Anda di halaman 1dari 44

MOTOR SATU FASA

Motor satu fasa adalah motor yang direka khas supaya dapat dikendalikan
pada bekalan 1 fasa sahaja.

Saiz motor ini dibuat kecil sebab kecekapannya rendah dan perbelanjaan
pengurusan lebih tinggi jika dibandingkan dengan motor 3 fasa pada ukuran
fizikal yang sama.

Walaupun demikian motor 1 fasa lazim digunakan dikilang-kilang perusahaan


dan kadar kuasanya dihadkan kepada 8 Kw sahaja. Motor 1 fasa dikelaskan
mengikut binaan dan prinsip yang digunakan untuk menggerakkannya.
Secara umumnya motor jenis ini terbahagi kepada 2 jenis iaitu motor
berpenukartertib dan motor aruhan.
1) Motor Berpenukar Tertib

Motor jenis ini biasanya menghasilkan daya kilas yang tinggi pada permulaan
dan kelajuan yang rendah. Kelajuan akan bertambah sekiranya beban kurang
sehingga boleh mencapai kelajuan yang merbahaya lalu menyebabkan
belitan angker terbakar. Terdapat beberapa jenis motor berpenukar tertib,
antaranya termasuklah motor tolakan, motor pemula aruhan-tolakan, motor
aruhan-tolakan dan motor belitan medan siri arus ulang-alik ( motor semesta )

a) Motor Tolakan

Motor ini biasanya dibina pada keupayaan yang kecil iaitu tidak lebih
daripada 4 KW. Pemegun dibelitkan dengan belitan 1 fasa yang
disambungkan terus kepada belitan 1 fasa.

Pemutar motor tolakan hampir serupa dengan angker yang berserta dengan
penutar tertib tetapi kedua-dua punca berus karbonnya sentiasa berlitar
pintas.

Apabila belitan pemegun motor itu dibekalkan dengan bekalan 1 fasa ia akan
menjadi seolah-olah belitan utama pengubah kerana ia akan menghasilkan
arus teraruh dipemutar secara aruhan saling.

IKBNAG/MOTOR ELEKTRIK/PW4

Oleh sebab litar angker berlitar pintas pada penukar tertib, arus teraruh yang
terhasil ini amat kuat sehingga mampu menghasilkan fluks dipemutar.
Sekiranya berus motor ini berada pada sudut tepat atau mengufuk dengan
medan pemegun, pusingan pemutar tidak akan terhasil kerana pada sudut ini
tidak berlaku pemotongan pengaliran.

Oleh itu tidak ada arus dan fluks yang terhasil di pemutar untuk bertindak
balas dengan medan di pemegun. Ketika kedudukan berus mengufuk dan
menegak ini, fluks dipemutar akan bertentangan dan menarik antara satu
sama yang lain, tetapi motor tidak juga berputar. Oleh sebab itu berus
hendaklah diletakan diantara kedua-dua kedudukan itu. Dengan ini, tolakan
antara fluks pemutar dengan fluks pemegun akan wujud.

Motor ini mempunyai cirri-ciri serupa dengan motor belitan medan siri iaitu
kelajuannya akan bertambah apabila beban motor itu dikurangkan. Untuk
menyonsangkan putarn motor ini, kedudukan berus karbon perlu ditukarkan
sama ada kedepan atau kebelakang dari kedudukan mengufuk.

Putaran motor ini akan mengikut arah kedudukan berus karbon itu
diletakakan.

Motor ini sesuai digunakan untuk membuat kerja-kerja menarik beban kerana
ia memerlukan daya kilas permulaan yang tinggi. Namum begitu tugas motor
ini sekarang telah diambil alih oleh motor arus ulang-alik berpemuat.
Biasanya motor yang berukuran kecil boleh dihidupkan secara sambungan
terus kebekalan.

Untuk motor yang berukuran sederhana pemulanya disambungkan kepada


talian yang digunakan untuknya. Kadang kala terdapat rintangan yang
disambungkan sesiri dengan bekalan supaya arus permulaanya dapat di
turunkan

b) Motor Pemula Aruhan-Tolakan

Ia mempunyai binaan asa yang serupa dengan motor tolakan. Bezanya pada
pemutar motor ini dipasangkan dengan palang-palang pengalir yang berlitar
pintas seperti pemutar sangkar tupai, disamping belitan pemutar yang berlitar
pintas melalui berus karbon.

Tujuan memasangkan palang-palang pengalir yang berlitar pintas ini ialah


untuk mendapatkan kelajuan yang malar sama ada ketika motor itu berbeban
atau sebaliknya.

Pemasangan palang-palang pengalir tersebut juga dapat menjimatkan


penggunaan berus karbon.

Selepas daya kilas permulaan yang tinggi diperolehi, iaitu apabila motor itu

IKBNAG/MOTOR ELEKTRIK/PW4

telah mencapai 70 % kelajuan beban penuh, berus karbon itu akan diangkat
dari menyentuh penukar tertib.

Ketika motor pemula aruhan-tolakan ini mula-mula dihidupkan, ia berfungsi


sebagai motor tolakan. Tetapi apabila kelajuannya mencapai kira-kira 70 %
laju segerak motor itu, berus karbon akan diangkat daripada menyentuhi
ruas-ruas penukar tertib dengan cara mekanisme emparan.

Ini bermakna litar pintas pemutar itu telah dibukakan. Motor itu akan terus
berputar disebabkan terdapatnya pengalir ( pemutar ) sangkar tupai pada
pemutar itu dan ia akan terus berfungsi sebagai motor aruhan sangkai tupai
sehingga motor itu diberhentikan.

2) Motor Aruhan

Motor aruhan terdiri daripada pemegun yang berbelit dengan belitan 1 fasa
dan pemutarnya mempunyai palang-palang sangkar tupai. Palang-palang
pengalir yang terdapat pada pemutar itu berlitar pintas secara pateri pada
kedua-dua hujungnya dan pemutar ini dikenali sebagai sangkar tupai.

Apabila belitan pemegun dibekalkan dengan bekalan a.u 1 fasa, ia akan


menghasilkan medan yang berulang-alik tetapi medannya tidak berupaya
menghasilkan medan magnet yang berputar. Oleh sebab itu kilas tidak
wujud untuk menggerakan motor itu. Jika dipusingkan sedikit pemutarnya
dengan tangan, motor itu akan terus berputar mengikut arah pusingan yang
dibuat.

Jadi kesimpulannya bagi membolehkan motor itu berputar sendiri tanpa


bantuan dari luar seperti menggunakan tangan, motor itu perlu dipasang
dengan belitan tambahan. Dengan penambahan belitan ini akan wujud 2
fasa yang berlainan dan seterusnya menghasilkan medan magnet yang
berputar di pemegun.

Putaran medam magnet ini akan memberikan kilas untuk membolehkan


pemutar itu berputar. Medan magnet pemutar dan pemegun akan bertindak
balas, menarik dan menolak dan seterusnya memusingkan motor.

Cara untuk membolehkan motor 1 fasa berputar sendiri tanpa bantuan luar
dinamakan mengikut kaedah litar motor 1 fasa itu dihidupkan. Tiga cara
untuk menghidupkan motor 1 fasa ini ialah dengan menggunakan motor
aruhan fasa terbelah, motor aruhan jenis pemuat dan motor aruhan
kesegerakkan kutub telau.

IKBNAG/MOTOR ELEKTRIK/PW4

a) Motor Aruhan Fasa Terbelah

Motor ini dinamakan juga motor aruhan fasa terbelah pergerakan aruhan. Ia
diputarkan dengan bantuan belitan tambahan atau lebih dikenali dengan
nama belitan pemula.

belitan ini disambungkan secara selari dengan belitan utama. Bilangan


belitan ini biasanya hampir sama dengan belitan utama tetapi garis pusat
pengalirnya lebih kecil. Kadang kala litar belitan ditambah dengan cok atau
perintang untuk menambahkan rintangan litar jadi jumlah rintangan litar
pemula itu akan bertambah.

Oleh sebab itu arus yang mengalir di dalam ( Ip ) bolehlah dikatakan hampir
sefasa dengan voltan bekalan manakala arus dibelitan utama ( Iu ) jauh
terpisah daipada voltan fas. Pada amnya perbezaaan fasa kedua-dua arus ini
kira-kira 300 pemecahan fasa. Dari fenomena inilah nama motor ini wujud
kerana fasa arus telah terbelah dua ( Iu dan Ip ).

Motor aruhan fasa terbelah mempunyai ciri-ciri motor belitan medan pirau
kerana ia berputar pada kelajuan yang agak malar pada semua tahap beban.
Oleh sebab itu motor ini amat sesuai untuk melakukan kerja-kerja yang
memerlukan kelajuan yang malar.

Contoh alat-alat mesin seperti gergaji bulat, penyembur udara, mesin pengilat
logam, pencanai dan sebagainya. Malangnya kawalan kelajuan motor ini
tidak dapat dibuat secara terus, beberapa peranti tambahan diperlukan.

Untuk menyongsangkan arah putaran motor aruhan fasa terbelah ini salah
satu sambungan belitan medan utama atau belitan tambahan itu hendaklah
disongsangkan ( tidak kedua-duanya sekali ). Motor ini boleh dihidupkan
dengan cara memberikan bekalan terus kepadanya.

b)

Motor Aruhan Jenis Pemuat

Motor aruhan jenis pemuat juga termasuk dalam kelas motor fasa terbelah.
Bezanya pembelahan fasa dibuat secara pemuat. Oleh yang demikian sudu
fasa menjadi semakin besar sebab pemasangan pemuat ini bersiri dengan
belitan tambahan. Dengan pemasangan pemuat daya kilas permulaan motor
akan bertambah baik.

Motor jenis ini dapat dibahagikan kepada tiga jenis iaitu motor pemula
pemuat pergerakan aruhan, motor pemula pemuat pergerakan pemuat dan
motor pemula dua pemuat ( satu menjadi penggerak dan satu lagi menjadi
pemula ).

IKBNAG/MOTOR ELEKTRIK/PW4

i)

Motor Pemula Pemuat Pergerakan Aruhan


Kilas permulaan motor ini sangat tinggi kerana sudut pisahan antara arus di
belitan utama dan belitan tambahan. Berada pada kira-kira 80 . Sudut
pisahan ini wujud disebabkan oleh sifat pemuat yang akan menyebabkan
arus mendului voltan. Apabila sudut pisahan ini semakin besar, pusingan
medan magnet dipemegun semakin kuat dan seterusnya kilas pada pemutar
akan bertambah.

Apabila motor ini diberikan bekalan, ia akan digerakan oleh medan magnet
yang dihasilkan oleh belitan utama dan belitan tambahan berpemuat yang
dipasang sesiri dengannya.

Apabila kelajuan motor itu mencapai 70-80% kelajuan kesegerakkan, suis


empar akan terbuka oleh proses mekanisma emparan. Dengan itu bererti litar
tambahan juga akan terbuka. Jika suis ini tidak dibukakan, belitan tambahan
mungkin terbakar sebab arus yang masuk ke litar tambahan itu tinggi.

Pemuat yang dipasang bersiri dengan belitan tambahan itu hendaklah dari
jenis yang kering contohnya pemuat kertas kerana ia mempunyai nilai
pemuat yang tingi pada ukuran yang kecik dan harganya pula murah. Semua
ini tahan untuk jangka masa yang pendek dan hanya untuk bekalan AU
sahaja, oleh sebab itu pemua tersebut sesuai untuk pemula motor ini.

ii)

Motor Pemula Pemuat Pergerakan Pemuat.


Pada amnya motor ini serupa dengan motor pemula pemuat pergerakan
aruhan, bezanya pemuat dalam motor ini disambung kekal kelitar belitan dan
tidak mempunyai suis empar. Dengan kata lain pemuat itu sentiaa berada
dalam litar samaada semasa motor itu mula dihidupkan atau semasa motor
itu berputar.

Tujuan membiarkan pemuat berada dalam litar itu ialah untuk memperbaiki
keupayaan beban lampau motor, memberbaiki faktor kuasa yang diwujudkan
oleh motor, meninggikan kecekapan motor dan mempercepatkan putaran
motor

Motor pemula penut pergerakan pemuat mempunyai kilas pemulaan yang


rendah iaitu diantara 50 100% daripada kilas yang tercatat pada badan
motor itu. Motor ini juga biasa disebut sebagai motor pergerakan pemuat satu
nilai dah kerap kali digunakan sebagai penyembur udara, pam dan
sebagainya.

IKBNAG/MOTOR ELEKTRIK/PW4

IKBNAG/MOTOR ELEKTRIK/PW4

iii)

Motor Pemula Dua Pemuat ( Pemula dan Penggerak)


Binaan motor ini serupa dengan motor pemula pemuat pergerakan pemuat
tetapi yang berbeza hanya pada penggunaan pemuat.

Sebagaimana namanya, motor ini memang mempunyai dua pemuat, satu


pemuat dipasang bersiri dengan suis empar dan akan terbuka daripada litar
apabila motor ini berputar pada kelajuan 70-80% daripada laju segeraknya.
Pemuat yang kedua disambungkan secara selari dengan pemuat yang
pertama dan bersiri dengan belitan tambahan.

Pemuat kedua kekal dalam litar walaupun suis empar dikendalikan. Keduadua pemuat ini adalah jenis elektrolik dan satu daripada pemuat ini
disambungkan pada pemulaan litar bagi memperoleh faktor kuasa yang
tinggi, sewaktu motor itu dibebankan dengan beban yang berubah-ubah.

Pemuat yang dipasang untuk litar pemulaan ini mempunyai nilai yang tinggi
iaitu kira-kira 80-300mikro farad pada kendalian 110v, sementara pemuat
kedua yang disambungkan untuk litar tambahan yang melakukan pergerakan
motor yang berterusan mempunyai nilai diantara 3-6 mikro farad pada
kendalian 330v.

Untuk menyongsangkan putaran motor ini, sambungan belitan utama atau


belitan tambahan perlu diubah. Motor ini biasanya dihidupkan dengan
menggunakan pemula terus pada talian atau menggunakan pemula perintang
bagi

motor

berukuran

besar.

Motor

ini

biasanya

digunakan

untuk

memampatkan udara dan alat tengkarang atau lejang bagi penyembur di


dalam sistem saluran pembakaran.

IKBNAG/MOTOR ELEKTRIK/PW4

MOTOR 3 FASA

Motor 3 fasa dapat memberikan kecekapan yang lebih baik, faktor kuasa
yang lebih tinggi, mempunyai ciri pemulaan yang lebih baik dan harga yang
lebih murah jika dibandingkan dengan motor satu fasa yang mempunyai
keupayaan dan saiz yang sama. Penggunaan 3 fasa ini memang digalakkan
untuk menggelakkan ketidakimbangan beban pada sesalur bekalan.

Dalam bahagian ini akan dibincangkan 2 jenis motor 3 fasa iaitu motor
aruhan 3 fasa sangkar tupai dan motor segerak.

1)

Motor Aruhan 3 Fasa Sangkar Tupai


Motor ini mempunyai pemegun berbelit dengan 3 set belitan iaitu setiap fasa
mempunyai satu set belitan. Motor ini juga mengguakan pemutar sangkar
tupai. Pada pemutar motor ini tidak ada sebarang sambngan belitan,
melainkan palang-palang pengalir yang diperbuat daripada aluminium atau
kuprum yang dipatri dikedua-dua hujungnya agar belitar pintas

Ciri-ciri motor ini mempunyai kelajuan yang tunggal dan kelajuannya seakanakan dengan ciri-ciri kelajuan motor berkaitan medan pirau. Kilas pemulaan
motor ini amat kecil dan faktor kuasa pemulaan rendah.

Faktor kuasa ini akan beransor naik apabila beban ditambah sehingga
kebeban penuh dan nilainya boleh mencapai sehingga 0.85 atau 0.9.

i)

Kelebihan Motor Aruhan 3 fasa Sangkar Tupai


Motor ini ringkas, tahan lasak dan tidak mudah dimusnahkan terutamanya
pada pemutar sangkar tupainya.

Harganya murah dan penjagaannya mudah.

Motor ini boleh digerakkan tanpa memerlukan belitan tambahan.

IKBNAG/MOTOR ELEKTRIK/PW4

ii)

Kelemahan Motor Aruhan 3 Fasa sangkar Tupai


Kelajuan motor ini tidak boleh diubah sesuka hati kecuali dengan mengubah
kecekapannya.

Sebagaimana motor belitan medan pirau, kelajuan motor ini akan berkurang
dgn pengurangan beban.

2)

Kilas pemulaannya serupa dengan motor belitan medan pirau.


Motor Segerak
Binaan motor ini sama dengan binaan pengulang alikjenis medan berkisar
engker pegun. Pemegunnya dibelitkan dengan belitan 3 fasa sementara
pemutarnya dibuat 2 bentuk iaitu samaada kutub tertonjol atau kutub selinder
rata.

Motor segerak ini memerlukan voltan ujaan arus terus dari luar dan voltan
ujaan ini dibekalkan ke pemutar melalui gelang gelincir dan berus karben.

Ciri-ciri motor tersebut adaah kelajuan malar semasa bebeban penuh atau
tidak. Laju pemutar motor ini sama dengan laju segerak (Nr = Ns).

Faktor kuasa motor ini boleh dilaraskan dengan mengubah voltan ujaan arus
terus yang diberikan kepada pemutar itu. Jika voltan ujaan ini tinggi, faktor
kuasa akan mendahulu dan jika voltan yang rendah, faktor kuasa akan
menyusur.

Semakin besar voltan yang diuja ke pemutar ini, semakin tinggi kecekapan
motor ini dan biasanya motor ini hanya digunakan pada satu arah putaran
sahaja

Motor

ini

tidak

perlu

dibebani

dengan

beban

yang

berat

kerana

kecekapannya tinggi.

Kegunaan motor ini biasa digunakan untuk menjalankan mesin yang


memerlukan kelajuan yang malar seperti Pam, pemampat dan sebagainya.

Motor ini juga digunakan untuk melakukan kerja yang berterusan seperti pada
unit pendingin udara pusat, pemacu penjana dan sebagainya.

Motor ini juga di digunakan untuk memperbaiki faktor kuasa bekalan dan
memperbaiki voltan pada talian.

IKBNAG/MOTOR ELEKTRIK/PW4

KAWALAN MOTOR
OBJEKTIF:
Peserta-perta akan berupaya mengtakrifkan perkataan-perkataan yang
terdapat dalam plat nama motor elektrik.
PLAT NAMA MOTOR:
Plat nama motor akan memberi maklumat yang penting, mengenai pemilihan
dan pemasangan motor. Data-data yang terdapat dalam plat nama motor
akan memberi penerangan mengenai ciri-ciri elektrik yang terdapat pada
motor. Dari maklumat ini para juruteknik dapat menentukan saiz conduit, wire
dan jenis perlindungan yang patut dipasang.
Data-data rekabentuk dan perlakuan (performance) yang terdapat dalam plat
nama sangat penting untuk kakitangan senggeraan. Jika terdapat suatu
motor yang rosak atau terbakar, dengan mengetahui maklumat ini mereka
dapat menggantikan motor tersebut dengan cepatnya.
Untuk fahaman yang lebih dalam mengenai data-data cuba lihat gambarajah
dibawah:MANUFACTURERS NAME
INDUCTION MOTOR
Made in USA
SERIAL NO.

TYPE

MODEL

HP

FRAME

SV. FACTOR

AMPS

VOLTS

INSUL.

RPM

HERTZ

KvA.

DUTY

PHASE

TEMP. C

dBA/NOISE

THERMAL
PROTECTED

NAME NOM. EFF.

IKBNAG/MOTOR ELEKTRIK/PW4

KOD PEMBUAT:
Jenis:
Mengikut piawaian British jenis penutup bagi alat-alat elektrik
bergantung kepada jenis perlindungan yang diberi kepada seorang
daripada sentuhan kepada dawai hidup.
Secara asasnya terdapat dua jenis penutup:
i. Penutup pengalihudara (ventilated enclosures)
ii. Tutup sepenuhnya (totally enclosed)
Jenis-jenis penutup pengalihudara:
a.

Protected

b.

Screen protected (SP)

c.

Drip-proof (DP)

d.

Hose-proof

e.

Weather-proof

Jenis-jenis tutup sepenuhnya:


a.

Plain totally enclosed motor (TE)

b.

Totally enclosed fan motor (TEFC)

c.

Totally enclosed flame proof (FLP)

SERIAL NUMBER:
Nombor siri pengenalan motor berkenaan. Ini adalah menyatakan nombor
individu motor tersebut.
MODEL NUMBER:
Nombor ini adalah pengenalan tambahan pembuat, kebiasanya digunakan
untuk tempahan.
FRAME:
Saiz rangka menerangkan ukuran motor.

IKBNAG/MOTOR ELEKTRIK/PW4

SERVIS FACTOR:
Servis faktor 1.0 bermaksud motor tersebut tidak boleh digunakan melebihi
kuasa yang tercatat. Jika motor tersebut dikendalikan lebih daripada kuasa
yang tercatat, ini akan menyebabkan penebatan motor tersebut cepat rosak.
Servis faktor yang biasa digunakan ialah 1.0 hingga 1.5.
AMPERES:
Bemaksud arus yang mengalir dari talian apabila motor berkendali pada
voltan dan frekuensi yang tercatat pada beban penuh.
VOLTS:
Adalah nilai yang diukur pada punca motor dan hendaklah sama nilainya
pada motor tersebut.

CLASS INSULATIONS:
Kelas penebat adalah merujuk kepada bahan penebatan yang digunakan di
dalam lilitan stator motor. Terdapat banyak jenis kelas penebat dan ianya
adalah seperti berikut:a.

Kelas Y (suhu maxima ialah sampai 90 degree C)

b.

Kelas A (Suhu maxima ialah 105 degree C)

c.

Kelas E (Suhu maxima ialah 120 degree C)

d.

Kelas B (Suhu maxima ialah 130 degree C)

e.

Kelas F (suhu maxima ialah 155 degree C)

f.

Kelas H (Suhu maxima ialah 180 degree C)

g.

Kelas C (Suhu maxima ialah lebih daripada 180 degree C)

Secara amnya motor tidak patut dikendalikan lebih daripada suhu maxima.
Jika kita kendalikan motor lebih daripada suhu maxima ia akan menyebabkan
jangka hayat motor tersebut berkurangan.
HERTZ:
Adalah frekuensi sistem kuasa untuk motor tersebut. Jika sebuah motor tidak
dikendalikan pada ferkuensi dan voltan yang tercatat ia akan menyebabkan
daya kilas dan kelajuan motor tersebut berubah.
DUTY:
IKBNAG/MOTOR ELEKTRIK/PW4

Adalah jangkasama keupayaan kendalian motor itu berkendali dengan


selamat. Biasanya terdapat dua jenis duty iaitu:
a.

continuous bermakna bahawa motor tersebut boleh dikendalikan,


tanpa berhenti atau tidak ada had masa untuk memberhentikan motor
tersebut.

b.

Short-time bermakna bahawa motor tersebut ada had rating masa


untuk dikendalikan.

PHASE:
Menentukan fasa yang patut digunakan untuk mengendalikan motor.
KVA:
Adalah kod dimana menunjukkan pada arus permulaan. Ini adalah digunakan
untuk memilih alat-alatan penghidup dan perlindungan motor berkenaan.
EFFICIENCY:
Keupayaan motor tersebut di dalam peratusan. Nilai ini terdapat pada motor
piawai (Standard)
NOISE:
Setengah motor direka untuk bunyi bising yang rendah. Tahap bunyi yang
terdapat pada plat tanda diukur dalam unit dBA
MANUFACTURE NOTES:
Senarai sifat-sifat motor seperti Perlindungan haba (thermal protected), alas
tertutup (sealed bearing) dan lain-.lain lagi.

IKBNAG/MOTOR ELEKTRIK/PW4

MOTOR ARUHAN TIGA FASA SANGKAR TUPAI


Objektif:
Peserta-peserta akan berupaya untuk:

Mengenal pembinaan motor aruhan tiga fasa sangkar tupai.

Mengenalpasti bahagian-bahagian penting di dalam motor aruhan


sangkar tupai seperti putaran medan stator, kelajuan synchronous,
voltan terbentuk di dalam rotor, penyelarasan kelajuan, peratusan slip,
tork, arus permulaan, faktor kuasa beban penuh dan kawalan
kelajuan.

Pengiraan kelajuan motor dan peraturan slip.

Pusingan / polariti terbalik motor aruhan.

Penjelasan kenapa motor aruhan memerlukan arus lebih apabila


beban penuh.

Ciri-Ciri Operasi:
Motor aruhan tiga fasa sangkar tupai merupakan motor yang mempunyai saiz
yang kecil dari segi fizikalnya jika dibandingkan dengan kuasa yang
dibekalkan dengan motor aruhan yang lain. Ia merupakan motor yang
mempunyai penyelarasan kelajuan yang baik dengan perubahan keadaan
beban serta bentuk pembinaan yang kasar (rugged) dan operasi yang
berupaya. Motor aruhan sangkar tupai ini secara meluas digunakan pada
industri masakini.
Prinsip Operasi Motor Aruhan Sangkar Tupai:
Sebagaimana yang diketahui bahawa pembinaan stator bagi motor aruhan
tiga fasa mengandungi beberapa slot yang terpisah bagi membolehkan
sebanyak tiga belitan fasa tunggal dibuat. Apabila arus tiga fasa dibekalkan ia
akan menghasilkan sudut 120 diantara satu sama lain melintasi belitan dan
menghasilkan putaran medan magnetik. Perjalanan medan ini terbentuk di
sekeliling teras stator tadi. Putaran medan megnetik tadi bergantung kepada
bilangan kutub pada stator dan frekuansi pada sumber bekalan. Kelajuan ini
dipanggil sebagai kelajuan synchronous (sychronous speed) seperti formula
berikut:

IKBNAG/MOTOR ELEKTRIK/PW4

120 x frekuansi (Hz)


= --------------------------Bilangan Kutub

Kelajuan synchronous
atau
S

120 x f / p

Contoh:Jika motor aruhan tiga fasa sangkar tupai mempunyai 6 kutub dan
disambungkan dengan bekalan tiga fasa, 60 hz. Cari pusingan synchronous
bagi motor tersebut.

S = 120 x f / p
= 120 x 60 / 6
= 1,200 rpm.
Apabila medan megnetik berputar pada kelajuan sychronous, ia akan
dipotong oleh copper bar bagi menghasilkan voltan di dalam rotor untuk
menghasilkan arus di dalam rotor bars. Ini akan menghasilkan medan di
dalam rotor core yang akan bertindak dengan medan pada stator bagi
menghasilkan tork yang akan memusingkan rotor. Pada kebiasanya kelajuan
rotor adalah kurang sedikit atau hampir sama dengan kelajuan-kelajuan
sychronous yang dihasilkan oleh medan stator. Ini bermakna medan stator
akan memotong pada rotor bar. Jika rotor berputar pada kelajuan yang sama
dengan medan stator, medan stator tidak akan memotong rotor bars dan tork
tidak terhasil.
Peraturan Kelajuan dan Peratusan Slip:
Motor aruhan sangkar tupai mempunyai ciri-ciri peraturankelajuan yang baik
(kadar perbezaan pada speed daripada tanpa beban kepada beban penuh).
Prestasi kelajuan ini diukur dalam bentuk peratusan slip. Kelajuan
synchronous pada putaran medan stator digunakan sebagai titik rujukan. Ini
bergantung kepada bilangan kutub pada stator dan frekuansi operasi dari
bekalan. Jika dua kuantiti ini sama, maka kelajuan synchronous adalah sama,
jika kelajuan pada rotor adalah pada beban penuh berkurangan daripada
kelajuansynchronous maka perbezaan putaran per minit di mana rotor slip
kebelakang medan stator. Ini dapat dijelaskan oleh formula seperti dibawah:

IKBNAG/MOTOR ELEKTRIK/PW4

Peratusan Slip

Kelajuan sychronous Kelajuan rotor


= -------------------------------------------------- x 100 %
Kelajuan Synchronous.

Contoh:
Jika motor aruhan tiga fasa sangkar tupai mempunyai kelajuan synchronous
1,200 rpm dan kelajuan pada beban penuh ialah 1,140 rpm, cari peratusan
slip pada stator berkenaan;
1,200 1,140
Peratusan Slip = ------------------- x 100 %
1,200
= 5 %.
Bagi motor aruhan sangkar tupai, jika nilai peratusan slip berkurangan,
kelajuan pada motor adalah baik. Purata peratusan slip bagi motor aruhan
sangkai tupai ialah 2% hingga 6%.
Arus Permulaan:
Apabila motor aruhan tiga fasa sangkar tupai disambungkan pada sumber
bekalan, arus terjah (surge) yang tinggi dihasilkan sehingga diantara 400
hingga 600% pada kadaran arus pada masa beban penuh. Pada masa ini
rotor berada di dalam keadaan pegun. Pada masa beberapa saat medan
pada stator memotong pada rotor bar pada kadaran yang cepat
menyebabkan rotor tersebut berpusing. Ini bermaksud pada masa permulaan
voltan yang terbentuk pada rotor adalah tinggi yang menyebabkan arus yang
besar terbentuk pada stator. Di sebabkan oleh arus permulaan yang tinggi
menyebabkan perlindungan pada permulaan adalah tinggi sehingga 300%
daripada nilai arus beban penuh pada masa pepasanganmotor aruhan
sangkar tupai ini.
Kebanyakan motor aruhan sangkar tupai menggunakan voltan penuh pada
peringkat permulaan (start). Jika terdapat masalah pada peringkat permulaan
bagi motor yang bersaiz besar perlulah dirujuk pada pengeluar. Pada tahap
ini juga penyuap (feeder) dan alat perlindungan yang lain tidak dapat
menampung arus permulaan yang tinggi. Pengurangan voltan pada peringkat
permulaan adalah diperlukan oleh motor tersebut.

IKBNAG/MOTOR ELEKTRIK/PW4

Faktor Kuasa:
Faktor kuasa bagi motor aruhan sangkai tupai adalah rendah pada masa
beban sifar (no load). Pada masa ini faktor kuasa boleh mencecah 15%
membelakang, walau bagaimanapun apabila beban diberikan pada motor
berkenaan faktor kuasa akan meningkat pada tahap maksima di antara 85
hingga 90 %.
Faktor kuasa pada beban sifar adalah rendah disebabkan oleh komponen
yang mengalami proses kemegnetan memerlukan arus masukkan yang besar
daripada arus masukkan pada motor berkenaan. Apabila beban bertambah,
yang mengalami proses kemegnetan adalah sama. Ini bermaksud resultant
arus talian adalah hampir sama dengan voltan bekalan dan faktor kuasa
dapat dibaiki.
Gambarajah di bawah menunjukkan apabila pertambahan faktor kuasa
daripada beban sifar kepada beban penuh. Dalam arus/fasa (I energy) adalah
kecil jika dibandingan dengan arus kemegnetan (I m). Jadi faktor kuasa
adalah rendah pada masa beban sifar.
Kesimpulannya ialah sudut membelakang bagi arus talian berkurangan dan
faktor kuasa bertambah.
E

ENERGY

SUDUT YANG BESAR MEMBELAKANG


FAKTOR KUASA BESAR

I RESULTANT
I M

TANPA BEBAN

I
ENERG
IKBNAG/MOTOR ELEKTRIK/PW4

SUDUT YANG KECIL MEMBELAKANG


FAKTOR KUASA DIKECILKAN

I RESULTANT
I M
BEBAN PENUH

Pusingan Terbalik:
Arah pusingan bagi motor aruhan boleh terbalik dengan menukarkan
polaritinya. Ini dapat dilihat di dalam gambarajah di bawah bagi motor aruhan
tiga fasa.

LINE 1
LINE 2
LINE 3

ARAH PUSINGAN MENGIKUT JAM


LINE
1
LINE 2

LINE 3

ARAH PUSINGAN MENGIKUT LAWAN JAM


Kawalan Kelajuan:

IKBNAG/MOTOR ELEKTRIK/PW4

Motor aruhan sangkar tupai hampir tidak mempunyai kawalan kelajuan.


Kelajuannya bergantung kepada frekuansi daripada bekalan tiga fasa dan
jumlah kutub pada belitan stator. Pada kebiasanya frekuansi adalah diantara
50 60 Hz. Ini adalah bergantung kepada pihak pembekal kuasa berkenaan.
Jika bilangan kutub adalah tetap dan frekuansi adalah tetap, maka kelajuan
synchronous pada motor berkenaan adalah tetap.
Sebagai kesimpulannya motor aruhan sangkai tupai tidak boleh di kawal
kelajuannya. Jadi penggunaannya hanya tertumpu pada kelajuan yang sedia
ada yang ditetapkan oleh pihak pembekal.

IKBNAG/MOTOR ELEKTRIK/PW4

PEMBINAAN MOTOR TIGA FASA


OBJEKTIF:
Peserta-peserta akan berupaya untuk:a.

Mengenalpasti dan menamakan bahagian utama motor a.u.

b.

Mengenalpasti pembinaannya.

c.

Mengenalpasti badan motor serta kegunaannya.

KOMPONEN-KOMPONEN MOTOR:
Pada asasnya, semua motor a.u. terdiri dari bahagian komponen-komponen
berikut:BADAN (frame):

Motor jenis ini biasanya diperbuat dari keluli tuangan (cast steel) yang
berbentuk selinder.

Motor jenis sederhana dan besar diperbuatkan dalam bentuk kotak.

Bahagian dalam badan menempatkan teras stator dan lilitan stator.

Teras stator terdiri dari lapisan-lapisan keluli yang bermutu tinggi.


Lapisan-lapisan

ini

bertebat

diantaranya

dan

bertujuan

untuk

mengurangkan kesan-kesan arus pusar.

Tudung-tudung motor yang berjaring berfungsi untuk menyekat


kemasukan bendasing ke dalam motor dan direka untuk mendapatkan
ketegaran yang maksima.

STATOR:

Mempunyai alur-alur untuk menempatkan lilitan-lilitan gelung


tembaga.

Lilitan-lilitan stator yang telah siap kemudiannya direndam ke dalam


varnis sintetik dan dipanaskan untuk membentuk lilitan yang kemas
dan tidak telap habuk serta kelembapan.

IKBNAG/MOTOR ELEKTRIK/PW4

PETI PUNCA:

Terdiri diri bingkah punca bertebat yang ditempatkan dalam peti


logam.

Ianya ditapakkan ke atas gasket, untuk menghalang penyerapan


habuk dan kelembapan.

Bagi motor-motor besar, penyambung didudukkan di atas barbar


penebat dan dijarakkan diantaranya bagi memudahkan penempatan
kabel-kabel besar.

Hablur silica-gel ditempatkan di dalam peti punca motor-motor voltan


tinggi. Hablur ini menyerap lembapan yang terdapat dalam peti punca.

Hablur bertukar warna dari biru ke merah jambu.

ROTOR:

Rotor sangkar tupai dalam motor-motor kecil mengandungi pengalir


tembaga atau aluminium yang ditempatkan ke dalam teras rotor yang
berlapisan.

Biasanya alur-alur teras rotor berbentuk pencungan bagi


mengurangkan bunyi bising dan pusuan-pusuan magnetik.

Rotor-rotor besar mempunyai pengalir-pengalir tembaga atau loyang


melalui alur-alur di dalam lapisannya, dengan hujungnya dipateri
kegelang hujung.

Ia juga membawa kipas yang dipasang berasingan, dan alur-alur


ganti-udaraan diadakan di dalam teras rotor.

Kedua-dua permukaan rotor dan stator dimesin halus untuk


mempastikan celahan udara antara rotor dan stator adalah tepat.

Kedua-dua permukaan rotor dan stator dimesin halus untuk


mempastikan celahan udara antara rotor dan stator adalah tepat.

ACI (Shaft)

Diperbuat dari keluli ketahanan tinggi dan mempunyai kekunci untuk


menempatkan rotor dan kipas.

Saiznya bergantung kepada rotor yang dibawa.

IKBNAG/MOTOR ELEKTRIK/PW4

ALAS (Bearing)

Terdiri dari alas bebola (ball bearing) dan alas rola (sleeve bearing) di
dalam motor-motor kecil dan menggunakan geris sebangai pelincir.

Tangkup alas dibuat dari besi tuangan memegang dan melindungi


alas di dalam kandungan alas dari habuk.

Palam pelepas geris ditempatkan di bawah tangkup bearing untuk


membenarkan bekalan geris yang cukup.

Alas jernal lazimnya terdapat pada motor-motor jenis besar.

GEAR:

Tujuan untuk menghasilkan kelajuan yang rendah atau yang


dikehendaki dengan tidak berubahnya daya kilas bagi motor tersebut.

Untuk menghasilkan kelajuan yang sangat rendah 2 atau lebih gear


diperlukan.

IKBNAG/MOTOR ELEKTRIK/PW4

FAKTOR PEMILIHAN MOTOR


Anatara faktor yang perlu dipertimbangkan sebelum sesuatu jenis motor itu dipilih
untuk menjalankan sesuatu tugas ialah seperti yang berikut:Beban yang digunakan:
Biasanya kekuatan motor dinyatakan dalam unit watt atau kuasa kuda (h.p.).
Dari sini dapat ditentukan nilai beban yang mampu di tanggungnya.
Kilas yang diperlukan oleh beban:
Iaitu kilas semasa motor itu mula-mula berputar sama ada berbeban penuh
atau tanpa beban. Setiap motor mempunyai kilas yang berlainan.
Keadan suhu sekeliling (suhu ambien):
Iaitu suhu sesuatu tempat boleh mempengaruhi usia sesebuah motor. Oleh
itu, sesebuah motor direka bentuk supaya sesuai dengan julat suhu yang
tertentu sahaja.
Penjagaan:
Iaitu samada motor itu mudah atau sukar dijaga dan keadaan tempat motor
akan dipasang sama ada kedudukan motor itu menyebabkannya sukar
diperiksa, lembap, berminyak atau sebagainya.
Jangka masa digunakan:
Ada motor yang dipilih itu sesuai untuk kegunaan sepanjang waktu, atau
hanya untuk waktu yang sementara atau sekejap-sekejap sahaja.
Voltan bekalan:
Iaitu sama ada arus terus, arus ulangalik 1 fasa atau 3 fasa.

IKBNAG/MOTOR ELEKTRIK/PW4

Kelajuan yang diperlukan:


Jika motor itu hendak digunakan sebagai motor kawalan kelajuan, faktor ini
perlu diambil kira.
Harga:
Walaupun faktor ini tidak begitu mustahak tetapi dari segi penjimatan belanja
adalah lebih berfaedah untuk membeli motor yang dapat memberikan
keupayaan yang sama tetapi berharga murah.
Kedudukan motor:
Menegak, mengufuk, satu aci, dua aci dan sebagainya yang sesuai dengan
keperluan.

IKBNAG/MOTOR ELEKTRIK/PW4

PERATURAN IEE YANG BERKAIT DENGAN MOTOR


Berdasarkan Peraturan IEE 552-1 hingga 552-4 serta peraturan 467-7 dan 473.
Huraian ringkas setiap peraturan itu adalah seperti yang berikut:476.7 Setiap motor mestilah mengadakan suis pemencil bagi memutuskan bekalan
ke motor, ke pemula motor, ke litar kawalan dan sebagainya. Pemencil ini
hendaklah dipasang di tempat yang mudah dicapai.
473.2 Peranti pelindung boleh disambungkan ke mana-mana litar di sepanjang
pengalir litar akhir motor dengan syarat tiada cabangan litar. Oleh itu peranti
ini boleh dipasang di tempat yang mudah dicapai.
476.6 Pelindung litar pintas hendaklah dipasang di tempat berlakunya penurunan
keupayaan membawa arus iaitu di papan agihan. Peranti pelindung ini boleh
juga dipasang pada bahagian beban dengan syarat jarak di antara peranti
pelindung litar pintas dan titik mula keupayaan membawa arus mula menurun
tidak melebihi 3 m.
552.1 Kadaran arus kabel yang digunakan untuk membawa arus permulaan, arus
pemecutan dan arus beban motor hendaklah sekurang-kurangnya sama
dengan kadaran arus beban penuh motor itu.
552.2 Saiz kabel bagi menyuap pemutar motor aruhan gelang gelincir atau motor
aruhan berpenukartertiban hendaklah sesuai untuk menanggung arus
permulaan dan arus beban penuh kerana arus ini lebih besar daripada arus di
pemegun.
552.3 Motor yang berkadar lebih daripada 0.37 kW hendaklah mempunyai alat
kawalan yang mempunyai pelindung arus lebih (beban lampau) bagi
melindungi motor dan kabel antara alat kawalan itu dan motor.

IKBNAG/MOTOR ELEKTRIK/PW4

552.4 Setiap motor elektrik memerlukan alat kawalan yang berikut:


Alat untuk mengelakkan motor daripada dihidupkan secara automatik selepas
kegagalan bekalan. Ketetapan ini bertujuan bagi mengelakkan bahaya
apabila motor dihidupkan secara mengejut sebaik sahaja bekalan dipulihkan
semula (gunakan pelindung tanpa voltan) kecuali di tempat-tempat tertentu
yang tidak membahayakan, motor itu boleh dihidupkan secara automatik.
Misalnya motor untuk kipas siling.
1.

Jika terdapat lebih daripada satu cara kawalan yang digunakan untuk
memberhentikan motor, ketika berlaku keadaan yang bahaya,
kesemua alat yang boleh memberhentikan motor itu hendaklah
disetkan semula sebelum motor itu boleh dihidupkan.

2.

Mengadakan suis pemencil. Suis pemencil itu hendaklah dipasang di


tempat yang sesuai (dekat dengan motor). Jika alat itu jauh dari
motor, alat pemencil tambahan atau alat utama yang boleh dikunci
dalam keadan mati perlu dipasang untuk menjamin keselamatan
pengasingan litar semasa membaiki motor itu.

3.

Peraturan-Peraturan Elektrik 1994, Peraturan 17(2): Sesuatu motor


hendaklah dikawal oleh satu atau lebih peranti mula yang berkesan
untuk menghidupkan atau memberhentikannya.

IKBNAG/MOTOR ELEKTRIK/PW4

SENGGARAAN MOTOR DAN SERVIS


Senggaraan Cegahan:
Kebanyakan peralatan elektrik memerlukan pemeriksaan dan senggaraan
yang terancang bagi menjamin peralatan tersebut bekerja di dalam keadaan
baik dan sempurna. Tempoh masa pemeriksaan bergantung kepada
peralatan dan keupayaannya. Kakitangan senggaraan mestilah peka dengan
menggunakan seluruh pancainderanya untuk menilai atau mencari kerosakan
yang berlaku seperti:

Hidung boleh membau penebat (insulation) yang terbakar.

Tangan boleh merasa bahagian yang panas disebabkan oleh


pemanasan pada belitan atau alas.

Telinga boleh mendengar getaran atau kelajuan lampau pada motor


berkenaan.

Mata atau penglihatan boleh mengetahui bahagian yang berlaku arka


atau bahagian-bahagian mekanikal yang mengalami kerosakan.

Dengan pancaindera ini banyak membantu pelbagai ujian dan peraturan bagi
tujuan pemastian. Dengan pemahaman tentang prinsip elektrik dan ujian
kecekapan peralatan berkenaan adalah penting untuk dikenalpasti.
Pemeriksa Bertempoh (Periodic Inspection):
Program senggaraan bertujuan menghalang daripada berlakunya kerosakan
pada peralatan berkenaan daripada membaikinya. Pemeriksaan bertempoh
yang sistematik adalah diperlukan untuk mendapatkan keputusan yang
memuaskan. Didalam program senggaraan cegahan yang baik, pemeriksaan
yang tepat adalah diperlukan. Orang yang bertanggongjawap perlu
menyimpan keputusan pemeriksaan bagi setiap motor di dalam industri
berkenaan bagi tujuan penganalisaan pada masa akan datang. Pemeriksaan
dan servis mestilah secara sistematik. Kekerapan pemeriksaan dan darjah
penggunaan atau ketahanan berubah-ubah dan perlu dianalisa oleh jurutera
senggaraan. Penganalisaan itu mestilah bergantung kepada beberapa
perkara iaitu;

IKBNAG/MOTOR ELEKTRIK/PW4

a. Kepentingan motor tersebut berdasarkan kepada skim pengeluaran,


dimana

apabila

motor

tersebut

gagal

beroperasi

pemberhentian

pengeluaran yang serius berlaku.


b. Peratusan

motor

untuk

beroperasi

berdasarkan

kepada

proses

pengeluaran.
c. Keadaan servis yang dilakukan.
d. Kesekitaran dimana motor tersebut digunakan.
Dari sini jadual pemeriksaan dibentuk dan berubah-ubah dari satu loji yang
lain. Sepasifikasi pengeluar dan procedur perlulah dirujuk dan diikuti.
Di bawah ini disediakan jadual servis pada motor elektrik yang secara
kasarnya merangkumi motor a.u. dan a.t.

Setiap Minggu:
a. Pemeriksaan komutator dan brus.
b. Paras minyak pada bearing.
c. Oil ring yang berpusing dengan aci.
d. Samada bahagian aci yang terdedah tidak terdapat minyak atau
gris.
e. Pemeriksaan

keatas

litar

kawalan

seperti

fius

suis

dan

sebagainya.
f.

Pastikan motor tersebut mencapai kelajuan pada masa yang


sama.

Setiap Enam Bulan.


a.

Bersihkan motor dengan membuang kekotoran yang terdapat


pada belitan, komutator dan berus.

b.

Periksa komutator clamping ring.

c.

Periksa berus dan tukar jika perlu.

d.

Periksa pemegang berus, bersihkan jika kotor dan pastikan


berus

tersebut

mempunyai

sedikit

ruang

di

dalam

pemegangnya untuk bergerak.


e.

Periksa tekanan pada berus dan posisinya.

f.

Buang, bersihkan dan tukar minyak di dalam alas sleeve.

g.

Periksa kelajuan operasi motor berkenaan.

IKBNAG/MOTOR ELEKTRIK/PW4

h.

Pastikan aci berkenaan nrmal dan berkedudukan teguh pada


tempatnya.

i.

Periksa penyambungan pada motor dan kawalannya.

j.

Periksa arus masukkan dan bandingkan dengan yang asal.

k.

Ujian keatas motor beroperasi samada ia beroperasi secara


lancar atau terdapat getaran.

l.

Periksa

motor

foot

bolt,

pelindung

akhir, pulley dan

sebagainya.
m.

Pastikan semua alat pelindungan (cover) dipasang pada


tempat asalnya.

Setahun Sekali.
a.

Bersihkan gris dan tukarkan yang baru pada alas bebola.

b.

Ujian penebatan.

c.

Pemeriksaan ruang udara.

d.

Bersihkan kekotoran megnetik yang terletak pada kutub.

e.

Pemeriksaan kelegaan antara aci dan kotal jounal.

f.

Bersihkan komutator dan pastikan ia berkeadaan licin.

g.

Ujian penyambungan komutator dan gelung armature.

h.

Pemeriksaan armature band.

Ujian Penebatan:
Ujian penebatan merupakan faktor yang penting di dalam senggaraan
samada pada motor atau pengulangalik (alternator). Kelembapan, kotoran
dan serpihan logam akan menyebabkan kerosakan penebatan pada belitan
samada stator atau rotor.
Nilai penebatan kebiasanya di dalam megaohm dan 1 megaohm merupakan
penebatan yang diperlukan di dalam voltan rendah dan alat yang digunakan
ialah megger.

IKBNAG/MOTOR ELEKTRIK/PW4

PENGHIDUP MOTOR TIGA FASA


Penghidup motor adalah bertujuan untuk:a.

Mengurang dan menghadkan arus mula (starting current) kepada


suatu nilai yang kecil dan selamat.

b.

Mengelakkan motor hidup semula dengan sendiri setelah berlaku


gangguan bekalan atau susutan voltan.

c.

Pengendalian motor tersebut dapat dilakukan dengan selamat dan


secara kawalan jauh (Remote control)

d.

Perlindungan kepada motor tersebut adalah lebih berkesan dengan


mengadakan alat-alat perlindungan dan alat kawalan di dalam sistem
penghidup motor.

Pertimbangan yang perlu dibuat semasa melakukan sambungan pendawaian


di motor ialah kadaran voltan yang diberi kepada gelung lilitan motor dengan
sistem voltan bekalan yang terdapat.
Maklumat-maklumat

tersebut

boleh

didapati pada

plat

tanda

motor

berkenaan.
Penghidup Motor Bintang-Delta:
Terdapat dua cara/jenis asas penghidup bintang-delta dapat diadakan
bersama-sama dengan alat bantu tambahan:i.

Penghidup bintang-delta.

ii.

Penghidup

bintang-delta

(kendalian

kehadapan

dan

kebalakang)
Penghidup motor secara bintang-delta, bermula dengan bintang dan
kemudian bertukar ke delta semasa kendalian.
MULA -----------------------------

BINTANG

SEMASA KENDALIAN --------

DELTA

Arus pada masa sambungan bintang adalah dikecilkan sehingga 58% atau
1/3 dari arus mula.

IKBNAG/MOTOR ELEKTRIK/PW4

Arus dalam bintang = 58% x (6 hingga 8 kali arus kendalian)


Mengikut peraturan 25 kaedah Elektrik 1949, penghidup cara ini hanya
digunakan bagi motor yang mempunyai keupayaan 3 k.k. hingga 10 k.k.
Penghidup cara ini biasa didapati di:-

Injap bermotor.

Pam elektrik

Pengangkut panggul (converyor belt)

Sistem penghawa dingin dan sebagainya.

Berikut adalah kebaikan dan kelemahan penghidup bintang-delta secara am.

KEBAIKAN

Boleh dihidupkan dan


dimatikan berapa kali pada bilabila masa.
Senggaraan adalah
kurang jika dibandingkan
dengan penghidup alatubahauto.
Bagi keupayaan motor
yang sama, kos
pemasangannya adalah lebih
murah dari penghidup motor
secara alatubah-auto.

KELEMAHAN

Keupayaan motor-motor
yang digunakan terhad
kepada 3 k.k. -10 k.k.
Menggunakan puncapunca motor yang lebih
iaitu dari 6 7 punca.

Penghidup Motor Secara Alatubah-Auto:


Penghidup motor secara alatubah-auto ialah dengan mengurangkan supaya
semasa ia mula dihidupkan, arus mengalir kepada motor pada tatah 70%
alatubah-auto.
Dengan ini cuma 70% dari voltan penuh dikenakan pada motor tersebut
dimana arus mula telah dapat dikurangkan kepada nilai yang berpatutan.
Ketika ini, perhatian hendaklah diberikan pada alatubah-auto, dimana ia
hendaklah berada di dalam sambungan bintang dan tidak berlakunya litar
terbuka di bahagian sambungan bintangnya.

IKBNAG/MOTOR ELEKTRIK/PW4

Jika terdapat litar terbuka disambungkan bintangnya pada ketika mula


dihidupkan, alatubah-auto akan mengalami kesan voltan tinggi yang
membahayakan.
Kemudiannya ia akan dikendalikan tanpa alatubah-auto yakni alatubah-auto
dipintaskan melalui penyentuh.
Mengikut peraturan 25 kaedah Elektrik 1949, penghidup cara ini hanya
digunakan bagi motor yang mempunyai keupayaan 3 k.k. hingga 10 k.k.
Alatubah-auto yang digunakan boleh terdiri dari tiga alatubah-auto satu fasa
atau satu alatubah-auto tiga fasa.
Bagi penghidup jenis ini, alatubah-auto boleh ditatahkan kepada nilai peratus
yang berlainan DAN boleh diadakan lebih dari satu tatah bergantung kepada
jenis beban.
KEBAIKAN

Boleh mengandungi
beberapa tatah dimana ia sesuai
untuk motor yang berlainan kuasa
menggunakan voltan-voltan yang
tertentu.
Kehilangan kuasa di
alat-alat bantu adalah sangat
kecil.
Sesuai untuk motor
samada dalam sambungan delta
atau bintang.
Motor hanya
mempunyai tiga atau empat
punca dan tidak enam atau tujuh
punca seperti dalam kes dintangdelta.

IKBNAG/MOTOR ELEKTRIK/PW4

KELEMAHAN

Disebabkan tiada
dawai neutral jika sekiranya
beban seimbang, gangguan
bekalan akan berlaku.
Jika berlakunya litar
terbuka pada sambungan
bintang dialatubah-auto,
kemungkinan adalah voltan
tinggi akan teraruh pada
alatubah-auto.
Dibangingkan
dengan penghidup bintangdelta cara ini mempunyai alat
tambahan merupai alatubahauto. Oleh itu kosnya lebih
tinggi.
Daya kilas yang
tidak sepenuhnya semasa
permulaaan, dengan itu tidak
sesuai untuk kerja yang
memerlukan daya kilas yang
tinggi pada permulaan.
Dengan ini penghidup ini
terhad kepada motor-motor
berkeupayaan sederhana
sahaja.

KEROSAKAN-KEROSAKAN JENIS PENGHIDUP (STARTER)


PENGHIDUP TERUS KE TALIAN (DIRECT ON-LINE STARTER)
BIL
1.

KEROSAKAN

SEBAB

Penghidup tidak a. Bekalan yang masuk tidak


berfungsi
cukup nilainya.
apabila
punatekan ON b. Bekalan tidak sampai pada
ditekan.
gelung tanpa voltan.
c. Sesentuh geganti beban
lampau, sentuhnya
terbuka.
d. Dawai sesentuh longgar.
e. Punatekan ON tidak
bekerja dengan baik.
f.

Sesentuh tersangkut.

g. Gelung tanpa voltan


terbakar.

CARA MEMBAIKI

reset jika
rosak ganti yang baru.

Ikat
sesentuh kuat.
Periksa
sesentuh terbuka dan
tertutup, kalau perlu
ganti.
Periksa jika
pergerakan
mekanikalnya
tersangkut.
Periksa
kenapa terbakar dan
gantikan jenis yang
sama.

2.

Sesentuh
a. Sesentuh tambahan
punatekan
(auxillary contact)
OFF terbuka b. Sesentuh dawai ke
apabila
sesentuh tambahan (aux.)
punatekan ON
mungkin longgar atau
dilepaskan.
putus.

IKBNAG/MOTOR ELEKTRIK/PW4

Periksa
bekalan datang dari
suis utama dan fuis.
Periksa fuis
kawalan.

Baiki
mungkin spring
bermasaalah.
Periksa dan
baiki.

BIL
3.

4.

KEROSAKAN

SEBAB

CARA MEMBAIKI

Suis
Utama a. Punatekan ON tersekat.
ON,
penghidup turut b. Ketiga-tiga sesentuh
ON juga.
utama tersekat.

Penghidup tidak a. Ketiga-tiga sesentuh


boleh OFF.
utama tersekat.
b. Mekanikal tersangkut.

c. Gelung tanpa voltan


tersangkut.
5.

Penghidup
sparking
apabila ON.

a. Sesentuh kotor.

b. Beban terlalu tinggi.

c. Sesentuh longgar.
d. Dawai utama longgar.
6.

Penghidup trip a. Beban lampau.


sebaik saja di
ON kan.

b. Fasa kurang.
c. Setting beban lampau
rendah.
d. Motor tidak bekerja.

7.

8.

Penghidup trip a. Motor terbakar atau


dan
didapati
gegelung litar pintas.
fius terbakar.

Penghidup
berbunyi
(huming)

b. Sesentuh shorted antara


satu sama lain.

c. Kotak puncsa sambungan


motor berlaku shorted.

a. Kedudukan gelung tanpa


voltan tidak baik.
b. Gelung tanpa voltan tidak
cukup mendapat voltan

IKBNAG/MOTOR ELEKTRIK/PW4

Sapukan
geris pada spring
Bersihkan
sesentuh dengan
kertas pasir- jika
tersekat juga ganti
baru.
Cuci dan
sapukan silicon geris.
Cuci
mekanikal dengan
geris, jika perlu ganti
baru.
Baiki.
Cuci
dengan kertas pasir
dan semborkan
contact cleaner.
Kurangkan
dan periksa
kerosakan mekanikal.
Ketatkan.
Ketatkan.
Kurangkan
beban dan periksa
geganti beban lampau
dan gantikan yang
baru jika rosak.
Periksa 3
fasa sampai atau
tidak.
Reset di
tinggikan sedikit.
Periksa dan
baiki mekanikal.
Ganti motor
baru atau bersihkan
gegelung dari air dan
periksa uji.
Bersihkan
sesentuh dengan
kertas pasir dan cuci
carbon yang didapati.
Bersihkan
dan gantikan kotak
punca sambungan.
Bersihkan
dan baiki.
Periksa dan

sebenarnya.
c. Gelung tanpa voltan kotor.

IKBNAG/MOTOR ELEKTRIK/PW4

naikkan voltan.

Bersihkan.

BIL
9.

KEROSAKAN

SEBAB

Penghidup
a. Hanya 1 fasa bekalan
ON tapi motor
yang sampai.
masih
belum
berfungsi.
b. Motor tersekat.

CARA MEMBAIKI

10.

Penghidup
di a. Dawai ke motor didapati
dapati panas.
longgar.
b. Dawai didapati longgar.
c. Penghidup mempunyai
beban yang kecil dari
motor.
d. Tidak dapat pertukaran
udara.

IKBNAG/MOTOR ELEKTRIK/PW4

Gantikan
fius kawalan dan cari
sebab-sebab
kerosakan.
Ganti
bearing dan periksa
lain kerosakan
mekanikal.
Ketatkan.
Gantikan
yang baru, periksa
dengan kuat gunakan
cable lug.
Ganti
Penghidup yang
sesuai dengan motor.
Bersihkan
penghidup dari habukhabuk dan jauhkan
benda yang
berselerak dekat
penghidup.

PENGHIDUP BINTANG-DELTA (STAR-DELTA)


BIL
1.

KEROSAKAN

SEBAB

Bila di tekan h. Fius kawalan terbakar.


punatekan mula
sesentuh tidak i. Kabel litar kawalan longgar
energies
atau tercabut.
j. Gegenti beban lampau litar
terbuka
k. Sesentuh tambahan
terbakar.
l. Punatekan mula dan henti
tak elok.

CARA MEMBAIKI

2.

Sesentuh Delta c. Kabel litar kawalan longgar


tidak energise
di geganti lewat masa.
ON
d. Geganti lewat masa rosak.
e. Litar kawalan sesentuh ke
delta longgar
f. Kaitpunca interlock
mekanikal atau elektrikal
kurang baik.

3.

4.

Bila masuk Star c. Kedua-dua sesentuh star


ketiga-tiga fuis
dan delta dalam keadaan
utama terbakar.
tertutup ON.
d. Bekalan 3 fasa dalam
keadaan pintas.

Penghidup
d. timer setting terlalu rendah
OFF
apabila e. Interlock tidak baik
masuk delta
f. Kabel litar kawalan ke
delta tidak baik.

g. Beban motor tinggi

5.

Salah
satu e. holding coil longgar dan
sesentuh atau
voltan kurang.
kesemuanya
f. contact holding kotor

IKBNAG/MOTOR ELEKTRIK/PW4

Gantikan
fius dan cari sebab
fius terbakar.
Ketatkan
reset
semula dan baili jika
rosak.
Ganti baru.
Periksa
sesentuh sentiasa
terbuka dan tutup
(N/O & N/C)
Ketatkan.
Ganti baru
jika tidak dapat di
baiki.
Sambong
semula dengan kuat.
Mekanikal
interlock diperiksa
jika sangkut. Elektrikal
interlock dibaiki dan
diperiksa dan
sentuhnya dibaiki.
Periksa
elektrikal dan
mekanikal kaitpunca
interlock
Periksa
bekalan kabel, motor
winding dan terminal
box serta sentuh di
penghidup.
Tinggikan
setting
Periksa
interlock
Periksa jika
ada kabel yang putus,
longgar dan pintas.
Kurangkan
beban dan periksa
belting dan gearbox
Baiki dan uji
voltan..
Bersihkan

berbunyi.

IKBNAG/MOTOR ELEKTRIK/PW4

menggunakan kertas
pasir halus.

BIL
6.

KEROSAKAN

SEBAB

Berlaku
e. Sentuh kotor
sparking pada f. Sentuh longgar
g. Beban tinggi
sentuh
h. Kabel longgar
penghidup

CARA MEMBAIKI

7.

Penghidup trip

d. overload setting rendah.

e. Beban pada motor tinggi


f. Salah satu fasa putus
g. Sambungan salah

8.

Kabel di dapati d. Periksa beban tinggi


e. Kabel lug longgar
panas
f. Saiz kabel kecil

9.

Penghidup
c.
d.
berfungsi
apabila suis di
e.
ON kan.

Sentuh jam.
Punatekan mula dalam
keadaan tertutup
Kesalahan penyambungan
pada litar kawalan

IKBNAG/MOTOR ELEKTRIK/PW4

cucikan
betulkan
springnya.
Kurangkan
bebannya
Periksa dan
ketatkan.
re-set
semula keparas yang
sesuai
kurangkan
beban.
Periksa fius
utama
Betulkan.
kurangkan
ketatkan.
Ganti yang
sesuai
Bersihkan
dan uji
Periksa dan
ganti baru.
Periksa dan
uji dengan betul bagi
sistem litar kawalan.

PEMBAIKAN FAKTOR KUASA


Pendahuluan:
Pada kebiasanya beban menerima bekalan samada dari sumber satu fasa
atau tiga fasa mempunyai faktor kuasa daripada 0.9 ke 1, tetapi pada
kebiasanya beban motor menyebabkan ianya membelakang sedikit.
Bagi motor aruhan faktor kuasa berbeza-beza mengikut saiz dan jenis motor
berkenaan. Faktor kuasa adalah diantara 0.4 hingga 0.75, lihat jadual.
Faktor Kuasa:
Faktor kuasa merupakan faktor di mana arus membelakangi voltan bekalan
disebabkan keujudan beban di dalam sistem. Ia boleh diukur samada dengan
menggunakan alat pengukur faktor kuasa atau dengan pengiraan.
Dengan cara pengiraan:
Cos

i.

ii.

iii.

Faktor kuasa

Faktor kuasa

faktor kuasa.

KW
----------------KVA

R
----------------Z

Bagi bekalan satu fasa kuasa bagi mendapatkan faktor kuasa boleh di cari
seperti di bawah:
VI
= ---------------1000

KVA

dan;

KW

VI cos
---------------1000

Bagi bekalan tiga fasa, kuasa bagi mendapatkan faktor kuasa ialah:
IKBNAG/MOTOR ELEKTRIK/PW4

3 VL IL
----------------1000

KVA

KW

3 VL IL cos
--------------------1000

dan

Keburukan faktor kuasa yang rendah:


Faktor kuasa yang rendah menyebabkan arus yang tinggi di dalam sistem
bagi membuat sesuatu kerja mengikut kuasa yang dikehendaki. Ini akan
memberi kesan kepada:
i.
ii.

iii.

Kabel atau wayer hanya mampu menampung pada tahap arus yang
tertentu sahaja mengalir melaluinya.
Apabila arus yang tinggi mengalir melalui kabel, ia kana menghasilkan
tenaga haba I dan bagi penebatab kabel jenis PVC ia hanya dapat
menampung tenaga haba pada tahap 160 OC. Ini menyebabkan
ketahanan pada penebatan berkenaan. Selain daripada itu akan
menyebabkan pengurangan ketahanan pada penebatan pada belitan
motor berkenaan.
Ia akan menyebabkan pemasalahan kepada pengaturan voltan. Ini
akan menyebabkan kejatuhan voltan yang besar di dalam sistem atau
talian.

Alat Pembaikan Faktor Kuasa:


i.

Penggunaan motor synchronous.


Motor synchronous mempunyai faktor kuasa daripada 0.98 ke 1.
Motor ini membuat KVAR mendahului apabila atau semasa pengujaan
(excited) berlaku terutamanya semasa berjalan ideal.

ii.

iii.

Kapasitor Statik:
Cara atau kaedah ini sering digunakan terutama di dalam pencawang
(Sub-Station) pada industri yang menggunakan motor aruhan atau
gelung yang banyak. Pengaturan faktor kuasa (power factor regulator)
akan mengesan faktor kuasa dan seterusnya mengONkan
penyentuh (contactor) bagi mengONkan kapasitor.
Phase advancer:

Pepasangan Kapasitor:
Bagi litar fasa tunggal kapasitor dipasang secara selari dengan beban. Sila
lihat gambarajah:
Bagi litar tiga fasa ia dipasang secara delta pada talian masukan di dalam sistem.
Sila lihat gambarajah:
IKBNAG/MOTOR ELEKTRIK/PW4

IKBNAG/MOTOR ELEKTRIK/PW4

Contoh Pengiraan:
Berpandukan kepada gambarajah, kira jumlah KVA nilaian kapasitor yang
diperlukan bagi mendapatan faktor kuasa 0.95 membelakang semasa beban
penuh.
Penyelesaian:

Kuasa masukan motor

Kuasa Keluaran
= --------------------------------Kecekapan

37.5 KW
---------------------------- = 41.91 Kw.
0.89 %

Faktor kuasa asal = 0.85 membelakang, = cos


Jadi Sin

= 0.527
E

A
KW
B
KVA 2
KVAR 2
C
KVA 1
KVAR 1
XC
D

Rujuk gambarajah diatas:


41.91
Motor KVA = ----------------- = 49.3 KVA
0.85
Jadi KVAR = 49.3 x 0.527 = 25.98 (membelakang)
Kos
Tan

= 0.95
= 0.329

IKBNAG/MOTOR ELEKTRIK/PW4

Jadi BC / AB
= Tan
BC = 41.91 x 0.329 = 13.79 KVAR
Jadi KVAR mendahului yang dibekalkan oleh kapasitor ialah:
= KVAR - KVAR
= 25.98 - 13.79 = 12.19
VAR = 12,190 = 3 VL IL
Arus pada talian kapasitor = IL = 12.190 / 3 VL
12190
= ---------------3 x 440

= 15.99 Amp.

Disebabkan oleh kapasitor disambung secara delta, maka arus yang melalui setiap
kapasitor ialah:15.99 / 3

= 9.23 Amp.

Reaktance kapasitif / fasa

= 440 / 9.23

= 47.65 ohm.

XC

1
= ----------------2fC

47.65

1
= ----------------2 (50) C

1
C = ---------------------------3.14 x 47.65 x 100
= 66.79 x 10-6 f
= 66.8 f.

IKBNAG/MOTOR ELEKTRIK/PW4