Anda di halaman 1dari 3

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Mata Pelajaran
Kelas

dan

Sejarah Tahun 4

Tema/Tajuk

Tajuk 1 : Mari Belajar Sejarah


Unit 2 : Keluarga Harmoni
-Keluarga Asas Saya

Masa

8.30-9.00pagi

Fokus

Standard Kandungan :
1.2 Diri dan keluarga.
Standard Pembelajaran
1.2.1 Menyatakan biodata diri.
1.2.2 Mengenalpasti salahsilah keluarga.
1.2.3 Menyatakan pengertian keluarga asas.
K1.2.9 Menyatakan keistimewaan mewujudkan keluarga asas.
Di akhir pembelajaran, murid dapat :

Objektif
1. Menyatakan individu yang terdapat dalam keluarga asas.
2. Menjelaskan salahsilah keluarga.

Aktiviti

EMK

1.
2.
3.
4.

Tayangan video.
Bercerita tentang keluarga asas dan kaitkan dengan murid.
Bermain permainan Puzzle Keluarga Asas.
Menyanyikan lagu Keluarga Bahagia.

Nilai Murni : Bersyukur, hormat dan kasih sayang.


KPS : Elemen asas sejarah.
Dimensi Kewarganegaraan : Berbangga dan menghargai
keluarga .
TMK : Belajar melalui TMK.

Bahan Bantu Mengajar

Komputer, LCD,buku latihan dan alat tulis, slaid, puzzle, video

Penilaian Pengajaran
dan
Pembelajaran
DSP

Tahap 2 : Murid memahami tentang pengertian diri dan keluarga.

3.2

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN


LANGKAH

Set Induksi (5minit)


1. Guru menunjukkan video
tentang keluarganya.

EMK
Nilai Murni
Bersyukur
Kasih sayang

2. Guru bertanya soalan kepada


murid tentang video yang
ditayangkan.

EMK

a. Siapa tahu apa yang


diceritakan dalam video
tersebut?
Murid menjawab secara lisan

KB

CATATAN
BBM

Komputer
LCD

BBM

Komputer riba

BBM

Puzzle
Buku
Pensil
Pelekat

TPK
TMK

Menjana idea
menghubungkait

b. Siapa ada bentuk keluarga


seperti ini?
Murid menjawab soalan guru

3. Guru mengaitkan jawapan


murid dengan tajuk pelajaran
hari ini.

Langkah 1 (10 minit)


1. Guru menerangkan dan
bercerita tentang keluarga
asas dengan menggunakan
slaid.
2. Murid menyebut bersamasama guru.

Langkah 2 (10 minit)


1. Guru membahagikan murid
kepada empat kumpulan.
2. Guru akan mengedarkan
puzzle yang berbeza bagi

Nilai Murni
Menghormati
Kasih sayang
EMK

KPS

KB

Menghubungkait

Nilai murni
Kerjasama
Menghormati
EMK

TPK
TKP

setiap kumpulan.
3. Murid akan bermain
permainan Puzzle Keluarga
Asas dalam kumpulan
masing-masing

KB

Menjelas
Menghubungkait

4. Kumpulan yang dapat


menyiapkan puzzle perlu ke
hadapan dan melekatkan
puzzle mereka di papan tulis
dan ini akan membentuk
salasilah keluarga.
5. Wakil daripada setiap
kumpulan tersebut perlu
menerangkan tentang puzzle
yang telah disiapkan.
6. Guru membuat rumusan
tentang aktiviti yang
dilakukan.

Penutup (5 minit)
1. Guru menayangkan video
lagu Sayang Semuanya
kepada murid.
2. Murid menyanyi bersamasama guru.

Nilai murni
Kasih sayang
Bersungguh-sungguh
EMK

TMK

BBM

Komputer
LCD