bentuk I, II

CATATAN

Bagaimana membuat
kesimpulan dalam

2. Murid dari kumpulan lemah diberi soalan yang mudah dan

kehidupan seharian?

murid dari kumpulan cemerlang diberi latihan tambahan


sekiranya mereka siap lebih awal.
3. Guru menyemak jawapan bersama murid.

PENUTUP
(15 Minit)

REFLEKSI

1. Murid dikehendaki membuat rumusan tentang apa yang


dipelajari.
2. Setiap kumpulan diminta membuat satu hujah sama ada bentuk I, II
atau III.

Bilakah kita akan


menggunakan hujah
bentuk I, II dan III?

Anda mungkin juga menyukai