Anda di halaman 1dari 37

SAINS KEHIDUPAN DALAM

PENDIDIKAN
GGGB 4114
KOMUNITI
LESTARI
Takrif Komuniti Lestari dan
Kelestarian Komuniti

 Pengertian Komuniti Lestari :


(Dari Pembangunan Lestari kpd Komuniti
Lestari)
 Pembangunan Komuniti Lestari
 Modal Komuniti Lestari
 Kualiti Hidup Komuniti Lestari

2
Pembangunan Lestari
 Pembangunan Lestari (mapan)
bermaksud pembangunan yang
memenuhi keperluan generasi masa
kini tanpa menjejaskan keperluan
generasi masa depan untuk
memenuhi keperluan mereka.

 Peningkatan kualiti hidup manusia


yang tinggal dalam skop kapasiti
tanggungan ekosistem yang
menyokongnya.
3
Prinsip Pembangunan Lestari
Hidup Dalam Memastikan Masyarakat
Persekitaran Terhad yang Kuat, Sihat dan Adil
Menghormati persekitaran Memenuhi keperluan
sumber dan biodiversiti pelbagai masyarakat dlm
bumi yang terhad – utk komuniti sekarang dan
memperbaiki persekitaran akan datang,
dan memastikan sumber mempromosikan
semulajadi - keperluan kesejahteraan peribadi,
hidup tidak terjejas utk ‘social cohesion’, ‘social
generasi akan datang inclusion’, dan peluang yg
samarata untuk semua.

Membina Ekonomi Governans Menggunakan


Lestari Pendekatan Saintifik
Membina Ekonomi yg kuat Mempromosikan ‘Evidence Based
dan stabil yg dapat sistem penyertaan Policies’
menyediakan peluang utk (governans) yg efektif Memastikan polisi
semua, dimana kos dalam setiap peringkat dibentuk dan di
persekitaran dan sosial di masyarakat implementasikan atas
kenakan keatas mereka dasar bukti saintifik
yang menyebabkannya berdasarkan sikap dan
serta penggunaan sumber nilai umum
yg efisien

4
Matlamat Pembangunan Lestari
Untuk membolehkan manusia memenuhi keperluan asas
mereka dan menikmati kehidupan yang lebih baik, tanpa
kompromi (menjejaskan) masa depan kualiti kehidupan
generasi akan datang…..

Matlamat ini boleh di capai dengan cara yang bersepadu iaitu melalui
ekonomi yang lestari, inovatif dan produktif, mampu menyediakan
tahap pekerjaan yang tinggi, masyarakat yang adil yang dapat
mempromosikan ‘social inclusion’, komuniti lestari dan kesejahteraan
peribadi. Segala usaha ini dijalankan tanpa menjejaskan persekitaran
fizikal dan semulajadi serta penggunaan sumber tenaga secara
efisyen.

5
Matlamat pelbagai Pembangunan Lestari
- Memenuhi keperluan masa kini:

 Keperluan ekonomi
 Keperluan sosial, budaya dan kesihatan
 Keperluan politik

- Tanpa komporomi kebolehan generasi akan datang untuk


memenuhi keperluan mereka:

 Penggunaan minima sumber-sumber yang tidak boleh


diperbaharui
 Meminimakan pembuangan sisa toksid
 Penggunaan lestari sumber-sumber guna semula, kitar
semula. Memastikan penggunaan mengikut had ‘carrying
capacity’.
Rujukan
Satterthwaite (1997) 6
Penggunaan Dan
Pengeluaran Lestari….
 Penggunaan dan pengeluaran yang lestari
membawa maksud memaksimakan
pengeluaran dengan penggunaan yang minima.

 Penekanan bukan sahaja kepada cara


bagaimana barangan dan perkhidmatan
disediakan, tetapi impak proses pengeluaran
barangan tersebut keatas kehidupan manusia
dan persekitaran.

7
DARI PEMBANGUNAN LESTARI
KEPADA KOMUNITI LESTARI

i. Komuniti lestari mempunyai prinsip


pembangunan lestari

ii. Untuk membentuk komuniti lestari membawa


maksud mengamalkan pembangunan lestari.

iii. Untuk membentuk satu komuniti yang lestari


bermaksud mengintegrasikan pembangunan
ekonomi, pembangunan komuniti dan
pemuliharaan alam sekitar.

8
iv. Sebuah komuniti yang lestari
bertanggungjawab untuk memelihara
modal/sumber untuk terus meningkatkan
kualiti hidup

v. Komuniti yang lestari bertanggungjawab untuk


melabur iaitu mengurus dengan cara efisyen
untuk meningkatkan nilai supaya modal
tersebut dapat memberikan pulangan pada
masa hadapan

9
Maksud Komuniti Lestari

Komuniti lestari merujuk kepada tempat di mana


manusia mahu tinggal dan bekerja pada masa sekarang
dan juga akan datang. Ia menemukan keperluan yang
pelbagai dalam kalangan penghuni sekarang dan pada
masa akan datang, amat sensitif kepada persekitaran
penghuni, dan menyumbang kepada kualiti kehidupan
yang tinggi. Ia juga merujuk kepada suatu tempat yang
selamat dan tidak meminggirkan sesiapa, terancang
dan menjaminkan kesamarataan peluang dan
perkhidmatan terbaik untuk semua.

10
Maksud Komuniti Lestari fokus kepada

a) Kaedah sistem bersepadu jangka panjang


b) Komuniti yang sihat
c) Isu kualiti hidup yang menekan 3 bahagian
penting
- ekonomi
- sosial
- alam sekitar

d) Konsep lestari mengenengahkan isu sosial,


ekonomi dan alam sekitar sebagai saling
berkait dan bergantung satu sama lain.

11
Sambung…

PKL adalah pembangunan yang


mengintegrasikan ekologi, sosial dan
ekonomi dan memastikan modal-modal
ekologi, sosial dan ekonomi adalah
seimbang untuk mengekalkan resilien,
kepelbagaian dan kestabilan.

12
Komuniti lestari mempunyai prinsip
yang sama dengan pembangunan
lestari iaitu:

i. Seimbang dan intergrasi antara komponen


sosial, ekonomi dan alam sekitar sesebuah
komuniti

ii. Memenuhi keperluan generasi kini dan akan


datang

13
iii. Menghormati keperluan komuniti lain dalam
dunia untuk menjadikan komuniti mereka
lestari

iv. Komuniti lestari adalah bersifat pelbagai


yang mencerminkan keadaan tempatan;
Tiada terdapat kerangka sama yang boleh
digunakan untuk semua jenis komuniti

14
Komponen Penting Komunti
Lestari

Aktif, ‘inclusive’ dan selamat – Adil, bersikap toleransi dan


‘cohesive’ dengan amalan budaya tempatan dan aktiviti komuniti
yang di kongsi bersama.

Berjalan lancar – Dengan penyertaan yang efektif dan


melibatkan semua, serta kepimpinan yang baik.

Sensitif kepada persekitaran – Menyediakan tempat tinggal


yang menghormati persekitaran.

Rekabentuk yang baik – Pembinaan yang berkualiti dan


persekitaran semulajadi.
15
sambung..
 Kemudahsampaian yang baik – Perkhidmatan
pengangkutan dan komunikasi yang dapat menghubungi
manusia dengan tempat kerja dan sekolah, rekreasi.

 Ekonomi yang sihat – Ekonomi tempatan yang pelbagai.

 Penyediaan yang mencukupi – Perkhidmatan awam,


swasta, komuniti, dan sukarela yang dapat memenuhi
keperluan dan mudah sampai pada semua.

 Adil untuk semua – Termasuklah komuniti yang sedia ada


dan yang akan datang
PEMBANGUNAN KOMUNITI LESTARI (PKL)

….adalah satu usaha yang bertujuan oleh


komuniti untuk belajar dan kerja bersama-sama
untuk memberi panduan kepada pembangunan
masa depan komuniti dengan menggunakan
sumber-sumber dan modal-modal secara
lestari.

Mengapa PKL penting?


 Menyediakan satu rangka kerja yagn sistematik
untuk usaha-usaha pembangunan

 Amat diperlukan untuk kejayaan jangka panjang


dunia

17
Matlamat asal PKL adalah untuk
memenuhi keperluan asas dengan
cara berterusan. Untuk mencapai
matlamat ini, kita perlu tahu apakah
keperluan asas kita dan cara
bagaimana untuk mendapatkannya
secara efektif. Mengenalpasti
keperluan komuniti bukanlah
perkara mudah dan memerlukan
usaha yang gigih.

18
Pengenalan kepada kelestarian.

Apakah yang dimaksudkan dengan kelestarian?

19
Maksud Kelestarian

i. Hidup dalam keadaan terhad (living


within limits)

ii. Memahami perkaitan antara ekonomi,


masyarakat dan alam sekitar

iii. Agihan sumber-sumber (modal /


capital) dan peluang dengan samarata

20
Definisi Kelestarian Komuniti

Kebolehan sesebuah komuniti menggunakan


sumber-sumber untuk keperluan ahli komuniti
masa sekarang dan akan datang, juga termasuk
komuniti berdekatan boleh mendapatkan tahap
kesihatan dan kesejahteraan juga jaminan
ekonomi serta boleh bersuara membentuk
masa depan di samping mengekalkan integriti
sistem ekologi yang menjadi tempat
pergantungan semua hidupan dan
pengeluaran..

21
Kelestarian berkait rapat dengan kualiti
hidup komuniti – sama ada sosial,
ekonomi dan alam sekitar yang
membentuk komuniti tersebut dapat
memberikan ahli komuniti satu
kehidupan yang lebih bermakna; juga
dapat menyediakan satu kehidupan
yang sihat, produktif dan yang
bermakna kepada ahli komuniti
sekarang dan akan datang.

22
 Kelestarian adalah satu proses bersifat
evolusi (evolutionary) dan adalah satu
proses pembelajaran.

 Kebolehan komuniti utk respon kepada


perubahan amat bergantung kepada
kebolehan komuniti untuk menguruskan
modal.

 Rujuk Modal Komuniti.

23
MODAL KOMUNITI LESTARI

Meliputi modal-modal semulajadi, manusia,


sosial dan binaan di mana komuniti mendapat
faedah dan bergantung untuk kehidupan

Keempat-empat jenis modal adalah penting


untuk komuniti berfungsi. Modal perlu dipelihara
dan diurus oleh komuniti supaya dapat
memberikan pulangan /faedah untuk kebaikan
bersama

24
Guide to Sustainable
Community Indicators
(1999)
Persoalan:
Bagaimana kualiti hidup komuniti berubah dalam masa 20-40 tahun?

 Bagaimana kualiti hidup komuniti berubah dari


segi ekonomi?

Adakah pekerjaan meningkat? Berkurangan? Isu


kemiskinan? Pendapatan?

 Bagaimana kualiti hidup komuniti berubah dari


segi sosial?

Adakah jenayah semakin meningkat?


Tahap kerja sukarela?
26
 Bagaimana kualiti hidup komuniti berubah
dari segi alam sekitar?

Kualiti air, udara, tahap kebisingan?

27
 Pembangunan lestari ada kaitan dengan kualiti hidup
komuniti. pembangunan lestari boleh menggalakkan
kewujudan komuniti lestari dan begitu juga sebaliknya.

 Pembangunan lestari dan komuniti lestari hanya dapat


dijayakan bergantung kepada anggota komuniti itu
sendiri. Kuncinya terletak kepada penyertaan atau
penglibatan komuniti itu sendiri dalam usaha untuk
membuat perubahan.

 Gabung jalinan antara modal manusia dan modal sosial


menerusi penglibatan komuniti boleh dimanifestasikan
dengan pembentukan atau organisasi setempat
contohnya; Persatuan Penduduk dan Persatuan Rukun
Tetangga.

28
KUALITI HIDUP KOMUNITI
LESTARI
Ditentukan oleh 3 sektor utama:

Ekonomi Alam sekitar

Masyarakat / sosial

Pandangan komuniti sebagai 3 bahagian yang


berasingan dan tidak berkaitan

29
Ekonomi Alam sekitar

Masyarakat / sosial

Pandangan komuniti yang menunjukkan


hubungan antara bahagian ekonomi, alam
sekitar dan masyarakat

30
Ekonomi

Masyarakat / sosial

Alam sekitar

Pandangan komuniti sebagai sebagai 3


bulatan konsentrik.

Bahagian ekonomi wujud dalam masyarakat


dan kedua-dua bahagian ekonomi dan
masyarakat wujud dalam alam sekitar.

31
 Satu dimensi kritikal untuk membentuk
satu komuniti lestari adalah untuk
membina ‘sense of community’ atau
‘perasaan berkomuniti’.

 Fokus kelestarian juga adalah kepada


pembinaan persetujuan (consensus
building) dalam kalangan peranan-
peranan utama dalam komuniti untuk
bekerja bersama mencapai matlamat
bersama.

32
Sesetengah komuniti telah pun berusaha ke arah
matlamat ini. Projek yang paling berjaya mempunyai
tiga ciri umum seperti berikut:

 Komuniti perlu ada visi masa depan yang boleh


mengimbangi keperlua sosial, ekonomi dan alam sekitar

 Visi perlu mengambil kira pandangan ahli komuniti

 Komuniti perlu memantau progress untuk mencapai visi


tersebut.

33
Amat penting untuk setiap ahli komuniti
menyertai dalam projek komuniti.
Sebuah komuniti yang lestari perlu
dibentuk oleh ahli komuniti itu sendiri
dan bukannya oleh pakar runding
ataupun diimplementasikan oleh mereka
tetapi perlulah diimplementasikan setiap
hari oleh ahli komuniti sendiri.

34
Rujukan

http://www.communities.gov.uk/index.asp?id
=1139866

35
Soalan kuiz.
1. Apakah maksud komuniti lestari?
2. Apakah jenis modal komuniti lestari?
3. Nyatakan prinsip-prinsip yang terkandung
dalam komuniti lestari?
4. Nyatakan 3 jenis program yang perlu
dilakukan oleh seorang guru bagi
meningkatkan kualiti hidup komuniti di
sekolah ke arah pembangunan lestari?
Terima kasih..