Anda di halaman 1dari 66

KAWALAN MOTOR

Electrical Department 1
Kawalan Motor
 Kawalan motor adalah satu sistem yang
terdiri daripada gabungan beberapa
peralatan yang bertujuan untuk mengawal
pergerakan motor sama ada 1 fasa atau 3
fasa.

Electrical Department 2
Fungsi Sistem Kawalan Motor.
1. Menghidup dan mematikan sesebuah motor elektrik
sama ada 1 fasa atau 3 fasa.
2. Mengelakkan motor hidup dengan sendiri setelah
berlaku keputusan bekalan.
( No-volt coil atau No-volt release )
3. Meminimakan arus mula bagi sesebuah motor elektrik
seperti Penghidup Bintang-Delta,Penghidup Alatubah-
Auto dan Penghidup Rotor Berperintang.
4. Mengelakkan motor daripada terbakar atau rosak dengan
adanya komponen dalam sistem yamg mengawalnya.
5. Menghidupkan motor secara berperingkat.
6. Pengendalian motor tersebut dapat dilakukan dengan
selamat dan secara kawalan jauh.
Electrical Department 3
Jenis-jenis Penghidup Motor

1. Penghidup Talian Terus ( Direct On line starter )


2. Penghidup Bintang Delta ( Star- Delta starter )
3. Penghidup Alatubah-Auto
( Auto-transformer starter )
4. Penghidup Rintangan Rotor
( Rotor Resistance starter )

Electrical Department 4
Kebaikan menggurangkan arus mula

 Kurang tindakan daya mekanikal keatas gelung


 Kurang kejutan mekanikal keatas bingkai motor,
aci (shaft) dan penghantaran dalam motor.
 Menyebabkan motor berpusing secara
berperingkat peringkat dengan beban.
 Mengurangkan susutan voltan talian.
 Mengurangkan gangguan terhadap sistem bekalan

Electrical Department 5
Keburukan menggurangkan arus mula

 Mengurangkan daya kilas.


 Kos meningkat dalam menyediakan alat-alat bagi
sistem penghidup.
 Keperluan penyelanggaran meningkat.
 Alat-alat terlalu rumit.

Electrical Department 6
Komponen-komponen Penghidup

1.Sesentuh ( contactor )

Electrical Department 7
 Ia adalah sebagai suis yang berkonsepkan
elektromagnet dan berkendalian secara automatik
apabila diberikan bekalan.
 Ia terdiri daripada 2 jenis iaitu yang menggunakan
bekalan 240 volt dan 415 volt.
 Sesentuh dalam penyentuh dihasilkan oleh daya
tarikan magnet setelah bekalan diberikan.
 Sesentuh akan dibuka dengan menggunakan
spring apabila magnet yang dinyahcaskan.

Electrical Department 8
Konsep Asas Sesentuh

Daya tarikan magnet


Sesentuh
tetap

Sesentuh
bergerak

Electrical Department 9
Daya tarikan magnet

Electrical Department 10
Gambarajah Binaan Sesentuh

Rangka penyentuh
Sesentuh pegun
Bar bersilang
Spring sesentuh
Sesentuh bergerak Pin teras
Spring menolak Teras besi berlamina
Gelong kendalian

Teras besi berlamina

Alas
Punca
Tapak
Electrical Department 11
KOMPONEN PENYENTUH

SESENTUH UTAMA
- Mengawal litar utama.
- Saiz pengalir besar/tebal mengikut kadaran arus.

SESENTUH BANTUAN
- Arus rendah- contact 5A.
- Sesentuh kecil
- Mengawal litar kawalan

GELUNG KENDALIAN
- Untuk menghasilkan kemagnetan pada teras besi.
- Sesentuh bergerak berfungsi bila kemagnetan pada teras
besi wujud. Electrical Department 12
TERAS BOLEH GERAK
- Menggerakkan bar bersilang setelah gelung kendalain
mengeluarkan daya elektromagnet.

TERAS TETAP
- Terdiri daripada teras berlamina.
- Menjadi elektromagnet bila gelung kendalian mendapat
- bekalan seterusnya menarik teras boleh gerak.

SPRING MENOLAK
- Menolak teras boleh gerak ke kedudukan asal setelah
bekalan diputuskan paga gelung kendalain.

Electrical Department 13
PRINSIP KENDALIAN

- Boleh berfungsi pada 240V atau 415V.


- Bila gelung mendapat bekalan aruhan
elektromagnet wujud pada teras besi.
- Teras tetap menarik teras boleh gerak dan
juga menggerakkan bar bersilang.
- Bar bersilang mempunyai sesentuh boleh
gerak dan menggerakkan sesentuh tersebut.
- Saiz sesentuh bergantung pada keupayaan
membawa arus sesentuh tersebut.
Electrical Department 14
PENYELENGGARAAN
- Sesentuh hendaklah dibersihkan dari habuk oksida dengan
kertas pasir.
- Ketegangan spring dalam keadaan baik.
- Skru pengikat punca-punca hendaklah dalam keadaan baik.

KELEBIHAN KELEMAHAN
1.Boleh dikawal secara kawalan jauh. 1.Mahal untuk digunakan dalam
2.Boleh memutuskan litar secara automatik pepasangan domestik.
jika bekalan tergendala atau tiada.
3.Alat pelindung dapat mengendalikan
penyentuh jika berlaku beban lampau atau
litar pintas.
4.Penghidup motor bersaiz besar, boleh
dikendalikan dengan litar kawalan.
Electrical Department 15
Simbol Sesentuh
Normally Open Normally closed

Electrical Department 16
GEGANTI HABA

Electrical Department 17
 Ia alat perlindungan bagi tujuan mengelakkan
kerosakan kepada motor.
 Kerosakan yang biasa berlaku pada motor :
- Litar pintas.
- Salah sambungan.
 Geganti haba adalah alat yang melindungi motor
dari beban lampau.
 Disambung siri dengan motor.
 Arus beban melalui geganti dan ke motor.
 Geganti mempunyai plat dwi logam.
 Tatahan geganti boleh dibuat bergantung pada ke
hendak pepasangan.
Electrical Department 18
GAMBARAJAH BINAAN GEGANTI HABA
( SEMASA NORMAL )

Electrical Department 19
GAMBARAJAH BINAAN GEGANTI HABA
SEMASA BEBAN LAMPAU

Electrical Department 20
Simbol Geganti Haba
Normally Open Normally closed

Gabungan simbol dua sesentuh

Electrical Department 21
Konsep Geganti beban lampau
(Overload relay)

 Setiap geganti beban lampau dilengkapkan dengan kadaran


arus mengikut keupayaanya.
 Julat yang hendak dipilih mestilah bersesuaian dengan arus
beban penuh sesebuah motor.
 Nilai arus yang hendak disetkan mestilah lebih daripada
125% daripada arus beban penuh sesebuah motor.

Electrical Department 22
Contoh Pengiraan bagi menentukan
kadaran beban lampau

Soalan.
Sebuah motor elektrik 3 fasa mempunyai kadaran 3 k.k
disambung pada bekalan 415V, 50 Hz dengan angkadar
kuasa 0.8. Berapakah nilai yang perlu disetkan pada
geganti beban lampau yang sesuai untuk melindungi
motor tersebut?.

Electrical Department 23
Jawapan

 P = 3 x VI cos  ( Formula kuasa masukan )


 IL = P
3 x VL cos 
 IL = 3 x 746
3 x 415 x 0.8
= 3.89 Amp
I setting = 1.25 x 3.89

Jadi setting beban lampau = 4.86 Amp

Electrical Department 24
Pemasa ( Timer )
 Ia adalah alat yang digunakan untuk mengira masa seperti
jam dalam saat.
 Ia hanya berkendalian apabila bekalan 240 a.c atau d.c.
 Apabila bekalan dibekalkan pada gelung pemasa ia akan
mula mengira masa yang ditetap.
 Setelah ia mengira masa semua sesentuh tambahannya
akan berkendalian iaitu daripada keadaan sentiasa terbuka
kepada keadaan sentiasa tertutup ( NC – NO ) manakala
keadaan sentiasa tertutup kepada keadaan sentiasa terbuka
( NC – NO ).
 Apabila bekalan diputuskan ia akan berhenti beroperasi
dan sesentuh tambahannya akan menjadi seperti sediakala.

Electrical Department 25
Binaan Pemasa
4 5
3 6
N.O N.C
2 7
1 8

Bekalan masuk a.c


dan d.c.

Electrical Department 26
Simbol Pemasa
Simbol sesentuh tambahan
Simbol coil Pemasa
pemasa

Normally
TDR open

Normally
TDR closed

Electrical Department 27
Penghidup Talian Terus
 Ia juga disebut sebagai Penghidup Terus ke Talian atau
Direct On Line Starter ( D.O.L starter ).
 Penghidup ini kebiasaannya disambungkan pada motor
yang kecil iaitu keupayaan 0.373kw hingga 3.73kW.
( ½ h.p hingga 3 h.p )
 Susunan komponen pada litar kawalan ada umum dan
boleh diubah kemana-mana kedudukan dengan syarat
semua komponen tersebut dalam keadaan siri di antara satu
sama lain.
 Arus mula bagi motor yang menggunakan penghidup jenis
ini adalah 6 hingga 8 kali ganda daripada arus kendalian.
 Jika sesebuah motor mempunyai arus kendalian normal 8
amp maka arus mula yang akan wujud pada motor adalah
48 amp hingga 64 amp dan ini berlaku hanya beberapa saat
sahaja.
Electrical Department 28
 Penghidup Talian terus biasanya digunakan bagi beban-
beban seperti motor penghawa dingin, penghembus udara
dan sebagainya.
 Beban tersebut mestilah tidak melebihi 3 k.k.
 Beban tidak boleh melebihi kerana arus mulanya adalah
besar iaitu 6 hingga 8 kali ganda arus kendalian dan boleh
mengganggu sumber bekalan ke beban yang lain.
 Tetapi kes ini tidak terdapat di stesen janaelektrik dimana
motor-motornya adalah berkeupayaan hingga beratus kali
kuasa kuda masih digunakan.
 Ia adalah kerana sumber bekalan yang banyak boleh
didapati dalam stesen itu sendiri dan tidak mengganggu
bekalan yang lain.

Electrical Department 29
 Penghidup Talian Terus adalah dimana sistem bekalan
dikenakan terus pada motor tanpa apa-apa alat perantaran
untuk mengurangkan arus atau voltan ke motor.
 Dalam sistem penghidup motor kendalian automatik, alat
digunakan untuk menggantikan suis tiga kutub adalah
sesentuh-sesentuh dari penyentuh.
 Pada penghidup ini geganti haba digunakan untuk
melindungi motor daripada lebihan beban / beban lampau.
 Motor 3 fasa yang sesuai bagi penghidup jenis ini adalah
motor jenis sangkar tupai( squirrel cage motor )
 Mengikut peraturan 25 kaedah elektrik 1949, penghidup
talian terus hanya digunakan bagi motor yang mempunyai
keupayaan tidak melebihi 3 kuasa kuda atau 2.2 k.k

Electrical Department 30
Prinsip Kendalian
 Apabila punat tekan hidup ditekan,arus akan mengalir
masuk litar kawalan penghidup talian terus.

 Arus ini akan mengalir melalui gegelung seterusnya


gegelung ini akan menghasilkan medan magnet/bertenaga.

 Medan magnet ini akan menarik semua sesentuh


tambahannya c1 dari keadaan terbuka kepada keadaan
tertutup.( off-on )

 Apabila sesentuh tambahan ini menjadi tertutup ia akan


membenarkan arus dalam talian fasa melaluinya terus ke
motor seterusnya ke talian neutral dan motor terus
berputar.

Electrical Department 31
 Apabila punat tekan hidup dilepaskan, motor masih lagi
berputar kerana gegelung masih menghasilkan medan
magnet kerana adanya sesentuh tambahan yang selari
dengan punat tekan hidup.

 Sesentuh tambahan ini membenarkan arus talian melalui


litar kawalan ini walaupun punat tekan hidup dilepaskan.

 Apabila punat tekan henti dilepaskan,arus tidak dapat


memasuki litar kawalan dan litar utama terutama gegelung
seterusnya tidak dapat menghasilkan medan magnet.

 Ini akan menyebabkan motor tidak berputar kerana


sesentuh tambahan pada talian telah menjadi seperti asal
iaitu sentiasa terbuka.

Electrical Department 32
 Motor juga berhenti berputar sekiranya beban
lampau.Semasa beban lampau arus meningkat dan
meyebabkan suis beban lampau terbuka .Ini akan
menyebabkan seluruh litar tidak berfungsi.

 Kadaran peratus arus hendaklah disetkan pada beban


lampau iaitu 125% daripada arus kendalian motor.

 Punat tekan hidup dan punat tekan henti boleh dipasang


seberapa banyak yang boleh tetapi hendaklah mengikut
konsepnya.
 Punat tekan hidup – dipasang selari diantara satu sama
lain.
 Punat tekan henti – dipasang sesiri diantara satu sama lain.

Electrical Department 33
Kelebihan dan kekurangan Penghidup
Talian Terus

Kebaikan Keburukan

1. Daya kilas permulaan yang 1. Arus mula adalah tinggi. Ini


tinggi dan juga mencapai menyebabkan pusuan di dalam
kadar kelajuan maksima sistem adalah amat tinggi dan
dengan singkat. mengganggu sistem bekalan
2. Binaannya ringkas dan dengan lain.
itu harga lenih murah serta 2. Untuk menanggung arus mula
penyelengaraan yang murah yang tinggi pengalir-pengalir
dan alat perlindungan perlu
dilebihkan kadarnya.Dengan
itu perlindungan penghidup ini
kurang sensitif

Electrical Department 34
Litar Kawalan Penghidup Talian
Terus
Rajah 1

Talian Fasa
R,Y,B Gegelung Neutral
Punat Tekan
Hidup
Mcb/Fius
C
Punat Tekan
Beban Lampau
Henti
( Geganti )
C ( Sesentuh )
Talian
Neutral

Electrical Department 35
Rajah 2

Talian Fasa R , Y , B
Beban Lampau Talian Neutral
( Geganti )
Punat Tekan Gegelung
Hidup
C
Punat Tekan MCB /
C ( Sesentuh ) Henti fIUS

Electrical Department 36
Rajah 3

Talian Fasa
R,Y,B Talian Neutral
Beban Lampau
Punat Tekan
( Geganti )
Hidup

C
Punat Tekan
Gegelung C ( Sesentuh ) Henti

Electrical Department 37
Rajah 4

Talian Fasa Punat Tekan Hidup Talian Neutral


R,Y,B S5 S6
Punat Tekan Henti

C
S1 S2 S3 S4 Geganti MCB/
Gegelung FIUS
S7
C ( Sesentuh )

Electrical Department 38
Gambarajah Litar Utama Penghidup
Talian Terus
Bekalan 3 fasa

R Y B

C Gelung tanpa
voltan

Beban
Lampau

M Motor 3 fasa

Electrical Department 39
Penghidup Bintang Delta
 Ia juga dikenali sebagai Star-Delta starter.
 Terdapat empat jenis asas Penghidup Bintang Delta
yang dapat diadakan bersama-sama dengan alat
bantu tambahan iaitu :
i. Penghidup bintang delta tanpa perintang.
ii. Penghidup bintang delta tanpa perintang.
( kendalian mara dan songsang )
iii. Penghidup bintang delta berperintang.
iv. Penghidup bintang delta berperintang
( kendalian mara dan songsang )

 Alat bantu tambahana adalah seperti suis


penghad,suis aras/terapung, suis tekanan, geganti-
geganti dan sebagainya.
Electrical Department 40
 Kaedah menghidup motor secar bintang-delta bermula dengan
bintang dan kemudian bertukar ke delta semasa kendalian.

MULA----------------------------BINTANG
SEMASA KENDALIAN------ DELTA
 Arus pada masa sambungan bintang adalah dikecilkan
sehingga 58% atau 1/ 3 dari arus mula.

Arus dalam bintang = 58% x ( 6 hingga 8 kali arus kendalian )

 Mengikut peraturan 25 kaedah elektrik 1949, penghidup cara ini


hanya digunakan bagi motor yang mempunyai keupayaan 10
k.k.

Electrical Department 41
 Penghidup ini biasanya didapati :
i. Injap motor
ii. Pam elektrik
iii. Pengangkut panggul ( converyor belt )
iv. Sistem penghawa dingin dan sebagainya.
 Bagi penghidup motor bintang-delta berperintang ,
perintangnya disambungkan ke bahagian delta dan
tidak dibahagian bintang.
 Tujuannya adalah bagi mengecilkan arus sebaik
sahaja ia bertukar ke sambungan delta.
 Kebaikan penghidup bintang-delta berperintang
daripada penghidup tanpa perintang ialah ia dapat
mengurangkan enjutan ( jerking ) ketika penukaran
daripada bintang ke delta.
Electrical Department 42
 Secara amnya penghidup ini mempunyai kebaikan dan
kelemahannya iaitu :
Kebaikan Keburukan
i. Boleh dihidupkan dan dimatikan i. Keupayaan motor-motor yang
beberapa kali pada bila-bila masa. digunakan terhad kepada 3 k.k
ii. Senggaraan adalah kurang jika hingga 10 k.k.
dibandingkan dengan penghidup ii. Menggunakan punca-punca
pengubah – auto. motor yang lebih iaitu 6-7 punca.
iii.Bagi keupayaan motor yang
sama,kos pemasangannya adalah
lebih murah dari penghidup motor
secara alatubah-auto.

Electrical Department 43
Gambarajah litar kawalan Penghidup Bintang-
delta. N

MCB 6A ON
OFF TDR
O/L DC
L
SP
Geganti LC
haba LC
SP
TDR
DC
G
DC

SP
DC
TDR
LC
R

Electrical Department 44
Gambarajah Litar Utama
L1 L2 L3
Bekalan
( Supply )

Suis Utama
(main switch)

Fius utama
(main fius ) Star point

M M M D D D S S S

O/L O/L O/L

A1 B1 C1 B2 C2 A2

C1 C2

B1 B2
A1 A2

Electrical Department
Motor aruhan 3 Fasa ( 3 phase Induction motor ) 45
Penghidup Alatubah-Auto
 Ia juga dikenali sebagai Auto-transformer starter.
 Penghidup pengubah-auto adalah penghidup yang
popular digunakan bagi menghadkan voltan bagi
sesebuah motor semasa dimulakan.
 Voltan yang tersambung di gegelung stator boleh
dihadkan sehingga beberapa peratus apabila ia
disambung dalam sambungan bintang.
 Semasa permulaan alatubah auto yang mempunyai
had yang rendah adalah pada lilitan utama yang
disambungkan pada bekalan dan lilitan bahagian
sekunder disambung pada gelung stator.
 Dengan ini ia dapat mengurangkan supaya semasa
mula dihidupkan , arus mengalir kepada motor
adalah pada tatah 70% alatubah-auto.
Electrical Department 46
 Iaitu hanya 70% dari voltan penuh dikenakan pada
motor tersebut dimana arus mula telah dapat
dikurangkan kepada nilai yang berpatutan.
 Ketika ini, perhatian hendaklah diberikan pada
alatubah auto, dimana ia hendaklah berada didalam
sambungan bintang dan tidak berlakunya litar
terbuka di bahagian sambungan bintangnya.
 Jika terdapat litar terbuka disambungan bintangnya
pada ketika ia mula dihidupkan, alatubah auto akan
mengalami kesan voltan tinggi yang membahayakan.
 Kemudiannya ia akan dikendalikan tanpa alatubah -
auto iaitu alatubah- auto akan dipintaskan melalui
penyetuh secara kawalan automatik.
 Mengikut peraturan 25 kaedah Elektrik 1949,
penghidup cara ini hanya digunakan bagi motor yang
mempunyai keupayaan 3 k.k. hingga 10 k.k.
Electrical Department 47
 Alatubah-auto yang digunakan boleh terdiri dari tiga
alatubah-auto satu fasa atau alatubah-auto tiga fasa.
 Bagi penghidup jenis ini, alatubah-auto boleh
ditatahkan kepada nilai peratus yang berlainan dan
boleh diadakan lebih dari satu tatah bergantung
kepada jenis beban.
 Penghidup ini digunakan apabila kita memerlukan
pelarasan daya kilas permulaan bagi motor tiga fasa
yang membawa beban-beban yang berlainan
keupayaannya.
 Pelarasan daya kilas permulaan ini dapat dilakukan
dengan mengurangkan voltan yang dibekalkan ke
motor.
 Iaitu melalui tatah-tatah alatubah auto yang di
padankan dengan keupayaan beban yang hendak
dipusingkan.
Electrical Department 48
 Secara tidak langsung cara ini dapat mengurangkan
arus permulaan motor dan motor akan berputar
dengan selamat mengikut keupayaan beban.
 Setelah motor berputar dan kelajuannya hampir
mencapai kelajuan penuh, alatubah auto akan
diputuskan dari motor tersebut dan motor akan
mendapat voltan bekalan sepenuhnya
 Biasanya belitan tatah alatubah-auto mempunyai tiga
tatah iaitu 40 %, 60 % dan 75 % daripada voltan
talian

Electrical Department 49
Kebaikan dan keburukan Penghidup jenis
Alatubah-auto

Kebaikan Keburukan

i. Boleh mengandungi i. Disebabkan tiada dawai


beberapa tatah dimana ia neutral ,jika sekiranya beban
sesuai untuk motor yang seimbang, gangguan bekalan
berlainan kuasa yang
menggunakan voltan-voltan akan berlaku.
yang tertentu.  ii. Jika berlakunya litar
ii. Kehilangan kuasa di alat- terbuka
alat bantu adalah sangat pada sambungan bintang di
kecil. alatubah auto,
kemungkinan
voltan tinggi akan teraruh
pada alatubah auto.
Electrical Department 50
sambungan

Kebaikan Keburukan
i. Sesuai untuk motor i. Dibandingkan dengan penghidup
samada dalam sambungan bintang-delta, cara ini mempunyai
delta atau bintang. alat tambahan merupai alatubah
ii. Motor hanya mempunyai auto.Oleh itu kosnya lebih tinggi.
tiga atau empat punca dan ii. Daya kilas yang tidak
tidak enam atau tujuh punca sepenuhnya semasa permulaan,
seperti dalam kes bintang dengan itu ia tidak sesuai untuk
delta. kerja yang memerlukan daya
kilas yang tinggi pada
permulaan.Dengan ini penghidup
ini terhad kepada motor-motor
berkeupayaan sederhana sahaja

Electrical Department 51
Gambarajah litar kawalan Penghidup
Alatuabah-Auto
Fius

O/L

OFF

S T M
ON S

R2
S M
M

R1

M
M S

S R T M
L1 L2

Electrical Department 52
Gambarajah Litar Utama
L1 L2 L3

GAMBARAJAH LITAR UTAMA


PENGHIDUP ALATUBAH AUTO

Fius / MCB

PEMUTUS T
BEBAN
LAMPAU

U1 V1 W1

AUTO
TRANSFORMER
U2

V2
W2
U V W
U3 V3 W3

MOTOR 3 S
FASA

Electrical Department 53
Gambarajah Litar Utama
R Y B 3 phase supply

MCB MCB MCB 3 phase mcb / MCCB

LC

TC

ALAT UBAH
AUTO

SP

GEGANTI
HABA

MOTOR 3 phase induction motor

Electrical Department 54
Penghidup Motor Rintangan Rotor
 Penghidup ini juga dipanggil penghidup motor rotor
berperintang.
 Ia hanya digunakan untuk motor jenis rotor berlilit
(Slip ring).
 Pada asasnya bahagian stator disambung terus
kepada penghidup talian terus sementara bahagian
rotornya disambung melalui gelang gelincir ke alat
rintangan.
 Apabila motor dihidup rintangan rotor berada pada
nilai maksima.
 rintangan ini akan akan mengurangkan arus mula di
rotor secara beransur ansur

Electrical Department 55
 Penurunan nilainya adalah selaras dengan
pertambahan kelajuan sahingga apabila motor
mencapai kelajuan maksima dan ketiga tiga lilitan
dilitar pintaskan.
 Ia biasanya digunakan di rumah pam, pemampat
udara, sistem hawa dingin (kerja berat) dan
sebagainya.
 Iaitu motor-motor yang terdiri lebih daripada 25 k.k .
 Mengikut peraturan Elektrik ( Bekalan Lembaga )
1949, Penghidup secara rotor berperintang boleh
digunakan untuk motor-motor melebihi 25 k.k.

Electrical Department 56
 Bagi penghidup secara rotor berperintang,ia perlu
menggunakan perintang yang sesuai dan dilengkapi
dengan pelepas tiada- voltan.
 Fungsi perintang di rotor ialah untuk mengurangkan
arus mula di rotor.
 Ia juga boleh digunakan untuk mengawal kelajuan
motor.

Electrical Department 57
Kebaikan penghidup rintangan motor

i. Sesuai untuk kerja yang memerlukan daya kilas


yang tinggi semasa menghidup.
ii. Gelung stator memperolehi voltan bekalan
dengan sepenuhnya.
iii. Sesuai untuk motor-motor yang disambungkan
secara bintang atau delta distator.

Electrical Department 58
Keburukan penghidup rintangan motor

i. Ianya terhad kepada motor jenis rotor berlilitan


ii. Memerlukan penyelengaraan tambahan.
iii. Banyak kehilangan kuasa di motor.

Electrical Department 59
Gambarajah Litar Kawalan Penghidup Motor Rotor
Berperintang.
O/L
PB ‘OFF’ PB ‘ON’
NC
C1
C1
MCB
6A NO
C1 C2
TDR 1

TDR1
C2

C3
TDR 2

TDR2
C3

C2

RUNNING LIGHT

LAMPU PENUNJUK
Electrical Department BEBAN LAMPAU 60
Gambarajah Litar Utama Penghidup Motor
Rotor Berperintang.
Bekalan 3 fasa

MCB

C1

O/L

C2
S1 S2 S3

F3 E3 D3
PERINTANG C3
PERINGKAT 2

F1 E1 D1
PERINTANG
PERINGKAT 1 Electrical Department 61
Penghidup Motor 3 fasa kawalan
Hadapan dan belakang

 Sepertimana kita tahu bahawa motor aruhan 3 fasa boleh


diputarkan samada dalam putaran ikut jam atau lawan jam.
 Untuk menyongsangkan arah putaran motor adalah dengan
cara menukarkan turutan fasa bekalan masukan seperti:

RYB = RBY
 Untuk meyongsang arah putarannya kita memerlukan
penghidup dengan kawalan suis kendalian tangan atau
secara automatik.
 Ini adalah kerana motor 3 fasa yang mempunyai kadaran
kuasa ½ k.k atau lebih memerlukan penghidup untuk
menggerakkan nya.
Electrical Department 62
 Berikut adalah diantara jenis-jenis penghidup dengan
kawalan kehadapan dan kebelakan / mara –songsang :

i. Penghidup Talian Terus mara songsang.


ii. Penghidup Bintang Delta mara songsang.
iii. Penghidup Alatubah-Auto mara songsang.
iv. Penghidup rotor berperintang mara songsang.

Electrical Department 63
Penghidup Talian Terus mara-songsang.
Litar Kawalan dan litar utama Penghidup
Bekalan 3 fasa
PB3
R Y B

Contactor yang
F R digunakan adalah
Suis Utama jenis 415 Volt
O/L

Fius Fius/ MCB R F

PB1 PB2
F R F R
Note:
PB1 : Mara
PB2 : Songsang
O/L

Electrical Department 64
Penghidup Bintang-Delta Mara songsang
Litar kawalan.
LAMPU TRIP
N

PB1
R
L F
MCB O/L STOP F F D

S
T
Contactor yang
PB2 S
digunakan adalah
jenis 240 Volt T

R R
T S
D

F
R
Note:
PB1 : Mara.
PB2 : Songsang Electrical Department 65
Litar Utama
R Y B
Ke litar
kawalan

3 phase MCB / MCCB

F F F R R R

A1 B1 C1

S
Beban lampau
A1 B1 C1

B2
C2
MOTOR A2
C2
A2 B2

Electrical Department 66