Anda di halaman 1dari 3

SOALAN : Berikan TIGA sebab mengapa sesuatu pepasangan (pendawaian) itu perlu diuji setelah kerja-kerja pendawaian selesai

dijalankan dan sebutkan turutan ujian yang perlu dilakukan. (5 markah)

Suatu pepasangan perlu diuji kerana; 1) Kehendak Perundangan. 2) Bagi pengesahan kendalian litar pendawaian. 3) Peralatan dipasang selamat utuk digunakan. Turutan ujian yang perlu dilakukan;1. Ujian keterusan pengalir Pelindung 2. Ujian keTerusan pengalir litar akhir Gelang 3. Ujian Penebatan 4. Ujian keKutuban 5. Ujian Rintangan elektrod bumi 6. Ujian Peranti Arus Baki

SOALAN: Namakan ujian-ujian yang perlu dilakukan bagi sesuatu pepasangan siap, sebelum dan selepas bekalan diberikan oleh pihak berkuasa bekalan. Pengujian yang hendak dilakukan hendaklah mengikut turutan yang dikehendaki oleh IEE. (8 markah) 1. Ujian keterusan pengalir Pelindung 2. Ujian keTerusan pengalir litar akhir Gelang 3. Ujian Penebatan 4. Ujian keKutuban 5. Ujian Rintangan elektrod bumi 6. Ujian Peranti Arus Baki

SOALAN: (5 Markah) a Terangkan mengapakah sesuatu pepasangan itu perlu diuji terlebih dahulu setelah pendawaian selesai dibuat? (2 markah) Suatu pepasangan perlu diuji kerana; 4) Kehendak Perundangan. 5) Bagi pengesahan kendalian litar pendawaian. 6) Peralatan dipasang selamat utuk digunakan.

Nyatakan ujian-ujian yang perlu dijalankan setelah pendawaian selesai dibuat. (3 markah) Turutan ujian yang perlu dilakukan;1. Ujian keterusan pengalir Pelindung 2. Ujian keTerusan pengalir litar akhir Gelang 3. Ujian Penebatan 4. Ujian keKutuban 5. Ujian Rintangan elektrod bumi 6. Ujian Peranti Arus Baki

SOALAN: Jelaskan dengan ringkas; i.Tujuan ujian penebatan (1 markah) 1) Untuk memastikan TIADA KEBOCORAN arus antara konduktor fasa dengan fasa, konduktor fasa dengan neutral dan konduktor fasa dengan bumi. 2) Menguji KETAHANAN PENEBAT kabel.

ii. Kaedah ujian penebatan (4 markah) Menggunakan alat uji Penguji Rintangan Penebatan (Insulation Resistance Tester). Voltan kendalian adalah arus terus dengan keupayaan voltan 250V AT atau 500V AT. 1) Suis utama hendaklah SWITCHED OFF. 2) Semua beban hendaklah ditanggalkan. 3) Suis kawalan litar hendaklah pada kedudukan SWITCHED ON. 4) Jalankan ujian sebagaimana jadual di bawah; dan 5) Nilai bacaan jangka hendaklah tidak kurang daripada 1 Megaohm.

Unit Pengguna Fasa Tunggal L-N L-E N-E

Unit Pengguna Fasa Tiga R-Y Y-B R-B R-N Y-N B-N Y-E B-E N-E R-E

Litar Akhir Lampu L-N L-E N-E

13A SSO Litar Jejari & Gelang L-N L-E N-E