Anda di halaman 1dari 5

KOLEJ VOKASIONAL SERI MANJUNG,

32040 SERI MANJUNG,


PERAK DARUL RIDZUAN.
KOLEJ VOKASIONAL SERI MANJUNG
TEL: 05 688 1608
FAX: 05 688 6327

KERTAS TUGASAN AMALI 1


(PEMULA KAWALAN TURUTAN)
KURSUS

TEKNOLOGI ELEKTRIK

SEMESTER / TAHUN

5/2014

NO. DAN TAJUK MODUL

ETE 501 MOTOR CONTROL 1

NO. DAN PERNYATAAN


TUGASAN

1. PERFORM MAGNETIC CONTROL


2. PERFORM MOTOR CONTROL CIRCUIT

OBJEKTIF PENCAPAIAN
AKHIRAN

NO. KOD :

ETE 501

1. Menerangkan takrifan asas kawalan motor.


2. Menyenaraikan alat tangan dan aksesori kawalan
motor.
3. Menerangkan penggunaan dan fungsi setiap
kawalan magnetik.
4. Membaca/menyurih litar kawalan motor.
5. Memasang dan mendawai litar kawalan motor.
6. Menerangkan kendalian pemula motor.
7. Mengamalkan langkah-langkah keselamatan.

TARIKH :

NAMA PELAJAR:

KUMPULAN:

Markah:

ETE 403 PENDAWAIAN KAWALAN MOTOR

Bahan/peralatan
Bil

Bahan/Peralatan

Kuantiti

Penyentuh

Geganti beban lampau (GBL)

Stesen punatekan

MCB 20A

MCB 6A

Lampu Pandu

Motor 3 fasa

Bekalan kuasa 3 fasa(415 V)

Penyambung (connector)

Secukupnya

10

Kabel 2.5mm2

Secukupnya

11

Kabel 1.5mm2

Secukupnya
Jadual 1

ajmt67

ETE 403 PENDAWAIAN KAWALAN MOTOR

Litar Pemula Kawalan Turutan


R
Y
B
N

R
Y
B
N

PLM

PLM

PLM

GBL
L1
C1

C2
PB1
C1
GBL

PB3

PB2
C1

C1

L2

C2

C2
L3

M1

M2
Rajah 1

Kendalian Pemula Kawalan Turutan


1. Apabila punatekan PB2 ditekan, penyentuh C1 akan bertenaga dan semua sesentuh C1 akan
menutup, motor M1 berputar.
2. Untuk menghidupkan motor M2, motor M1 mestilah berkendali terlebih dahulu. Selepas motor M1
berkendali, tekan punatekan PB3. Penyentuh C2 bertenaga dan sesentuh C2 menutup. Motor M2
mendapat bekalan dan terus berputar.
3. Untuk memberhentikan kedua-dua motor, punatekan PB1 hendaklah ditekan.
4. Operasi ini dipanggil turutan kawalan kerana bekendali secara turutan yang mana dimulakan
dengan motor M1 dituruti dengan motor M2.
ajmt67

ETE 403 PENDAWAIAN KAWALAN MOTOR

Tugasan:
1. Anda dikehendaki membuat satu pendawaian litar kawalan dan litar utama bagi litar Pemula
Kawalan Turutan seperti litar dalam Rajah 1 pada papan pendawaian (kawalan motor).
2. Anda dibenarkan membuat pengujian dengan menggunakan meter pelbagai.
3. Skor akan diberikan berdasarkan kepada proses kerja, hasil kerja, keselamatan diri, nilai-nilai murni
serta soalan-soalan pemahaman mengenai litar.
Soalan kuiz:
Berdasarkan Rajah 1 dan amali yang telah anda lakukan, jawab soalan-soalan di bawah:
1. Nyatakan 2(dua) fungsi sesentuh tambahan sedia buka C1.
...............................................................................................................................................
Skor: 2
2. Nyatakan fungsi PLM.
...............................................................................................................................................
Skor: 1
3. Apakah kegunaan GBL?
...............................................................................................................................................
Skor: 1
4. Nyatakan kegunaan lampu pandu L1, L2 dan L3.
L1: ..........................................................................................................................................
Skor: 1

L2: ..........................................................................................................................................

Skor: 1

L3: ..........................................................................................................................................
Skor: 1

5. Apakah fungsi sesentuh utama C1 dan C2?


C1: ..........................................................................................................................................
Skor: 1

C2: ..........................................................................................................................................

Skor: 1

ajmt67

ETE 403 PENDAWAIAN KAWALAN MOTOR

Skema Penskoran Amali dan Kuiz


Perkara
1. Pemasangan

M
4

c) Penyentuh

d) GBL

a) MCB

b) Stesen
Punatekan

e) Pemegang
Lampu
Pendawaian Litar Utama
a) Pendawaian
3 fasa (RYB)
Pendawaian Litar Kawalan

a) Kabel Hidup

b) Kabel
Neutral
b) Amalan
keselamatan
Rupa Am
a) Kekemasan
Pendawaian
b) Keketatan
Komponen
c) Tamatan
kabel
Soalan Kuiz

a) Kuiz

Sahsiah
a) Nilai murni

Markah diperolehi
________ X 100
63

%
Tandatangan Pensyarah

Tarikh: ..

ajmt67

Anda mungkin juga menyukai