Anda di halaman 1dari 5

PEMERIKSAAN DAN PENYENGGARAAN MOTOR

Pelatih-pelatih tahu kepentingan dan senggaraan pada motor.


Senggaraan pada masa tertentu adalah kerja-kerja pemeriksaan dan
sneggaraan yang sistematik ke atas motor baagi mengelakkan kerosakan.
Kekerapan pemeriksaan dan senggaraannya adalah berpandukan ke atas
kriteria-kriteria berikut: Kepentingan motor terhadap produktivitinya
Peratus kendalkian
Bentuk senggaraan
Persekitaran motor
Spesifikasi pembuat
Sebab- sebab Bagi Menjalankan Kerja Penyenggaraan
Senggaraan Pencegahan adalah pemeriksaan dan senggaraan bagi
menentukan tanda-tanda yang akan menimbulkan kerosakan kelak. Tanda-tanda
tersebut boleh dikesan melalui ujian-ujian tertentu.
Menentukan motor tersebut akan dikendalikan dengan cekap
(menentukan kecekapan)
Untuk keselamatan
Mengelakakn kerosakan yang musykil, oleh demikian mengurangkan
perbelanjaan memperbaikinya.
Tempoh hayat.

Tempoh
Tempoh atau masa bagi malkaukan penyenggaraan motor adalah
bergantung kepda :1)

Keadaan motor dikendalikan

2)

Tempoh motor dilkendalikan

Jenis Jenis Penyenggaraan


1)

Penyenggaraan Rutin (Routine Maintenance)

2)

Penyenggaraan Periodic (Periodic Maintenance)

Penyenggaraan Rutin (Routine Maintenance)


Senggaraan secara pandang dengar (Visual Inspection). Ianya dilakukan
seminggu sekali. Semasma melakukan senggaraan ini pastikan anda tidak
menyentuh bahagian hidup motor.(live parts of the motor)
Penyenggaraan Periodic (Periodic Maintenance)
Satu pemeriksaan yang sistematik akan dibuat terhadap motor tersebut.
Tempoh
Biasanya senggaraan ini dilakukan sekali.(untuk mengetahui lebih dalam
menbgenai tempoh sesuatu patutu disenggarakan sila rujuk kepda manual motor
tersebut.)
Ciri-ciri Keselamatan (Isolation)
1)

Memohon dan mengambil Permit Kerja

2)

Isolate pemutus litar udara (ABC)

3)

Menarik keluar pemutus litar udara

4)

Menutup dan mengunci shatter busbar

5)

Mengalhkan fius kuasa dan kawalan

6)

Menggantungkan papan tanda amaran atau bahaya

Persediaan Untuk Membuka Motor


1)

Membuka penutup punca motor

2)

Memeriksa voltan di punca

3)

Menandakan kabel motor untuk tujuan pemasangan semula

4)

Memutuskan dan mengalihkan motor utnuk rujukan kemudian

5)

Rekod penjajaran (alignment) motor utnuk rujukan kemudian.

Senggaraan Periodic Perlu Dibuat Pada


1) Badan (Frame) Motor
Bersihkan motor
Periksa kerosakan mekanikal (Mechanical Damage)
Periska bold and nut pada tapak (Holding Down)
2) Peti Punca (terminal Box)
Bersihkan peti punca
Periksa untuk sambungan longgar
Periksa kaedah penebatan bagi kabel (Condition of cabel insulation)
3) Buat Ujian
Ujian rintangan penebatan untuk kabel
Ujian rintangan utnuk gelung-gelung motor
Ujian rintangan bagi gelung-gelung motor
4) Lilitan (Gelung gelung Motor)
Periksa liltan lilitan bebas dari grease, minyak dan kekotoran. Jika
terdapat kekotoran lilitan dengan armaclean. Selepas lilitan
dibersihkan motor tersebut patutu dikeringkan di dalam oven.
5) Ruang Udara
Bersihkan ruang-runag udara dan tentukan ia tidak tersumbat
pergerakan udara.

6) Acid an Rotor
Periksa keadaan aci motor dan permukaan rotor. Jika terdapat tandatanda retak, buat ujian perasapan dye untuk memastikannya. Periksa
juga air gap di antara rotor dengan stator.
7) Kipas
Periksa keretakan di bilah kipas
Cuci bersih jika terdapat kekotoran
8) Alas
Periksa untuk calaran (scoring)
Periksa utnuk permukaan kasar
Periksa keretakan
MAsukkan grease baru.
Jangan isi/masukan grease yang berlebihan sebab ini boleh
menyebaabkan pemanasan alas.(Overgreasing can overheating of the
bearing due to churning of the grease.)
9) Gandingan (Coupling)
Periksa kelegaan, jangan berlebihan atau longgar (Examine for
excessive play)

Alat-alt yang digunakan Untuk Senggaraan Motor

1. MegaOhm Meter
Dikenali sebagai MEGGER
Digunakan utnuk mengukur nilai rintangan penebatan bagi sebuah
motor.Niali rintagan peneabatan bagi sebuah motor 3 fasa 415 Volt, patut
lebih daripada 1 M.
Jika nilai rintangan penebatan bagi sebuah motor adalah rendah, maka
motor tersebut patut dibersihkan dengan menggunakan pelarut (solvent)
yang sesuai.
Kemudian motor tersebut dikeringkan dalam oven atau menggunakan
carbon lamp.
Selepas dikeringkan nilai rintangan penebatan akan diambil sekali lagi.
Mengikut Peraturan IEE (Institute of Electrical & Electronic Engineering)
nilai minima rintangan penebatan boleh dikira dengan menggunakan
formula ini.
Mega Ohm = Rated Voltage of Mechine
Rating in FI KVA + 1000
100
2. Growler
Alat ini digunakan utnuk mengesan litar pintas di dalam startor
3. Tong tester
Digunakan untuk mengukur arus yang mengalir dalam tiap-tiap fasa. Jika
arus dalam satu fasa lebih daripada fasa yang lain, mungkin fasa tersebut
ada litar pintas diantara lilitan (shorted turns)
4. Tachometer
Alat ini digunakan untuk mengukur kelajuan motor.