Anda di halaman 1dari 10

ALAT PENGUJIAN

PENEBATAN
Pengenalan
Setiap pemasangan elektrik hendaklah diuji
sebelum disambung kepada bekalan bagi
memastikan ianya selamat. Ianya bukanlah
satu jaminan pemasangan tersebut adalah
dalam keadaan baik untuk tempoh yang
panjang. Ujian kerap perlu dilakukan supaya
pemasangan ini boleh disenggarakan dalam
satu keadaan yang sempurna sepanjang
hayatnya. TUJUAN PENGUJIAN memastikan
bahawa sesuatu pemasangan itu
dilaksanakan dengan sempurna dan
selamat.

PERATURAN
ELEKTRIK 1990
Mengikut Peraturan

12(1) dan (2),


Peraturan-Peraturan
Elektrik 1994
menyatakan bahawa
setiap pendawaian
dalam sesuatu
pepasangan perlu
diselia oleh
Pendawai dengan
sekatan Fasa Tunggal
atau Sekatan Fasa
Tiga. Setelah siap,
pendawai berkenaan
hendaklah
memperakukan
suatu Perakuan
Penyeliaan dan
Penyiapan.

Mengikut Peraturan 13(1)

dan (2), Peraturan-Peraturan


Elektrik 1994 menyatakan
pepasangan itu hendaklah
diuji oleh Pendawai dengan
Sekatan Fasa Tunggal atau
oleh Pendawai dengan
Sekatan Fasa Tiga yang
diberikuasa untuk menguji
mana-mana pepasangan,
dan yang hendaklah
mengesahkan Perakuan
Ujian bagi pepasangan itu.
-Mengikut Peraturan 14(1)
Peraturan-Peraturan Elektrik
1994 menyatakan Perakuan
Penyeliaan dan Penyiapan
dan Perakuan Ujian dalam
peraturan 12 dan 13
hendaklah masing-masing
dalam Borang G dan H yang
ditetapkan dalam Jadual
Pertama.

UJIAN RINTANGAN
PENEBATAN
Rintangan penebatan

merupakan rintangan yang


diukur dalam unit ohm
antara bahagianbahagian
hidup bagi pemasangan
dengan bumi.
Rintangan akan disukat
menerusi penebatan yang
menutupi konduktor.
Ujian rintangan penebat
pula digunakan untuk
menguji samada terdapat
litar pintas serta untuk
menguji ketebalan penebat
pada kabel. Antara alat
untuk menguji litar pintas
adalah penguji rintangan
penebatan.Dalam ujian
rintangan penebatan,
beberapa ujian ke atas
Perlu di buat sebelum
pemasangan
disambungkan kepada
bekalan.

Antara kutub

atau fasa.

RAJAH PENGUJIAN
Pengujian pada Rajah

8.4 menunjukkan
cara meletakkan lead
dari alat uji ke kabel
fasa dan
neutral.Selepas lead
disambungkan, tekan
punat uji pada alat
penguji dan lihat
pada bacaan yang di
catatkan.Jika bacaan
melebihi 1M ohm ia
sudah memadai
manakala jika bacaan
kurang dari 1M ohm
pendawaian dan
sambungan pada
kabel perlu di periksa
semula.

NILAI MINIMUM PENEBATAN


MENGIKUT KADARAN VOLTAN.

Rajah di atas

menunjukkan
kadaran rintangan
penebatan
minimum
berdasarkan
kadar voltan yang
di gunakan.Jika
ingin melaras nilai
arus yang ingin di
guna,nilai pengalir
voltan mengikut
peraturan yang
ditetapkan.

ALAT UJI
Alat uji yang

digunakan
untuk menguji
rintangan
penebatan
dan keterusan
dengan
melaraskan
meter pada
tombol pilihan
yang tersedia.

TATACARA MEMBUAT UJIAN


PENEBATAN PERALATAN ELEKTRIK
MOTOR
TERDAPAT 3 CARA UNTUK

MEMBUAT PEMERIKSAAN
SESEBUAH MOTOR

1.Phase to Body
2.Phase to Phase
3.Insulation

PHASE TO BODY.
Bila salah 1terminal

ini,disambung dengan
prop,di sentuh dengan
body motor dengan prop 1
lagi , andai kata bacaan
pada vee megger adalah 0
makadengan betulnya
motor itu telah mengalami
short to body.sekiranya
bacaan lebih dari 1 mega
ohm, motor itu dalam
keadaan ok.

PHASE TO PHASE

Bila disambungkan

terminal ini
dengan prop dan
propkawanan
terminal akan
terdapat 1 bacaan
dalam ohm dalam
lingkungan 1 Mega
ohm @ lbih, hasil
bacaan bagi ketiga
tiga phase
tophase baik.

SUMBER
RUJUKKAN
http://www.pkb.edu.my/elearnin

g/Bab%207%20http://prezi.com/4
pqwdgicakuz/copy-of-sistem-pen
gujian/?utm_source=website&utm
_medium=prezi_landing_related_
solr&utm_campaign=prezi_landin
g_related_authorKerosakan%20Ka
https://www.google.com/searc
bel.pdf
h?q=alat%20uji&psj=1&bav=on.
2,or.r_qf.&bvm=bv.50768961,d
.bmk,pv.xjs.s.en_US.E_1kRF_U
P4s.O&biw=1024&bih=499&um=1&
ie=UTF-8&hl=en&tbm=isch&sour
ce=og&sa=N&tab=wi&ei=AhgSUvu
4A8q-rgeEp4DoBA#bav=on.2,or.
r_qf.&fp=3d5e2867c50232b9&hl

Contoh Pengujian.
Pengujian di

lakukan pada
terminal dengan
meletakkan
lead pada
terminal motor
dan dilaras
pada Voltan
yang sesuai
iaitu 500 VDC
dan punat tekan
uji di tekan.
Bacaan pada
meter di rekod.

RUMUSAN.
Setiap pendawaian atau pemasangan

alatan elektrik, perlu diadakan


pengujian mengikut Akta dan
Peraturan Elektrik 1990.
Setiap kesilapan haruslah di kesan
sebelum bekalan elektrik di beri dan
untuk mengelak bahaya kepada
pengguna yang menyentuh sesuatu
radas atau alatan yang mengalami
kebocoran.
Borang pengujian hendaklah di isi
sebagai rekod untuk masa hadapan
jika berlaku kejadian atau kemalangan
elektrik dan telah disahkan oleh orang
yang berkompeten.