Anda di halaman 1dari 3

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN SEJARAH

Mata Pelajaran dan


Kelas
Tajuk/ Unit

Sejarah Tahun 4 Makwa

Tarikh
Masa

2/8/2016 (Selasa)
9.30-10.00 pagi

Standard Kandungan

5.1 Tokoh- tokoh terbilang Kesultanan Melayu Melaka.

Standard
Pembelajaran

5.1.1 Menyatakan maksud tokoh terbilang.

Objektif

Aktiviti

EMK

Bahan Bantu
Mengajar
Penilaian Pengajaran
dan Pembelajaran
DSP

Tema : Sejarah Awal Negara


Tajuk 5 : Tokoh-tokoh Terbilang Kesultanan Melayu Melaka
Unit 8 : Tokoh Terbilang
(Maksud Tokoh Terbilang)

K 5.1.4 Menyatakan keistimewaan tokoh-tokoh terbilang


Kesultanan Melayu Melaka dalam pembentukan sahsiah
individu.
Di akhir pembelajaran, murid dapat :
i.
Menyatakan maksud tokoh terbilang.
ii.
Menjelaskan keistimewaan tokoh-tokoh terbilang
Kesultnan Melayu
1. Bersyair
2. Bersyair tentang maksud tokoh terbilang
3. Menyusun ciri-ciri tokoh terbilang dalam bentuk peta
minda
Nilai Murni - menghargai, bekerjasama, bersyukur
KPS
- Elemen asas sejarah.
Dimensi Kewarganegaraan - menghargai masa lalu
ENT TMK

Kertas syair, LCD, komputer riba, pembesar suara, buku teks,


kertas sebak, dan pen marker, gambar gambaran kesultanan
Melaka

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN


LANGKAH
Set induksi (5 minit)

EMK
Nilai Murni

CATATAN
BBM

Guru mengedarkan kertas syair dan


meminta beberapa orang murid bersyair
mengikut giliran.

- menghargai

- Kertas syair,
LCD, computer
riba, pembesar
suara

1. Guru bertanyakan soalan kepada


murid berkaitan dengan syair
tersebut:
b)
Apakah tajuk syair ini?
- Murid menjawab soalan guru
c)

-Menjana Idea
-menghubung kait

Apakah ciri-ciri tokoh yang


kamu lihat dalam rangkap
syair ini?
- Murid menjawab soalan guru

d)
e)

KB

Apakah nilai yang kamu tahu?


Murid menjawab soalan guru
Kenapakah saya meminta
kamu membacakan syair ini?
- Murid menjawab soalan guru

2. Guru mengaitkan jawapan murid


dengan tajuk pelajaran hari ini.
Langkah 1 (10 minit)
1. Guru menjelaskan secara ringkas
maksud tokoh terbilang beserta
contoh-contoh.
2. Murid dikehendaki menyalin semula
pada buku teks.
3. Beberapa orang murid kemudiannya
dikehendaki menbacakan nota yang
mereka salin daripada buku teks.
4. Guru mengulangi semula jawapan
yang dijelaskan oleh murid secara
ringkas

KB
- menjana idea

Langkah 2 (10 minit)

Nilai Murni

1. Guru melakar peta bulatan beserta


tajuk tentang keistimewaan tokohtokoh terbilang.
2. Murid diminta menyenaraikan ciri-ciri
dan keistimewaan tokoh terbilang
pada peta bulatan tersebut.

Bekerjasama

KB

Menjana idea
menghubungkait

BBM
- LCD, computer
riba, buku teks

BBM
- Kertas sebak,
pen marker

Penutup (5 minit)
1. Guru menunjukkan gambar
gambaran kesultana Melaka
2. Guru merumuskan isi penting
pelajaran hari ini.
Refleksi

Nilai
Bersyukur

BBM
- Gambar
gambaran
kesultanan
Melaka.