Anda di halaman 1dari 3

KRAF TRADISI

Kraf tradisional adalah kegiatan kerja seni yang dihasilkan menggunakan kemahiran
tangan. Di Malaysia terdapat beberapa kraf tradiosional seperti batik, tembikar,
anyaman, ukiran, tenunan.
Ukiran diperbuat daripada kayu, gading atau tanduk yang diukir. Lazimnya
ukiran digunakan sebagai hiasan yang digunakan pada bangunan, rumah serta alatan,alat
perhiasan dan senjata. Sarung keris dan ulu keris misalnya dihasilkan dengan adunan seni
pertukangan dan ukiran.
beberapa contoh ukiran yang menggunakan teknik silat,
tebuk tembus.
Anyaman adalah satu lagi contoh kraf tradisional. Anyaman tradisi Melayu
menpunyai ragam hias atau corak berasaskan motifmotif tertentu. Misalnya ada corak
atau kelerai tampuk pinang, mata bilis,siku keluang,bunga cina dan sebagainya.Secara
umum motif utama dalam anyaman kelarai adalah daripada unsur flora dan unsur
fauna.!ahan anyaman selalunya daripada tumbuhan seperti rotan,buluh, pandan,
mengkuang , akar dan sebagainya.
Batik adalah
kraf tradisi yang
terkenal di Malaysia.
!atik boleh dihasilkan
dengan dua cara iaitu
dengan cara dilukis
atau diterap. !atik
Lukis biasanya
menggunakan motif
flora dan fauna dan
dilukis menggunakan
canting yang
mempunyai corong
halus bagi mengalir
lilin panas yang bertindak sebagai penebat diantara ruang "arna bagi membentuk corak
corak yang sesuai dengan rekaan yang dihasilkan.#arna akan disapu pada permukaan
kain dengan menggunakan berus "arna. !atik terap dihasilkan dengan menggunakan
blok logam yang diperbuat daripada tembaga atau kepingan zink.$ntuk menghasilkan
corak pada blog kepingan zink perlu dipateri dengan timah. !lok corak batik juga
menggunakan lilin panas sebagai penebat bagi menghasilkan corak batik blok seperti
yang dirancang.
Tembikar adalah kraf tradisi yang diperbuat daripada tanah liat halus. !agi
mendapatkan bentuk tembikar yang diinginkan, tanah liat akan diuli dan dibentuk supaya
menjadi bentuk diinginkan seperti, pasu, labu dan sebagainya. Diantara tembikar
tradisional yang terkenal ialahtembikar sayong, tembikar mambong dan tembikar
Sarawak. %embikar Sayong dikenali dengan Labu Sayung.Secara umumnya labu sayung
dihasilkan oleh pembuat tembikar yang tinggal di Kuala Kangsar, &erak. Manakala
tembikar mambong terkenal di Kelantan.'asilan tembikar mambong seperti
belanga,buyung, bekas kemeyan dan periuk. %embikar Sara"ak pula adalah dalam bentuk
pasu lonjong yang mempunyai ragam hias etnik masyarakat Sara"ak, flora, fauna dan
di"arna secara "arna"arni dan disepuh dengan kaca.